Rubriky
Blog Návody

Lokální Search engine marketing s Pay per post

Jako začínající podnik musíte dobře myslet na to, jakým způsobem se chcete dostat k zákazníkům. Je vlastně logické, že se nejdřív nebo i později obrátíte právě k propagaci na internetu. Současní zákazníci mají ve zvyku si před nákupem zjistit pár informací. Ať už máte restauraci a chtějí si prohlédnout recenze nebo servis a zajímá je nabídka služeb – chtějí vědět, kde přesně jste, do kdy máte otevřeno či kolik u vás orientačně utratí.

Vytvořit si web, ale není vlastně tak úplně snadné. I když máte základní přehled v HTML a chcete tvořit jen v obyčejné šabloně, je zapotřebí držet se některých zásad. Než se totiž pustíte do tvorby obsahu, je třeba se naučit pár zásad ohledně optimalizace pro vyhledavače (zkráceně SEO (search engine optimization) nebo taky SEM (search engien marketing)).

Vyhledávače, jakými jsou například Google jsou vlastně prvním odkazem, ke kterému se obrací zákazníci. Je tedy třeba mít silný web, který bude na Googlu snadno dohledatelný. Celkově jak se zvyšuje množství informací na webu, je pak zapotřebí být tou nejdostupnější možností v případě vyhledávání.

Search Engine Marketing (SEM)

Tento typ aktivity v zásadě dělíme na 2 podkategorie. SEO, neboli z anglického Search Engine Optimalization, tvoří neplacenou složku. Na druhém místě jsou PPC (pay per click) reklamy, za které už se ovšem připlácí.

V případě SEO se tedy jedná o dlouhodobý proces, kdy získáváte zákazníky úpravou obsahu na webových stránkách (tzv. on-page/na stránce) a získáváním zpětných odkazů mimo ně (off-page/mimo stránku). Při úpravě obsahu je důležité se zamyslet, co lidi potřebují a který konkrétní výraz vlastně hledají. Tím se určí klíčová slova, která je pak zapotřebí na web šikovně rozmístit. Další faktory, které je zapotřebí si pohlídat jsou pak správnost titulků, rychlost načítání webu nebo správný tvar URL adresy.

PPC kampaně jsou na rozdíl od SEO efektivní hned po vytvoření, jelikož přinesou zákazníky okamžitě. Jako takové však pak zmizí v okamžiku, kdy přestanete platit. Jedná se o jakýkoliv textový, bannerový nebo produktový inzerát placený za proklik. V případě vyhledavačů jsou to pak první odkazy zmíněné na prvních příčkách označeny slovem reklama.

SEM pro lokální podniky

Tvořit aktivní politiku SEM je v dnešní době ideální marketingovou strategií pro obory, kde nebývá přílišná konkurence. V případě neaktivní politiky SEM jsou první stránky vyhledavačů obsazeny nabídkami katalogů či různých srovnávačů, namísto vašich stránek.

Nižší příčky ve vyhledavači pak vlastně mohou za nízký počet aktivity na daném webu. Jinými slovy, web je příliš nízko výsledcích, tudíž není vidět a nikdo na něj nekliká. A to pro podnik znamená zbytečnou ztrátu zákazníků, jelikož posunu na přední příčky se dá dosáhnout v tomto případě velmi levně.

Co za takovou pozici může?

Google jako takový srovnává stránky podle relevance. Tedy vaše stránky nejsou z jeho pohledu dostatečně atraktivní pro potencionálního zákazníka. Proto je třeba obsah na stránkách upravit, k čemuž poslouží pár jednoduchých aktivit.

Nejprve potřebujete získat odkazovou sílu. Poté je nutné protlačit i relevantní weby na výsledky vyhledávání, které vám přinesou dostatečný prospěch. Zjednodušeně řečeno, nejenom se soustředit na obsazení prvních příček vámi, ale nepřímo i těch druhých a třetích, až po celou první stranu – a to právě s vámi svázaných stránek.

Proč i další příčky?

Právě první tři příčky jsou nejdůležitější, jelikož na ně zákazníci kliknou. Na ostatní tak zůstává několik jednotek procent. Na druhou stránku s výsledky vyhledávání Googlu se už proklikne pouze minimum zákazníků. Proto se vyplatí, když ostatní weby na první straně budou relevantní právě vůči tomu vašemu. Celkové obsazení celé první strany s sebou pak přinese vytlačení vaší lokální konkurence z první stránky výsledků Googlu.

Jak takového výsledku docílit?

Odpovědí je nákup PR článků skrze katalog. Katalogy, jakými jsou například PR Yard, umožní zprostředkovat obchod právě s relevantními weby. Stačí se nejprve zdarma zaregistrovat a získáte tak možnost nahlédnout do databáze, kterou si můžete šikovně filtrovat podle tématiky webu. Zde pak stačí nakoupit články – při cílení na lokální vyhledávání stačí nakupovat u méně relevantních webů za menší sumu. V poměru cena/výkon se tak jedná o velmi efektivní strategii, jak být viděn a prodávat.

V průběhu samotného nákupu je třeba si pohlídat četnost nákupů. Nakupovat několik kusů týdně. Kdyby došlo totiž k příliš náhlému přírůstku, mohl by si to vyhledavač vzít jako podvod a stránky vyřadit z vyhledavačů. Průběžný růst je tedy méně rizikový a umožní vám též lépe odhadnout, kolik dalších článků dokoupit.

Autor: Vladimír Balakšej