Rubriky
Blog

Kontrolujeme existenci článků

Každý prodaný článek je jednou týdně zkontrolován na svou existenci (http code) a případné přesměrování (http/https, www/bez www, kategorie, lomítka v url). Pokud článek neexistuje, obratem řešíme s vydavatelem, proč článek neexistuje. Často jde o dočasnou chybu a článek je opět publikován na původní webové adrese. Při každé kontrole zaznamenáváme stav stránky (http code) a údaje z hlavičky stránky (title, description, keywords).

Kontrola existence článků je jednou z našich služeb zdarma. Inzerenti ji získávají automaticky při nákupu článků přes náš systém. Do administrace jsme přidali výpis z diagnostiky existence článků, aby se inzerenti mohli sami přesvědčit, zda jejich články existují, jaké problémy byly v průběhu času nalezeny, a zda je naši administrátoři s vydavatelem vyřešiliDiagnostický výpis „Moje články“ najdou inzerenti v administraci v horním pravém menu kliknutím na znak měny.

Systémové pravidlo vydavatelům říká, že jednou publikované články jsou publikované na stálo. Pokud vydavatel garantuje kratší dobu existence článků, musí na to upozornit v popisu stránky v katalogu. S vydavateli, kteří mažou články po 1-2 letech, ukončujeme spolupráci. Mazání prodaných článků po 1 nebo 2 letech považujeme za neetické a chceme tuto nekalou praktiku z trhu vytěsnit.

Do konce letošního roku plánujeme  diagnostický systém rozšířit o kontrolu obsahu článku včetně odkazů.

Rubriky
Blog

Jednoduchý tip na články zdarma

V letošním roce jsme si pro inzerenty připravili Bonus v podobě rámcové smlouvy o inzerci.

Rámcová smlouva je dohoda o ročním plánovaném objemu investic uzavřená mezi Inzerentem a firmou PR Yard.

Od výše plnění se odvíjí Bonus!

Za každých 20 000 korun, kterými nabijete svůj kredit, budete mít možnost nechat si napsat jeden PR článek ZDRAMA u PR Yardu.  

Vše je velmi jednoduché a časově nenáročné. Stačí vyplnit několik základních údajů o společnosti a domluvit se s naším konzultantem na finančním objemu a stanovit časové období.

Podpisem rámcové smlouvy vám odpadnou starosti v oblasti obsahového marketingu na internetu a získáte jistotu kvalitních služeb.

Pokud máte zájem o bližší informace, kontaktujte jakéhokoliv konzultanta uvedeného webu v kontaktech.

Rádi s Vámi vše projdeme!

Rubriky
Blog

Nový Katalog 4.0

Po více jak roce a čtvrt byla nasazena nová verze katalogu, která odstranila Alexu a více integrovala Ahrefs statistiky. Dojde i na pročištění nabídky katalogu.

Jak již bylo avizováno firmou Amazon, tak služba Alexa.com bude po 25 letech 1. května vypnuta. Proto jsme Alexa rank odstranili z katalogu bez náhrady.

Na žádost našich inzerentů jsme integrovali více statistik ze služby Ahrefs přímo do katalogu. Nyní je možné porovnávat a řadit dle hodnot: „počet zpětných odkazů + % nofollow, počet odkazujících domén + % dofollow, počet odkazovaných domén, organic – počet slovních výrazů v prvních top100 výsledcích a odhadovaná návštěvnost z těchto slov a pozic„.

Pročištění katalogu

Na podmět našich inzerentů jsme vedli uvnitř firmy diskuzi jak zvýšit přidanou hodnotu inzerentům při nákupu článků a postů na sociálních sítích. Rozhodli jsme se, že zpřísníme velmi volné pravidla pro přijetí stránky nebo sociálního účtu do systému, aby jsme vyřadili nejméně kupované stránky a účty. Nová pravidla povedou během příštích 14 dní k redukci cca 50% stránek a sociálních účtů, ale zvýší se tím kvalita spolupracujících redakcí a influencerů.

U sociálních sítí bylo rozhodnutí jednoduché. Každý i úzce zaměřený odborný influencer má minimálně 1000 sledujících. Průměrný engagement je kolem 5%, pokud je mnohem nižší, svědčí to o falešných followerech. Každá sociální síť má průměrný engagement jiný, proto jsme jako spodní hranici zvolili alespoň 1 procento reagujících sledujících.

Nová pravidla pro sociální účty:

 1. minimálně 1000 sledujících
 2. minimálně 1% engagement

U webových stránek, které nazýváme prostory je situace trochu složitější a vyžaduje komplikovanější hodnocení. Inzerenti se dělí do tří skupin. První skupina nakupuje články kvůli přímé návštěvnosti, druhá skupina kvůli tapetování výsledků vyhledávání a třetí pro posílení svého odkazového profilu pro vyhledávače. Každá z těchto skupin má jiné hodnotící kritéria pro výběr stránky, ale všichni se chtějí vyhnout stránkám, které nemají hodnotu a nemají jim co dát.

V naší databázi již máme přes 3500 stránek v různých jazycích a to nám umožnilo dělat skupinové analýzy parametrů. Hodnoty pravidel jsme modelovali na naší databázi a porovnávali s konkurenčními službami, aby jsme měli bezkonkurenčně nejkvalitnější databázi stránek. Zároveň tím dáme inzerentům jistotu, že se u nás nemusí prohrabávat odpadem, penalizovanými stránkami a dokonce stránkami, které jim můžou ublížit.

Každá stránka, která má ucházející obsah časem nasbírá zpětné odkazy a začne ji růst Domain rank. Jako spodní hranici jsme určili DR 10+. Když má stránka nějaký obsah a nasbírá již nějaké odkazy, tak se začne časem objevovat ve výsledcích vyhledávání a to přivede nějakou návštěvnost z vyhledávačů. Pravidlo, že organic keywords a organic traffic je stejné nebo vyšší než Ahrefs DR je trochu umělé, ale odfiltruje stránky, které mají nehodnotný obsah nebo jsou penalizované. Stránky, které extrémně slouží jenom k prodeji článků kvůli odkazům (MFA) mají často málo odkazujících domén, ale hodně odkazovaných domén, jsou takzvaně „vylinkované„. Proto jsme jako hraniční měkké pravidlo určili maximálně „1 příchozí doména na „10 odchozích domén“. I odkazový profil stránek je důležitý. Stránky na které ve větší míře odkazují domény, které mají zakázáno indexovat, procházet nebo následovat obsah stránek (domain follow), stejně jako odkazy, které mají nastaveno, že se nemají sledovat (backlink nofollow) svědčí o velké manipulaci s odkazovým profilem. Proto jsme určili pravidlo 50 % dofollow a 50% nofollow.

Nová pravidla pro prostory:

 1. Ahrefs DR 10+
 2. Hodnota organic keywords a organic traffic je stejná a vyšší než Ahrefs DR
 3. Počet domén na které se odkazuje je maximálně 10x větší než počet domén, které odkazují na web
 4. Odkazující domény jsou 50%+ dofollow
 5. Zpětné odkazy jsou <50% nofollow

Všechny nové stránky a sociální účty budou muset odpovídat výše určeným pravidlům. Stránky a sociální účty již zařazené do systému budou v příštích 14 dnech ze systému vypnuty.

Rubriky
Blog

Engagement rate

Pokud nějakou dobu spravujete sociální sítě nebo web, asi jste se s tímto základním pojmem setkali. Pro nováčky v této oblasti – jedná se o základní výpočet zapojení uživatelů do obsahu. Doslovně přeložený z angličtiny „engagement“ = „zapojení“. Tato míra zapojení nám udává, jak kvalitní je námi sdílený obsah. Tedy kolik uživatelů, z těch co viděli náš obsah, o něj mají zájem.

Na rovinu – engagement rate není jenom pro sociální sítě. Na webových stránkách se může jednat o jakoukoliv akci, která povede k zapojení se do obsahu, jako je zhlédnutí videa, přečtení článku na blogu, přihlášení se k newsletteru, registrace do systému apod. Zde se engagement rate lehce prolíná s „conversion rate“ – tedy konverze. Na rozdíl od engagementu je konverze situace, kdy návštěvník provede akci, která povede k obchodnímu užitku. Engagement rate tak spadá pod konverzi.

Nicméně mnohem častěji se s tímto výpočtem setkáváme u sociálních sítí, kde je výpočet závislý na možnostech interakce. Nejjednodušeji se to ilustruje na facebooku, kde máme možnost zanechat like, koment či sdílení příspěvků. Tyto veličiny sečteme a vydělíme je počtem fanoušků, vynásobíme a dostaneme % zapojení. Výpočet tedy vypadá následovně:

Tento vzorec Vám řekne, kolik uživatelů se zapojilo do obsahu. Setkáte se s ním nejčastěji a budete mít pocit, že je to ideální ukazatel. Je bohužel až příliš zjednodušený a to kvůli tomu, že nepočítá s některými faktory. Jsou jimi zejména:

 • Unikátní uživatel – jeden uživatel může reagovat tak, že dá like, koment a sdílení, což v případě více takových uživatelů nezměří přesnou hodnotu zapojení.
 • Likes – u instagramu je to jednodušší, páč jsou tam jen srdíčka. Ovšem na facebooku je více typů reakcí. Jedním kontroverzním je označení „haha“, které vyjadřuje pobavení uživatele, ale už úplně není jasné z jakých to je příčín. Líbí se mu obsah, nebo se směje nám za špatný obsah?
 • Koment – pokud v komentáři uživatel označní jiného uživatele, zapojí jej tím nepřímo do obsahu. Ten nicméně ve výsledném vzorečku už nefiguruje.

Existuje tedy více vzorečků, které ukazují míru zapojení uživatelů. Jednotlivé sociální sítě samozřejmě ve svých nástrojích nabízejí tento výpočet, nicméně není vždy ideální. Je třeba vždy přemýšlet nad samotným obsahem, povahou sociální sítě, komunitou na síti nebo blogu a tomu výsledně upravit vzoreček. Lišit se můžou pojmy dosah a skutečné zobrazení.

Základem je testovat, co je nejlepší ukazatel podle obsahu. Žádný vzoreček totiž není špatně. Každý ovšem říká něco jiného a důležité je držet se jednoho vzorečku opravdu dlouhodobě, jelikož jenom tak získáme opravdu vypovídající hodnoty o kvalitě obsahu.

Rubriky
Blog

Klíčová slova v článcích

Na definici klíčových slov (v angličtině keywords) lze narazit z mnoha pohledů. Když se podíváme na ten marketingový – jedná se o slova, které jsou obsaženy v textech webových stránek. Po zadání klíčového slova v kolonce vyhledávání, nalezne vyhledavač výsledky v závislosti na nastavení klíčových slov stránek. Zadáte-li tak do vyhledávání „pr články“, vyhledavač zobrazí webové stránky, které obsahují daná klíčová slova.

Klíčová slova jsou základním kamenem pro Seo, linkbuilding a i PPC. Správné nastavení těchto slov je klíčové pro úspěch kampaní, jelikož při špatném výběru, se ve výsledcích vyhledávání vůbec nemusí zobrazit to, co chcete nabídnout. Nebo se to zobrazí, ale kdo by se na Google proklikával až na desátou stranu, když to co hledá, najde u konkurence hned na té první?

Pro stanovení klíčových slov je důležité rozumět jejich rozdělení i fungování. V zásadě nestačí pouze napsat velké množství těchto slov, ale vybrat opravdu ty relevantní, které uživatelé hledají, a konkurence jimi tolik nedisponuje. Podle těchto faktorů je dělíme na short-tail a long-tail klíčová slova.

Short-tail nebo obecná slova (chcete-li krátka) nabízí celkem omezené možnosti, jelikož se jedná o sousloví maximálně 2 slov. Jejich omezení naráží na to, že takový výraz „pizza“ nebo „zásnubní prsten“ zkrátka ve vymezené slovní zásobě uživatelů narazí na svůj strop, kdy se dopočítáme maximálně desítek frází, které dávají smysl. Tato slova mají velmi vysokou návštěvnost a cílení na ně je nákladnější, vzhledem k tomu, že je dost pravděpodobně využívá i konkurence.

Long-tail nebo konkrétní slova (chcete-li dlouhé fráze) jsou short-tail doplněná o další výrazy. Uživatelé si zvykli na to, že jim mnohdy vyhledavače opravdu vychází vstříc – ať už formou opravy gramatiky nebo našeptáváním. Proto se nebojí psát do vyhledávání tyto fráze a doufají, že výsledek naleznou mezi prvními odkazy. Může se jednat například o fráze typu „Jak co nejrychleji zhubnout“ nebo „Dovolená pro rodinu v Egyptě“. Tato slova mají na rozdíl od short-tail výrazů nižší návštěvnost, ale za to mnohem vyšší konverzní poměr. Výběr je mnohem vyšší a správné nastavení vede k úspěšnějším kampaním. V dnešní době tvoří cca 95% objemu vyhledávání.

Správný výběr těchto slov se řeší analýzou klíčových slov. K tomu si můžete nechat poradit od specialisty nebo vypomoci svépomocí za některých nástrojů.

V PR Yardu funguje také „copy servis“. Copy servis jsou copywriterské (psaní) služby a překlady od redakcí a influencerů zapojených v systému. Tyto služby jsou nezávislé na publikacích a jsou pro Vaše interní potřeby textů a překladů.

Zkuste nové objednání služeb ještě dnes a vyberte si ze široké základny freelancerů v různých jazycích.

Rubriky
Blog

Ranky – Google Pagerank a Seznam S-rank

V jednom z našich předchozích článků jsme si uvedli, jak využít ranky v linkbuildingu. Nakousli jsme zde nejznámější ranky u nás, jako jsou Google Pagerank či S-rank od Seznamu. Ve zkratce – rank vyjadřuje hodnotu, kterou přikládají jednotlivé vyhledávače webovým stránkám, aby si určily důležitost webů a seřadily je. Uživatel si pak jednoduše ve vyhledávači vyhledá, co opravdu potřebuje, a nemusí se prodírat nerelevantními výsledky. To by s dnešním počtem existujících webů bylo jako hledat jehlu v kupce sena.

Jedním z takových ranků byl i Google Pagerank, který byl k dispozici na lištičce jednotlivého webu a ukazoval hodnoty na škále od 0 do 10. Pagerank je definovaný jako algoritmus, který určuje hodnotu stránky. To určuje podle:

 • Zpětných odkazů.
 • Součtu hodnot z těchto zpětných odkazů.

Z přehledu byl ovšem odstraněn a tak se jím už jednotlivé weby nemohou řídit. Fakt, že PageRank přestal být viditelný, neznamená, že jej Google úplně zavrhl. Bylo potvrzeno zakladateli webu, že Pagerank je stále velmi relevantní měřítko pro hodnocení webových stránek. Google jej pouze skryl. Důvodem byl fakt, že byl velmi zavádějící pro návštěvníky, správce i majitele stránek. Weby jsou dnes posuzovány mnohem komplexněji, což vedlo ke stažení tohoto ranku, jelikož škála od 0 do 10 není pro tak náročný výpočet vypovídající.

Navíc též docházelo k obřímu spamu a to přidáváních zpětných odkazů na jednotlivé weby. Tomu se logicky Google snažil zabránit, aby nabízel opravdu relevantní výsledky vyhledávání.

V České republice obdobně fungoval S-rank od největšího lokálního vyhledavače seznamu. Byl dostupný na Seznam Lištičce a obdobně jako Google ukazoval relevanci na škále od 0 do 10. Vzhledem k nízké vypovídací hodnotě však byl v březnu 2020 zrušen.

Oba tyto ranky však mají svoje alternativy a to v podobě vlastních algoritmů. Může se jednat například o PR Yardem používaný Ahrefs nebo MOZ. Tyto ranky nejenom číselně vyjádří relevanci webu dle vlastních měřítek, ale též obsahují celou řadu dalších statistik, měřítek a návodů pro zlepšení pozic ve vyhledavačích.

Je tedy jasné, že není možné hodnoty Pageranku nebo S-ranku ukázat, jelikož nejsou k dispozici nikomu mimo vyhledavače samotné.

Rubriky
Blog

Úvaha: Kdy se vlastně z pozice start-up stává plnohodnotný podnik?

Trochu jsme se u nás zamysleli nad myšlenkou fungování startupu. Ptali jsme se sami sebe, jsme ještě start-upem, nejsme start-upem? Kde je ta hranice. Jako každé podnikání jsme začali nápadem a z toho vznikl postupnými krůčky PR Yard. Kdy se ale dostaneme přes tu hranici, která nám řekne, jaký podnik vlastně jsme?

Definic toho co je a není startup, je mnoho. Většina se opírá o tato základní slovíčka:

 • „Začínající“.
 • Řeší nový problém.
 • Rychle se vyvíjí.
 • Závislý na investorech.
 • Má potenciál.

To že vznikne společnost, ještě neznamená, že si může říkat startup. Většinou jde o technologické firmy, které slibují vysoký růst s globálním přesahem, co přináší nové řešení na jakýkoliv problém. Zpravidla to nemusí nutně být technologická firma, důležitý je dobře aplikovatelný obchodní model, což jde v dnešní internetové době ruku v ruce.

Na trhu pak mají silnou pozici hlavně díky svojí dynamičnosti. S dostatkem financí reagují rychle na změny na trhu, jejich zaměstnanci nejsou omezováni korporátní kulturou a s volnou rukou dokáží mnohdy fungovat velmi efektivně. Mají pocit, že jejich práce dává smysl a samotný kolektiv optimistických, energických a mladých lidí posouvá společnost rychle vzhůru.

Problém je, že startupy mohou své pozice mnohdy zneužívat

Valná většina podniků využívá slovo startup k vytvoření „hype“ pro svůj byznys. Přeci jen proč ne? Ten byznys dobře funguje – lidé si pod tímto názvem představí mladé, technologicky a internetově vyspělé jednotlivce, co dávají maximum své energie do všech svých aktivit. Takové persony vnímáme za své vzory nejčastěji třeba mladý Zuckerberg nebo Jobs.

Crowdfundingové projekty na slovo startup dobře slyší a nebojí se v tomto oboru riskovat. Investoři mají pocit, že jejich prostředky nejsou jen v nějaké náhodné firmě na papíře, ale v něčem perspektivním a výjimečném, co táhne další talentované lidi a může pouze jenom růst.

Tahle pozice je pro firmy zkrátka výhodná z mnoha hledisek. Když se jim daří, vidí se jako budoucí vizionáři. Přitahují k sobě mladé talenty, jelikož působí atraktivně díky příslibu inovací a neobvyklým výhodám. A ti na to slyší. Ve výsledku pro firmy samá pozitiva.

Samozřejmě má to i stinné stránky – vyšší podnikatelské riziko než mají ostatní firmy či údajně horší finanční ukazatele rentability a stability. To společně se špatně nastavenými cíli a strategií mnohdy vede k neúspěchu.

Je důležité jednoznačně definovat, co není startup

V podobě startupu může dle některých firma fungovat i pět nebo deset let. Není totiž jasně stanoveno, co už startup není. Byly vytvořeny číselné přístupy založené na údajích, jako je: množství zaměstnanců, příjmy, zisky nebo potřeba financování. Například velmi známou je v USA definice Alexe Wilhelma z roku 2014, který definoval jeho 50-10-500 pravidlo. Pokud společnost překročí jedno z těchto tří kritérií, nemohou se nadále považovat za startup:

 • Tržby 50 milionů dolarů za 12 po sobě jdoucích měsíců.
 • Množství zaměstnanců 100 a více.
 • Hodnota společnosti více než 500 milionů dolarů.

Samozřejmě se jedná o údaje uzpůsobené globálnímu trhu a spíše než o odborné měřítko, slouží jako velmi jednoduchá poučka jakýchsi horních limitů pro definici. Startup může převzít status firmy s daleko jinými čísly odpovídajícími situaci na lokálním trhu. Ne všechny se totiž nacházejí v Silicon Valley.

Emocionální pohledy vycházejí z myšlenky, že jsou startupy založeny na kultuře, která není závislá na metrikách. Ty přestávají být startupem, když lidé dostanou pocit, že jejich činnost nemá nadále dopad ani smysl.

Podíváme-li se na situaci z více logických ukazatelů, firma přestane být startupem v případech, když zanikne nebo dojde k akvizici. Z druhé strany je významný milník získání statusu jednorožce. Jednorožcem se stane startup, jehož hodnota přesáhne jednu miliardu amerických dolarů. Takových je na světě zhruba tisícovka – označení jednorožec se používá kvůli jejich vzácnosti. Obecných definic, kdy se startupu podaří stát se firmou, není mnoho. Shrnout by se daly následovně:

Firma přestává být startupem, jakmile dosáhne své vize, realizuje stabilní obchodní model s produktem vhodným pro trh a stane se stabilnějším podnikem s tradičním životním cyklem.

Firma samotná musí tedy znát své hranice a včas si stanovit, kdy se z ní stane plnohodnotná společnost. A co si o fenoménu startupů myslíte Vy? Věříte, že se jedná o unikátní myšlenku nebo spíše nadhodnocenou? Podělte se do komentářů.

Rubriky
Blog

Influencer marketing

Každý už tak nějak víme, kdo je influencer, stejně jako fakt, že je mnoho značek využívá ke své propagaci. Celý koncept influencer marketingu funguje díky jejich silnému vlivu a my jsme pro Vás sepsali 3 důvody, proč se vyplatí nějakého zapojit do kampaně.

Důvěrnější vztah

Lidé influencerům věří. Sledují je dobrovolně narozdíl od PPC reklam. Na sociálních sítích desítky minut scrollují příspěvky a jen některé na ně opravdu působí. Tu největší hodnotu z nich pak má doporučení od známé tváře.

Zacílení na správný segment

Influenceři postují svá vlastní témata svým specifickým způsobem. Právě toto jedinečné odlišení dělá z jejich fanoušků „úžší segment“. Využitím propagace influencera tak proniknete do tohoto segmentu.

Oboustranný zájem

Influenceři samotní mají zájem navazovat spolupráce se značkami. A i oni hledají zejména takové spolupráce, které pro ně budou mít smysl. Registrace v PR Yard pak usnadňuje nejenom výběr, ale celý proces spolupráce.

Rubriky
Blog

Nový Copy servis 2.0

Hlavní funkcí PR Yardu je prodávat články na webových stránkách a příspěvky na sociálních sítích. Vedlejší a méně známou funkcí jsou „copy služby“, které poskytují naši vydavatelé, influenceři a freelanceři. Copy služby zahrnují:

 • Psaní textů
 • Překlad textů
 • Korektura textů

Dnešní aktualizace copy služeb není velká, ale je zásadní ve dvou bodech. Nově se automaticky počítá cena za služby z přednastavených hodnot. Inzerenti vidí kolik je objednávka bude u freelancerů stát a freelanceři vidí kolik za zakázku dostanou. Druhým bodem aktualizace je aktualizace katalogu služeb freelancerů a objednání v stejné funkčnosti jak je to u publikace článků.

Inzerenti v menu mají položku „Psaní a překlady„, kde najdou copy služby a můžou je objednávat stejně jako publikace článků. Při vytváření objednávky služeb (do které dokupují služby) se při objednávce „psaní textů“ zadává minimální délka článků. V případě korektury nebo překladu se kopíruje do určeného pole pro „zadání“ text a formulář sám vypočítá jeho délku. Při překliknutí z objednávky do katalogu freelancerů se katalog profiltruje podle přednastavených údajů v objednávce a ceny se přepočtou podle délky textu. Při objednání služeb je možné zadat i nižší cenu (velký počet stran), ale systém neumožňuje zadat méně než 50% ceny.

Freelanceři vidí objednávky, které odpovídají jejich nastaveným službám (služba, jazyky) s cenou, která odpovídá jejich nastavení za cenu normostrany a můžou se aktivně nabídnout. Pokud jim přijde nabídka obchodu nebo akceptace jejich nabídky za nižší cenu, systém si vyžádá od freelancera potvrzení platnosti obchodu.

Tato aktualizace vychází z reálných zkušeností našich uživatelů. Omezila dřívější neomezenou možnost různých cenových nabídek a protinabídek na nabídky v kterých se uživatelé ztráceli. Aktualizace přidala automatické vypočítávání ceny za zakázku.

Zkuste nové objednání služeb ještě dnes a vyberte si z široká základny freelancerů v různých jazycích.

Rubriky
Blog

Jak fungují ranky v linkbuildingu

Dostat svůj web do popředí stránek vyhledavačů není zrovna jednoduché. Když už se člověku podaří optimalizovat maximálně svůj web, musí se též svou stránku provázat právě „linkama“ neboli odkazy. Právě ty jsou jednou z nejvíce klíčových položek, které určují, jak moc je daný web silný. Jak ale vyjádřit sílu webu číselně? K tomu vyhledavačům slouží právě systém ranků.

Co jsou to vlastně ranky?

Jelikož vyhledavače poskytují přehled o prakticky nekonečném množství webových domén, musí je nějakým způsobem i seřadit. Tak jako každá správná databáze plní zásadu: nejrelevantnější = nejlépe viditelné, tak i v případě vyhledavačů je třeba zvolit způsob, jak najít právě nejrelevantnější web.

A k tomu právě slouží ony ranky. Jedná se o hodnocení webových stránek na základě jejich kvality a vypovídající hodnotě. Existuje více typů ranků s různými matematickými výpočty.

Nejčastější princip výpočtu pak funguje na systému odkazů. Právě množství dalších stránek, které na danou stránku odkazují, určuje její relevantnost. Zjednodušeně to lze chápat tak, že jsou-li na cizích webových stránkách umístěny odkazy právě na váš web, zlepšuje se hodnota vašeho ranku. Proto, aby web zvýšil svůj rank, musí získávat zpětné odkazy.

Nejsnadnější způsob získávání ranků je skrze katalogy, například na českém trhu působí katalog PRYard. Právě umístění odkazů na placené články je jedním ze základních způsobů zvyšování ranku a budování kvalitního linkbuildingu.

Pro linkbuildera je důležité znát nástroje, kterými se specifický rank dá sledovat. Nejčastěji se setkáme s:

 • PageRank – od Google je asi nejslavnější nástroj – neveřejný
 • Srank – od vyhledávače Seznam – neveřejný
 • Ahrefs – velmi používaný v Českém a Slovenském prostředí
 • Moz DA

Většina těchto nástrojů pak ukazuje určitou číselnou hodnotu. Například PageRank ukazoval zelené měřítko od 0 do 10, kdy 10 je nejlepší možné skóre. V případě, že poukazuje 0, nejedná se vždy o nerelevantní stránku, pouze stránka ještě nebyla zaindexována. Hodnoty se aktualizují v rámci měsíců. To se stává stránkám, které jsou zcela nové.

Výpočet jako takový je ovlivněn zejména nejen množstvím, ale i kvalitou příchozích odkazů. Čím kvalitnější zdroje s vyšším rankem na vás odkazují, tím vyšší je hodnota přiděleného ranku.

Výsledky v čase

Velikost ranku je významně ovlivněna právě i časem. Získat výsledky nejde do druhého dne a chce to čas. Google a další vyhledavače chtějí právě ukázat nejkvalitnější a nejrelevantnější výsledek ve svých databázích a proto si dávají na čas, než udělí stránce rank. Lepší příčky si zkrátka musíte zasloužit.

Velikost ranku v čase

Klasický případ funguje následovně – z počátku nabývá rank hodnoty 0, postupně se objevuje menší hodnota hlavně díky odkazům z vlastního webu. V této fázi je stránka ještě nová. Relevance stoupá postupně, až dojde do bodu kdy se velikost ranku ustálí a stagnuje. Zde už se neoznačuje stránka jako nová nebo mladá, a další růst či pokles je ovlivněn právě úspěchem webu. Běžný případ pak ukazuje klesající trend, jelikož se dlouhodobě zvětšuje množství obsahu, který je na internetu k dispozici.

Faktory ovlivňující změny ranku

Se správnou strategií jsou pak celkové výsledky vidět po 3 měsících v tom lepším případě. Období celkově mezi 6 až 12 měsíci by mělo být dostatečné k tomu, aby ukázalo nejenom velikost ranku ale i úspěšnost celkové strategie. Tyto údaje však nejsou úplně jednosměrné.

Zpětná odezva se může lišit v závislosti na tom, jestli už stránka existovala nebo se jedná o nově vznikající projekt. Nová doména může čekat na výsledky kampaně mnohem déle než-li doména zavedená. Nicméně ani u té zavedené to opět není zcela jednosměrné. Pokud už například někdy porušila podmínky od Google a byla za to penalizována, bude jen s těží získávat vyšší rank.

Nepříjemnou roli v tom taky hrají konkurenční weby. Ty většinou mají už precizně upravené stránky podle klíčových slov a dobře prolinkované, že se výsledky v optimalizaci mohou dostavit až po letech, pokud vůbec. Nadnárodní korporát v poskytování finančních služeb sotva změní hodnotu svého ranku v řádu měsíců oproti myčce, která je jediná ve svém okrese.

Jak tedy získat nejlepší rank

Kromě provázání svého webu odkazy jde zejména o kvalitní obsah (neboli content). Google zkrátka chce podávat ty nejrelevantnější výsledky a ty taky dostane. Když web nemá dostatek kvalitního obsahu, nemá zkrátka moc šanci se prosadit. Webový obsah je zkrátka král.

Právě kvalitní obsah pak napomáhá i kvalitnímu linkbuildingu. Další stránky si budou chtít svůj obsah provázat zejména s kvalitními weby. A to chce čas – k tomu žádná zkratka nevede. Ne všechny linky jsou si kvůli obsahu rovny.

Autor: Vladimír Balakšej