Rubriky
Vydavatel - návody

Registrace a základní nastavení

Stránka pro vstup do administrace je na adrese „market.pryard.com„. Při prvním vstupu do administrace vám systém automaticky vytvoří účet (registruje vás). Do systému můžete vstoupit využitím tlačítek pro přihlášení přes vaši oblíbenou sociální síť nebo zadáním emailu a hesla.

Základní nastavení při registraci

Po prvním vstupu do systému se Vás administrace zeptá na několik potřebných údajů pro základní nastavení:

 • Druh účtu: inzerent nebo vydavatel (zvolte)
 • Měna: výběr mezi Czk (Kč), Eur (€) a Usd ($)
 • (možnost) Email: pokud ho Vaše sociální síť neposkytuje

Pokud Vaše sociální síť neposkytuje ověřenou emailovou adresu nebo jste zvolili přihlášení pomocí emailové adresy, bude na Váš email odeslán autorizační email s odkazem pro ověření emailové adresy, který je nutné navštívit.

Nastavení kontaktu a emailů

V administraci vpravo nahoře pod vaším emailem se skrývá menu v kterém najdete položku „Nastavení„.

V bloku „Kontakt“ nastavujete vaše jméno a telefon. Email není editovatelný a pro jeho změnu napište na interní podporu v levém menu dole.

Blok „Výplaty – nepodnikající osoby“ slouží pro nepodnikající osoby, které neposkytují k žádosti o výplatu provize fakturu.

V bloku „Informační emaily zapínáte a vypínáte zasílání různých druhů emailů ze systému. U nových poptávek nastavujete navíc periodicitu zasílání (denně/týdně).

Rubriky
Inzerent - návody

Registrace a základní nastavení

Stránka pro vstup do administrace je na adrese „market.pryard.com„. Při prvním vstupu do administrace vám systém automaticky vytvoří účet (registruje vás). Do systému můžete vstoupit využitím tlačítek pro přihlášení přes vaši oblíbenou sociální síť nebo zadáním emailu a hesla.

Základní nastavení při registraci

Po prvním vstupu do systému se Vás administrace zeptá na několik potřebných údajů pro základní nastavení:

 • Druh účtu: inzerent (zvolte) nebo vydavatel
 • Měna: výběr mezi Czk (Kč), Eur (€) a Usd ($)
 • (možnost) Email: pokud ho Vaše sociální síť neposkytuje

Pokud Vaše sociální síť neposkytuje ověřenou emailovou adresu nebo jste zvolili přihlášení pomocí emailové adresy, bude na Váš email odeslán autorizační email s odkazem pro ověření emailové adresy, který je nutné navštívit.

Nastavení kontaktu a emailů

V administraci vpravo nahoře pod vaším emailem se skrývá menu v kterém najdete položku „Nastavení„.

V bloku „Kontakt“ nastavujete vaše jméno, telefon a logo pro White label exporty z katalogu stránek. Email není editovatelný a pro jeho změnu napište na interní podporu v levém menu dole.

V bloku „Informační emaily zapínáte a vypínáte zasílání různých druhů emailů ze systému.

Rubriky
Vydavatel - návody

Stránky – průběh objednávky

O nové objednávce budete informování emailem. Pokud objednávka je nabídka nebo protinabídka můžete ji přijmout nebo odmítnout.

V seznamech objednávek si ke každé objednávce můžete dát žlutou hvězdičku pro její označení a zvýraznění. Kliknutím na stav objednávky se dostanete do detailu objednávky.

Proces objednávky

 1. Potvrzení objednávky
 2. Dodání návrhu článku
 3. Kontrola publikace

1. Potvrzení objednávky

Pokud vám inzerent dává nabídku nebo měnil cenu u vaší nabídky, tak musíte objednávku potvrdit nebo odmítnou. Pokud nabídku do 3 dnů nepřijmete nebo neodmítnete, tak bude systémem stornována.

2. Dodání návrhu článku

Inzerent může článek pro publikaci dodat sám nebo ho objednat u PR Yard redakce. V takovém případě vyčkejte dodání návrhu článku.

Pokud inzerent kromě publika objednal u vás i napsání článku, tak máte 5 dní na odevzdání návrhu článku. Pokud návrh neodevzdáte bude obchod stornován pro neaktivitu.

Inzerentovi můžete psát dotazy a poznámky k návrhu článku pomocí okna pod návrhem článku.

Pokud není návrh článku inzerentem do 3 dnů od poslední komunikace schválen nebo připomínkován zkontroluje dodaný návrh přidělený kontrolor. Když publikovaný článek odpovídá zadání, tak jej kontrolor schválí k publikaci. Pokud neodpovídá, tak ho kontrolor může u vás reklamovat. Pokud budete ignorovat žádosti o úpravu návrhu článku, může kontrolor objednávku po domluvě s inzerentem stornovat.

3. Kontrola publikace

Po schválení návrhu článku nebo dodání obsahu článku máte 5 dní na publikování článku. Pokud není možné publikovat článek v tomto termínu, například kvůli plnosti publikačního plánu, zadejte do detailu obchodu předpokládaný datum publikace.

Obchod je možný do doby publikování stornovat.

Po publikaci vložte do detailu obchodu URL publikovaného článku. Publikovaný článek je zkontrolován kontrolory PR Yardu na obsahovou shodu s schváleným návrh článku a zda není jiný problém (překrytí reklamou). Poté je publikace schválena.

Inzerent může zpětně vyžadovat změnu (změna adresy firmy, stažení článku) nebo smazání článku.

Každý článek po schválení prochází týdenní kontrolou a případné změny nebo odstranění článku s vámi řešíme.

Expirace objednávky

V přehledech objednávek se zobrazuje i datum expirace objednávky. Datum a čas expirace je informativní údaj, který určuje do kdy se má stát další akce s objednávkou. Někdy expirace vede k ukončení objednávky (akceptace nabídky, dodání návrhu, publikace článku), aby se inzerentovi zbytečně neblokovali prostředky na objednávce, která „nedopadne“. Někdy expirace vede k aktivitě kontrolora, který na straně inzerenta, vydavatele nebo redaktora vykomunikuje telefonem nebo emailem v čem je problém a zařídí jeho nápravu (nezkontrolování návrhu článku, nereagování na komentáře). Cílem kontrolora je primárně úspěšně dokončit objednávku.

Časování kroků

 1. Schválení nabídky nebo protinabídky od inzerenta – 3 dny.
 2. Dodání návrhu článku – 5 dní.
 3. Reakce na návrh článku nebo komentář protistrany – 3 dny. Expirace se vždy nastavuje k poslednímu komentáři.
 4. Publikace článku – 5 dnů nebo nastavený datum publikace.

Detail objednávky

V horní části stránky se vám můžou zobrazovat zprávy od inzerenta. Kliknutím na tlačítko „Ok“ potvrdíte přečtení zprávy a zpráva se schová. Zpráva zůstane zaznamenána v historii objednávky (timeline) v spodní části stránky.

První blok obsahuje popis objednávky včetně zadání pro napsání článku.

Druhý blok obsahuje formulář pro vložení návrhu článku. Zde se zobrazuje i dodaný obsah pro publikaci. Pokud čekáte na dodání článku, tak se nemusí tento blok dočasně zobrazovat.

Třetí blok obsahuje formulář pro odeslání zprávy inzerentovi. Komunikační formuláře se dynamicky zobrazují podle stavu v kterém je objednávka.

Čtvrtý blok obsahuje historii obchodu v podobě časové linky. zde se zaznamenávají důležité milníky a komunikace s redaktorem nebo vydavatelem.

Dohled nad objednávkami

Všechny objednávky jsou průběžně kontrolovány určenými kontrolory, kteří v případě nejasností nebo problémů aktivně zasahují. Dokončené objednávky jsou i po jejich dokončení strojově kontrolovány přibližně jednou týdně. V případě problémů je opět kontroloři aktivně řeší.

Rubriky
Vydavatel - návody

Služby – reakce na poptávky

Schváleným nabídkám služeb v systému se zobrazují nové poptávky na které je možné reagovat. Každé nabídce služby se zobrazují nové poptávky podle nastavení jazyka a druhu služby. Odkaz na stránku s poptávkami najdete na hlavní stránce administrace u názvu služby nebo přes levé menu a detail služby. Datum zveřejnění poptávky se zobrazuje v pravém horním rohu poptávky. Poptávky se zobrazují od nejnovější.

Nabídnutí se k poptávce

Kliknutím na zelené tlačítko „Nabídnout se“ vaši nabídku služby inzerentovi v katalogu redakčních služeb nabídnete. Poptávka se v seznamu poptávek skryje a vaše nabídka služby se inzerentovi k poptávce žlutě zvýraznění. Pokud nabídka služby neměla zapnuto v nastavení stránky „Zobrazit v katalogu“ začne se inzerentovi nabídka služby v katalogu zobrazovat a žlutě se zvýrazní.

Když si inzerent vybere nabídnutou službu, nemusíte již objednávku potvrzovat a můžete rovnou objednávku vypracovat. Inzerent může v katalogu i filtrovat volbu „Pouze nabídky„. Inzerenti kupují 2,7x častěji nabídky než volné záznamy v katalogu (*7/2022).

Odmítnutí poptávky

Kliknutím na červení tlačítko „Odmítnout“ odmítnete poptávku a poptávka se skryje v seznamu poptávek. Vaše nabídka služby se v katalogu stránek inzerentovi skryje pokud měla v nastavení zapnuto „Zobrazovat v katalogu„.

Odmítnutí všech poptávek

V spodní části stránky pod poptávkami je červené tlačítko „Odmítnout vše„. Kliknutím na tlačítko odmítnete hromadně všechny poptávky na stránce, viz „Odmítnutí poptávky„.

Newsletter – Nové poptávky

Každému vydavateli se posílá jednou denně newsletter s informací o nových poptávkách pro jeho stránky. Pokud nejsou odpovídající poptávky newsletter se neodešle.

Periodicitu zasílání včetně vypnutí zasílání je možné změnit v nastavení uživatele. Kliknutím na email vpravo nahoře v administraci se otevře menu, kde najdete „Nastavení“ uživatele. V nastavení uživatele v bloku „Informační emaily“ je možné změnit zasílání newsletteru na – denně/týdně/nikdy.

Rubriky
Inzerent - návody

Redakční služby – vytvoření poptávky

Poptávka redakčních služeb slouží jako zadání pro objednání psaní textů, překladu a korektury textů.

Administrátoři zkontrolují každou novou poptávku redakčních služeb a během 24 hodin je rozeslána redaktorům jejichž nabídka služeb odpovídá zadání. V některých případech můžou administrátoři poptávku redakčních služeb neposlat a nechat ji skrytou. V takovém případě ji uvidí pouze redaktoři, kterým nabídnete obchod.

Redaktoři mohou na poptávku reagovat. Pokud poptávka není pro redaktora vhodná, může poptávku odmítnout a tím se nabídka redaktora v katalogu pro vaši poptávku schová. Naopak, když se mu poptávka líbí, může se redaktor k poptávce nabídnout a redaktor se pro vás v katalogu žlutě zvýrazní.

V případě, že nemáte předem připravený seznam redaktorů u kterých chcete objednávat, doporučujeme nechat poptávku v systému 3-5 dní ležet, aby na poptávku mohli redaktoři reagovat. Díky reakcím redaktorů se k poptávce skryjí v katalogu redaktoři, které nemají zájem a zvýrazní se redaktoři, které mají velký zájem. Tento samoladící mechanismus s odstupem času zlepšuje nabídku redaktorů v katalogu pro každou poptávku.

Vyplnění formuláře poptávky redakčních služeb

K poptávce můžete přikoupit vyhotovení objednávky u neomezeně redaktorů, proto je dobré psát poptávku univerzálně a změny či individuální doplnění pro každého redaktora psát do chatu v objednávce. Nastavení poptávky automaticky předfiltrovává katalog redaktorů po kliknutí na tlačítko „Objednat z katalogu (xxx nabídek)„. Redaktoři se podle nastavení „Druh služby“ a „Jazyk“ zasílají v newsletteru redaktorům (denní a týdenní newsletter)

 • Název – Pojmenujte poptávku, aby jste ji vždy našli. Vhodné je použít kratší a technický název, např: “ 9/22 – Mod26Ver22 – překlad„. Administrátoři přidělí poptávce vhodný tematický název pro zobrazení u vydavatelů např: „Dveřní panty„.
 • Druh služby– Vyberte druh služby o jakou máte zájem. Předvybraná hodnota je „napište mi článek„.
 • Jazyk – Vyberte o jaké jazyky máte zájem. Předvybraný jazyk je podle jazyka zvoleného v administraci. Pokud jste vybrali druh služby „Překlad“ zobrazuje se i druhá volba „do jazyk“.
 • Kategorie – Vyberte do jakých kategorií vaše poptávka redakčních služeb patří. Tato informace pomáhá redaktorům zařadit si tematicky vaši poptávku.
 • Zadání – Nejdůležitější část poptávky redakčních služeb. Poskytněte co nejvíce informací, co potřebujete. Redaktoři postupují podle těchto informací. Administrátoři zkontrolují draft podle těchto informací při expiraci kontroly draftu .
 • Zadání/přílohy – Zdrojové soubory, které mají použít redaktoři při práci.

Úprava poptávky redakčních služeb

Upravit poptávku redakčních služeb je možné pouze do doby než uděláte první objednávku k poptávce. Následně je úprava poptávky redakčních služeb vypnuta, aby se neměnilo zadání redaktorům pod rukama.

Po vypnutí úpravy poptávky článků je možné přidat „doplnění k zadání„.

Archív poptávek redakčních služeb

Archív poptávek slouží k archivaci neaktivních poptávek. Systém automaticky přesunuje poptávky po půl roce bez aktivity do archívu.

Poptávku do archívu můžete poslat kliknutím na modré kulaté tlačítko s logem popelnice. Poptávku článků z archívu aktivujete kliknutím na zelené kulaté tlačítko s logem popelnice s křídlem.

Rubriky
Blog Novinky

E-commerce day 2022

Den plný tematických přednášek, privátních workshopů a klíčových informací. To je „E-commerce day“, nebo-li konference pro e-shopy, která se uskuteční v sobotu 8. října od 8 hodin v brněnském Impact Hubu.

Program druhého ročníku zajímavé akce bude opět nabitý, a tak by se zájemci měli registrovat co nejdříve. Kapacita sálů je totiž omezená. Na jednotlivé workshopy se účastníci zapíší až na místě. E-shopaři mají vstup zdarma!

Jeden z deseti praktických workshopů povede jednatel naší společnosti PR Yard Martin Jersák. V  rámci své přednášky na téma „Obsahový marketing, důležitá ale opomíjená součást linkbuildingu“ se zaměří na cesty zákazníka do e-shopu prostřednictvím vyhledavačů s využitím obsahu a ukáže, jak propojit principy obsahového marketingu. Workshop nebude zasahovat do hloubky ani technických detailů.

Na konferenci se s námi můžete potkat osobně, přítomni budou Martin Jersák a Jan Lánský.

Rubriky
Inzerent - návody

Články – průběh objednávky

Po objednání publikace článku se na hlavní stránce administrace objeví seznam rozpracovaných objednávek. Objednávka se zobrazí i v detailu vaší poptávky, do které se dostanete přes její název levém menu.

V seznamech objednávek si ke každé objednávce můžete dát žlutou hvězdičku pro její označení a zvýraznění. Kliknutím na stav objednávky se dostanete do detailu objednávky.

Proces objednávky

 1. Potvrzení objednávky
 2. Dodání návrhu článku
 3. Kontrola publikace

1. Potvrzení objednávky

Záznamy v katalogu mají bílou nebo žlutou barvu podbarvení. Žluté záznamy jsou přímé nabídky od vydavatelů přímo pro vaši poptávku. Pokud objednáte žlutý záznam bez změny nabídnuté cenu je obchod ihned platný a považuje se za potvrzený. Pokud objednáte bílý záznam nebo u žlutého jste požadovali slevu, tak musí vydavatel do 3 dnů potvrdit vaši objednávku. Pokud ji nepotvrdí, tak je objednávka zrušena.

2. Dodání návrhu článku

V objednávce můžete volitelně vybrat „napsání od autora stránky“ nebo „napsání od PR Yard redakce“. Pokud nevyberete ani jednu volbu, tak vás systém vyzve k vložení obsahu článku do určeného formuláře. Pokud vyberete napsání od autora stránky nebo PR Yard redakce, tak do 5 dnů dostanete návrh článku ke kontrole. O dodání návrhu článku budete informováni emailem. PR Yard redakce v 90% dodává článek do 3 dnů.

K článku můžete psát autorovi nebo redaktorovi připomínky k dodaného textu k úpravě pomocí okna pod návrhem článku.

Pokud není návrh článku do 3 dnů od poslední komunikace schválen nebo připomínkován zkontroluje dodaný návrh přidělený kontrolor. Když publikovaný článek odpovídá zadání, tak jej kontrolor schválí k publikaci. Pokud neodpovídá, tak ho kontrolor za inzerenta u autora/redaktora reklamuje. Pokud autor bude ignorovat žádosti o úpravu návrhu článku, může kontrolor objednávku po domluvě s inzerentem stornovat.

3. Kontrola publikace

Po schválení návrhu článku musí vydavatel do 5 dnů publikovat článek. Pokud není možné publikovat článek v tomto termínu, například kvůli plnosti publikačního plánu, zadá vydavatel do systému předpokládaný datum publikace.

Publikovaný článek je nejdříve zkontrolován kontrolory PR Yardu na obsahovou shodu s schváleným návrh článku a zda není jiný problém (překrytí reklamou). Poté je publikace schválena a inzerent je informován emailem s odkazem na článek.

Pokud inzerent potřebuje změnu (změna adresy firmy, stažení článku) v článku po schválení publikace stačí napsat na interní podporu (levé menu dole) a naši kontroloři vše s redakcí zajistí.

Každý článek po schválení prochází týdenní kontrolou a případné změny nebo odstranění článku řešíme automaticky s redakcí. Výsledky průběžné kontroly může vidět inzerent v levém menu v položce „Moje články“.

Expirace objednávky

V přehledech objednávek se zobrazuje i datum expirace objednávky. Datum a čas expirace je informativní údaj, který určuje do kdy se má stát další akce s objednávkou. Někdy expirace vede k ukončení objednávky (akceptace nabídky, dodání návrhu, publikace článku), aby se inzerentovi zbytečně neblokovali prostředky na objednávce, která „nedopadne“. Někdy expirace vede k aktivitě kontrolora, který na straně inzerenta, vydavatele nebo redaktora vykomunikuje telefonem nebo emailem v čem je problém a zařídí jeho nápravu (nezkontrolování návrhu článku, nereagování na komentáře). Cílem kontrolora je primárně úspěšně dokončit objednávku.

Časování kroků

 1. Schválení nabídky nebo protinabídky vydavatelem – 3 dny.
 2. Dodání návrhu článku – 5 dní.
 3. Reakce na návrh článku nebo komentář protistrany – 3 dny. Expirace se vždy nastavuje k poslednímu komentáři.
 4. Publikace článku – 5 dnů nebo nastavený datum publikace.

Detail objednávky

V horní části stránky se vám můžou zobrazovat zprávy od redaktora nebo vydavatele. Kliknutím na tlačítko „Ok“ potvrdíte přečtení zprávy a zpráva se schová. Zpráva zůstane zaznamenána v historii objednávky (timeline) v spodní části stránky.

První blok obsahuje technické informace o stránce včetně jejího popisu.

Druhý blok obsahuje formulář pro vložení nebo schválení návrhu článku. Pokud čekáte na napsání od autora nebo redakce, tak se nemusí tento blok dočasně zobrazovat.

Třetí blok obsahuje formulář pro odeslání zprávy redaktorovi nebo vydavatelovi. Komunikační formuláře se dynamicky zobrazují podle stavu v kterém je objednávka.

Čtvrtý blok obsahuje historii obchodu v podobě časové linky. zde se zaznamenávají důležité milníky a komunikace s redaktorem nebo vydavatelem.

Dohled nad objednávkami

Všechny objednávky jsou průběžně kontrolovány určenými kontrolory, kteří v případě nejasností nebo problémů aktivně zasahují. Dokončené objednávky jsou i po jejich dokončení strojově kontrolovány přibližně jednou týdně. V případě problémů je opět kontroloři aktivně řeší.

Rubriky
Vydavatel - návody

Služby – přidání a úpravy

Aby textař (překladatel) mohl přijímat objednávky musí nejdříve přidat nabídku svých služeb do systému. Textař může přidat služby „psaní, korektury a překlady„. Každá služba se přidává do systému samostatně.

Kontrola služby

Všechny nové služby musí projít kontrolou administrátorů. Administrátoři kontrolují morální a zákonné požadavky. Informaci o výsledku první kontroly a povolení nebo nepovolení služby v systému dostane textař emailem.

Administrátoři služby povolené v systému průběžně kontrolují. O vyřazení služby je texytař informován emailem s u vedením důvodu vyřazení. Vyřazenou službu je možné po odstranění nedostatkům zařadit zpět do systému po kontrole administrátory. Žádosti o znovuzařazení se píšou na interní podporu v administraci.

Vyplnění formuláře pro přidání služby

Níže naleznete popis jednotlivých formulářových polí a doporučení jak je správně vyplnit. Správné vyplnění formuláře pro přidání prostoru urychlí proces schválení služby administrátorem.

 • Nabízená služba – Vyberte jestli chcete nabízet službu psaní, překladů nebo korektur. Vyberte i vhodný služby u překladů volte jazyka „z“ a „do“
 • Zkušenosti – Napište jaké máte zkušenosti s nabízenou službou. Tento text vidí zákazníci a je nejdůležitější informací podle které si vybírají kdo vypracuje jejich objednávku.
 • Zařadit do veřejného katalogu – Povolení, že se vaše služba může zobrazovat v systému zákazníkům v katalogu. Nepovolení nechá vašislužbu v katalogu skrytou a vidí ji pouze zákazníci, kterým se nabídnete na jejich poptávku. V interním katalogu služeb můžou zákazníci dávat textařům přímé nabídky obchodu. Takovou nabídku stačí přijmout a hned ji můžete vypracovat dle zadání. Tato volba Vám umožní získávat zakázky bez nutnosti se nabízet zákazníkům k jejich poptávkám.
 • Cena za normostranu – zadejte cenu, kterou chcete dostat za 1 normostranu. Systém automaticky počítá ceny zakázky podle délky textu (počet normostran)

Pokud si při zadávání vaší služby do systému nebudete jisti, využijte naší autorizované podpory v menu administrace nebo chatovací okno pokud je administrátor přítomen online.

Úprava služby

Přehled služeb povolených v systému se zobrazuje na hlavní stránce administrace a v levém menu. Kliknutím na název stránky se otevře detail služby. V detailu vpravo nahoře se zobrazuje modré kolečko s tužkou, které otevře formulář pro úpravu služby.

Pozastavení služby (dovolená)

Službu je možné v systému dočasně pozastavit. Toto Vám umožní dočasně zastavit příjem objednávek po dobu nemoci nebo dovolené. Na hlavní stránce administrace nebo v detailu služby se vpravo nahoře zobrazuje zelené kolečko s šipkou (play), které ukazuje, že je služba v systému zapnutá. Kliknutím na ní se změní na oranžové kolečko s dvěma čárkami (stop), které ukazuje, že je služba v systému vypnutá.

Dočasně vypnuté služby se v levém menu zobrazují přeškrtnuté. Službu můžete libovolně v systému zapínat a vypínat

Vymazání služby

Službu je možné z vašeho účtu definitivně vymazat. V detailu účtu vpravo nahoře je červené kolečko s křížkem. Kliknutím na kolečko se vás systém preventivně zeptá zda chcete opravdu odstranit službu z vašeho účtu a a pak ji odstraní. Pokladní záznamy k této službě se budou dále zobrazovat.

Rubriky
Inzerent - návody

Články – výběr a objednání z katalogu stránek

Odkaz na katalog stránek naleznete v levém menu. Z katalogu stránek se zpět do administrace dostanete kliknutím vlevo nahoře na logo nebo na tlačítko „Přehled„.

Pro objednání z katalogu je potřeba mít nejdříve vybranou poptávku. Pokud jste v katalogu bez vybrané poptávky, tak se vám nad katalogem zobrazí oranžová výzva „Vyberte poptávku„. Do katalogu se také můžete překliknout rovnou z poptávky. Vybrání poptávky v katalogu stránek automaticky se předvyplní nastavení katalogu podle vaší poptávky.

Filtrování – levé menu

V levém menu si můžete filtrovat záznamy v katalogu podle Umístění (web, sociální sítě), kategorie a jazyka. Pokud v katalogu máte předvybranou poptávku, tak se vám filtrace nastaví podle vaší poptávky.

V hodní části filtrace máte i speciální filtraci „Pouze nabídky, oblíbené, zakoupeno„.

Pouze nabídky – zobrazí pouze nabídky vydavatelů (předschválené akceptace), které jsou žlutě podbarveny.

Oblíbené – ke každé stránce v katalogu můžete dát hvězdičku (oblíbené) a takto pak rychle filtrovat oblíbené stránky.

Zakoupeno – zobrazí stránky, na kterých jste zakoupili článek v jiných poptávkách.

Sloupce a řazení

Sloupce v katalogu se dynamicky zobrazují podle vybraných druhů média. Jiné sloupce jsou pro weby a jiné pro sociální účty. Záznamy můžete řadit podle hodnot kliknutím na šipku v názvu sloupce.

Bublinkové nápovědy

Najetím myši na šedý otazník u názvu stránky se zobrazí popis stránky a technické požadavky nebo omezení vydavatele.

Najetím myši na červenou cenu u stránky se vám zobrazí všechny ceny u stránky včetně příplatků.

V některých sloupcích katalogu se po najetí myší na hodnotu ve sloupci můžou v vyskakovací bublince ukázat podrobnější/doplňující údaje.

Objednání publikace článku

U stránky kterou jste si vybrali v katalogu vpravo kliknete na červené tlačítko s cenou, které vám otevře vyskakovací nákupní okno.

Vždy je předvybrána publikace článku. Déle si můžete vybrat zda má článek napsat autor stránky nebo redakce PR Yard. Pokud nevyberete jednu ze dvou možností napsání článku, tak vás systém později vyzve k dodání napsaného článku (draft).

V nabídce můžete vidět až 3 další volitelné služby nabízené k článku (newsletter, promo akce, sociální sítě).

Zaškrtnutím jednotlivých voleb se v políčku „Cena“ zobrazuje souhrnná cena. Tuto cenu můžete upravit (snížit) až o 50%, více vás systém nepustí. Snížená cena musí být poté potvrzena ze strany vydavatele (zdržení publikace až 3 dny).

TIP: Vydavatelé v drtivé většině odmítají žádosti o snížení ceny nižší než 20%.

Kliknutím na tlačítko „Koupit“ potvrdíte svoji volbu a článek je objednán.

Pokud jste vybrali standardní záznam v katalogu (žlutě nezvýrazněn), tak vydavatel do 3 dnů vaši objednávku přijme nebo se objednávka ruší. V případě vybrání žlutého záznamu (nabídka vydavatele – předschválení) je objednávka ihned platná. Pokud jste vybrali napsání článku od autora nebo PR Yard redakce, tak vám do 5 dnů bude doručen návrh článku (draft) ke kontrole. V opačném případě vás systém vyzve, aby jste do systému vložili do určeného formuláře vámi napsaný článek.

Přehled objednávek

Na hlavní stránce administrace vidíte přehled aktuálně rozpracovaných objednávek. V detailu poptávky vidíte přehled všech objednávek. V levém menu u názvu vaší poptávky se zobrazuje číslo úspěšně dokončených objednávek (publikovaných článků).

Rubriky
Slovník pojmů

Linkbuilding

Linkbuilding je termín, který by měl důvěrně znát každý, kdo chce zlepšit pozici svých webových stránek v tzv. organickém vyhledávání. Co přesně linkbuilding znamená, jak postupovat a čemu se vyhnout? Odpovědi na základní a nejdůležitější otázky najdete v tomto článku.

Význam slova linkbuiling

Anglický termín linkbulding má v rámci SEO (optimalizace pro vyhledávače) zcela zásadní význam. Jedná se o nejvýznamnější „off-page“ techniku při prosazování webových stránek v přirozených výsledcích vyhledávání.

Český překlad slova linkbuilding je „tvorba zpětných odkazů“ či „budování zpětných odkazů“. Pro vyhledávače (Google, Seznam) je odkazování jedním z nejsilnějších hodnotících signálů, které využívají při řazení výsledků vyhledávání (SERP). Zároveň však platí, že „síla“ zpětných odkazů (backlinků) není konstantní. Některé zpětné odkazy mají pro vyhledávače větší váhu než ostatní. Za určitých okolností mohou dokonce stránku poškodit.

Význam linkbuildingu z hlediska internetového marketingu

Proč je budování zpětných odkazů důležité? Klíčová metoda internetového marketingu vede ke zlepšení pozic odkazované stránky ve výsledcích vyhledávání a zároveň může přivádět nové návštěvníky (uživatele, kteří se na stránky dostanou proklikem přes odkaz).

Kdo je linkbuilder a co je odkazový profil?

Linkbuilder je název profese, která se zabývá získáváním zpětných odkazů. Dobrý linkbuilder má vnikající rozhled na trhu a ovládá tzv. měkké dovednosti – dokáže vykomunikovat umístění backlinků za výhodných podmínek, a to třeba i z webů, které běžně příležitost k linkbuildingu nenabízejí.

Odkazový profil (link profile) označuje množinu všech zpětných odkazů, které vedou na danou stránku. Pro dobré umístění ve výsledcích vyhledávání je důležité, aby algoritmus vyhledávače vnímal odkazový profil webu jako zdravý a přirozený (tzn. nepojal podezření, že linkbuilder zpětné odkazy kumuluje pomocí nečistých praktik).

Jak linkbuiling funguje?

Za určitých okolností se linkbuilding děje zcela přirozeně, tedy bez přičinění linkbuildera či jiné osoby, která má na starosti off-page SEO daného webu. Obvykle se jedná o vysoce kvalitní obsah, na který uživatelé sami odkazují z vlastních stránek a na sociálních sítích. Podobná situace často panuje u tzv. virálního obsahu.

Naprostá většina webových stránek však na přirozené odkazování spoléhat nemůže.

Jak již zaznělo výše, vyhledávače hledá na zpětné odkazy jako na signály, na které kladou značný význam při sestavování výsledků v tzv. organic search. Přesná hodnotící kritéria nejsou známá a linkbuildeři proto využívají metriky třetích stran. Především se řídí daty pocházející z databáze ahrefs.com (URL rating, DR – domain rating a AR – ahrefs rank). Tyto metriky vyjadřují „autoritu“ webové stránky, přičemž platí, že vyšší „ranky“ jsou pro linkbuilding hodnotnější. Mezi další známé nástroje patří MOZ.com a Majestic.com.

Autorita odkazujících webů by však neměla být jediným hodnotícím kritériem linbuildingu. Stejnou váhu mají tematická relevance a (relevantní) návštěvnost.

Proč je pro linkbuilding důležitá analýza klíčových slov?

Linkbuilding bez jasně definované strategie není tak efektivní jak budování zpětných odkazů na základě analýzy klíčových slov. Její podstatou je vyhledání „keywords“, která uživatelé zadávají při hledání obsahu.

Analýza klíčových slov prozrazuje, přes jaké fráze již uživatelé na webové stránky chodí, ale také příležitosti – nová klíčová slova, která by mohla webu přivést nové návštěvníky. Linkbuilder by měl vždy pro každé jednotlivé klíčové vyhodnotit náročnost umístění na TOP pozice. Někdy je mnohem efektivnější zlepšovat pozice na fráze s nižší hledaností a zanedbatelnou konkurencí.

Linkbuilding prakticky – jak získat zpětné odkazy?

Linkbuilding by měl probíhat systematicky a dlouhodobě. Takové získávání zpětných odkazů vnímají vyhledávače jak přirozené. Naopak se snažte vyhnout nárazovému přírůstku většího množství odkazů.

Možností, jak získávat zpětné odkazy, je celá řada. Představíme vám nejčastěji používané metody.

Vysoce hodnotný obsah

Pokud se na vašich stránkách objeví vysoce kvalitní obsah, je velmi pravděpodobné, že ho budou někteří uživatelé ochotně sdílet na sociálních sítích (i jinde). Vložte do obsahové stránky své know-how, rozdávejte cenné rady a prezentujte se jako skuteční odborníci – jako odměnu získáte backlinky bez dalšího přičinění.

Guestposting

Mezi nejrozšířenější metody linkbuildingu patří guestposting neboli publikace článků na tematických, autoritativních a zaběhnutých stránkách. V podstatě jde o barterovou formu spolupráce, kdy majitel daného webu dostane vysoce kvalitní obsah – a vy na oplátku zpětný odkaz.

Výměna odkazů

Vzájemná výměna zpětných odkazů spočívá v aktivním hledání stránek, které jsou tematicky příbuzné nebo cílí na podobnou skupinu návštěvníků. Cílem je přesvědčit majitele takového webu, aby na své stránky umístil zpětný odkaz – a nabídnout mu za to umístění backlinku na vlastních stránkách. Kromě dvoucestné výměny odkazů (2-way) je možná i vícecestná výměna (obvykle třícestná neboli 3-way), kdy na sebe weby odkazují postupně (A → B → C → A).

Komentáře pod články

Kdysi hojně využívaná, avšak dnes poměrně podceňovaná metoda. Komentáře pod tematicky relevantními články přitom bývají přínosem pro odkazový profil a zároveň mohou dlouhodobě přivádět nové návštěvníky.

Linkbaiting

Podstatou linkbaitingu je tvorba obsahu, který se bude sám šířit a lidé na něj budou dobrovolně odkazovat. Obvykle jde o virální až kontroverzní obsah, případně o vtipný či hodnotný content. Může se jednat i o video, infografiku apod. Dobře fungují také zdarma dostupné nástroje (např. různé kalkulačky), vzory smluv atd.

PR články

Odborně zvaný advertorial. Velmi oblíbený reklamní formát může mít podobu prvoplánového reklamního sdělení, ale také čistě obecného textu. Nedílnou součástí PR článků bývá právě zpětný odkaz (případně více zpětných odkazů). PR články je možné nakupovat individuálně (tzn. oslovovat jednotlivé majitele webů), ale také hromadně prostřednictvím platforem jako PR Yard. Takový linkbuilding není jen pohodlný, ale především rychlý, a v konečném důsledku cenově dostupný.