Rubriky
Vydavatel - návody

Stránky – přidání a úpravy

Aby vydavatel mohl přijímat objednávky advertoriálů (placené články) musí nejdříve přidat své stránky do systému. Vydavatel může přidat webové stránky a sociální účty na sociálních sítích Instagram, Facebook, Youtube a Twitter. Každá stránka se přidává do systému samostatně.

Kontrola stránky

Všechny nové stránky musí projít kontrolou administrátorů. Administrátoři kontrolují minimální technické, morální a zákonné požadavky na stránky. Informaci o výsledku první kontroly a povolení nebo nepovolení stránky v systému dostane vydavatel emailem.

Administrátoři stránky povolené v systému průběžně kontrolují automatickými technickými prostředky a vlastní vizuální kontrolou. Pokud stránka přestane splňovat minimální technické, morální nebo zákonné požadavky je vyřazena ze sytému. O vyřazení stránky je vydavatel informován emailem s u vedením důvodu vyřazení. Vyřazenou stránku je možné po odstranění nedostatkům zařadit zpět do systému po kontrole administrátory. Žádosti o znovuzařazení se píšou na interní podporu v administraci.

Vyplnění formuláře pro přidání stránky

Níže naleznete popis jednotlivých formulářových polí a doporučení jak je správně vyplnit. Správné vyplnění formuláře pro přidání prostoru urychlí proces schválení prostoru administrátorem.

 • Url – Webová adresa vaší stránky nebo účtu na sociální sítí, který se zobrazuje v adresním řádku prohlížeče. Adresa má vést na hlavní stránku webu a začíná http:// nebo ještě lépe https:// . Pokud máte obě varianty preferujte https:// verzi.
 • Název – Výstižné pojmenování vašeho prostoru. Nemusíte vkládat o jaký druh prostoru se jedná (blog, Instagram, Facebook, Twitter, Youtube), systém sám pozná jestli se jedná o webovou stránku nebo sociální síť a bude u vašeho názvu zobrazovat příslušnou ikonku webu nebo sociální sítě. Do názvu nepatří url adresa nebo doména blogu.
 • Jazyk – Jazyk kterým píšete příspěvky nebo články na vašem prostoru. Pokud používáte kombinaci jazyků, vyberte ten, který je převažující. ve formuláři je automaticky přednastaven Váš jazyk.
 • Popis – Popište o čem je tematicky Váš blog nebo účet na sociální síti. Inzerenty zajímá co a pro koho píšete, jakou máte historii a návštěvnost. Nevkládejte webové adresy, emaily, telefony a výzvy ke kontaktu mimo platformu PR Yard.
 • Zařadit do veřejného katalogu – Povolení, že se Vaše stránka může zobrazovat v systému inzerentům v katalogu. Nepovolení nechá vaši stránku v katalogu skrytou a vidí ji pouze inzerenti, kterým se nabídnete na jejich poptávku. V interním katalogu prostorů můžou inzerenti dávat stránkám přímé nabídky obchodu. Takovou nabídku stačí přijmout a hned ji můžete vypracovat dle zadání. Tato volba Vám umožní získávat zakázky bez nutnosti se nabízet inzerentům k jejich poptávkám.
 • Průměrná měsíční návštěvnost – průměrný počet u unikátních návštěvníků (UID) měsíčně.
 • Cena za publikaci článku – Cena za samostatnou publikaci článku ať vámi napsaného (za příplatek) nebo dodaného článku k publikaci.
 • Cena za napsání článku – Cena za kterou napíšete článek dle instrukcí inzerenta. Pokud zadáte nulovou cenu „0“ systém vypne tuto možnost a nebude nabízet inzerentům napsání článku od vás. V případě vypnutí bude hotové články dodávat sám inzerent nebo napsání objedná u PR Yard redakce. Pokud zaškrtnete „Publikuji pouze své články“ systém bude vždy od inzerenta vyžadovat objednání napsání článku od vás.
 • Název služby + cena – Můžete přidat až 3 další služby, které si může inzerent přiobjednat k článku (extra dlouhý článek, přidání do newsletteru, zpoplatnění odkazů).

Pokud si při zadávání vaší stránky do systému nebudete jisti, využijte naší autorizované podpory v menu administrace nebo chatovací okno pokud je administrátor přítomen online.

Úprava stránky

Přehled stránek povolených v systému se zobrazuje na hlavní stránce administrace a v levém menu. Kliknutím na název stránky se otevře detail stránky. V detailu vpravo nahoře se zobrazuje modré kolečko s tužkou, které otevře formulář pro úpravu stránky.

Pozastavení stránky (dovolená)

Stránku je možné v systému dočasně pozastavit. Toto Vám umožní dočasně zastavit příjem objednávek po dobu nemoci nebo dovolené. Na hlavní stránce administrace nebo v detailu stránky se vpravo nahoře zobrazuje zelené kolečko s šipkou (play), které ukazuje, že je stránka v systému zapnutá. Kliknutím na ní se změní na oranžové kolečko s dvěma čárkami (stop), které ukazuje, že je stránka v systému vypnutá.

Dočasně vypnuté stránky se v levém menu zobrazují přeškrtnuté. Stránku můžete libovolně v systému zapínat a vypínat

Vymazání stránky

Stránku je možné z vašeho účtu definitivně vymazat. Tuto možnost využijte pokud chcete stránku přidat do jiného účtu (prodej stránek). Stránka v systému může být jenom v jednom účtu. V detailu účtu vpravo nahoře je červené kolečko s křížkem. Kliknutím na kolečko se vás systém preventivně zeptá zda chcete opravdu odstranit stránku z vašeho účtu a a pak ji odstraní. Pokladní záznamy k této stránce se budou dále zobrazovat.

Požadavky na stránky

Do systému jsou přijímány pouze stránky splňující níže uvedená pravidla:

 1. Ahrefs DR10+
 2. Hodnota organic keywords a organic traffic je stejná nebo vyšší než Ahrefs DR
 3. Počet domén na které se odkazuje je maximálně 10x větší než počet domén, které odkazují na web
 4. Odkazující domény jsou >50% dofollow
 5. Zpětné odkazy jsou <50% nofollow

Do systému jsou přijímány pouze sociální účty splňující níže uvedená pravidla:

 1. Minimálně 1000 sledujících
 2. Minimálně 1% engagement