Rubriky
Blog Novinky

Nový Copy servis 2.0

Hlavní funkcí PR Yardu je prodávat články na webových stránkách a příspěvky na sociálních sítích. Vedlejší a méně známou funkcí jsou „copy služby“, které poskytují naši vydavatelé, influenceři a freelanceři. Copy služby zahrnují:

  • Psaní textů
  • Překlad textů
  • Korektura textů

Dnešní aktualizace copy služeb není velká, ale je zásadní ve dvou bodech. Nově se automaticky počítá cena za služby z přednastavených hodnot. Inzerenti vidí kolik je objednávka bude u freelancerů stát a freelanceři vidí kolik za zakázku dostanou. Druhým bodem aktualizace je aktualizace katalogu služeb freelancerů a objednání v stejné funkčnosti jak je to u publikace článků.

Inzerenti v menu mají položku „Psaní a překlady„, kde najdou copy služby a můžou je objednávat stejně jako publikace článků. Při vytváření objednávky služeb (do které dokupují služby) se při objednávce „psaní textů“ zadává minimální délka článků. V případě korektury nebo překladu se kopíruje do určeného pole pro „zadání“ text a formulář sám vypočítá jeho délku. Při překliknutí z objednávky do katalogu freelancerů se katalog profiltruje podle přednastavených údajů v objednávce a ceny se přepočtou podle délky textu. Při objednání služeb je možné zadat i nižší cenu (velký počet stran), ale systém neumožňuje zadat méně než 50% ceny.

Freelanceři vidí objednávky, které odpovídají jejich nastaveným službám (služba, jazyky) s cenou, která odpovídá jejich nastavení za cenu normostrany a můžou se aktivně nabídnout. Pokud jim přijde nabídka obchodu nebo akceptace jejich nabídky za nižší cenu, systém si vyžádá od freelancera potvrzení platnosti obchodu.

Tato aktualizace vychází z reálných zkušeností našich uživatelů. Omezila dřívější neomezenou možnost různých cenových nabídek a protinabídek na nabídky v kterých se uživatelé ztráceli. Aktualizace přidala automatické vypočítávání ceny za zakázku.

Zkuste nové objednání služeb ještě dnes a vyberte si z široká základny freelancerů v různých jazycích.