Rubriky
Blog Novinky

Nový Katalog 4.0

Po více jak roce a čtvrt byla nasazena nová verze katalogu, která odstranila Alexu a více integrovala Ahrefs statistiky. Dojde i na pročištění nabídky katalogu.

Jak již bylo avizováno firmou Amazon, tak služba Alexa.com bude po 25 letech 1. května vypnuta. Proto jsme Alexa rank odstranili z katalogu bez náhrady.

Na žádost našich inzerentů jsme integrovali více statistik ze služby Ahrefs přímo do katalogu. Nyní je možné porovnávat a řadit dle hodnot: „počet zpětných odkazů + % nofollow, počet odkazujících domén + % dofollow, počet odkazovaných domén, organic – počet slovních výrazů v prvních top100 výsledcích a odhadovaná návštěvnost z těchto slov a pozic„.

Pročištění katalogu

Na podmět našich inzerentů jsme vedli uvnitř firmy diskuzi jak zvýšit přidanou hodnotu inzerentům při nákupu článků a postů na sociálních sítích. Rozhodli jsme se, že zpřísníme velmi volné pravidla pro přijetí stránky nebo sociálního účtu do systému, aby jsme vyřadili nejméně kupované stránky a účty. Nová pravidla povedou během příštích 14 dní k redukci cca 50% stránek a sociálních účtů, ale zvýší se tím kvalita spolupracujících redakcí a influencerů.

U sociálních sítí bylo rozhodnutí jednoduché. Každý i úzce zaměřený odborný influencer má minimálně 1000 sledujících. Průměrný engagement je kolem 5%, pokud je mnohem nižší, svědčí to o falešných followerech. Každá sociální síť má průměrný engagement jiný, proto jsme jako spodní hranici zvolili alespoň 1 procento reagujících sledujících.

Nová pravidla pro sociální účty:

  1. minimálně 1000 sledujících
  2. minimálně 1% engagement

U webových stránek, které nazýváme prostory je situace trochu složitější a vyžaduje komplikovanější hodnocení. Inzerenti se dělí do tří skupin. První skupina nakupuje články kvůli přímé návštěvnosti, druhá skupina kvůli tapetování výsledků vyhledávání a třetí pro posílení svého odkazového profilu pro vyhledávače. Každá z těchto skupin má jiné hodnotící kritéria pro výběr stránky, ale všichni se chtějí vyhnout stránkám, které nemají hodnotu a nemají jim co dát.

V naší databázi již máme přes 3500 stránek v různých jazycích a to nám umožnilo dělat skupinové analýzy parametrů. Hodnoty pravidel jsme modelovali na naší databázi a porovnávali s konkurenčními službami, aby jsme měli bezkonkurenčně nejkvalitnější databázi stránek. Zároveň tím dáme inzerentům jistotu, že se u nás nemusí prohrabávat odpadem, penalizovanými stránkami a dokonce stránkami, které jim můžou ublížit.

Každá stránka, která má ucházející obsah časem nasbírá zpětné odkazy a začne ji růst Domain rank. Jako spodní hranici jsme určili DR 10+. Když má stránka nějaký obsah a nasbírá již nějaké odkazy, tak se začne časem objevovat ve výsledcích vyhledávání a to přivede nějakou návštěvnost z vyhledávačů. Pravidlo, že organic keywords a organic traffic je stejné nebo vyšší než Ahrefs DR je trochu umělé, ale odfiltruje stránky, které mají nehodnotný obsah nebo jsou penalizované. Stránky, které extrémně slouží jenom k prodeji článků kvůli odkazům (MFA) mají často málo odkazujících domén, ale hodně odkazovaných domén, jsou takzvaně „vylinkované„. Proto jsme jako hraniční měkké pravidlo určili maximálně „1 příchozí doména na „10 odchozích domén“. I odkazový profil stránek je důležitý. Stránky na které ve větší míře odkazují domény, které mají zakázáno indexovat, procházet nebo následovat obsah stránek (domain follow), stejně jako odkazy, které mají nastaveno, že se nemají sledovat (backlink nofollow) svědčí o velké manipulaci s odkazovým profilem. Proto jsme určili pravidlo 50 % dofollow a 50% nofollow.

Nová pravidla pro prostory:

  1. Ahrefs DR 10+
  2. Hodnota organic keywords a organic traffic je stejná a vyšší než Ahrefs DR
  3. Počet domén na které se odkazuje je maximálně 10x větší než počet domén, které odkazují na web
  4. Odkazující domény jsou 50%+ dofollow
  5. Zpětné odkazy jsou <50% nofollow

Všechny nové stránky a sociální účty budou muset odpovídat výše určeným pravidlům. Stránky a sociální účty již zařazené do systému budou v příštích 14 dnech ze systému vypnuty.