Rubriky
Blog Novinky

Spolupráce z Czech News Center

Czech News Center (zkráceně CNC) je jeden z největších mediálních domů na Českém trhu, který vydává řadu novin, časopisů a online titulů.

PR Yard se stal partnerem CNC při prodeji mediálního prostoru v online titulech a příslušných sociálních účtech. Do online portfolia CNC patří značky Abeceda zahrady, Ábíčko, Aha!, Auto, AutoRevue, AV Mania, Blesk, Blesk pro ženy. Dáma, E15, Deník Sport, DIGIrena, Doupě , Extra, Extra life, Extra story, F1 sport, Fin expert, Fit web, G – magazín, Info, iSport, Lidé a země, Lifee, Maminka, Mateřídouška, Mimibazar a další. Celkem 74 prostorů pro Vaši propagaci.

Nyní tedy můžete pro Vaše kampaně v katalogu objednávat PR články i ve výše uvedených online médiích a jejich sociálních účtech.

Rubriky
Blog Novinky

Konec veřejného Sranku

Srank je technická metrika od vyhledávače Seznam, která pomáhá určovat důležitost stránky. Čím byla stránka důležitější (hodnotnější) tím měla větší číslo. Pro zjednodušení zobrazování hodnoty se číselná hodnota převáděla do čísel 0-10.

Hodnota Srank nebyla již přibližně měsíc aktualizována. Přibližné rozvrstvení Sranku na PR Yardu známých 1 246 018 živých CZ doménách bylo takovéto:

 • Srank 10 – 12
 • Srank 9 – 80
 • Srank 8 – 250
 • Srank 7 – 612
 • Srank 6 – 1877
 • Srank 5 – 5421
 • Srank 4 – 15312
 • Srank 3 – 38058
 • Srank 2 – 101037
 • Srank 1 – 326959
 • Srank 0 – 762133

Podle vyjádření na Twitteru se již veřejně tato hodnota Sranku nebude aktualizovat.

Twitter vlákno zde

V tomto důsledku jsou ukazované hodnoty Sranku v katalogu PR Yard neaktuální, proto od dnešního dne nezobrazujeme tuto technickou metriku. Jako alternativní metriku můžete využívat Moz Domain Authority.

Rubriky
Blog Novinky

Nová tlačítka a nezapomenete

S příchodem redakcí, které mají více magazínů přišla potřeba efektivně pracovat s rozhraním pro publishery. Do rozhraní pro publishery přibyla nová tlačítka.

Malá odbočka k fungování systému. Systém kombinuje možnost poptávek/nabídek s katalogem a obousměrným ovlivněním zobrazení. Pokud publisherova stránka není zařazena do katalogu, zobrazí se inzerentovi tehdy až když publisher udělá nabídku. Tato nabídka se zobrazí v katalogu zvýrazněná s poznámkou „Mám zájem“. Když je stránka zařazená do katalogu, tak ji inzerent vidí vždy. Když publisher udělá nabídku, tak se stránka v katalogu zvýrazní s poznámkou „Mám zájem“. Když publisher poptávku odmítne, tak se inzerentovi tato stránka schová z katalogu.

Publisherům kteří mají více stránek v systému se ve spodní části stránky s poptávkami nově zobrazují tlačítka na přechod mezi předchozí a další stránkou. Pokud u stránky jsou nějaké poptávky, tak se na spodní části stránky zobrazuje tlačítko pro hromadné odmítnutí poptávek

Dnešní aktualizace pamatovala i na inzerenty. Může se stát, že si inzerent zadá svou první kampaň, dobije kredit, čeká na nabídky stránek a zapomene na svou kampaň. V PR Yardu myslíme i na takové případy. Po týdnu Vám pošleme email a po 14 dnech i zavoláme, aby jsme Vám připomněli vaši kampaň.

Rubriky
Blog Novinky

Nový web a asistence

„Jít na dřeň“ to je téma dnešní aktualizace, která přinesla nový prezentační web. Nový web je jednoznačnější a lépe prezentuje účel platformy.

Zároveň přinášíme novou službu „PR Yard asistence“. Tato služba je pro ty, kteří chtějí nakoupit PR články, ale nevědí „jak na to“ nebo potřebují odbornou pomoc od zkušené podpory.

Stačí zavolat na uvedené číslo nebo napsat na uvedený email. vyslechneme jaké články potřebujete a zbytek zařídíme.

Rubriky
Blog Novinky

Pr Yard se stěhuje

Administrace platformy PR Yard se stěhuje na samostatnou subdoménu https://market.pryard.com . Budoucí rozšiřování platformy vyžaduje větší oddělení samotného tržiště od prezentačního webu. V brzké době se bude měnit hlavní web a letos navíc přibudou další jazykové mutace.

Rubriky
Blog Novinky

PR Yard 3.0

PR Yard 3.0 je interní značení pro dnešní aktualizaci převážně inzerentské části, které přináší sloučení poptávek a katalogu stránek dohromady. Součástí této aktualizace byla i menší aktualizace v publisherské části, která přinášela některá zjednodušení při práci s poptávkami. Zároveň dochází k změně některých užívaných termínů, aby lépe vystihovali jednoduché fungování.

V poptávkách byla sloučena funkce nabídek publisherů a katalogu stránek. Nyní je pouze jeden katalog stránek s vyznačením nabídek publisherů pomocí žlutého podbarvení a štítku „Mám zájem“. Když inzerent v katalogu pro svou poptávku vybere stránku, tak publisher do tří dnů musí potvrdit objednávku. Pokud je u stránky „mám zájem“ je již objednávka předschválená a do 5 dnů ji publisher vyhotoví (pošle draft nebo publikuje dle zadání v kampani).

Bylo zrušeno zapínání a vypínání kampaní, které je nyní automatické dle aktivity inzerenta. Nově vytvořená kampaň je zapnuta (pro nabídky „mám zájem“) a po 14 dnech od posledního přihlášení inzerenta se sama vypne a po opětovném přihlášení se zapne. Smazání poptávek nahradilo uložení do archivu. Poptávky v archivu se neaktivují.

Nově používané termíny, které nahrazují dříve používané termíny:

 • poptávka => kampaň
 • PR článek, doporučení = > advertoriál
 • stránka, sociální účet => médium
Rubriky
Blog Novinky

Aktualizace wysiwyg editoru

Publisher před publikováním příspěvku zasílá návrh příspěvku inzerentovi. Návrh příspěvku píše publisher v administraci v wysiwyg editoru, který umožňuje nejen psát, ale vkládat i obrázky do textu. Toto zvláště oceňují instagramerky, které vloží fotku a k ní doplní text včetně hastagů.

Wysiwyg editor trpěl drobnými vizuálními neduhy, které způsobovali nevzhlednost příspěvků. Typickým problémem bylo zdvojování velikosti nadpisů, takže hlavní nadpis (h1) byl přes šest řádků.

Dnešní aktualizace wysiwyg editoru vyřešila vzhledové vady při formátování příspěvků v administraci publisherů. Zároveň bylo vylepšeno formátování na straně inzerentů, aby zobrazení příspěvku ke schválení nepřebíralo jiné formátovací styly ze stránek.

Rubriky
Blog Novinky

PR Yard se stal partnerem Shoptet

Internetový obchod a pokladní systém Shoptet se během několika let stal leaderem trhu v oblasti pronajímaného eshopového řešení. Shoptet nabízí širokou nabídku licencí svého eshopového a pokladního řešení, od verze zdarma pro začátečníky až po verzi Enterprise pro velké a rozsáhlé eshopy. Výhodou pronajímaného eshopového řešení jsou minimální náklady při startu podnikání a možnost kdykoliv skončit bez závazků. Další výhodou je neustálý vývoj eshopu a široká podpora ze strany poskytovatele.

V Shoptetu se snaží pomáhat eshopařům rozvíjet jejich podnikatelský potenciál. Jedna z pomocných rukou Shoptetu pro eshopaře je katalog doporučených a osvědčených partnerů, kteří v různých oblastech spolupracují s ehopy. V katalogu Shoptet partneři naleznete freelancery, agentury a webové služby. Mezi Shoptet partnery byl zařazen i PR Yard jako nástroj pro nákup PR článků v novinách a doporučení od influencerů na sociálních sítích.

Webová služba PR Yard je platforma pro jednoduchý nákup advertorialů v online magazínech a doporučení od influencerů na sociálních sítích Instagram, Facebook, Twitter a Youtube. PR Yard sdružuje nabídku redaktorů, publisherů a influencerů na jednom místě. Jednotná platforma v podobě katalogu a tržiště zjednodušuje, standardizuje a zrychluje komunikaci inzerentů s relevantními médii.

Rubriky
Blog Novinky

Vše na jeden klik

Děkuji všem inzerentům a blogerům za zpětnou vazbu, která posouvá efektivitu práce s objednávkami v administraci na novou úroveň. Minulá aktualizace většinu dat převedla ze „seznamů“ do „tabulek“. Dnešní aktualizace vše důležité přesouvá na dashboard (hlavní stránka administrace).

Přesunutí všeho důležitého na dashboard umožnilo zrušit v menu mnoho rubrik (Moje poptávky, Moje prostory, Objednávky), protože již nejsou potřeba.

Nyní se tedy můžete všude v administraci dostat na „jeden klik“. Zároveň máte přehled o všem na jedné obrazovce.

Inzerent – vylepšení

Levé menu obsahuje seznam poptávek, řazený podle stavu (zapnuto, vypnuto) a stáří (novější nahoře). Pokud má poptávka rozdělané objednávky zobrazuje se jejich počet číselně před názvem poptávky. Pokud je poptávka spuštěná zobrazuje se v menu i číslo na modrém podkladu s počtem nabídek. Kliknutím na název poptávky se dostanete do přehledu poptávky, kliknutím na číslo se dostanete rovnou do seznamu nabídek a můžete vybírat. Pokud si nic nevyberete, můžete se rovnou překliknout do katalogu a udělat přímé objednávky v katalogu.

Na dashboardu se nejdříve zobrazují aktuální objednávky, pokud nějaké jsou. Objednávky jsou řazeny dle druhu (publikování, copy služby) a podle data expirace (nejdříve expirující první).

Druhý blok na dashboardu je přehled poptávek, řazených dle stavu (zapnuto, vypnuto) a stáří (novější nahoře). U každé poptávky máte i přehled rozpracovaných objednávek. Dokončené objednávky se zobrazují v detailu poptávky.

Publisher – vylepšení

Levé menu nyní obsahuje seznam vašich prostorů (blogy, sociální účty), řazený dle stavu (zapnuto, vypnuto) a abecedy. Pokud má prostor rozdělané objednávky zobrazuje se jejich počet číselně před názvem prostoru. Pokud jsou k prostoru nějaké odpovídající poptávky zobrazuje se jejich počet v menu na modrém podkladu. Kliknutím na název prostoru se dostanete do přehledu prostoru, kliknutím na číslo se dostanete rovnou do seznamu poptávek a můžete se nabízet.

Na dashboardu se nejdříve zobrazují aktuální objednávky, pokud nějaké jsou. Objednávky jsou řazeny dle druhu (publikování, copy služby) a podle data expirace (nejdříve expirující první). Přijímat přímé nabídky od inzerentů (z katalogu) můžete rovnou zde.

Druhý blok na dashboardu je přehled prostorů, řazených dle stavu (zapnuto, vypnuto) a abecedy. U každého prostoru máte i přehled rozpracovaných objednávek. Dokončené objednávky se zobrazují v detailu prostoru.

Rubriky
Blog Novinky

Velká aktualizace

Dnes byla provedena aktualizace, která přináší mnoho vizuálních změn v administraci a několik funkčních novinek.

Společnými změnami je rozdělení hromadného zobrazení poptávek a nabídek do jednotlivých poptávek a prostorů. Převedení výpisů z položkových na tabulkové a jejich optimalizace pro mobilní telefony. Přechod z roletových menu (selectboxy) na klikací menu (checkboxy, radio).

Byla zrušena nabídka obsahových služeb grafika, video, hudba a zůstává nabídka psaní (copywriting) a překladů. Nabídku služeb v budoucnu čeká větší funkční aktualizace.

Změny pro inzerenty

 • Rychlé odkazy na nabídky v menu
 • Tabulkové zobrazení katalogu a nabídek
 • Vylepšená filtrace, řazení a zobrazení nabídek a katalogu
 • Semaforová tlačítka u poptávek a nabídek
 • Zjednodušení zadání poptávky

Změny pro Influencery, copywritery a překladatele

 • Rychlé odkazy na prostory v menu
 • Optimalizované zobrazení poptávek
 • Zjednodušené přidání prostoru (blogu, účtu na sociální síti)
 • Zjednodušené vyplnění profilu copywritera/překladatele
 • Odstranění katagorizace, které je nově dělána při schvalování prostorů

Chybí Vám něco v platformě? Dejte nám vědět!