Rubriky
Blog Novinky

PR Yard 3.0

PR Yard 3.0 je interní značení pro dnešní aktualizaci převážně inzerentské části, které přináší sloučení poptávek a katalogu stránek dohromady. Součástí této aktualizace byla i menší aktualizace v publisherské části, která přinášela některá zjednodušení při práci s poptávkami. Zároveň dochází k změně některých užívaných termínů, aby lépe vystihovali jednoduché fungování.

V poptávkách byla sloučena funkce nabídek publisherů a katalogu stránek. Nyní je pouze jeden katalog stránek s vyznačením nabídek publisherů pomocí žlutého podbarvení a štítku „Mám zájem“. Když inzerent v katalogu pro svou poptávku vybere stránku, tak publisher do tří dnů musí potvrdit objednávku. Pokud je u stránky „mám zájem“ je již objednávka předschválená a do 5 dnů ji publisher vyhotoví (pošle draft nebo publikuje dle zadání v kampani).

Bylo zrušeno zapínání a vypínání kampaní, které je nyní automatické dle aktivity inzerenta. Nově vytvořená kampaň je zapnuta (pro nabídky „mám zájem“) a po 14 dnech od posledního přihlášení inzerenta se sama vypne a po opětovném přihlášení se zapne. Smazání poptávek nahradilo uložení do archivu. Poptávky v archivu se neaktivují.

Nově používané termíny, které nahrazují dříve používané termíny:

  • poptávka => kampaň
  • PR článek, doporučení = > advertoriál
  • stránka, sociální účet => médium