Rubriky
Blog Návody

Expirace obchodů aneb aby objednávka neusnula

Expirace obchodů slouží k kontrole průběhu obchodů, aby žádný obchod neusnul a byl dokončen. Každý nákup PR článku má vlastní posloupnost událostí. Tyto události mají časové ohraničení do kdy se mají stát a nazýváme je „expirace“ obchodu nebo článku. Průběh obchodu se může díky variabilitě tržiště lišit, ale základní kostra událostí obchodu je následující.

  1. Nabídka obchodu
  2. Přijetí nabídky protistranou
  3. Dodání návrhu článku (draftu) + chat o podobě článku
  4. Schválení návrhu článku
  5. Publikování článku
  6. Kontrola článku a proplacení.

Expirace se od počátku každé události nastavuje na 3 dni. Pouze u dodání návrhu článku a publikace je 5 dnů. Při každém dalším kroku se expirace posouvá o určený čas. Díky expiraci obě strany obchodu mají časový rámec do kdy mají zareagovat nebo má protistrana zareagovat.

Pokud původní expirace (dodání návrhu článku – 5 dnů) je delší než expirace při chatu (3 dni) vždy se nastaví delší datum expirace.

Expirace expirovala – co se bude dít?

Když obchod expiruje nejdříve se administrátorům expirovaný obchod červeně zvýrazní a „někdo“ to začne řešit. V prvním kole administrátor zavolá účastníkovi obchodu u kterého obchod usnul a připomene mu obchod. V případě nějakého problému se snaží vykomunikovat nápravu. Pokud se nedovolá, tak se posílá informační email.

V případě, že jde o nereagování na nabídku nebo nedodání návrhu článku se obchod do 24 hodin od expirace stornuje. Inzerentovi se blokovaný kredit tímto obchodem odblokuje.

Pokud inzerent nezkontroluje návrh článku nebo nereaguje na dotazy vydavatele, převezme jeho práci administrátor a snaží se zodpovědně dle instrukcí v zadání reagovat za inzerenta.

Naší snahou je nenechat žádný obchod usnout, v případě problémů komunikovat s inzerentem nebo vydavatelem a pomoci dokončit obchod ke spokojenosti obou účastníků.