Peniaze zarobené za predaj advertoriálov, alebo redakčných služieb, sa ukladajú do pokladne. Stav pokladne vidíte v hornej časti administrácie. Výplata zárobku je možná kliknutím na stav pokladnice, kde sa následne otvorí menu, v ktorom nájdete položku “Výplaty”.

Na stránke “Výplaty” je krátky formulár pre výplatu zárobku s predvyplnenou čiastkou z pokladne a s tlačidlom “Požiadať o výplatu”.

Po odoslaní žiadosti o výplatu sa zobrazí pod formulárom tabuľka so žiadosťami o výplaty. Pokiaľ ste boli niekedy vyplatený už skôr, tak sa vám tabuľka už zobrazuje. U nepreplatených žiadostí máte dve tlačidlá. Tlačidlo “nahrať faktúru” pre nahratie faktúry, ktoré vám otvorí “drag&drop” formulár pre priloženie faktúry k žiadosti o výplatu. A tlačidlo “Nie som podnikateľ” pre oznámenie, že nie ste podnikateľ. Ako nepodnikateľ vyplníte v “Nastaveniach” číslo bankového účtu a banky.

Pokiaľ ste platcom DPH, tak na faktúru k vyplatenej sume pripočítate DPH. Využitie reverse charge je možné. Vaše DIČ je overované prostredníctvom VIES automaticky.

Všetky publikované články sú priebežne kontrolované. Pokiaľ máte s administrátormi nedoriešené reklamácie (chýbajúce alebo pozmenené články) tak je do doby vyriešenia reklamácií výplata zárobku pozastavená.

Je to pre vás zložité? Potrebujete nakúpiť spätné odkazy, alebo posty na sociálnych sieťach? Zverte sa do služieb PR Yard Asistencie!

Zavolajte na 📞 (+420) 774 776 765 alebo napíšte na 📧 info@pryard.com, 📢 a povedzte nám čo potrebujete. 🤩 Zvyšok zariadime my. 👍

Zaregistrovat se zdarma

Obsahový marketing

Vytvárať a šíriť obsah, ktorý zaujme návštevníkov internetu, informuje ich o vašich službách, alebo produktoch a vyzve ich ku kúpe vašich produktov či služieb. Obsah na internete používatelia konzumujú aktívne prostredníctvom vyhľadávačov, alebo pasívne pomocou magazínov a sociálnych sietí. Obsahový marketing pomocou PR článkov a príspevkov na sociálnych sieťach, vám pomôže dostať potrebné informácie ku konzumentom obsahu presne tam, kde ho hľadajú alebo konzumujú.

PR články (advertoriály)

PR články sú reklamné články písané redaktorom, ako bežný obsah média. Práve vďaka tomu často čitateľ nevníma reklamu ako reklamu, ale ako hodnotný informatívny článok. Platené alebo sponzorované články patria do kategórie podprahovej reklamy. PR články je skratka používaná v slovenskom jazyku pre výzaz “platené reklamné články”. V odborných kruhoch sa používa skôr výraz “advertoriály”, ktorý je zložený z dvoch anglických slov a to “advert” (reklama) a editorial (článok napísaný redaktorom). V platforme PR yard môžete objednať PR články v slovenčine, češtine, poľštine, nemčine a angličtine.

Linkbuilding pomocou platených článkov

Platené články sa často využívajú aj ako jedna z metód linkbuildingu. Linkbuilding je anglický výraz pre “získavanie spätných odkazov”. Internetové vyhľadávače radia stránky vo výsledkoch vyhľadávania (SERP) podľa popularity stránky. K hodnoteniu popularity stránky používa vyhľadávač viacero zdrojov, ktoré sa označujú ako signály. Popularitu stránky určujú predovšetkým zo spätných odkazov. Každá stránka má určitú popularitu, ktorú sa niektoré SEO nástroje snažia vyjadriť pomocou rankingu. Web s vyššou popularitou by mal mať vyšší ranking. V PR Yard katalógu môžete zaradiť stránky na základe štatistík z Ahrefs a MOZ,