O novej objednávke budete informovaný emailom. Pokiaľ objednávka je ponuka, alebo protiponuka, môžete ju prijať alebo odmietnuť.

V zozname objednávok si ku každej objednávke môžete dať žltú hviezdičku pre jej označenie a zvýraznenie. Kliknutím na stav objednávky sa dostanete do detailu objednávky.

Proces objednávky

  1. Potvrdenie objednávky
  2. Dodanie návrhu článku
  3. Kontrola publikácie

1. Potvrdenie objednávky

Pokiaľ vám inzerent dáva ponuku, alebo menil cenu u vašej ponuky, tak musíte objednávku potvrdiť, alebo ju odmietnuť. Pokiaľ ponuku do 3 dní nepríjmete alebo neodmietnete, tak bude systémom stornovaná.

2. Dodanie návrhu článku

Inzerent môže článok pre publikáciu dodať sám, alebo ho objednať u PR Yard redakcie. V takom prípade počkajte na dodanie návrhu článku.

Pokiaľ inzerent, okrem publika, objednal u vás aj napísanie článku, tak máte 5 dní na odovzdanie návrhu článku. Pokiaľ návrh neodovzdáte bude obchod stornovaný pre neaktivitu.

Inzerentovi môžete písať otázky a poznámky k návrhu článku pomocou okna pod návrhom článku.

Pokiaľ nie je návrh článku inzerentom do 3 dní od poslednej komunikácie schválený, alebo pripomienkovaný, skontroluje dodaný návrh pridelený kontrolór. Keď publikovaný článok zodpovedá zadaniu, tak ho kontrolór schváli k publikácii.Pokiaľ článok nezodpovedá zadaniu, tak ho kontrolór môže u vás reklamovať. Pokiaľ budete ignorovať žiadosti o úpravu návrhu článku, môže kontrolór objednávku po dohode s inzerentom stornovať.

3. Kontrola publikácie

Po schválení návrhu článku, alebo dodania obsahu článku máte 5 dní na publikovanie článku. Pokiaľ nie je možné publikovať článok v tomto termíne, napríklad kvôli plnosti publikačného plánu, zadajte do detailu obchodu predpokladaný dátum publikácie.

Obchod je možný do doby publikovania stornovať.

Po publikácii vložte do detailu obchodu url publikovaného článku. Publikovaný článok je skontrolovaný kontrolórmi PR Yard na obsahovú zhodu so schváleným návrhom článku a či sa nevyskytuje iný problém, ako napríklad prekrytie reklamou. Následne je publikácia schválená.

Inzerent môže spätne požadovať zmenu (zmena adresy firmy, stiahnutie článku) alebo vymazanie článku.

Každý článok po schválení prechádza týždňovou kontrolou a prípadné zmeny, alebo odstránenie článku s vami riešime.

Expirácia objednávky

V prehľade objednávok sa zobrazuje aj dátum expirácie objednávky. Dátum a čas expirácie je informatívny údaj, ktorý určuje dokedy sa má stať ďalšia akcia s objednávkou. Niekedy expirácia vedie k ukončeniu objednávky (akceptácia ponuky, dodanie návrhu, publikovanie článku), aby sa inzerentovi zbytočne neblokovali prostriedky na objednávke, ktorá nakoniec nie je úspešná. Niekedy expirácia vedie k aktivite kontrolóra, ktorý na strane inzerenta, vydavateľa alebo redaktora odkomunikuje telefónom alebo e-mailom v čom je problém a zariadi jeho nápravu (neskontrolovanie návrhu článku, nereagovanie na komentáre). Cieľom kontrolóra je primárne úspešne dokončiť objednávku.

Časovanie krokov

  1. Schválenie ponuky alebo protiponuky od inzerenta - 3 dni.
  2. Dodanie návrhu článku - 5 dní.
  3. Reakcia na návrh článku, alebo komentár protistrany - 3 dni. Expirácia sa vždy nastavuje k poslednému komentáru.
  4. Publikácia článku - 5 dní alebo nastavený dátum publikácie.

Detail objednávky

V hornej časti stránky sa vám môžu zobrazovať správy od inzerenta. Kliknutím na tlačidlo “Ok” potvrdíte prečítanie správy a správa sa schová. Správa zostane zaznamenaná v histórii objednávky (timeline) v spodnej časti stránky.

Prvý blok obsahuje popis objednávky vrátane zadania pre napísanie článku.

Druhý blok obsahuje formulár pre vloženie návrhu článku. Tu sa zobrazuje aj dodaný obsah pre publikáciu. Pokiaľ čakáte na dodanie článku, tak sa nemusí tento blok dočasne zobrazovať.

Tretí blok obsahuje formulár pre odosielanie správ inzerentovi. Komunikačné formuláre sa dynamicky zobrazujú podľa stavu, v ktorom je objednávka.

Štvrtý blok obsahuje históriu obchodu v podobe časovej linky. Tu sa zaznamenávajú dôležité míľniky a komunikácia s redaktorom, alebo vydavateľom.

Dohľad nad objednávkami

Všetky objednávky sú priebežne kontrolované určenými kontrolórmi, ktorí v prípade nejasností, alebo problémov aktívne zasahujú. Dokončené objednávky sú i po ich dokončení strojovo kontrolované približne jedenkrát za týždeň. V prípade problémov ich opäť kontrolóri aktívne riešia.

Je to pre vás zložité? Potrebujete nakúpiť spätné odkazy, alebo posty na sociálnych sieťach? Zverte sa do služieb PR Yard Asistencie!

Zavolajte na 📞 (+420) 774 776 765 alebo napíšte na 📧 info@pryard.com, 📢 a povedzte nám čo potrebujete. 🤩 Zvyšok zariadime my. 👍

Zaregistrovat se zdarma

Obsahový marketing

Vytvárať a šíriť obsah, ktorý zaujme návštevníkov internetu, informuje ich o vašich službách, alebo produktoch a vyzve ich ku kúpe vašich produktov či služieb. Obsah na internete používatelia konzumujú aktívne prostredníctvom vyhľadávačov, alebo pasívne pomocou magazínov a sociálnych sietí. Obsahový marketing pomocou PR článkov a príspevkov na sociálnych sieťach, vám pomôže dostať potrebné informácie ku konzumentom obsahu presne tam, kde ho hľadajú alebo konzumujú.

PR články (advertoriály)

PR články sú reklamné články písané redaktorom, ako bežný obsah média. Práve vďaka tomu často čitateľ nevníma reklamu ako reklamu, ale ako hodnotný informatívny článok. Platené alebo sponzorované články patria do kategórie podprahovej reklamy. PR články je skratka používaná v slovenskom jazyku pre výzaz “platené reklamné články”. V odborných kruhoch sa používa skôr výraz “advertoriály”, ktorý je zložený z dvoch anglických slov a to “advert” (reklama) a editorial (článok napísaný redaktorom). V platforme PR yard môžete objednať PR články v slovenčine, češtine, poľštine, nemčine a angličtine.

Linkbuilding pomocou platených článkov

Platené články sa často využívajú aj ako jedna z metód linkbuildingu. Linkbuilding je anglický výraz pre “získavanie spätných odkazov”. Internetové vyhľadávače radia stránky vo výsledkoch vyhľadávania (SERP) podľa popularity stránky. K hodnoteniu popularity stránky používa vyhľadávač viacero zdrojov, ktoré sa označujú ako signály. Popularitu stránky určujú predovšetkým zo spätných odkazov. Každá stránka má určitú popularitu, ktorú sa niektoré SEO nástroje snažia vyjadriť pomocou rankingu. Web s vyššou popularitou by mal mať vyšší ranking. V PR Yard katalógu môžete zaradiť stránky na základe štatistík z Ahrefs a MOZ,