Aby vydavateľ mohol prijmať objednávky advertoriálov (platených článkov), musí najskôr pridať svoje stránky do systému. Vydavateľ môže pridať webové stránky a sociálne účty na sociálnych sieťach Instagram, Facebook, Youtube, Twitter. Každá stránka sa pridáva do systému samostatne.

Kontrola stránky

Všetky nové stránky musia prejsť kontrolou administrátorov. Administrátori kontrolujú minimálne technické, morálne a zákonné požiadavky stránky. Informáciu o výsledku prvej kontroly a povolenie, alebo nepovolenie stránky v systéme dostane vydavateľom e-mailom.

Administrátori priebežne kontrolujú stránky povolené v systéme a to automatickými technickými prostriedkami a vlastnou vizuálnou kontrolou. Pokiaľ stránka prestane spĺňať minimálne technické, morálne a zákonné požiadavky je vyradená zo systému. O vyradení stránky je vydavateľ informovaný emailom, v ktorom je uvedený dôvod vyradenia. Vyradenú stránku je možné po odstránení nedostatkov zaradiť späť do systému po kontrole od administrátorov. Žiadosti o znovuzaradenie sa píšu na internú podporu v administrácii.

Vyplnenie formulára pre pridanie stránky

Nižšie nájdete popis jednotlivých formulárových polí a odporúčaní, ako ich správne vyplniť. Správne vyplnené formuláre pre pridanie priestoru urýchlila proces schválenia priestoru administrátorom.

Pokiaľ si pri zadávaní vašej stránky do systému nebudete istý, využite našu autorizovanú podporu v menu administrácie, alebo chatovacie okno pokiaľ je administrátor prítomný online.

Úprava stránky

Prehľad stránok povolených v systéme sa zobrazuje na hlavnej stránke administrácie a v ľavom menu. Kliknutím na názov stránky sa otvorí detail stránky. V detaile vpravo hore sa zobrazuje modrý krúžok s ceruzkou, ktorý otvorí formulár pre úpravy stránky.

Pozastavenie stránky (dovolenka)

Stránku je možné v systéme dočasne pozastaviť, Toto vám umožní dočasne zastaviť príjem objednávok po dobu choroby, alebo dovolenky. Na hlavnej stránke administrácie, alebo v detaile stránky sa vpravo hore zobrazuje zelený krúžok so šípkou (play), ktorý ukazuje, že je stránka v systéme zapnutá. Kliknutím naň sa zmení na oranžový krúžok s dvoma čiarkami (stop), ktorý ukazuje, že je stránka v systéme vypnutá.

Dočasne vypnuté stránky sa v ľavom menu zobrazujú preškrtnuté. Stránku môžete ľubovoľne v systéme zapínať a vypínať.

Vymazanie stránky

Stránku je možné z vášho účtu definitívne vymazať. Túto možnosť využijete pokiaľ chcete stránku pridať do iného účtu (predaj stránok). Stránka v systéme môže byť len v jednom účte. V detaile účtu vpravo hore je červený krúžok s krížikom. Kliknutím na krúžok sa vás systém preventívne opýta či chcete skutočne odstrániť stránku z vašeho účtu a následne ju odstráni. Pokladničné záznamy k tejto stránke sa budú ďalej zobrazovať.

Požiadavky na stránky

Do systému sú prijaté len tie stránky, ktoré spĺňajú nižšie uvedené pravidlá:

  1. Ahrefs DR10+
  2. Hodnota organic keywords a organic traffic je rovnaká, alebo vyššia než Ahrefs DR (každá hodnota samostatne)
  3. Počet domén, na ktoré sa odkazuje, je maximálne 10x väčší než počet domén, ktoré odkazujú na web
  4. Odkazujúce domény sú >50% dofollow
  5. Spätné odkazy sú <50% nofollow

Do systému sú prijaté len sociálne účty na sociálnych sieťach splňujúce nižšie uvedené pravidlá:

  1. Minimálne 1000 sledujúcich
  2. Minimálny 1% engagement

Je to pre vás zložité? Potrebujete nakúpiť spätné odkazy, alebo posty na sociálnych sieťach? Zverte sa do služieb PR Yard Asistencie!

Zavolajte na 📞 (+420) 774 776 765 alebo napíšte na 📧 info@pryard.com, 📢 a povedzte nám čo potrebujete. 🤩 Zvyšok zariadime my. 👍

Zaregistrovat se zdarma

Obsahový marketing

Vytvárať a šíriť obsah, ktorý zaujme návštevníkov internetu, informuje ich o vašich službách, alebo produktoch a vyzve ich ku kúpe vašich produktov či služieb. Obsah na internete používatelia konzumujú aktívne prostredníctvom vyhľadávačov, alebo pasívne pomocou magazínov a sociálnych sietí. Obsahový marketing pomocou PR článkov a príspevkov na sociálnych sieťach, vám pomôže dostať potrebné informácie ku konzumentom obsahu presne tam, kde ho hľadajú alebo konzumujú.

PR články (advertoriály)

PR články sú reklamné články písané redaktorom, ako bežný obsah média. Práve vďaka tomu často čitateľ nevníma reklamu ako reklamu, ale ako hodnotný informatívny článok. Platené alebo sponzorované články patria do kategórie podprahovej reklamy. PR články je skratka používaná v slovenskom jazyku pre výzaz “platené reklamné články”. V odborných kruhoch sa používa skôr výraz “advertoriály”, ktorý je zložený z dvoch anglických slov a to “advert” (reklama) a editorial (článok napísaný redaktorom). V platforme PR yard môžete objednať PR články v slovenčine, češtine, poľštine, nemčine a angličtine.

Linkbuilding pomocou platených článkov

Platené články sa často využívajú aj ako jedna z metód linkbuildingu. Linkbuilding je anglický výraz pre “získavanie spätných odkazov”. Internetové vyhľadávače radia stránky vo výsledkoch vyhľadávania (SERP) podľa popularity stránky. K hodnoteniu popularity stránky používa vyhľadávač viacero zdrojov, ktoré sa označujú ako signály. Popularitu stránky určujú predovšetkým zo spätných odkazov. Každá stránka má určitú popularitu, ktorú sa niektoré SEO nástroje snažia vyjadriť pomocou rankingu. Web s vyššou popularitou by mal mať vyšší ranking. V PR Yard katalógu môžete zaradiť stránky na základe štatistík z Ahrefs a MOZ,