Spätný odkaz je odkaz, ktorý na danú stránku vedie z inej stránky. Prečo patrí medzi kľúčové prvky SEO a celého internetového marketingu, ako je to s jeho kvalitou a ako spätné odkazy získavať? To všetko sa dozviete v našom komplexnom sprievodcovi.

Čo je spätný odkaz (backlink) a ako funguje?

Spätný odkaz je externý odkaz, ktorým sa je možno prekliknúť na webovú stránku. Kvalita spätného odkazu závisí na autorite odkazujúcej stránky alebo webu a na jej dôveryhodnosti v očiach vyhľadávačov. Spätné odkazy sú dôležitým kritériom pre organické vyhľadávanie

Spätný odkaz je taktiež známy ako hypertextový odkaz alebo prichádzajúci odkaz. V SEO sú spätné odkazy vnímané aj také prichádzajúce odkazy, ktoré odkazujú z iných stránok na webe na vlastné webové stránky.

Backlinky vyhľadávače vnímajú ako vzájomné hodnotenie webových stránok. Ponúka sa analógia s knihami a vedeckými výskumamii - pokiaľ je publikácia veľakrát citovaná rôznymi relevantnými a autoritatívnymi zdrojmi, je to známka toho, že obsahuje cenné informácie. Podobne veľa relevantných a autoritatívnych odkazov smerujúcich na webovú stránku znamená, že táto webová stránka obsahuje hodnotný obsah.

Externé vs interné spätné odkazy

V súvislosti so spätnými odkazmi sa obvykle hovorí o backlinkoch, ktoré na web odkazujú “odinakial”. Okrem týchto externých odkazov však existujú aj interné odkazy, ktoré vedú na cieľovú rovnakú doménu, ako doména na ktorej sa odkaz nachádza. Inými slovami: interný odkaz je odkaz, ktorý odkazuje na inú stránku na rovnakom webe.

Prečo sú spätné odkazy dôležité?

Tvorba spätných odkazov je v rámci internetového marketingu dôležitá hneď z niekoľkých dôvodov.

Spätné odkazy sú jedným z hlavných faktorov hodnotenia pri zostavovaní výsledkov vyhľadávania na Google, ktorý je mimochodom najnavštevovanejšou stránkou na svete a úplne dominuje trhu vyhľadávačov. Každú sekundu spracuje cca 100 tisíc dotazov.

Na podobnom princípe fungujú aj ostatné vyhľadávače. Ich algoritmy používajú odkazový profil webu pri rozhodovaní kde (a či vôbec) ho zaradí do vyhľadávania pre určitý hľadaný výraz. Odkazový profil sa skladá ako z počtu odkazov vedúcich na na stránku, tak z kvality týchto odkazov.

Na otázku prečo má Google spätné odkazy tak rád, sa ponúka jednoduchá odpoveď. Prichádzajúce odkazy sú signálom dôvery. Keď webová stránka odkazuje na inú webovú stránku, je to známka dôvery, že je jej obsah hodnotný.

Dáva to zmysel, keďže majitelia webových stránok pravdepodobne nebudú odkazovať na zlý obsah. V praxi to znamená, že Google si môže byť takmer istý, že stránky s množstvom odkazov stojí za to zobrazovať na prvých miestach SERPu. (stránky výsledkov vyhľadávania).

Na danom princípe a teda na množstve a kvalite spätných odkazov fungovala už prvotná verzia Google. Aj napriek tomu, že sú súčasné metódy hodnotenia webu oveľa sofistikovanejšie, odkazy v ňom stále hrajú dôležitú rolu.

Spätný odkaz a jeho kvalita

V posledných rokoch je rozhodujúcim kritériom linkbuildingu kvalita. Ako ale poznať, že je spätný odkaz dostatočne kvalitný?

Za vysoko kvalitný backlink je možné považovať taký odkaz, ktorý vedie z relevantného a kvalitného webu. Samozrejmosťou je aj dofollow - tzv. dofollow odkazy sú tie, ktoré umožňujú Google a ďalším vyhľadávačom odkazovať na váš web. Vždy, keď na na svoje stránky umiestnite odkaz dofollow, môže odkazovať späť na vás, čo posilňuje vašu autoritu, pretože vyhľadávačom ukazuje, aké ďalšie stránky na vás odkazujú.

A konečne anchor text - viditeľný text odkazu, na ktorý je možné kliknúť. Obvykle sa zobrazuje inou farbou než ostatný text a častokrát je podčiarknutý. Dobrý text odkazu čitateľovi hovorí o tom, čo môže očakávať pokiaľ na odkaz klikne. Malo by sa jednať o relevantné kľúčové slová.

Rolu hrajú aj ďalšie aspekty, napríklad IP adresa a umiestnenie odkazu.

A pretože neexistuje žiadny oficiálny manuál, na základe ktorého by sme mohli hodnotiť kvalitu spätných odkazov, je nutné posudzovať jednotlivé backlinky individuálne a v kontexte celého odkazového profilu. Nižšie sa dočítate o kritériách posudzovania kvality z pohľadu Google podrobnejšie.

Relevancia anchor textu, stránky a domény

Google používa anchor text k posudzovaniu relevancie odkazujúcej stránky. Všeobecne sa za ideálny odkaz považuje ten, ktorý prirodzene používa v anchor texte kľúčové slovo. V praxi to znamená, že by mal backlink vedúci na na webové stránky výrobcu drevostavieb viesť cez odkaz “drevostavby” prípadne “drevostavby + mesto” a podobne.

Relevantný by však mal byť aj obsah stránky, z ktorej odkaz vedie. Pokiaľ na výrobcu drevostavieb odkazuje článok o inej téme, kvalita spätného odkazu výrazne klesá.

Na druhú stranu to však neznamená, že sa má tvorba spätných odkazov zamerať predovšetkým na weby, ktoré sú tématicky identické. Aj keď je vhodné, aby relevantné weby prevažovali, Google nepočíta s tým, že sa v odkazovom profile objavia iba dokonalé backlinky. Hodnotný tak môže byť aj backlink z webu, ktorý nie je tematicky príbuzný odkazovej stránke, ale je umiestnený logicky a prirodzene. Napríklad z magazínu o cestovaní je správne odkazovať na obchod s detským oblečením, pokiaľ sa v texte rieši relevantná téma (napr. Čo zbaliť dieťaťu na dovolenku k moru).

Okrem vyššie uvedeného sa pri posudzovaní kvality odkazujúceho webu zamerajte na spôsob monetizácie a snažte sa vyhnúť stránkam, ktorých obsah si kvôli agresívnej reklame nemôžete v kľude prečítať.

Kontrolou by mala taktiež prejsť IP adresa stránok. Pokiaľ sa v odkazovom profile objaví príliš veľa (rádovo stovky až tisíce) webov na rovnakej IP adrese, môže sa jednať o spätné odkazy z PBN (private blog network - súkromná sieť blogov), u ktorých hrozí penalizácia.

Pri hľadaní relevantných webov pre umiestnenie odkazu sledujte kvalitu obsahu a preferujte stránky, ktorých prevádzkovatelia ponúkajú návštevníkom hodnotný a originálny obsah. Za nekvalitný sa naopak považujú “preoptimalizované” texty.

Relevantným indikátorom kvality webu, z ktorého chcete odkazovať na svoje stránky, je taktiež jeho umiestnenie vo vyhľadávaní. Odkazy z webov na prvých miestach majú väčšiu váhu než z nedohľadateľných webov.

Prirodzenosť odkazu

Mať v odkazovom profile backlinky, ktoré vedú cez relevantný text (kľúčové slová), je veľmi dôležité, ale takéto odkazy by mali tvoriť len určitú časť celku. Odkazový profil prešpikovaný tými istými odkazmi nebude Google vnímať ako prirodzený, naopak rozpozná snahu o manipuláciu s výsledkami vo vyhľadávaní a web penalizuje.

Preto je správne využívať rôzne kombinácie. Okrem textov s rôznymi variantami kľúčových slov to môžu byť odkazy vedené cez názov spoločnosti či značku, ale aj cez obyčajné frázy (napr. “na tejto stránke”) a url.

Umiestnenie odkazov a ich počet na stránke

Jedným z hlavných cieľov linkbuildingu je distribúcia “odkazovej sily” danej stránky. Napriek tomu v praxi môžu mať jednotlivé odkazy na stránke rozdielnu váhu. Odkazovou silou je možné ovplyvniť umiestnenie odkazu na vhodné miesto.

Všeobecne platí, že najväčšiu odkazovú silu majú backlinky umiestnené v hlavnom obsahu (tzn. v článku alebo v inom texte). Z hľadiska SEO zároveň platí, že čím vyššie odkaz umiestnite, tým je hodnotnejší. Pokiaľ sa teda v texte objaví viacero odkazov, za ten najsilnejší je možné pokladať ten najvyššie umiestnený.

Odkazová sila je taktiež priamo úmerná počtu odkazov na stránke. Čím viac backlinkov sa v jej obsahu nachádza, tým menej “linkjuice” (slangový výraz, ktorý vyjadruje akú silu spätný odkaz prenáša na inú stránku) predá.

Zohľadnite taktiež smerovanie odkazov, ktoré sa nachádzajú na rovnakej stránke ako váš odkaz na web. Pokiaľ sa v danom obsahu objavuje backlink na autoritatívny web (napr. na Wikipediu), Google váš odkaz vyhodnotí ako hodnotnejší, ako keby bol vedľa neho umiestnený odkaz na menej kvalitný zdroj.

A konečne návštevnosť odkazujúcej stránky - opäť ide o kritérium, ktoré veľmi úzko súvisí s kvalitou spätného odkazu. Okrem toho, že sa cez taký backlink môže na váš web prekliknúť množstvo reálnych užívateľov (=potenciálnych zákazníkov), je Googlom vnímaný ako silný, pretože odkazovanú stránku považuje za kvalitnú.

Ako zistiť spätný odkaz?

Možností, ako zistiť spätný odkaz je mnoho. Medzi najčastejšie používané nástroje patria:

Google Search Console

Jedná sa o bezplatný nástroj z dielne Google. Funkciu nájdete hneď na úvodnej stránke v ľavom menu v položke “Odkazy”. Následne sa cez otvorenú ponuku prekliknete do sekcie “Najčastejšie odkazujúce weby” a po prekliku na “Ďalšie” pod tabuľkou si zobrazíte kompletný prehľad. Dáta je možné exportovať do tabuľky či csv súboru.

Google Analytics

V prostredí Google Analytics je možné nájsť zdroje spätných odkazov v sekcii “Akvizície” (nachádza sa v bočnom panely na stránke projektu), konkrétne v sekcii “Návštevnosť” (tu kliknete na “Kanály” a v tabuľke na možnosť “referral”).

Konkrétne adresy spätných odkazov nájdete tak, že kliknete na konkrétny zdroj alebo na možnosť “sekundárnej dimenzie” - nájdete ju pod výpisom zdrojov, do vyhľadávacieho poľa potom napíšete “Trasa odkazujúcich zdrojov”. Po rozkliknutí sa zobrazia všetky vnútorné backlinky odkazujúce na stránku na webu za určitý časový úsek.

Pre komplexné sledovanie spätných odkazov môžete používať taktiež platené nástroje Ahrefs, Moz, SEMrush, Monitor Backlink, RankActive, OpenLinkProfiler, Sitechecker a ďalšie.

Ako získať spätný odkaz?

Na otázku, ako získať spätný odkaz sa ponúkajú hneď desiatky správnych odpovedí. Možností budovania odkazového profilu sú naozaj široké a nižšie nájdete najčastejšie používané metódy.

Registrácia do katalógov

V minulosti široko využívaná metóda linkbuildingu dnes stráca zmysel, keďže drvivá väčšina katalógov neprináša žiadny úžitok. Aj napriek tomu existujú dva zdroje, o ktoré sa oplatí zaujímať a to katalogy zlatestránky.sk a Google Maps. Niekoľko ďalších svetlých výnimiek je možné nájsť aj v lokálnych katalógoch.

PR články

Texty, ktorých úlohou je predstavenie produktu či služby, prípadne poskytnutie odpovedi na určitú otázku, predstavuje skvelý spôsob ako získať spätný odkaz. Ideálne sú články publikované na relevantných a súčasne autoritatívnych weboch, z ktorých sa môže na cieľový web dostať reálna návštevnosť.

V rámci linkbuildingových aktivít sa často používajú metriky ako Ahrefs Domain Rating (DR), Moz Page Authority (PA), Moz Domain Authority (DA), Majestic Trust Flow (TF) a Majestic Citation Flow (CF).

Guest blogging

Pokiaľ nájdete kvalitný web, na ktorom z nejakého dôvodu nechcete PR článok kupovať, môžete sa uchýliť k ponuke tzv. “guest blogging”. Za to, že dodáte obsahovo hodnotný text, vám majiteľ stránky dovolí v článku ponechať jeden či viac backlinkov.

Sociálne siete

Spätné odkazy je možné získať taktiež na sociálnych sieťach, ktoré síce priamo neovplyvňujú umiestnenie webu vo výsledkoch vyhľadávania, ale môžu sa stať dobrým zdrojom relevantnej návštevnosti a súčasne zlepšiť lokálne SEO.

Medzi sociálne siete, o ktorých má zmysel uvažovať, patrí Facebook, Instagram, Youtube, Pinterest, TikTok a Twitter.

Wikipedia

Backlinky z článkov z Wikipedia sú síce nofollow, ale aj napriek tomu majú z hľadiska linkbuildingu značný význam - jedná sa o kvalitné odkazy, cez ktoré môže na web prúdiť množstvo relevantnej návštevnosti.

Získanie odkazu z Wikipedie je podmienené napísaním vysoko kvalitného článku. Ďalšou podmienkou je typ obsahu webu, na ktorý backlink vedie - moderátori obvykle mažú spätné odkazy vedúce na komerčný obsah.

Virálny obsah

Pokiaľ sa vám podarí vytvoriť virálny obsah (článok, video, infografiku), užívatelia sa sami starajú o jeho šírenie.

Diskusné fórum

Spätné odkazy je možné vkladať taktiež do príspevkov na diskusných fórach. Aby ich moderátori nezmazali, musíte si postrážiť obsahový prínos a taktiež relevanciu.

Komentáre

Množstvo magazínov umožňuje komentovanie článkov. Administrátori však spravidla komentáre schvaľujú ručne - tak isto ako v prípade diskusného fóra preto záleží na kvalite príspevkov.

Referencie

Zadovážili ste si nejaký produkt, alebo využili službu, ktorej kvalita vás nadchla? Neváhajte s ponukou na napísanie referencie. So šťastím do nej budete môcť vložiť aj spätný odkaz. Podobným spôsobom sa môžete s požiadavkou na umiestnenie spätného odkazu z internetových stránok obrátiť na svojich obchodných partnerov a dodávateľov.

Je to pre vás zložité? Potrebujete nakúpiť spätné odkazy, alebo posty na sociálnych sieťach? Zverte sa do služieb PR Yard Asistencie!

Zavolajte na 📞 (+420) 774 776 765 alebo napíšte na 📧 info@pryard.com, 📢 a povedzte nám čo potrebujete. 🤩 Zvyšok zariadime my. 👍

Zaregistrovat se zdarma

Obsahový marketing

Vytvárať a šíriť obsah, ktorý zaujme návštevníkov internetu, informuje ich o vašich službách, alebo produktoch a vyzve ich ku kúpe vašich produktov či služieb. Obsah na internete používatelia konzumujú aktívne prostredníctvom vyhľadávačov, alebo pasívne pomocou magazínov a sociálnych sietí. Obsahový marketing pomocou PR článkov a príspevkov na sociálnych sieťach, vám pomôže dostať potrebné informácie ku konzumentom obsahu presne tam, kde ho hľadajú alebo konzumujú.

PR články (advertoriály)

PR články sú reklamné články písané redaktorom, ako bežný obsah média. Práve vďaka tomu často čitateľ nevníma reklamu ako reklamu, ale ako hodnotný informatívny článok. Platené alebo sponzorované články patria do kategórie podprahovej reklamy. PR články je skratka používaná v slovenskom jazyku pre výzaz “platené reklamné články”. V odborných kruhoch sa používa skôr výraz “advertoriály”, ktorý je zložený z dvoch anglických slov a to “advert” (reklama) a editorial (článok napísaný redaktorom). V platforme PR yard môžete objednať PR články v slovenčine, češtine, poľštine, nemčine a angličtine.

Linkbuilding pomocou platených článkov

Platené články sa často využívajú aj ako jedna z metód linkbuildingu. Linkbuilding je anglický výraz pre “získavanie spätných odkazov”. Internetové vyhľadávače radia stránky vo výsledkoch vyhľadávania (SERP) podľa popularity stránky. K hodnoteniu popularity stránky používa vyhľadávač viacero zdrojov, ktoré sa označujú ako signály. Popularitu stránky určujú predovšetkým zo spätných odkazov. Každá stránka má určitú popularitu, ktorú sa niektoré SEO nástroje snažia vyjadriť pomocou rankingu. Web s vyššou popularitou by mal mať vyšší ranking. V PR Yard katalógu môžete zaradiť stránky na základe štatistík z Ahrefs a MOZ,