Aby redaktor (prekladateľ) mohol prijímať objednávky, najskôr musí pridať ponuku svojich služieb do systému. Redaktor môže pridať služby “písanie, korektúry a preklady”. Každá služba sa pridáva do systému samostatne.

Kontrola služby

Všetky nové služby musia prejsť kontrolou administrátorov. Administrátori kontrolujú morálne a zákonné požiadavky. Informáciu o výsledku prvej kontroly a povolenie, alebo nepovolenie služby v systéme, dostane redaktorom mailom.

Administrátori, služby povolené v systéme priebežne kontrolujú. O vyradení služby je redaktor informovaný emailom, v ktorom je uvedený dôvod vyradenia. Vyradenú službu je možné po odstránení nedostatkov zaradiť späť do systému po kontrole od administrátorov. Žiadosti o znovuzaradenie sa píšu na internú podporu v administrácii.

Vyplnenie formulára pre pridanie služby

Nižšie nájdete popis jednotlivých formulárových polí a odporúčania, ako ich správne vyplniť. Správne vyplnenie formulára pre pridanie priestoru urýchli proces schválenia služby administrátorom.

Pokiaľ si pri zadávaní vašej služby do systému nebudete istý, využite našu autorizovanú podporu v menu administrácie, alebo chatovacie okno, pokiaľ je administrátor prítomný online.

Úprava služby

Prehľad služieb povolených v systéme sa zobrazuje na hlavnej stránke administrácie a v ľavom menu. Kliknutím na názov stránky sa otvorí detail služby. V detaile vpravo hore sa zobrazuje modrý krúžok s ceruzkou, pomocou ktorého otvoríte formuláre pre úpravu služby.

Pozastavenie služby (dovolenka)

Službu je možné v systéme dočasne pozastaviť. Toto vám umožní dočasne zastaviť príjem objednávok pre dôvod choroby, alebo dovolenky. Na hlavnej stránke administrácie, alebo v detaile služby sa vpravo hore zobrazuje zelený krúžok so šípkou (play), ktorý ukazuje, že je služba v systéme zapnutá. Kliknutím na krúžok sa zmení na oranžové tlačidlo s dvoma čiarkami (stop), ktoré znázorňuje, že je služba v systéme vypnutá.

Dočasne vypnuté služby sa v ľavom menu zobrazujú preškrtnuté. Službu môžete ľubovoľne v systéme zapínať a vypínať.

Vymazanie služby

Službu je možné z vašeho účtu definitívne vymazať. V detaile účtu, vpravo hore, je červený krúžok s krížikom. Kliknutím na krúžok sa vás systém preventívne opýta či chcete skutočne odstrániť službu z vašeho účtu a následne ju odstráni. Pokladničné záznamy k tejto službe sa budú naďalej zobrazovať.

Je to pre vás zložité? Potrebujete nakúpiť spätné odkazy, alebo posty na sociálnych sieťach? Zverte sa do služieb PR Yard Asistencie!

Zavolajte na 📞 (+420) 774 776 765 alebo napíšte na 📧 info@pryard.com, 📢 a povedzte nám čo potrebujete. 🤩 Zvyšok zariadime my. 👍

Zaregistrovat se zdarma

Obsahový marketing

Vytvárať a šíriť obsah, ktorý zaujme návštevníkov internetu, informuje ich o vašich službách, alebo produktoch a vyzve ich ku kúpe vašich produktov či služieb. Obsah na internete používatelia konzumujú aktívne prostredníctvom vyhľadávačov, alebo pasívne pomocou magazínov a sociálnych sietí. Obsahový marketing pomocou PR článkov a príspevkov na sociálnych sieťach, vám pomôže dostať potrebné informácie ku konzumentom obsahu presne tam, kde ho hľadajú alebo konzumujú.

PR články (advertoriály)

PR články sú reklamné články písané redaktorom, ako bežný obsah média. Práve vďaka tomu často čitateľ nevníma reklamu ako reklamu, ale ako hodnotný informatívny článok. Platené alebo sponzorované články patria do kategórie podprahovej reklamy. PR články je skratka používaná v slovenskom jazyku pre výzaz “platené reklamné články”. V odborných kruhoch sa používa skôr výraz “advertoriály”, ktorý je zložený z dvoch anglických slov a to “advert” (reklama) a editorial (článok napísaný redaktorom). V platforme PR yard môžete objednať PR články v slovenčine, češtine, poľštine, nemčine a angličtine.

Linkbuilding pomocou platených článkov

Platené články sa často využívajú aj ako jedna z metód linkbuildingu. Linkbuilding je anglický výraz pre “získavanie spätných odkazov”. Internetové vyhľadávače radia stránky vo výsledkoch vyhľadávania (SERP) podľa popularity stránky. K hodnoteniu popularity stránky používa vyhľadávač viacero zdrojov, ktoré sa označujú ako signály. Popularitu stránky určujú predovšetkým zo spätných odkazov. Každá stránka má určitú popularitu, ktorú sa niektoré SEO nástroje snažia vyjadriť pomocou rankingu. Web s vyššou popularitou by mal mať vyšší ranking. V PR Yard katalógu môžete zaradiť stránky na základe štatistík z Ahrefs a MOZ,