V rámci internetového marketingu narazíte na pojmy, ktoré spolu nerozlučne súvisia. V kontexte s optimalizáciou webov (SEO) je takým pojmom aj SERP, alebo inak výsledky vyhľadávania stránok.

Čo je SERP?

Skratka SERP vychádza z anglického Search engine results page a označuje stránku výsledkov zobrazených internetovým vyhľadávačom (Google, Seznam atď). Ten ju zobrazuje ako odpoveď na konkrétné kľúčové slovo alebo frázu.

Čo SERP obsahuje?

Obsahom SERPU sú výsledky vyhľadávania, ktoré je možné vo väčšine prípadov rozdeliť do dvoch základných kategórií. Okrem organických výsledkov sa na stránke nachádzajú taktiež výsledky platené.

Z hľadiska návštevnosti medzi vyhľadávačmi už roky dominuje Google, ktorý je najnavštevovanejšou stránkou na internete. Podľa OBERLO činí tržný podiel tohto giganta v júli 2022 91,9%. Čo sa týka absolútnych čísel, Google každú sekundu spracuje cez 100 tisíc vyhľadávacích dotazov.

Taktiež SERP Google sa skladá z dvoch hlavných typov výsledkov vyhľadávania:

Aj napriek tomu, že tieto dva typy výsledkov vyzerajú v SERPe veľmi podobne (alebo takmer tak isto), svojou podstatou sa líšia.

Organické výsledky SERPU

Medzi organickými výsledkami sa zobrazujú stránky, ktoré vyhľadávač zaraďuje v SERPe.

Na popredné miesta v SERPe sa môžu dostať len vďaka správnej optimalizácii stránok, relevancii a algoritmu od Google - ten používa množstvo hodnotiacich faktorov, ktoré určujú ktoré výsledky majú byť umiestnené vysoko.

Štandardný organický výsledok sa v SERPe zobrazuje v podobe krátkeho úryvku. Skladá sa z nasledujúcich častí:

Reklamy

V kontexte so SERPom má reklama podobu platených výsledkov, ktoré sa zobrazujú na prominentných miestach v SERPe.

Platené výsledky fungujú na princípe PPC (Pay-Per-Click) a inzerenti môžu prostredníctvom nich zobrazovať v SERPe svoje reklamy na základe ponúk na kľúčové slová. Najvyššia ponuka vyhráva a zobrazí sa na popredných miestach v SERPe.

Okrem ceny, ovplyvňuje zobrazovanie reklamy aj niekoľko ďalších faktorov: napríklad relevancia, obsah úryvku a tak ďalej.

Prečo je SERP dôležitý pre SEO?

Hlavným cieľom SEO je získanie popredných pozícií v SERPe. Práve tie sú vnímané ako miesto, kde je možné efektívne propagovať stránky a prilákať na nich nových užívateľov.

Výsledky vyhľadávania sú v kontexte s optimalizáciou dôležité z dvoch hlavných dôvodov:

  1. Prichádza cez ne organická návštevnosť
  2. Pomáhajú pri identifikácii a analýze konkurencie.

1. Organická návštevnosť

Na stránky, ktoré sa v SERPe umiestňujú vysoko prúdi najviac organickej návštevnosti.

Kedykoľvek užívatelia zadávajú v Google kľúčové slová alebo otázky, obvykle prehľadávajú len prvú stránku výsledkov a kliknú na najlepšie výsledky, ktoré sa v SERPe zobrazia. Ostatné výsledky vyhľadávania (bez ohľadu na kvalitu obsahu) tak zostávajú bez organickej návštevnosti.

Z hľadiska SEO je preto dôležité dostať stránky na vrchol SERP, pretože týmto spôsobom prichádza na web oveľa viac užívateľov.

2. Analýza konkurencie

SERP nielenže ukazuje zámer užívateľa, ktorý zadáva daný vyhľadávací dotaz, ale taktiež pomáha identifikovať konkurenciu.

Zámer užívateľa, ktorý vyhľadávaču zadáva vyhľadávací dotaz, je možné rozdeliť na štyri základné typy:

Navigačný dotaz (navigational query) - vyhľadávací dotaz používaný pre konkrétnu značku alebo webovú stránku (napr. Instagram).

Informačný dotaz (informational query) - vyhľadávací výraz používaný pre akýkoľvek typ informačného obsahu (napr. “Ako postaviť dom”).

Transakčný dotaz (transactional query) - vyhľadávací výraz, ktorý sa používa, keď chce užívateľ na internete niečo kúpiť (napr. “kúpiť tv samsung”).

Komerčný dotaz (commercial query) - vyhľadávací výraz, ktorý vypovedá o tom, že užívateľ plánuje uskutočniť prieskum pred nákupom skutočného produktu (napr. “recenzia BMW X5”).

Ak chcete dosiahnuť dobré umiestnenie v SERPe, musíte zistiť, čo užívatelia hľadajú a aký typ obsahu by mohol byť pre nich relevantný (napr. vzdelávací obsah, produktové stránky a tak ďalej).

Okrem zámeru vyhľadávania vám SERP pomôže odhaliť, ktoré webové stránky súperia na vrchole a aké náročné ich bude predbehnúť.

Uskutočnením analýzy výsledkov vyhľadávania môžete identifikovať svojich konkurentov, preskúmať stránky na prvých miestach a získať množstvo dôležitých informácií ako napríklad:

Typ obsahu - tzn. aký typ obsahu sa umiestňuje na popredných miestach v SERPe - následne vytvorte stránky s podobným obsahom.

Pokrytie témy - Dozviete sa, ako vytvoriť vysoko kvalitný obsah, ktorý danú tému rieši oveľa hlbšie ako konkurenčné weby.

Dĺžka obsahu - zistíte, aká je priemerná dĺžka obsahu stránok, ktoré sa udržujú na prvých miestach a budete môcť tému pokryť komplexnejšie.

Autorita konkurentov - autorita stránok zobrazených medzi najlepšími výsledkami vám pomôže odhadnúť, aké náročné by ich bolo predstihnúť.

Ako Google generuje SERP?

Google generuje SERP na základe vyhľadávacieho dotazu zadaného používateľom a zaraďuje výsledky podľa ich relevancie, kvality a niekoľkých ďalších faktorov.

Generovanie výsledkov v SERPe je založené na 3 základných procesoch:

Keď užívateľ zadá do vyhľadávania dotaz, Google prejde svoj index a určí, ktoré stránky by mohli byť pre užívateľa relevantné. Následne ich zoradí podľa rôznych faktorov radenia a zobrazí ich užívateľovi.

Je to pre vás zložité? Potrebujete nakúpiť spätné odkazy, alebo posty na sociálnych sieťach? Zverte sa do služieb PR Yard Asistencie!

Zavolajte na 📞 (+420) 774 776 765 alebo napíšte na 📧 info@pryard.com, 📢 a povedzte nám čo potrebujete. 🤩 Zvyšok zariadime my. 👍

Zaregistrovat se zdarma

Obsahový marketing

Vytvárať a šíriť obsah, ktorý zaujme návštevníkov internetu, informuje ich o vašich službách, alebo produktoch a vyzve ich ku kúpe vašich produktov či služieb. Obsah na internete používatelia konzumujú aktívne prostredníctvom vyhľadávačov, alebo pasívne pomocou magazínov a sociálnych sietí. Obsahový marketing pomocou PR článkov a príspevkov na sociálnych sieťach, vám pomôže dostať potrebné informácie ku konzumentom obsahu presne tam, kde ho hľadajú alebo konzumujú.

PR články (advertoriály)

PR články sú reklamné články písané redaktorom, ako bežný obsah média. Práve vďaka tomu často čitateľ nevníma reklamu ako reklamu, ale ako hodnotný informatívny článok. Platené alebo sponzorované články patria do kategórie podprahovej reklamy. PR články je skratka používaná v slovenskom jazyku pre výzaz “platené reklamné články”. V odborných kruhoch sa používa skôr výraz “advertoriály”, ktorý je zložený z dvoch anglických slov a to “advert” (reklama) a editorial (článok napísaný redaktorom). V platforme PR yard môžete objednať PR články v slovenčine, češtine, poľštine, nemčine a angličtine.

Linkbuilding pomocou platených článkov

Platené články sa často využívajú aj ako jedna z metód linkbuildingu. Linkbuilding je anglický výraz pre “získavanie spätných odkazov”. Internetové vyhľadávače radia stránky vo výsledkoch vyhľadávania (SERP) podľa popularity stránky. K hodnoteniu popularity stránky používa vyhľadávač viacero zdrojov, ktoré sa označujú ako signály. Popularitu stránky určujú predovšetkým zo spätných odkazov. Každá stránka má určitú popularitu, ktorú sa niektoré SEO nástroje snažia vyjadriť pomocou rankingu. Web s vyššou popularitou by mal mať vyšší ranking. V PR Yard katalógu môžete zaradiť stránky na základe štatistík z Ahrefs a MOZ,