SEO alebo optimalizácia pre vyhľadávače je pojem, ktorý budí emócie v radoch skúsených online marketérov, začínajúcich tvorcov webov, konzultantov a ďalších špecifických skupín ľudí pohybujúcich sa vo svete internetového biznisu. Čo presne SEO je a prečo je dôležité pre väčšinu webov?

Čo je SEO?

Pod skratkou SEO sa skrýva anglicky Search Engine Optimization, slovensky optimalizácia pre vyhľadávače. Označuje súbor metód, ktorých cieľom je dosiahnutie stavu, kedy sa optimalizovaná stránka zobrazuje na popredných miestach vyhľadávačov.

Cieľom SEO je dosiahnutie návštevnosti bez platenej reklamy

Spôsobov, ako dostať návštevníkov na web je množstvo. Pokiaľ však cieľová skupina hľadá službu alebo produkt cez vyhľadávače (u nás dominuje Google, ale v ČR je napríklad silný aj Seznam.cz), musí sa zaistiť, aby sa stránky zobrazovali na relevantné kľúčové slová na popredných pozíciách výsledkov vo vyhľadávaní. Okrem platenej reklamy (PPC) je toho možné dosiahnuť práve prostredníctvom SEO.

SEO je dlhodobý a komplexný proces

Problematika optimalizácie webu je komplexná. Spočíva v množstve menších úprav, ktoré je možné rozdeliť do dvoch kategórií a to on-page SEO a off-page SEO.

On-page SEO označuje techniky a úpravy, ktoré sa uskutočňujú priamo na stránke. V zásade ide o úpravu webu takým spôsobom, aby bol obsahovo relevantný k hľadaným kľúčovým slovám.

Vyhľadávače sa musia mať od čoho “odraziť” a keď sa na vašich stránkach neobjavia kľúčové slová, len ťažko sa zobrazia užívateľom. Na druhú stranu nejde len o vhodne zvolené titulky, meta description a ďalšie prvky. Obsah webu by mal byť maximálne hodnotný a nie preoptimalizovaný. Vyhľadávače taktiež nemajú radi duplicitu, a preto by sa na webe malo nachádzať dostatočné množstvo originálneho obsahu.

Medzi základné on-page faktory, ktoré si v rámci on-page optimalizácie zaslúžia pozornosť patria:

Keď sú webové stránky pripravené, môže sa začať proces off page optimalizácie. Úplným základom je kvalitný odkazový profil (mal by obsahovať dostatočné množstvo odkazov z dôkladne zvolených zdrojov). Na linkbuildingu (získavaniu spätných odkazov) je vhodné pracovať priebežne a dlhodobo.

Medzi základné zásady linkbuildingu patrí umiestňovanie spätných odkazov na relevantných weboch s rôznou autoritou, ale taktiež optimálny pomer anchor textu (kľúčových slov, cez ktoré vedú odkazy) a rovnomerná distribúcia backlinkov na jednotlivé stránky.

Lokálne SEO

Zatiaľ čo v zahraničí je lokálne SEO už pomerne dlho bežnou praxou, v prostredí slovenského internetu sa toto špecifické odvetvie dlhodobo zanedbávalo. V posledných rokoch sa situácia zmenila - marketingoví špecialisti si uvedomili, že správne zvolená stratégia môže dramaticky zvýšiť konverzný pomer.

Čo je to lokálne SEO?

Lokálne SEO sa sústredí na výsledky vyhľadávania súvisiaceho s určitou lokalitou. Adresa má význam vo chvíli, kedy užívateľ hľadá službu v určitom meste či blízkom okolí. Napríklad reštauráciu, kadernícky salón, autoservis a tak ďalej.

Lokálne SEO má význam pre každého, kto poskytuje svoje služby iba v rámci určitej oblasti, ale taktiež pre prevádzkovateľov viacerých pobočiek v rámci celej republiky. Je žiaduce aby užívatelia našli tú pobočku, ktorá sa nachádza v blízkosti ich bydliska.

Ako na lokálne SEO na Slovensku?

V zahraničí pozerajú na lokálnu optimalizáciu webu komplexne. U nás sa obvykle rieši len niekoľko základných aspektov, ako je zápis firmy na rôznych katalógoch či google maps. Pravdou je, že napríklad v zámorí majú SEO špecialisti oveľa viac možností. Môžu využívať stránky ako YellowPages, Yelp a podobne.

Čo sa týka najvýznamnejších faktorov, ktoré lokálne SEO ovplyvňujú, jedná sa predovšetkým o:

Súčasne platí, že web by mal byť správne technicky optimalizovaný podľa základných SEO pravidiel - kľúčové slová v titulkoch, H1 nadpisoch a tak ďalej.

Vyhľadávače vo výsledkoch vyhľadávania zohľadňujú aj IP adresu užívateľa a v prípade mobilného zariadenia taktiež GPS, Wifi či BTS. Z týchto dôvodov sa rozhodne oplatí registrácia v geolokačných službách, ako je napríklad GMB.

Black Hat SEO (zakázané SEO techniky)

Optimalizácia webu pre vyhľadávače je dynamický odbor a za poslednú dekádu prešiel mnohými významnými zmenami. Predovšetkým sa prestali používať niektoré techniky, ktoré by mohli vyhľadávače vyhodnotiť ako pokus o manipuláciu s výsledkami vyhľadávania. Tieto zakázané praktiky dostali nálepku “Black Hat SEO” a niektorí ľudia sa ich snažia používať dodnes.

Medzi najčastejšie Black Hat SEO techniky patrí:

Keyword stuffing
Nadmerné používanie kľúčových slov v texte

Preoptimalizácia ALT popisov u obrázkov
Vkladanie textu, ktorý s obsahom vôbec nesúvisí

Používanie irelevantných kľúčových slov
Vkladanie slov a fráz, ktoré nesúvisia s obsahom webu, ale majú vysokú hľadanosť

Skryté (neviditeľné) odkazy a texty
Medzi typické techniky skrývania textu a backlinkov patrí ich umiestnenie pomocou CSS mimo priestoru obrazovky, používanie rovnakej farby písma a pozadia, nastavenie veľkosti písma na 0 či skrývanie odkazov za jediný znak.

Za podvodné praktiky sa taktiež považujú automaticky generované texty, duplicitný obsah a manipulovanie s odkazovým profilom.

Je to pre vás zložité? Potrebujete nakúpiť spätné odkazy, alebo posty na sociálnych sieťach? Zverte sa do služieb PR Yard Asistencie!

Zavolajte na 📞 (+420) 774 776 765 alebo napíšte na 📧 info@pryard.com, 📢 a povedzte nám čo potrebujete. 🤩 Zvyšok zariadime my. 👍

Zaregistrovat se zdarma

Obsahový marketing

Vytvárať a šíriť obsah, ktorý zaujme návštevníkov internetu, informuje ich o vašich službách, alebo produktoch a vyzve ich ku kúpe vašich produktov či služieb. Obsah na internete používatelia konzumujú aktívne prostredníctvom vyhľadávačov, alebo pasívne pomocou magazínov a sociálnych sietí. Obsahový marketing pomocou PR článkov a príspevkov na sociálnych sieťach, vám pomôže dostať potrebné informácie ku konzumentom obsahu presne tam, kde ho hľadajú alebo konzumujú.

PR články (advertoriály)

PR články sú reklamné články písané redaktorom, ako bežný obsah média. Práve vďaka tomu často čitateľ nevníma reklamu ako reklamu, ale ako hodnotný informatívny článok. Platené alebo sponzorované články patria do kategórie podprahovej reklamy. PR články je skratka používaná v slovenskom jazyku pre výzaz “platené reklamné články”. V odborných kruhoch sa používa skôr výraz “advertoriály”, ktorý je zložený z dvoch anglických slov a to “advert” (reklama) a editorial (článok napísaný redaktorom). V platforme PR yard môžete objednať PR články v slovenčine, češtine, poľštine, nemčine a angličtine.

Linkbuilding pomocou platených článkov

Platené články sa často využívajú aj ako jedna z metód linkbuildingu. Linkbuilding je anglický výraz pre “získavanie spätných odkazov”. Internetové vyhľadávače radia stránky vo výsledkoch vyhľadávania (SERP) podľa popularity stránky. K hodnoteniu popularity stránky používa vyhľadávač viacero zdrojov, ktoré sa označujú ako signály. Popularitu stránky určujú predovšetkým zo spätných odkazov. Každá stránka má určitú popularitu, ktorú sa niektoré SEO nástroje snažia vyjadriť pomocou rankingu. Web s vyššou popularitou by mal mať vyšší ranking. V PR Yard katalógu môžete zaradiť stránky na základe štatistík z Ahrefs a MOZ,