Internetové vyhľadávače patria medzi najnavštevovanejšie miesta na internete. Pri vyhľadávaní služieb a produktov ich používa väčšina užívateľov. Vďaka efektívnemu marketingu vo vyhľadávačoch (ang. Search engine marketing) alebo SEM, je možné osloviť cieľovú skupinu a zvýšiť zisk.

Čo je to SEM?

Marketing vo vyhľadávačoch (SEM) je špecifická varianta digitálneho marketingu, ktorá sa používa k zvýšeniu viditeľnosti webových stránok s výsledkami vyhľadávania (SERP). Označenie SEM sa používa pre všetky nástroje, techniky a stratégie, ktoré pomáhajú optimalizovať viditeľnosť webových stránok a webov vo vyhľadávačoch ako je Google a podobne.

V zásade existujú dva hlavné spôsoby, ako sa zobraziť na prvých miestach výsledkov vyhľadávania.

Organické, alebo prirodzené výsledky, sa obvykle zobrazujú uprostred stránky a to na základe kritérií algoritmu vyhľadávača. Tento algoritmus posudzuje prevažne relevanciu webu (tzn. kvalitu obsahu a to do akej miery odpovedá na konkrétnu otázku), ale taktiež autoritu webu (silu odkazového profilu).

Platené výsledky sa taktiež zobrazujú v hornej časti stránky, ale sú od organických výsledkov viditeľne oddelené. A na rozdiel od neplatených výsledkov musí inzerent zaplatiť určitú čiastku za každý preklik. Nákup reklamného priestoru vo vyhľadávačoch prebieha na k tomu určených platformách (PPC v Google sa rieši v prostredí Google Ads).

Marketing vo vyhľadávačoch teda teoreticky zahŕňa oba typy výsledkov. V praxi sa však techniky, ktoré sú zamerané na zlepšenie organického umiestnenia radia skôr do samostatnej kategórie SEO a techniky, ktorých cieľom je efektívne využívať platené výsledky patria do kategórie SEM. Práve preto (aby nedochádzalo k zámene so SEO) sa v posledných rokoch označenie SEM používa predovšetkým pre aktivity súvisiace s platenými výsledkami vyhľadávania.

Marketing vo vyhľadávačoch sa teda skladá z množstvá nástrojov, techník a stratégií, ktorých cieľom je optimalizácia reklamy vo vyhľadávačoch (tzn. objavovanie sa na popredných pozíciách, dosiahnutie nižších nákladov na kliknutie a maximalizáciu konverzií z týchto reklám). Najznámejšou a najpoužívanejšou platformou pre SEM je Google Ads, no samozrejme existujú aj ďalšie platformy ako napríklad Bing Ads, Skilk (PPC reklama pre Seznam.cz) a tak ďalej.

Prečo je SEM dôležitý?

Vzhľadom k rastúcemu počtu spotrebiteľov, ktorí vyhľadávajú a nakupujú produkty online, sa marketing vo vyhľadávačoch stal jednou z kľúčových online marketing stratégií, ktorých cieľom je zvýšenie dosahu značky.

Väčšina nových návštevníkov webových stránok ich nájde práve na základe zadania otázky vo vyhľadávačoch a práve vďaka SEM je možné webovú stránku zviditeľniť.

Aký prínos má SEM pre majiteľov stránky?

Urýchľuje generovanie vysoko kvalitnej návštevnosti.

Výsledky aktivít vedúcich k zvýšeniu kvalitnej návštevnosti z organického vyhľadávania sa obvykle prejavia až v dlhodobom horizonte. Marketing vo vyhľadávačoch umožňuje tento proces urýchliť a dostať používateľov na webové stránky prakticky okamžite. V prípade dobre odvedenej práce býva konverzný pomer veľmi uspokojivý - na stránky prichádzajú používatelia, ktorí daný obsah sami vyhľadávali.

Zaručuje viditeľnosť značky

Zobrazenie medzi najlepšími výsledkami v SERPE spojuje vašu značku s konkrétnou potrebou, aj keď na ňu užívateľ neklikne hneď prvýkrát. SEM má preto veľký význam aj pri budovaní značky.

Efektívne využíva rozpočet

Jednou z veľkých výhod marketingu vo vyhľadávačoch je to, že predstavuje optimálne riešenie pre firmy všetkých veľkostí. Dôvodom je fakt, že si minimálnu investíciu môže dovoliť skoro každý. Na druhú stranu, akonáhle značka rastie, je možné investície výrazne zvýšiť a zlepšiť tak komplexnosť a dynamiku kampaní. A pretože sa za SEM platí len v prípade skutočných výsledkov (v podobe kliknutí) je takmer isté, že sa rozpočet využije efektívne.

Je zdrojom merateľných výsledkov

Marketingové platformy pre reklamu vo vyhľadávačoch poskytujú množstvo metrík a umožňujú zadávateľom nepretržitý monitoring o priebehu kampaní. Vďaka tomu je veľmi jednoduché korigovať priebeh a dosiahnuť lepších výsledkov.

Je to pre vás zložité? Potrebujete nakúpiť spätné odkazy, alebo posty na sociálnych sieťach? Zverte sa do služieb PR Yard Asistencie!

Zavolajte na 📞 (+420) 774 776 765 alebo napíšte na 📧 info@pryard.com, 📢 a povedzte nám čo potrebujete. 🤩 Zvyšok zariadime my. 👍

Zaregistrovat se zdarma

Obsahový marketing

Vytvárať a šíriť obsah, ktorý zaujme návštevníkov internetu, informuje ich o vašich službách, alebo produktoch a vyzve ich ku kúpe vašich produktov či služieb. Obsah na internete používatelia konzumujú aktívne prostredníctvom vyhľadávačov, alebo pasívne pomocou magazínov a sociálnych sietí. Obsahový marketing pomocou PR článkov a príspevkov na sociálnych sieťach, vám pomôže dostať potrebné informácie ku konzumentom obsahu presne tam, kde ho hľadajú alebo konzumujú.

PR články (advertoriály)

PR články sú reklamné články písané redaktorom, ako bežný obsah média. Práve vďaka tomu často čitateľ nevníma reklamu ako reklamu, ale ako hodnotný informatívny článok. Platené alebo sponzorované články patria do kategórie podprahovej reklamy. PR články je skratka používaná v slovenskom jazyku pre výzaz “platené reklamné články”. V odborných kruhoch sa používa skôr výraz “advertoriály”, ktorý je zložený z dvoch anglických slov a to “advert” (reklama) a editorial (článok napísaný redaktorom). V platforme PR yard môžete objednať PR články v slovenčine, češtine, poľštine, nemčine a angličtine.

Linkbuilding pomocou platených článkov

Platené články sa často využívajú aj ako jedna z metód linkbuildingu. Linkbuilding je anglický výraz pre “získavanie spätných odkazov”. Internetové vyhľadávače radia stránky vo výsledkoch vyhľadávania (SERP) podľa popularity stránky. K hodnoteniu popularity stránky používa vyhľadávač viacero zdrojov, ktoré sa označujú ako signály. Popularitu stránky určujú predovšetkým zo spätných odkazov. Každá stránka má určitú popularitu, ktorú sa niektoré SEO nástroje snažia vyjadriť pomocou rankingu. Web s vyššou popularitou by mal mať vyšší ranking. V PR Yard katalógu môžete zaradiť stránky na základe štatistík z Ahrefs a MOZ,