Dopyt po redakčných službách slúži ako zadanie pre objednávku na napísanie textov, prekladov a korektúr textu.

Administrátori skontrulujú každý nový dopyt po redakčných službách a behom 24 hodín ho posielajú redaktorom, ktorých ponuka odpovedá zadaniu. V niektorých prípadoch môžu administrátori dopyt neodoslať a nechať ho skrytý. V takom prípade ho uvidia len tí redaktori, ktorým ponúknete obchod.

Redaktori môžu na dopyt reagovať. Pokiaľ váš dopyt nie je pre redaktora vhodný, môže ho odmietnuť a tým sa ponuka redaktora v katalógu pre váš dopyt skryje. Naopak, keď sa mu dopyt páči, môže sa redaktor k nemu ponúknuť sám a tým pádom sa pre vás v katalógu zvýrazní žltou farbou.

V prípade, že nemáte predom pripravený zoznam redaktorov, u ktorých chcete objednávať, odporúčame nechať dopyt v systéme 3 až 5 dní ležať, aby na neho redaktori mohli reagovať. Vďaka reakciám redaktorov sa k dopytu skryjú redaktori, ktorí nemajú záujem a naopak zvýraznia sa redaktori, ktorí majú veľký záujem. Tento samonastavovací mechanizmus s odstupom času zlepšuje ponuku redaktorov v katalógu pre každý dopyt.

Vyplnenie formulára dopytu po redakčných službách

K dopytu môžete zakúpiť aj vyhotovenie objednávky u neobmedzeného množstva redaktorov, je dobré napísať dopyt univerzálne a prípadné zmeny či individuálne doplnenia pre každého redaktora napísať do chatu objednávky. Nastavenie dopytu automaticky filtruje katalóg redaktorov, po kliknutí na tlačidlo “Objednať z katalógu (xxx ponúk)”. Dopyty sa podľa nastavenia “Druh služby” a “Jazyk” zasielajú v newsletteri redaktorom (denný a týždenný newsletter).

Úprava dopytu redakčných služieb

Upraviť dopyt po redakčných službách je možné len do doby, kým uskutočníte prvú objednávku. Následne je úprava dopytu redakčných služieb vypnutá, aby sa nemenilo zadanie redaktorom pod rukami.

Po vypnutí úpravy dopytu článkov, je možné pridať “doplnenie k zadaniu”.

Archív dopytov redakčných služieb

Archív dopytov redakčných služieb slúži k archivácii neaktívnych dopytov. Systém automaticky presunie neaktívne dopyty po polroku do archívu.

Dopyt do archívu môžete poslať kliknutím na modré okrúhle tlačidlo s logom koša. Dopyt po článku z archívu aktivujete kliknutím na okrúhle zelené tlačidlo s logom koša s krídlom.

Je to pre vás zložité? Potrebujete nakúpiť spätné odkazy, alebo posty na sociálnych sieťach? Zverte sa do služieb PR Yard Asistencie!

Zavolajte na 📞 (+420) 774 776 765 alebo napíšte na 📧 info@pryard.com, 📢 a povedzte nám čo potrebujete. 🤩 Zvyšok zariadime my. 👍

Zaregistrovat se zdarma

Obsahový marketing

Vytvárať a šíriť obsah, ktorý zaujme návštevníkov internetu, informuje ich o vašich službách, alebo produktoch a vyzve ich ku kúpe vašich produktov či služieb. Obsah na internete používatelia konzumujú aktívne prostredníctvom vyhľadávačov, alebo pasívne pomocou magazínov a sociálnych sietí. Obsahový marketing pomocou PR článkov a príspevkov na sociálnych sieťach, vám pomôže dostať potrebné informácie ku konzumentom obsahu presne tam, kde ho hľadajú alebo konzumujú.

PR články (advertoriály)

PR články sú reklamné články písané redaktorom, ako bežný obsah média. Práve vďaka tomu často čitateľ nevníma reklamu ako reklamu, ale ako hodnotný informatívny článok. Platené alebo sponzorované články patria do kategórie podprahovej reklamy. PR články je skratka používaná v slovenskom jazyku pre výzaz “platené reklamné články”. V odborných kruhoch sa používa skôr výraz “advertoriály”, ktorý je zložený z dvoch anglických slov a to “advert” (reklama) a editorial (článok napísaný redaktorom). V platforme PR yard môžete objednať PR články v slovenčine, češtine, poľštine, nemčine a angličtine.

Linkbuilding pomocou platených článkov

Platené články sa často využívajú aj ako jedna z metód linkbuildingu. Linkbuilding je anglický výraz pre “získavanie spätných odkazov”. Internetové vyhľadávače radia stránky vo výsledkoch vyhľadávania (SERP) podľa popularity stránky. K hodnoteniu popularity stránky používa vyhľadávač viacero zdrojov, ktoré sa označujú ako signály. Popularitu stránky určujú predovšetkým zo spätných odkazov. Každá stránka má určitú popularitu, ktorú sa niektoré SEO nástroje snažia vyjadriť pomocou rankingu. Web s vyššou popularitou by mal mať vyšší ranking. V PR Yard katalógu môžete zaradiť stránky na základe štatistík z Ahrefs a MOZ,