Spoločnosť Moz patrí medzi absolútnu špičku v oblasti tvorcov nástrojov pre optimalizáciu webu vo vyhľadávačoch. V prostredí SEO softvéru Moz narazíte na niekoľko dôležitých metrík, medzi ktoré patrí aj Moz DA. Čo presne znamená a v čom je táto metrika užitočná?

Čo je Moz DA?

Moz DA (Domain authority) je metrika, ktorá vyjadruje “skóre webu” v očiach vyhľadávačov. Predpovedá, aká je pravdepodobnosť, že sa web umiestni na stránkach s výsledkami vyhľadávania (SERP). Hodnoty Moz DA sa pohybujú na stupnici od 1 do 100, pričom vyššie skóre odpovedá aj výške pravdepodobnosti dobrého umiestnenia vo výsledkoch vyhľadávania.

Metrika Moz DA stavia na dátach z webového indexu Link Explorer a jej výpočet prebieha na základe desiatok faktorov. Samotná kalkulácia hodnoty DA pre konkrétny web následne využíva model strojového učenia. Vždy sa snaží použiť najvhodnejší algoritmus, ktorý čo najpresnejšie koreluje údaje o odkazoch s umiestnením webu v skutočných výsledkoch vyhľadávania.

Ako sa teda hodnota Moz Da počíta?

K výpočtu autority domény v prostredí Moz sa využíva niekoľko faktorov vrátane koreňových domén a celkového počtu odkazov. Toto skóre je možné využívať pri porovnávaní “sily” webových stránok v priebehu času. Nezabúdajte však na to, že hodnota moz DA nie je faktorom hodnotenia Google a nemá žiadny vplyv na SERP.

Domain Authority 2.0 (aktualizácia zo začiatku roku 2019) vypočítava skóre domény z predpovede algoritmu strojového učenia o jej využití vo výsledkoch vyhľadávania Google. Pokiaľ sa doména A častejšie objavuje v SERP Google než doména B, je pravdepodobné, že DA domény A bude vyššie než DA domény B.

S ohľadom na fakt, že je metrika Moz DA založená na výpočtoch strojového učenia sa skóre webu pomerne často mení. V každom jednotlivom meraní rozhoduje množstvo aktuálne dostupných dátových bodov.

Zároveň platí, že zavedené a autoritatívne stránky s rýchlo narastajúcimi odkazovými profilmi zaberajú značnú časť priestoru na hornej stupnici (myslené hodnoty DA 70 a vyššie). Tak isto, ako v prípade niektorých konkurenčných metrík (Ahrefs DR) je preto oveľa jednoduchšie zvýšiť autoritu domény napr. z 20 na 30 ako zo 60 na 70. Aj z tohto dôvodu SEO špecialisti považujú Moz DA za skôr orientačnú a porovnávaciu, ako absolútnu metriku.

Ako Moz Da zmerať?

Moz umožňuje meranie sily webu úplne zadarmo a to pomocou aplikácie Link Explorer, MozBaru alebo v časti analýza SERP v prostredí nástroja Keyword Explorer. Metriky Domain Authority sú taktiež súčasťou Moz Pro, Moz API a desiatok ďalších SEO nástrojov.

Weby s veľkým počtom vysoko kvalitných externých odkazov (napr. z wikipedia.com alebo google.com) sa nachádzajú na hornom konci stupnice Moz DA, zatiaľ čo menej autoritatívne weby s menším počtom prichádzajúcich odkazov obvykle majú výrazne nižšie skóre DA.

Skóre nového webu je vždy 1. Postupom času a s pribúdajúcimi odkazmi sa hodnota zvyšuje.

Ako s Moz DA pracovať?

Vzhľadom k tomu, že je metrika Moz DA len akýmsi predikátorom schopností webu zaujať pozície v rámci jedinečného konkurenčného prostredia, nesnažte sa upínať na hodnotu, ktorá je pre vaše ciele nezmyselne vysoká.Zaujímajte sa o skóre konkurenčných webov a snažte sa odkazový profil posilňovať tak, aby bol kvalitný a silnejší. A keďže sa jedná o relatívnu metriku, neexistuje absolútne “dobré” “priemerné” alebo “zlé” skóre. Vždy hrá svoju rolu aj kontext konkrétneho konkurenčného prostredia.

Ako sa dá Moz DA zvýšiť?

Najefektívnejším spôsobom, ako zvýšiť Moz DA, je zlepšiť celkový stav SEO pre daný web. Zamerajte sa predovšetkým na kvalitu a množstvo externých odkazov. Silný odkazový profil a kvalitné technické SEO pridá webu na jeho autorite.

Prečo sa skóre Moz DA mení?

Výpočet autority domény stavia na množstve metrík a výpočtov, a preto je presné určenie príčiny zmeny hodnoty náročné. Pokiaľ sa vaše skóre zvýši (alebo zníži), ponúka sa hneď niekoľko pravdepodobných odpovedí:

Výkyvy výsledkov merania si najlepšie uvedomíte tak, že pochopíte základný princíp relevantnej povahy škálovania: skóre každej domény závisí na porovnaní s ostatnými domenámi v celej škále hodnôt Moz DA. V praxi to znamená, že aj keď sa zlepší stav SEO webu na hodnote doménovej autority sa zmeny prejaviť nemusia.

Rozdiel medzi DA a PA

Zatiaľ čo autorita domény (DA) meria prediktívnu silu hodnotenia celej domény či subdomény, autorita stránky (PA) meria silu jednotlivých stránok.

Je to pre vás zložité? Potrebujete nakúpiť spätné odkazy, alebo posty na sociálnych sieťach? Zverte sa do služieb PR Yard Asistencie!

Zavolajte na 📞 (+420) 774 776 765 alebo napíšte na 📧 info@pryard.com, 📢 a povedzte nám čo potrebujete. 🤩 Zvyšok zariadime my. 👍

Zaregistrovat se zdarma

Obsahový marketing

Vytvárať a šíriť obsah, ktorý zaujme návštevníkov internetu, informuje ich o vašich službách, alebo produktoch a vyzve ich ku kúpe vašich produktov či služieb. Obsah na internete používatelia konzumujú aktívne prostredníctvom vyhľadávačov, alebo pasívne pomocou magazínov a sociálnych sietí. Obsahový marketing pomocou PR článkov a príspevkov na sociálnych sieťach, vám pomôže dostať potrebné informácie ku konzumentom obsahu presne tam, kde ho hľadajú alebo konzumujú.

PR články (advertoriály)

PR články sú reklamné články písané redaktorom, ako bežný obsah média. Práve vďaka tomu často čitateľ nevníma reklamu ako reklamu, ale ako hodnotný informatívny článok. Platené alebo sponzorované články patria do kategórie podprahovej reklamy. PR články je skratka používaná v slovenskom jazyku pre výzaz “platené reklamné články”. V odborných kruhoch sa používa skôr výraz “advertoriály”, ktorý je zložený z dvoch anglických slov a to “advert” (reklama) a editorial (článok napísaný redaktorom). V platforme PR yard môžete objednať PR články v slovenčine, češtine, poľštine, nemčine a angličtine.

Linkbuilding pomocou platených článkov

Platené články sa často využívajú aj ako jedna z metód linkbuildingu. Linkbuilding je anglický výraz pre “získavanie spätných odkazov”. Internetové vyhľadávače radia stránky vo výsledkoch vyhľadávania (SERP) podľa popularity stránky. K hodnoteniu popularity stránky používa vyhľadávač viacero zdrojov, ktoré sa označujú ako signály. Popularitu stránky určujú predovšetkým zo spätných odkazov. Každá stránka má určitú popularitu, ktorú sa niektoré SEO nástroje snažia vyjadriť pomocou rankingu. Web s vyššou popularitou by mal mať vyšší ranking. V PR Yard katalógu môžete zaradiť stránky na základe štatistík z Ahrefs a MOZ,