Linkbuilding je termín, ktorý by mal dôverne poznať každý, kto chce zlepšiť svoju pozíciu svojich webových stránkach v tzv. organickom vyhľadávaní. Čo presne linkbuilding znamená, ako pri ňom postupovať a čomu sa vyhnúť? Odpovede na základné a najdôležitejšie otázky nájdete v tomto článku.

Význam slova linkbuilding

Anglický termín linkbuilding má v rámci SEO (optimalizácie pre vyhľadávače) zásadný význam. Jedná sa o najvýznamnejšiu “off-page” techniku pri presadzovaní webových stránok v prirodzených výsledkoch vyhľadávania.

Slovenský preklad slova linkbuilding je “tvorba spätných odkazov” či “budovanie spätných odkazov”. Pre vyhľadávače (Google, Seznam a ďalšie) je odkazovanie jedným z najsilnejších hodnotiacich signálov, ktoré využívajú pri radení výsledkov vyhľadávania (SERP). Zároveň však platí, že "sila" spätných odkazov (backlinkov) nie je konštantná. Niektoré spätné odkazy majú pre vyhľadávače väčšiu váhu, než ostatné. Za určitých okolností môžu dokonca stránku poškodiť.

Význam linkbuildingu z hľadiska internetového marketingu

Prečo je budovanie spätných odkazov dôležité? Kľúčová metóda internetového marketingu vedie k zlepšeniu pozícií odkazovaných stránok vo výsledkoch vyhľadávania a zároveň môže priviesť nových návštevníkov (užívateľov, ktorí sa na stránky dostanú preklikom cez odkaz).

Kto je linkbuilder a čo je odkazový profil?

Linkbuilder je názov profesie, ktorá sa zaoberá získavaním spätných odkazov. Dobrý linkbuilder má vynikajúci rozhľad na trhu a ovláda tzv. soft skills - dokáže komunikovať umiestnenie backlinkov za výhodných podmienok a to trebárs aj z webov, ktoré bežne príležitosti k linkbuildingu neponúkajú.

Odkazový profil (link profile) označuje množinu všetkých spätných odkazov, ktoré vedú na danú stránku. Pre dobré umiestnenie vo výsledkoch vyhľadávania je dôležité, aby algoritmus vyhľadávača vnímal odkazový profil, ako zdravý a prirodzený (tzn. nemal podozrenie, že linkbuilder spätné odkazy kumuluje pomocou nečistých praktík).

Ako linkbuilding funguje?

Za určitých okolností sa linkbuilding deje úplne prirodzene, teda bez pričinenia linkbuildera či inej osoby, ktorá ma na starosti off-page SEO daného webu. Obvykle sa jedná o vysoko kvalitný obsah, na ktorý užívatelia sami odkazujú z vlastných stránok a na sociálnych sieťach. Podobná situácia často panuje u tzv. virálneho obsahu.

Drvivá väčšina webových stránok sa však na prirodzené odkazovanie spoliehať nemôže.

Ako už zaznelo vyššie v článku, vyhľadávače pozerajú na spätné odkazy ako na signály, ktoré kladú značný význam pri zostavovaní rebríčka výsledkov vyhľadávania tzv. organic search. Presne hodnotiacie kritéria nie sú známe a linkbuilderi preto využívajú metriky tretích strán. Predovšetkým sa riadia dátami, ktoré pochádzajú z databázy ahrefs.com (URL rating, DR - domain rating, AR - Ahrefs rank). Tieto metriky vyjadrujú “autoritu” webovej stránky, pričom platí, že vyšší “rank” je pre linkbuilding hodnotnejší. Medzi ďalšie známe nástroje patrí MOZ.com a Majestic.com.

Autorita odkazujúcich webov by však nemala byť jediným hodnotiacim kritériom linkbuildingu. Takú istú váhu majú kritéria ako tematická relevancia a relevantná návštevnosť.

Prečo je pre linkbuilding dôležitá analýza kľúčových slov?

Linkbuilding bez jasne definovanej stratégie nie je tak efektívny, ako budovanie spätných odkazov na základe analýzy kľúčových slov. Jej podstatou je vyhľadanie “keywords”, ktoré užívatelia zadávajú pri hľadaní obsahu.

Analýza kľúčových slov prezrádza, cez aké frázy už užívatelia na webové stránky chodia, ale taktiež príležitosti - nové kľúčové slová, ktoré by mohli na web priviesť nových návštevníkov. Linkbuilder by mal vždy pre každé kľúčové slovo vyhodnotiť náročnosť umiestnenia na TOP pozície. Niekedy je oveľa efektívnejšie zlepšovať pozície na frázy s nižšou hľadanosťou a zanedbateľnou konkurenciou.

Linkbuilding prakticky - ako získať spätné odkazy?

Linkbuilding by mal prebiehať systematicky a dlhodobo. Takéto získavanie spätných odkazov vnímajú vyhľadávače prirodzene. Naopak sa snažte vyhnúť nárazovému prírastku väčšieho množstva odkazov.

Možností, ako získať spätné odkazy, je hneď niekoľko. Predstavíme vám najčastejšie používané metódy.

Vysoko hodnotný obsah

Pokiaľ sa na vašich stránkach objaví vysoko kvalitný obsah, je pravdepodobné, že ho budú niektorí užívatelia ochotne zdieľať na sociálnych sieťach ale aj inde. Vložte do obsahovej stránky svoje know-how, rozdávajte cenné rady a prezentuje sa ako skutočný odborník. Ako odmenu získate backlinky bez ďalšieho pričinenia.

Guestposting

Medzi najrozšírenejšie metódy linkbuildingu patrí guestposting, alebo publikácia článkov na tematických, autoritatívnych a zabehnutých stránkach. V podstate ide o barterovú formu spolupráce, kedy majiteľ daného webu dostane vysoko kvalitný obsah a vy na oplátku spätný odkaz.

Výmena odkazov

Vzájomná výmena spätných odkazov spočíva v aktívnom hľadaní stránok, ktoré sú tematicky príbuzné alebo cielia na podobnú skupinu návštevníkov. Cieľom je presvedčiť majiteľa takéhoto webu, aby na svoje stránky umiestnil spätný odkaz a ponúknuť mu za to umiestnenie backlinku na vlastných stránkach. Okrem dvojcestnej výmeny odkazov (2-way) je možná aj viaccestná výmena (obvykle trojcestná alebo 3-way), kde na seba weby odkazujú postupne (A → B → C → A).

Komentáre pod článkami

Kedysi často využívaná, avšak dnes pomerne podceňovaná metóda. Komentáre pod tematicky relevantné články pritom bývajú prinosom pre odkazový profil a zároveň môžu dlhodobo prinášať nových návštevníkov na stránky.

Linkbaiting

Podstatou linkbaitingu je tvorba obsahu, ktorý sa bude šíriť sám a ľudia na neho budú dobrovolne odkazovať. Obvykle ide o virálny a kontroverzný obsah, prípadne o vtipný či hodnotný content. Môže sa jednať o video, infografiku a podobne. Dobre fungujú taktiež zdarma dostupné nástroje (napríklad kalkulačky, vzory zmlúv) atď.

PR články

Odborne nazývané ako advertoriál. Veľmi obľúbený reklamný formát môže mať podobu prvoplánového reklamného oznámenia, ale taktiež čisto obecného textu. Neodmysliteľnou súčasťou PR článku býva aj spätný odkaz (prípadne viacero spätných odkazov). PR články je možné nakupovať individuálne (tzn. oslovovať jednotlivých majiteľov webu), ale taktiež hromadne prostredníctvom platforiem ako PR Yard. Takýto linkbuilding nie je len pohodlný, ale predovšetkým rýchly a v konečnom dôsledku aj cenovo dostupný.

Je to pre vás zložité? Potrebujete nakúpiť spätné odkazy, alebo posty na sociálnych sieťach? Zverte sa do služieb PR Yard Asistencie!

Zavolajte na 📞 (+420) 774 776 765 alebo napíšte na 📧 info@pryard.com, 📢 a povedzte nám čo potrebujete. 🤩 Zvyšok zariadime my. 👍

Zaregistrovat se zdarma

Obsahový marketing

Vytvárať a šíriť obsah, ktorý zaujme návštevníkov internetu, informuje ich o vašich službách, alebo produktoch a vyzve ich ku kúpe vašich produktov či služieb. Obsah na internete používatelia konzumujú aktívne prostredníctvom vyhľadávačov, alebo pasívne pomocou magazínov a sociálnych sietí. Obsahový marketing pomocou PR článkov a príspevkov na sociálnych sieťach, vám pomôže dostať potrebné informácie ku konzumentom obsahu presne tam, kde ho hľadajú alebo konzumujú.

PR články (advertoriály)

PR články sú reklamné články písané redaktorom, ako bežný obsah média. Práve vďaka tomu často čitateľ nevníma reklamu ako reklamu, ale ako hodnotný informatívny článok. Platené alebo sponzorované články patria do kategórie podprahovej reklamy. PR články je skratka používaná v slovenskom jazyku pre výzaz “platené reklamné články”. V odborných kruhoch sa používa skôr výraz “advertoriály”, ktorý je zložený z dvoch anglických slov a to “advert” (reklama) a editorial (článok napísaný redaktorom). V platforme PR yard môžete objednať PR články v slovenčine, češtine, poľštine, nemčine a angličtine.

Linkbuilding pomocou platených článkov

Platené články sa často využívajú aj ako jedna z metód linkbuildingu. Linkbuilding je anglický výraz pre “získavanie spätných odkazov”. Internetové vyhľadávače radia stránky vo výsledkoch vyhľadávania (SERP) podľa popularity stránky. K hodnoteniu popularity stránky používa vyhľadávač viacero zdrojov, ktoré sa označujú ako signály. Popularitu stránky určujú predovšetkým zo spätných odkazov. Každá stránka má určitú popularitu, ktorú sa niektoré SEO nástroje snažia vyjadriť pomocou rankingu. Web s vyššou popularitou by mal mať vyšší ranking. V PR Yard katalógu môžete zaradiť stránky na základe štatistík z Ahrefs a MOZ,