Kľúčové slová používa prakticky každý používateľ internetu. Čo si pod nimi predstaviť, prečo sú dôležité v kontexte internetového marketingu a ako nájsť tie správne? Všetky dôležité informácie o kľúčových slovách nájdete v tomto článku.

Čo sú kľúčové slová?

V súvislosti s vyhľadávaním obsahu pomocou vyhľadávačov (Google, Seznam atď.), sú kľúčové slová otázky používateľov, ktoré vyhľadávačom zadávajú. Môže sa jednať o jednoslovné (napr. auto) nazývané aj “short-tail kľúčové slová” ale aj viacslovné výrazy (napríklad nové auto na leasing) nazývané aj ako “long-tail kľúčové slová”, po ktorých zadaní vyhľadávač zobrazí stránku s relevantnými výsledkami.

Short-tail kľúčové slová

Short-tail alebo obecné slová (prípadne ak chcete krátke slová), ponúkajú celkom obmedzené možnosti, pokiaľ sa jedná otázku vytvorenú z maximálne dvoch slov. Ich obmedzenie naráža na to, že taký výraz ako “pizza” alebo “zásnubný prsteň” skrátka vo vymedzenej slovnej zásobe užívateľov jednoducho narazí na svoj strop, kedy nájdeme maximálne desiatky fráz, ktoré dávajú zmysel. Tieto slová majú veľmi vysokú návštevnosť a cielenie na ne je nákladnejšie, vzhľadom na to, že ich pravdepodobne používa aj konkurencia.

Long-tail kľúčové slová

Long-tail kľúčové slová, alebo konkrétne slová (prípadne ak chcete dlhé frázy), sú short-tail kľúčové slová doplnené o ďalšie výrazy. Užívatelia si zvykli na to, že im častokrát vyhľadávače skutočne vychádzajú v ústrety a to už opravou gramatiky alebo našeptávaním. Preto sa neboja písať do vyhľadávania práve tieto frázy a dúfajú, že výsledok nájdu medzi prvými odkazmi. Môže sa jednať napríklad o frázy typu “Ako čo najrýchlejšie schudnúť” alebo “Dovolenka pre rodinu v Egypte”. Tieto slová majú na rozdiel od short-tail výrazov nižšiu návštevnosť, ale za to oveľa vyšší konverzný pomer. Výber je oveľa väčší a správne nastavenie vedie k úspešnejším kampaniam. V dnešnej dobe tvoria cca 95% objemu vyhľadávania.

Prečo sú kľúčové slová pilierom internetového marketingu?

Na otázku, prečo sa v rámci online marketingu vôbec kľúčovými slovami zaoberať, sa ponúka jasná odpoveď a to, že analýza kľúčových slov pomáha odhaliť chovanie a zámer užívateľov.

Výsledky analýzy kľúčových slov sú dôležité pri optimalizácii webu (SEO) aj pre tvorbu PPC kampane. Zároveň patrí medzi hlavné aspekty pri návrhu architektúry webu a v neposlednom rade sa nimi dá riadiť aj pri rozhodovaní ohľadom šírky sortimentu či ponuky služieb.

Najčastejšie zadané kľúčové slová na Google

V prostredí slovenského internetu patria medzi najvyhľadávanejšie otázky na Google najpoužívanejšie služby ako Youtube.com, Facebook.com a ďalšie. Užívatelia do vyhľadávania často zadávajú taktiež vedľajšie služby Google ako prekladač, počasie či mapy.

Podľa Ahrefs je v rámci celosvetového rebríčka najčastejšie zadaným kľúčovým slovom Facebook. Nasleduje Youtube, Amazon, Weather (počasie) a Walmart.

Značný podiel medzi najhľadanejšími kľúčovými slovami tvoria slová a frázy súvisiace s erotickým obsahom.

Ako zistiť hľadanosť kľúčových slov?

Hľadanosť kľúčových slov je možné zistiť s pomocou internetových nástrojov vyhľadávačov. Pre Google je k dispozícii Google Keyword Planner, pre český Seznam Skilk návrh klíčových slov a mnohé ďalšie.

Využitie Google Keyword Planner je však obmedzené. Nástroja nezobrazuje absolútne čísla, ale iba rozsahy (napríklad 100-1000 atd.). Po preinvestovaní dostatočnej čiastky v rámci Google Ads následne zobrazuje dáta k celým klastorom (tzn. objem skupiny podobných otázok) a nie len k jednotlivým otázkam.

Presnejšie výsledky je možné získať s pomocou platených nástrojov ako Ahrefs, Semrush či Moz. Medzi českými nástrojmi vedú Marketing miner a Collabim.

Ako nájsť správne kľúčové slová?

Použitie správnych kľúčových slov je pri získavaní relevantnej návštevnosti úplne najklúčovejšie. Ale ako ich poznať, ktoré kľúčové slová sú najlepšie? Všeobecne tými najlepšími sú také slová, ktoré majú vysokú relevanciu, dostatočnú hľadanosť a súčasne aj nízku konkurenciu v rámci organických výsledkov vyhľadávania. Pokiaľ sa zameriate na kľúčové slová s týmito charakteristikami, bude pre vás oveľa jednoduchšie obsadiť predné priečky SERPU.

Pri hľadaní najlepších kľúčových slov pre sledujte hľadanosť a konkurenčnosť a vyberte si slová s najväčším potenciálom.

Je to pre vás zložité? Potrebujete nakúpiť spätné odkazy, alebo posty na sociálnych sieťach? Zverte sa do služieb PR Yard Asistencie!

Zavolajte na 📞 (+420) 774 776 765 alebo napíšte na 📧 info@pryard.com, 📢 a povedzte nám čo potrebujete. 🤩 Zvyšok zariadime my. 👍

Zaregistrovat se zdarma

Obsahový marketing

Vytvárať a šíriť obsah, ktorý zaujme návštevníkov internetu, informuje ich o vašich službách, alebo produktoch a vyzve ich ku kúpe vašich produktov či služieb. Obsah na internete používatelia konzumujú aktívne prostredníctvom vyhľadávačov, alebo pasívne pomocou magazínov a sociálnych sietí. Obsahový marketing pomocou PR článkov a príspevkov na sociálnych sieťach, vám pomôže dostať potrebné informácie ku konzumentom obsahu presne tam, kde ho hľadajú alebo konzumujú.

PR články (advertoriály)

PR články sú reklamné články písané redaktorom, ako bežný obsah média. Práve vďaka tomu často čitateľ nevníma reklamu ako reklamu, ale ako hodnotný informatívny článok. Platené alebo sponzorované články patria do kategórie podprahovej reklamy. PR články je skratka používaná v slovenskom jazyku pre výzaz “platené reklamné články”. V odborných kruhoch sa používa skôr výraz “advertoriály”, ktorý je zložený z dvoch anglických slov a to “advert” (reklama) a editorial (článok napísaný redaktorom). V platforme PR yard môžete objednať PR články v slovenčine, češtine, poľštine, nemčine a angličtine.

Linkbuilding pomocou platených článkov

Platené články sa často využívajú aj ako jedna z metód linkbuildingu. Linkbuilding je anglický výraz pre “získavanie spätných odkazov”. Internetové vyhľadávače radia stránky vo výsledkoch vyhľadávania (SERP) podľa popularity stránky. K hodnoteniu popularity stránky používa vyhľadávač viacero zdrojov, ktoré sa označujú ako signály. Popularitu stránky určujú predovšetkým zo spätných odkazov. Každá stránka má určitú popularitu, ktorú sa niektoré SEO nástroje snažia vyjadriť pomocou rankingu. Web s vyššou popularitou by mal mať vyšší ranking. V PR Yard katalógu môžete zaradiť stránky na základe štatistík z Ahrefs a MOZ,