Internetový marketing, marketing na internete ale taktiež e-marketing či online marketing. Všetky uvedené slovné spojenia označujú súbor metód, ktorých cieľom je podpora predaja prostredníctvom internetu.

Cieľom marketingu všeobecne je oslovenie cieľovej skupiny a to na správnom mieste v správny čas.

Vzhľadom k tomu, že internet dnes používa viac než 4,8 miliardy ľudí, je internetový marketing jedným z najjednoduchších a najdostupnejších metód, ako osloviť potenciálnych zákazníkov. Je totiž pravdepodobné, že aj oni sa pohybujú v digitálnom priestore.

Vyššie uvedené tvrdenia sú nám všetkým jasné, čo však konkrétne znamená, keď sa k slovu marketing prilepí prívlastok “internetový”?

Čo presne je internetový marketing?

Pojem internetový marketing označuje propagáciu spoločnosti a ich produktov či služieb prostredníctvom širokého spektra online nástrojov, ktoré generujú potenciálnych zákazníkov, zvyšujú návštevnosť a vedú k lepším predajom.

Internetový marketing sa pri šírení propagačných materiálov spolieha výhradne na digitálne kanály. Dostupných stratégií je veľké množstvo a s výberom tej optimálnej pre vás vám môže pomôcť vhodne zvolený špecialista na online marketing.

Všetky možné metódy internetového marketingu - od newsletterov, cez optimalizáciu webu pre vyhľadávače, postovanie príspevkov na sociálnych sieťach až po odborné články na blogu majú jeden spoločný kľúčový prvok: všetky sprostredkovávajú nejakú informáciu.

Internetový marketing je dnes o obsahu

S príchodom obsahového marketingu došlo k veľkým zmenám. Tie časy, kde boli najväčšími nádejami sales pitch a tradičné marketingové disciplíny, sú nenávratne preč. Dnes môžu firmy veľmi presne zacieliť na svoje publikum a poskytovať vysoko užitočné informácie, ktoré nezostávajú bez odozvy. Táto stratégia je ideálna, keďže presne to dnešní spotrebitelia od firiem vyžadujú. Ľudia už nechcú počúvať o produktoch a službách, ktoré ich nezaujímajú. Dnešní zákazníci sú oveľa náročnejší a citlivejší na informácie, ktoré sú ochotní konzumovať. Agresívnym reklamám sa bránia zubami nechtami a to prostredníctvom rôznych blokátorov reklám až po nekončiace klikanie na tlačidlo “Preskočiť reklamy”.

Obsahový marketing prináša zmysluplné informácie, ktoré riešia problémy užívateľov a sú dostupné na základe dopytu spotrebiteľov.

Ciele internetového marketingu

Naznačili sme, že internetový marketing pomáha podporovať predaj. Jednotlivé kampane však môžu smerovať aj k brandingu, alebo budovaniu vzťahu so zákazníkmi. Cieľom digitálneho marketingu je teda vychádzať z obchodnej stratégie danej firmy a jej aktuálnych potrieb.

Ako sa internetový marketing naučiť?

Ak chcete začať s online marketingom, môžete sa prihlásiť do niektorého z mnohých kurzov, prípadne hľadať informácie v odborných publikáciách a na stránkach marketingových špecialistov, ktorí sa o časť svojho know-how delia v blogových príspevkoch.

Majte však na pamäti, že prienik do problematiky marketingu na internete nie je otázkou jedného popoludnia. Skutoční odborníci zbierajú poznatky a skúsenosti celé roky. Pokiaľ máte záujem o pracovnú pozíciu marketéra, váš začiatok môže výrazne akcelerovať práca v niektorej zo zabehnutých agentúr.

Druhy internetového marketingu

Možností, ako realizovať internetový marketing je celá rada. Metódy na seba častokrát nadväzujú, prípadne sa prekrývajú a dopĺňajú. Nie je preto jednoduché jasne definovať kategórie internetového marketingu. Z hľadiska spôsobu oslovenia hovoríme o outbound marketingu a inbound marketingu.

Zatiaľ čo pilierom outbound marketingu je priame oslovovanie potenciálnych klientov (napríklad formou e-mailingu), inbound marketing stavia na metódach, ktoré vedú k tomu, že si zákazník produkt či službu nájde sám a to napríklad prostredníctvom PR článkov v magazínoch.

PPC reklama

Medzi základné stratégie internetového marketingu patrí PPC (pay-per-click) reklama, za ktorú inzerent platí až v momente, kedy užívateľ klikne na platený odkaz.

PPC reklamu je možné umiestniť do vyhľadávača či do obsahovej siete. Rozdiel spočíva v tom, že zatiaľ čo reklamy vo vyhľadávacej sieti používatelia vidia vo výsledkoch vyhľadávania (tzn. ako odpoveď na určitú otázku) a je možné ich veľmi presne zacieliť, reklamy v obsahovej sieti majú podobu bannerov (najčastejšie kombinujú grafiku s textom) a zacielenie je možné napríklad v rámci remarketingu.

K tomu, aby bola PPC kampaň skutočne efektívna, je dôležité nepodceniť kvalitu textov (na pomoc si v tomto prípade môžete pozvať skúseného copywritera) a grafikov. Absolútnym základom je kvalitná analýza kľúčových slov, vďaka ktorej sa reklamy zobrazia len na relevantné odkazy.

SEO

Ďalším pilierom internetového marketingu, je optimalizácia webu pre vyhľadávače, inak nazývaná aj ako SEO (skratka pre Search Engine Oprimization). Jedná sa o súbor aktivít (optimalizačných postupov), na základe ktorých vyhľadávač web zaradí do dohľadatelnej pozície vo výsledkoch vyhľadávania.

Medzi základné piliere SEO patrí analýza kľúčových slov (najrelevantnejšie kľúčové slová sa musia objaviť v texte danej stránky), eliminácia potenciálnych technických problémov brániacich indexácii stránky (tzv. technické SEO), vytvorenie správnej štruktúry webu, zmysluplné interné prelinkovanie, ladenie (optimalizácia) vstupných stránok a linkbuilding (systematická tvorba spätných odkazov).

Výhodou SEO je fakt, že kvalitne optimalizovaný web privádza relevantných návštevníkov dlhodobo. Neplatí sa za preklik, návštevnosť prichádza z tzv. organických výsledkov. Preto je dôležité sledovať trendy a flexibilne reagovať na nové požiadavky vyhľadávačov.

Zároveň je dobré vedieť, že aj v dnešnej dobe hrajú významnú rolu spätné odkazy (odkazy mieriace na web z iných stránok). Backlinky zvyšujú autoritu webu z pohľadu algoritmov vyhľadávačov a naviac môžu slúžiť aj ako zaujímavý zdroj návštevnosti.

Marketing na sociálnych sieťach

Internetový marketing by sa bez aktivít na sociálnych sieťach nezaobišiel. Platformy ako Facebook, Instagram ale aj menšie, úzko profilované sociálne siete, je možné využiť pri propagácii služieb a produktov, k posilňovaniu značky a v neposlednom rade pri interakcii so zákazníkmi.

Možností, ako sociálne siete zahrnúť do marketingové mixu je hneď niekoľko. K tým najjednoduchším spôsobom patrí pravidelná publikácia relevantného obsahu s hodnotnými informáciami. Človek, ktorý sa o marketingové aktivity na sociálnych sieťach stará, by mal s obecenstvom komunikovať citlivo a so “správnym jazykom”.

E-mail marketing

O oslovovaní zákazníkov prostredníctvom e-mailu sa síce v poslednej dobe nepíše tak často ako o modernejších formách internetového marketingu, ale aj napriek tomu platí, že stále ide o jeden z nosných pilierov inbound marketingu.

Hlavným nástrojom pri e-mail marketingu ostávajú newslettery (e-maily s reklamným textom cielené na prihlásených odberateľov), medzi ďalšie typy e-mailov patria promo e-maily, transakčné emaily a rôzne špeciálne ponuky.

Email marketing umožňuje predávanie dôležitých informácií a propagáciu nových služieb či produktov a to s nízkymi nákladmi a presným zacielením.

Od 25. mája 2018 je nutné pri tvorbe e-mailingových kampaní striktne dodržiavať všeobecné nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR).

Ďalšie druhy internetového marketingu

Okrem vyššie uvedených oblastí sa dnes ponúkajú aj ďalšie spôsoby, ako podporiť predaj prostredníctvom internetu. Za zmienku stojí napríklad tzv. webový marketing, čo je súbor metód vedúcich k zvýšeniu konverzie na webe (najčastejšie sa jedná o úpravu UX a UI dizajnu).

Špecifickou oblasťou internetového marketingu je pak affiliate (provízny) marketing, ktorý spočíva v spolupráci s obchodníkmi. Tí získavajú provízie za privedených zákazníkov, alebo uskutočnené konverzie.

Je to pre vás zložité? Potrebujete nakúpiť spätné odkazy, alebo posty na sociálnych sieťach? Zverte sa do služieb PR Yard Asistencie!

Zavolajte na 📞 (+420) 774 776 765 alebo napíšte na 📧 info@pryard.com, 📢 a povedzte nám čo potrebujete. 🤩 Zvyšok zariadime my. 👍

Zaregistrovat se zdarma

Obsahový marketing

Vytvárať a šíriť obsah, ktorý zaujme návštevníkov internetu, informuje ich o vašich službách, alebo produktoch a vyzve ich ku kúpe vašich produktov či služieb. Obsah na internete používatelia konzumujú aktívne prostredníctvom vyhľadávačov, alebo pasívne pomocou magazínov a sociálnych sietí. Obsahový marketing pomocou PR článkov a príspevkov na sociálnych sieťach, vám pomôže dostať potrebné informácie ku konzumentom obsahu presne tam, kde ho hľadajú alebo konzumujú.

PR články (advertoriály)

PR články sú reklamné články písané redaktorom, ako bežný obsah média. Práve vďaka tomu často čitateľ nevníma reklamu ako reklamu, ale ako hodnotný informatívny článok. Platené alebo sponzorované články patria do kategórie podprahovej reklamy. PR články je skratka používaná v slovenskom jazyku pre výzaz “platené reklamné články”. V odborných kruhoch sa používa skôr výraz “advertoriály”, ktorý je zložený z dvoch anglických slov a to “advert” (reklama) a editorial (článok napísaný redaktorom). V platforme PR yard môžete objednať PR články v slovenčine, češtine, poľštine, nemčine a angličtine.

Linkbuilding pomocou platených článkov

Platené články sa často využívajú aj ako jedna z metód linkbuildingu. Linkbuilding je anglický výraz pre “získavanie spätných odkazov”. Internetové vyhľadávače radia stránky vo výsledkoch vyhľadávania (SERP) podľa popularity stránky. K hodnoteniu popularity stránky používa vyhľadávač viacero zdrojov, ktoré sa označujú ako signály. Popularitu stránky určujú predovšetkým zo spätných odkazov. Každá stránka má určitú popularitu, ktorú sa niektoré SEO nástroje snažia vyjadriť pomocou rankingu. Web s vyššou popularitou by mal mať vyšší ranking. V PR Yard katalógu môžete zaradiť stránky na základe štatistík z Ahrefs a MOZ,