Pokiaľ nejakú dobu spravujete sociálne siete alebo web asi ste sa so základným pojmom engagement rate už stretli. Pre nováčikov v tejto oblasti sa jedná o základný výpočet zapojenia používateľov do obsahu. Doslovné preloženie z angličtiny je “engagement” = “zapojenie”. Táto miera zapojenia nám udáva, ako kvalitný je nami zdieľaný obsah a teda koľko užívateľov, z tých čo videli náš obsah, o neho majú záujem.

Na rovinu - engagement rate nie je len pre sociálne siete. Na webových stránkach sa môže jednať o akúkoľvek akciu, ktorá vedie k zapojeniu sa do obsahu ako je napríklad zhliadnutie videa, prečítanie článku na blogu, prihlásenie sa k newsletteru, registrácia do systému a podobne. Tu sa engagement rate ľahko prelína s “conversion rate” a teda konverziou. Na rozdiel od engagementu je konverzia situácia kedy návštevník uskutoční akciu, ktorá vedie k obchodnému úžitku. Engagement rate tak spadá pod konverziu.

Výpočet engagement rate

Najčastejšie sa s výpočtom engagement rate stretávame pri sociálnych sieťach, kde je výpočet závislý na možnostiach interakcií. Najjednoduchšie sa to ilustruje na Facebooku, kde máme možnosť zanechať like, koment či zdieľanie príspevku. Tieto veličiny sčítame a vydelíme ich počtom fanúšikov, vynásobíme a dostaneme % zapojenia sa, teda engagement rate. Výpočet teda vyzerá nasledovne:

((Like+Komentár+Zdieľanie)/Dosah)*100 = Engagement rate

Tento vzorec vám povie, koľko užívateľov sa zapojilo do obsahu. Stretnete sa s ním najčastejšie a budete mať pocit, že je to ideálny ukazovateľ. Je to však bohužiaľ až príliš zjednodušené a to kvôli tomu, že vzorec nepočíta s niektorými faktormi ako napríklad:

Existuje teda viacero vzorcov, ktoré ukazujú mieru zapojenia užívateľov (engagement rate). Jednotlivé sociálne siete samozrejme vo svojich nástrojoch ponúkajú výpočet tejto metriky, no ani ten nie je vždy ideálny. Je potrebné vždy premýšľať nad samotným obsahom, povahou sociálnej siete, komunitou na sieti alebo blogu a tam vo výsledku vzorec upraviť. Líšiť sa môžu pojmy dosah a skutočne zobrazenie.

Základom je testovať, čo je najlepší ukazovateľ podľa obsahu. Žiadny vzorec totiž nie je chybný, no každý hovorí niečo iného a preto je dôležité sa držať jedného vzorca dlhodobo pretože len tak dostaneme skutočnú výpovednú hodnotu o kvalite našeho obsahu.

Je to pre vás zložité? Potrebujete nakúpiť spätné odkazy, alebo posty na sociálnych sieťach? Zverte sa do služieb PR Yard Asistencie!

Zavolajte na 📞 (+420) 774 776 765 alebo napíšte na 📧 info@pryard.com, 📢 a povedzte nám čo potrebujete. 🤩 Zvyšok zariadime my. 👍

Zaregistrovat se zdarma

Obsahový marketing

Vytvárať a šíriť obsah, ktorý zaujme návštevníkov internetu, informuje ich o vašich službách, alebo produktoch a vyzve ich ku kúpe vašich produktov či služieb. Obsah na internete používatelia konzumujú aktívne prostredníctvom vyhľadávačov, alebo pasívne pomocou magazínov a sociálnych sietí. Obsahový marketing pomocou PR článkov a príspevkov na sociálnych sieťach, vám pomôže dostať potrebné informácie ku konzumentom obsahu presne tam, kde ho hľadajú alebo konzumujú.

PR články (advertoriály)

PR články sú reklamné články písané redaktorom, ako bežný obsah média. Práve vďaka tomu často čitateľ nevníma reklamu ako reklamu, ale ako hodnotný informatívny článok. Platené alebo sponzorované články patria do kategórie podprahovej reklamy. PR články je skratka používaná v slovenskom jazyku pre výzaz “platené reklamné články”. V odborných kruhoch sa používa skôr výraz “advertoriály”, ktorý je zložený z dvoch anglických slov a to “advert” (reklama) a editorial (článok napísaný redaktorom). V platforme PR yard môžete objednať PR články v slovenčine, češtine, poľštine, nemčine a angličtine.

Linkbuilding pomocou platených článkov

Platené články sa často využívajú aj ako jedna z metód linkbuildingu. Linkbuilding je anglický výraz pre “získavanie spätných odkazov”. Internetové vyhľadávače radia stránky vo výsledkoch vyhľadávania (SERP) podľa popularity stránky. K hodnoteniu popularity stránky používa vyhľadávač viacero zdrojov, ktoré sa označujú ako signály. Popularitu stránky určujú predovšetkým zo spätných odkazov. Každá stránka má určitú popularitu, ktorú sa niektoré SEO nástroje snažia vyjadriť pomocou rankingu. Web s vyššou popularitou by mal mať vyšší ranking. V PR Yard katalógu môžete zaradiť stránky na základe štatistík z Ahrefs a MOZ,