Odkaz na katalóg stránok nájdete v ľavom menu. Z katalógu stránok sa späť do administrácie dostanete kliknutím vľavo hore na logo, alebo tlačidlo "Prehľad".

Pre objednanie z katalógu, je potrebné mať najskôr vybraný dopyt (zadanie). Pokiaľ ste v katalógu bez vybraného zadania, tak sa vám nad katalógom zobrazí oranžová výzva “Vyberte dopyt”. Do katalógu sa taktiež môžete prekliknúť rovno zo zadania. Vybranému dopytu v katalógu stránky sa automaticky predvyplní nastavenie katalógu, presne podľa vašeho zadania (neviem či je to správny preklad, v čr mi moc nedávala tá veta zmysel),

Filtrovanie - ľavé menu

V ľavom menu si môžete filtrovať záznamy v katalógu podľa umiestnenia (web, sociálne siete), kategórie a jazyka. Pokiaľ v katalógu máte pred vybraný dopyt, tak sa vám filtrácia nastaví podľa vašeho zadania.

V hornej časti filtrácie máte aj špeciálnu filtráciu “iba ponuky, obľúbené, zakúpené”.

Iba ponuka - zobrazia sa iba ponuky vydavateľov (predschválené akceptácie), ktoré sú podfarbené žltou farbou.

Obľúbené - ku každej stránke v katalógu môžete dať hviezdičku (obľúbené) a takto rýchlo filtrovať obľúbené stránky.

Zakúpené - zobrazia sa vám stránky, na ktorých ste si zakúpili článok v minulosti.

Stĺpce a radenie

Stĺpce v katalógu sa dynamicky zobrazujú podľa vybraného druhu média. Iné stĺpce sú pre weby a iné pre účty na sociálnych sieťach. Záznamy môžete zaradiť podľa hodnôt kliknutím na šípku v názve stĺpca.

Bublinkové nápovedy

Po prejdení myši na šedý otazník pri názve stránky, sa zobrazí popis stránky a technické požiadavky, alebo obmedzenia vydavateľa.

Po prejdení myši na červenú cenu pri stránke, sa vám zobrazia všetky ceny stránky, vrátane príplatkov.

V niektorých stĺpcoch katalógu sa po prejdení myši na hodnotu v stĺpci môžu ukázať vo vyskakovacej bubline podrobnejšie / doplňujúce informácie.

Objednanie publikácie článku

U stránky, ktorú ste si vybrali v katalógu vpravo, kliknete na červené tlačidlo s cenou, ktoré vám otvorí vyskakovacie nákupné okno.

Vždy je pred vybraná publikácia článku. Ďalej si môžete vybrať či má článok napísať autor stránky, alebo redakcia PR Yard. Pokiaľ nevyberiete ani jednu z dvoch možností napísania článku, tak vás systém následne vyzve k dodaniu napísaného článku (draft).

V ponuke môžete vidieť aj ďalšie 3 voliteľné služby k článku (newsletter, promo akcie, sociálne siete).

Zaškrtnutím jednotlivých volieb sa v políčku “Ceny” zobrazuje súhrnná cena. Túto cenu môžete upraviť (znížiť) až o 50%, viac vás systém nepustí. Znížená cena musí byť potom potvrdená zo strany vydavateľa (zdržanie publikácie o 3 dni).

TIP: Vydavatelia v drvivej väčšine odmietajú žiadosti o zníženie ceny nižšie než 20%.

Kliknutím na tlačidlo “Kúpiť” potvrdíte svoju voľbu a článok je objednaný.

Pokiaľ ste vybrali štandardný záznam v katalógu, ktorý nie je zvýraznený žltou farbou, tak vydavateľ do 3 dní vašu objednávku prijme, alebo sa objednávka ruší. V prípade výberu žltého záznamu (ponuka vydavateľa - predschválenie) je objednávka ihneď platná. Pokiaľ ste vybrali napísanie článku od autora, alebo PR Yard redakcie, tak vám do 5 dní bude doručený návrh článku (draft) ku kontrole. V opačnom prípade vás systém vyzve, aby ste do systému vložili vami napísaný článok do určeného formulára.

Prehľad objednávok

Na hlavnej stránke administrácie vidíte prehľad aktuálnych rozpracovaných objednávok.

V detaile dopytu vidíte prehľad vašich objednávok. V ľavom menu pri názve zadania, sa zobrazuje číslo úspešne dokončených objednávok (publikovaných článkov).

Je to pre vás zložité? Potrebujete nakúpiť spätné odkazy, alebo posty na sociálnych sieťach? Zverte sa do služieb PR Yard Asistencie!

Zavolajte na 📞 (+420) 774 776 765 alebo napíšte na 📧 info@pryard.com, 📢 a povedzte nám čo potrebujete. 🤩 Zvyšok zariadime my. 👍

Zaregistrovat se zdarma

Obsahový marketing

Vytvárať a šíriť obsah, ktorý zaujme návštevníkov internetu, informuje ich o vašich službách, alebo produktoch a vyzve ich ku kúpe vašich produktov či služieb. Obsah na internete používatelia konzumujú aktívne prostredníctvom vyhľadávačov, alebo pasívne pomocou magazínov a sociálnych sietí. Obsahový marketing pomocou PR článkov a príspevkov na sociálnych sieťach, vám pomôže dostať potrebné informácie ku konzumentom obsahu presne tam, kde ho hľadajú alebo konzumujú.

PR články (advertoriály)

PR články sú reklamné články písané redaktorom, ako bežný obsah média. Práve vďaka tomu často čitateľ nevníma reklamu ako reklamu, ale ako hodnotný informatívny článok. Platené alebo sponzorované články patria do kategórie podprahovej reklamy. PR články je skratka používaná v slovenskom jazyku pre výzaz “platené reklamné články”. V odborných kruhoch sa používa skôr výraz “advertoriály”, ktorý je zložený z dvoch anglických slov a to “advert” (reklama) a editorial (článok napísaný redaktorom). V platforme PR yard môžete objednať PR články v slovenčine, češtine, poľštine, nemčine a angličtine.

Linkbuilding pomocou platených článkov

Platené články sa často využívajú aj ako jedna z metód linkbuildingu. Linkbuilding je anglický výraz pre “získavanie spätných odkazov”. Internetové vyhľadávače radia stránky vo výsledkoch vyhľadávania (SERP) podľa popularity stránky. K hodnoteniu popularity stránky používa vyhľadávač viacero zdrojov, ktoré sa označujú ako signály. Popularitu stránky určujú predovšetkým zo spätných odkazov. Každá stránka má určitú popularitu, ktorú sa niektoré SEO nástroje snažia vyjadriť pomocou rankingu. Web s vyššou popularitou by mal mať vyšší ranking. V PR Yard katalógu môžete zaradiť stránky na základe štatistík z Ahrefs a MOZ,