Po objednaní publikácie článku sa na hlavnej stránke administrácie objaví zoznam rozpracovaných objednávok. Objednávka sa zobrazí aj v detaile vášho zadania, do ktorého sa dostanete cez jeho názov v ľavom menu stránky.

V zoznamoch objednávok si ku každej objednávke môžete dať žltú hviezdičku pre jej označenie a zvýraznenie. Kliknutím na stav objednávky sa dostanete do detailu objednávky.

Proces objednávky

  1. Potvrdenie objednávky
  2. Dodanie návrhu článku
  3. Kontrola publikácie

1. Potvrdenie objednávky

Záznamy v katalógu majú bielu, alebo žltú farbu zafarbenia. Žlté záznamy sú priame ponuky od vydavateľov, priamo pre váš dopyt. Pokiaľ objednáte žltý záznam bez zmeny ponúkanej ceny, je obchod ihneď platný a považuje sa za potvrdený. Pokiaľ objednáte biely záznam, alebo u žltého požadujete zľavu, tak musí vydavateľ do 3 dní potvrdiť vašu objednávku. Pokiaľ ju nepotvrdí, tak je objednávka zrušená.

2. Dodanie návrhu článku

V objednávke môžete voliteľne vybrať “napísanie od autora stránky”, alebo “napísanie od PR Yard redakcie”. Pokiaľ nevyberiete ani jednu voľbu, tak vás systém vyzve k vloženiu obsahu článku do určeného formulára. Pokiaľ vyberiete napísanie od autora stránky, alebo PR Yard redakcie, tak do 5 dní dostanete návrh článku ku kontrole. O dodaní článku budete informovaný mailom. PR Yard redakcia v 90% prípadov dodáva článok do 3 dní.

K článku následne môžete písať autorovi, alebo redaktorovi pripomienky k dodanému textu a k úprave pomocou okna pod návrhom článku.

Pokiaľ nie je návrh článku do 3 dní od komunikácie schválený, alebo pripomienkovaný, skontrolujte dodaný návrh pridelený kontrolór. Keď publikovaný článok zodpovedá zadaniu, tak ho kontrolór schváli k publikovaniu. Pokiaľ článok nezodpovedá štandardom, tak ho kontrolór za inzerenta u autora / redakcie reklamuje. Pokiaľ autor bude ignorovať žiadosti o úpravu návrhu článok, môže kontrolór objednávku po dohode s inzerentom stornovať.

3. Kontrola publikácie

Po schválení návrhu článku musí vydavateľ do 5 dní článok publikovať. Pokiaľ nie je možné publikovať článok v tomto termíne, napríklad kvôli plnému publikačnému plánu, zadá vydavateľ do systému predpokladaný dátum publikácie.

Publikovaný článok je najskôr kontrolovaný kontrolórmi PR Yard. Tí, kontrolujú obsahovú zhodu so schváleným návrhom článku a či nie je v článku ďalší problém, napríklad prekrytie reklamou. Následne je publikácia schválená a inzerent je informovaný e-mailom s odkazom na článok.

Pokiaľ inzerent potrebuje zmenu (zmena adresy firma, stiahnutie článku) v článku, po schválení publikácie stačí napísať na internú podporu (ľavé menu dole) a naši kontrolóri všetko potrebné s redakciou zaistia.

Každý článok po schválení prechádza týždennou kontrolou a prípadné zmeny, alebo odstránenie článku riešime automaticky s redakciou. Výsledky priebežnej kontroly môže vidieť inzerent v ľavom menu v položke “Moje články”.

Expirácia objednávky

V prehľade objednávok sa zobrazuje aj dátum expirácie objednávky. Dátum a čas expirácie je informatívny údaj, ktorý určuje dokedy sa má stať ďalšia akcia s objednávkou. Niekedy expirácie vedie k ukončeniu objednávky (akceptácia ponuky, dodanie návrhu, publikácia článku), aby sa inzerentovi zbytočne neblokovali prostriedky na objednávke, ktorá nakoniec nie je úspešne ukončená. Niekedy expirácia vedie k aktivite kontrolóra, ktorý na strane inzerenta, vydavateľa alebo redaktora odkomunikuje telefónom alebo e-mailom, v čom je problém a zariadi jeho nápravu. (neskontrolovanie návrhu článku, nereagovanie na komentáre). Cieľom kontrolóra je primárne úspešne dokončiť objednávku.

Časovanie krokov

  1. Schválenie ponuky, alebo protiponuky vydavateľom - 3 dni
  2. Dodanie návrhu článku - do 5 dní
  3. Reakcia na návrh článku, alebo komentár protistrany - 3 dni. Expirácia sa vždy nastavuje k poslednému komentáru.
  4. Publikácia článku - 5 dní, alebo nastavený dátum publikácie

Detail objednávky

V hornej časti stránky sa vám môžu zobrazovať správy od redaktora, alebo vydavateľa. Kliknutím na tlačidlo “Ok” potvrdíte prečítanie správy a správa sa schová. Správa zostane zaznamenaná v histórii objednávky (timeline) v spodnej časti stránky.

Prvy blok obsahuje technické informácie o stránke vrátane jej popisu.

Druhý blok obsahuje formulár pre vloženie, alebo schválenie návrhu článku. Pokiaľ čakáte na napísanie článku od autora, alebo redakcie, tak sa nemusí tento blok dočasne zobrazovať.

Tretí blok obsahuje formulár pre odoslanie správy redaktorovi, alebo vydavateľovi. Komunikačné formuláre sa dynamicky zobrazujú podľa stavu, v ktorom je objednávka.

Štvrtý blok obsahuje históriu v podobe časovej linky. Tu sa zaznamenávajú dôležité míľniky a komunikácia s redaktorom alebo vydavateľom.

Dohľad nad objednávkami

Všetky objednávky sú priebežne kontrolované pridelenými kontrolórmi, ktorí v prípade nejasností, alebo problémov aktívne zasiahnu. Dokončené objednávky sú aj po ich dokončení strojovo kontrolované približne raz do týždňa. V prípade problémov ich kontrolóri opäť aktívne riešia.

Je to pre vás zložité? Potrebujete nakúpiť spätné odkazy, alebo posty na sociálnych sieťach? Zverte sa do služieb PR Yard Asistencie!

Zavolajte na 📞 (+420) 774 776 765 alebo napíšte na 📧 info@pryard.com, 📢 a povedzte nám čo potrebujete. 🤩 Zvyšok zariadime my. 👍

Zaregistrovat se zdarma

Obsahový marketing

Vytvárať a šíriť obsah, ktorý zaujme návštevníkov internetu, informuje ich o vašich službách, alebo produktoch a vyzve ich ku kúpe vašich produktov či služieb. Obsah na internete používatelia konzumujú aktívne prostredníctvom vyhľadávačov, alebo pasívne pomocou magazínov a sociálnych sietí. Obsahový marketing pomocou PR článkov a príspevkov na sociálnych sieťach, vám pomôže dostať potrebné informácie ku konzumentom obsahu presne tam, kde ho hľadajú alebo konzumujú.

PR články (advertoriály)

PR články sú reklamné články písané redaktorom, ako bežný obsah média. Práve vďaka tomu často čitateľ nevníma reklamu ako reklamu, ale ako hodnotný informatívny článok. Platené alebo sponzorované články patria do kategórie podprahovej reklamy. PR články je skratka používaná v slovenskom jazyku pre výzaz “platené reklamné články”. V odborných kruhoch sa používa skôr výraz “advertoriály”, ktorý je zložený z dvoch anglických slov a to “advert” (reklama) a editorial (článok napísaný redaktorom). V platforme PR yard môžete objednať PR články v slovenčine, češtine, poľštine, nemčine a angličtine.

Linkbuilding pomocou platených článkov

Platené články sa často využívajú aj ako jedna z metód linkbuildingu. Linkbuilding je anglický výraz pre “získavanie spätných odkazov”. Internetové vyhľadávače radia stránky vo výsledkoch vyhľadávania (SERP) podľa popularity stránky. K hodnoteniu popularity stránky používa vyhľadávač viacero zdrojov, ktoré sa označujú ako signály. Popularitu stránky určujú predovšetkým zo spätných odkazov. Každá stránka má určitú popularitu, ktorú sa niektoré SEO nástroje snažia vyjadriť pomocou rankingu. Web s vyššou popularitou by mal mať vyšší ranking. V PR Yard katalógu môžete zaradiť stránky na základe štatistík z Ahrefs a MOZ,