Ahrefs patrí k najlepším nástrojom na analýzu spätných odkazov. Tak isto dobre však poslúži aj pri komplexnej analýze konkurencie, analýze obsahu stránok a mimo iného sa jedná aj o nástroj na získavanie návrhu kľúčových slov. Platforma využíva niekoľko hodnotiacich metrík, z ktorých tá najvýznačnejšia je Domain Rating (DR). Čo Ahrefs DR ukazuje, ako sa počíta a prečo je dôležitý pri zvyšovaní návštevnosti z vyhľadávania.

Čo je Ahrefs DR?

Domain Rating (po slovensky “hodnotenie domény”) alebo DR patrí k najdôležitejším metrikám v systéme Ahrefs. Môžeme ho vidieť v takmer všetkých nástrojoch a prehľadoch v rámci platformy a pokiaľ sa s ním správne zaobchádza môže sa stať veľmi užitočný pri vyhodnocovaní momentálnych, ale aj plánovaných SEO aktivít. Na druhú stranu vás však môže zviesť k zlým rozhodnutiam, pokiaľ analytik nepochopí podstate tohto ratingu.

V jednoduchosti, Ahrefs DR, je metrika, ktorá vyjadruje relatívnu silu odkazového profilu na webových stránkach. Meria sa na logaritmickej stupnici od 0 do 100, pričom platí že väčšie číslo znamená silnejší rating.

Pokiaľ sa rozhodnete s Ahrefs DR pracovať, ujasnite si význam “logaritmické stupnice”. V súvislosti s Ahrefs DR ju môžete chápať tak, že rozdiel medzi DR 50 a DR 55 je oveľa väčší, ako rozdiel medzi DR 10 a DR 15.Platí teda, že čím vyššie bude DR webu, tým náročnejšie bude zvýšenie o niekoľko ďalších bodov.

Ako sa Ahrefs DR počíta?

Možno si v súvislosti s hodnotiacimi metrikami spomeniete na PageRank od Google, ktorý je dnes neverejný. No a DR sa počíta podobným spôsobom ako Page Rank. Kľúčový rozdiel však spočíva v tom, že PageRank sa počíta medzi jednotlivými stránkami, zatiaľ čo DR sa počíta medzi webmi.

Z technického hľadiska je možné na výpočet Ahrefs DR hľadieť týmito spôsobmi:

Vyššie uvedený výpočet Ahrefs DR je zjednodušený, v praxi hrajú rolu aj ďalšie aspekty, no aj napriek tomu vystihuje podstatu toho, ako sa počíta hodnota Domain Ranku.

Zároveň platia nasledujúce pravidlá:

Pokiaľ na web odkazujú ďalšie weby len prostredníctvom odkazov s nofollow, hodnota DR sa nezvýši.

Zároveň platí, že výšku DR ovplyvňuje len prvý odkaz - všetky ďalšie backlinky (myslené z jedného webu) už vplyv na DR nemajú.

Pokiaľ web, z ktorého odkazujete na svoju stránku, v priebehu času odkazuje na ďalšie a ďalšie nové webové stránky, množstvo Domain rank juice sa zníži. V praxi sa môže stať, že sa zníži aj hodnotenie vašeho webu. Zároveň však platí, že akonáhle sa zvýši Domain Rank webu, ktorý na vás odkazuje začne viac posilňovať aj váš web. Preto sa oplatí budovať odkazy na weboch so silným odkazovým profilom.

Avšak pozor! Je dobré si uvedomiť, že metrika Ahrefs DR stavia výhradne na odkazy. Nerieši ďalšie významné aspekty linkbuildingu, ako sú pozície daného webu vo vyhľadávaní, vek domény, popularitu brandu a podobne.

A aby sme nezabudli, Ahrefs DR nehľadí na na kvalitu spätných odkazov objektívne, respektívne nedokáže rozpoznať reálny spam. Veľké množstvo nekvalitných spätných odkazov tak môže DR výrazne zvýšiť.

Ahrefs priebežne pracuje na zdokonalení systému výpočtu a snaží sa zamedziť tomu, aby sa dalo s DR jednoducho manipulovať, čo bola po minulé roky úplne bežná prax. Hodnotenie sa síce môže ovplyvniť aj dnes, ale množstvo “black hat” techník už nefunguje.

Ako spolu súvisia Ahrefs DR a Ahrefs rank?

Obe tieto metriky ukazujú silu odkazového profilu webu, no každá využíva odlišný výpočet.

Zatiaľ čo Ahrefs DR priraďuje hodnotu od 0 do 100 podľa veľkosti a kvality odkazového profilu, Ahrefs Rank (AR) jednoducho zoradí všetky webové stránky na základe sily odkazových profilov.

V praxi to môže znamenať, že dva weby s rovnakou hodnotou Ahrefs DR môžu mať odlišnú hodnotu Ahrefs rank.

Prečo niekedy klesá Ahrefs DR aj keď web neprichádza o backlinky?

Zaznamenali ste, že vašemu webu kleslo Ahrefs DR, ale z odkazového profilu neubudol žiadny backlink? Táto situácia mohla byť spôsobená tým, že množstvo iných webov získalo v databázy Ahrefs množstvo nových spätných odkazov. V praxi to znamená, že keď web s DR 100 získa viacero spätných odkazov nemôže zvýšiť svoj DR na 101. Čo sa však stane je to, že sa o 1 bod zníži hodnota DR ostatných webov. Samozrejme ide opäť o pomerne zjednodušené vysvetlenie, výpočet Domain ranku je oveľa viac komplikovanejší.

Ďalším možným dôvodom poklesu DR môže byť fakt, že weby, ktoré na web odkazovali prišli o spätné odkazy čím utrpelo ich DR. Prípadne začali odkazovať na viacero webov, čím sa znížilo množstvo predávanej sily.

Prečo majú niektoré weby vyššie DR než ostatné aj napriek tomu, že na ne nevedú odkazy zo stránok s vysokým DR?

Aby mohla hodnota DR rásť nie sú k tomu potrebné len odkazy z webov s vysokým DR. V skutočnosti je možné získať vysoké DR len s odkazmi z webov s nízkym DR, ide len o ich množstvo.

Sú odkazy vedené na hlavnú stránku pri zvyšovaní DR lepšie?

Ahrefs DR nerieši či odkaz vedie na hlavnú stránku, alebo hlbšie do štruktúry webu. Oba druhy backlinkov vedú k zvýšeniu hodnoty rovnakou mierou.

Je to pre vás zložité? Potrebujete nakúpiť spätné odkazy, alebo posty na sociálnych sieťach? Zverte sa do služieb PR Yard Asistencie!

Zavolajte na 📞 (+420) 774 776 765 alebo napíšte na 📧 info@pryard.com, 📢 a povedzte nám čo potrebujete. 🤩 Zvyšok zariadime my. 👍

Zaregistrovat se zdarma

Obsahový marketing

Vytvárať a šíriť obsah, ktorý zaujme návštevníkov internetu, informuje ich o vašich službách, alebo produktoch a vyzve ich ku kúpe vašich produktov či služieb. Obsah na internete používatelia konzumujú aktívne prostredníctvom vyhľadávačov, alebo pasívne pomocou magazínov a sociálnych sietí. Obsahový marketing pomocou PR článkov a príspevkov na sociálnych sieťach, vám pomôže dostať potrebné informácie ku konzumentom obsahu presne tam, kde ho hľadajú alebo konzumujú.

PR články (advertoriály)

PR články sú reklamné články písané redaktorom, ako bežný obsah média. Práve vďaka tomu často čitateľ nevníma reklamu ako reklamu, ale ako hodnotný informatívny článok. Platené alebo sponzorované články patria do kategórie podprahovej reklamy. PR články je skratka používaná v slovenskom jazyku pre výzaz “platené reklamné články”. V odborných kruhoch sa používa skôr výraz “advertoriály”, ktorý je zložený z dvoch anglických slov a to “advert” (reklama) a editorial (článok napísaný redaktorom). V platforme PR yard môžete objednať PR články v slovenčine, češtine, poľštine, nemčine a angličtine.

Linkbuilding pomocou platených článkov

Platené články sa často využívajú aj ako jedna z metód linkbuildingu. Linkbuilding je anglický výraz pre “získavanie spätných odkazov”. Internetové vyhľadávače radia stránky vo výsledkoch vyhľadávania (SERP) podľa popularity stránky. K hodnoteniu popularity stránky používa vyhľadávač viacero zdrojov, ktoré sa označujú ako signály. Popularitu stránky určujú predovšetkým zo spätných odkazov. Každá stránka má určitú popularitu, ktorú sa niektoré SEO nástroje snažia vyjadriť pomocou rankingu. Web s vyššou popularitou by mal mať vyšší ranking. V PR Yard katalógu môžete zaradiť stránky na základe štatistík z Ahrefs a MOZ,