Advertoriál je termín, na ktorý v súvislosti s online inzerciou nenarazíte tak často, a preto vám mohol uniknúť jeho skutočný význam či prínos. Napravte to a prečítajte si, čo advertoriál je, ako funguje a aké sú jeho ciele.

Čo je to advertoriál?

Pod názvom advertoriál sa skrýva platená inzercia, ktorá sa na prvý pohľad nijako výrazne nelíši od bežného redakčného obsahu. Samotný termín vznikol zlúčením dvoch anglických výrazov - reklama (advertisement) a redakčný text (editorial).

Advertoriál má obvykle podobu písaného textu a teda článku, alebo iného žurnalistického formátu (napríklad recenzie, rozhovoru…). Stretnúť sa s ním môžete taktiež v televízii a rozhlase, kde sa zobrazuje samostatne alebo ako súčasť nejakého programu. Spravidla sa jedná o kratšiu prezentáciu produktu/služby s informačným charakterom.

Tvorbu advertoriálu zabezpečujú copywriteri, PR manažéri a marketéri. Tým, že sa jedná o reklamu musí byť advertoriál označený ako “platená inzercia” (prípadne byť inak poznateľne odlíšený od neplateného obsahu.

Advertoriál vs PR článok

Na prvý pohľad je advertoriál totožný s bežným PR článkom a mnoho marketérov si tieto pojmy skutočne aj zamieňa. Ako PR článok sa však častokrát označuje aj plytký “SEO text”, ktorý sa používa predovšetkým pri budovaní spätných odkazov. S takým PR článkom má advertoriál spoločného len veľmi málo.

Medzi typické znaky advertoriálov patrí vysoká informačná hodnota. Autor sa čitateľom (poslucháčom) snaží tému objasniť viac do hĺbky a nepoužíva k tomu prvoplánové obraty, ktoré sú typické pre iné formy reklamy.

Ciele advertoriálu

Advertoriály nachádzajú využitie v rámci rôznych fáz marketingovej stratégie. Najčastejšie sa využívajú ako zdroj informácií o produktoch a službách, pri posilňovaní vzťahu zákazníkov voči značke, k ovplyvňovaniu verejnej mienky a samozrejme k posilneniu predaja.

Je to pre vás zložité? Potrebujete nakúpiť spätné odkazy, alebo posty na sociálnych sieťach? Zverte sa do služieb PR Yard Asistencie!

Zavolajte na 📞 (+420) 774 776 765 alebo napíšte na 📧 info@pryard.com, 📢 a povedzte nám čo potrebujete. 🤩 Zvyšok zariadime my. 👍

Zaregistrovat se zdarma

Obsahový marketing

Vytvárať a šíriť obsah, ktorý zaujme návštevníkov internetu, informuje ich o vašich službách, alebo produktoch a vyzve ich ku kúpe vašich produktov či služieb. Obsah na internete používatelia konzumujú aktívne prostredníctvom vyhľadávačov, alebo pasívne pomocou magazínov a sociálnych sietí. Obsahový marketing pomocou PR článkov a príspevkov na sociálnych sieťach, vám pomôže dostať potrebné informácie ku konzumentom obsahu presne tam, kde ho hľadajú alebo konzumujú.

PR články (advertoriály)

PR články sú reklamné články písané redaktorom, ako bežný obsah média. Práve vďaka tomu často čitateľ nevníma reklamu ako reklamu, ale ako hodnotný informatívny článok. Platené alebo sponzorované články patria do kategórie podprahovej reklamy. PR články je skratka používaná v slovenskom jazyku pre výzaz “platené reklamné články”. V odborných kruhoch sa používa skôr výraz “advertoriály”, ktorý je zložený z dvoch anglických slov a to “advert” (reklama) a editorial (článok napísaný redaktorom). V platforme PR yard môžete objednať PR články v slovenčine, češtine, poľštine, nemčine a angličtine.

Linkbuilding pomocou platených článkov

Platené články sa často využívajú aj ako jedna z metód linkbuildingu. Linkbuilding je anglický výraz pre “získavanie spätných odkazov”. Internetové vyhľadávače radia stránky vo výsledkoch vyhľadávania (SERP) podľa popularity stránky. K hodnoteniu popularity stránky používa vyhľadávač viacero zdrojov, ktoré sa označujú ako signály. Popularitu stránky určujú predovšetkým zo spätných odkazov. Každá stránka má určitú popularitu, ktorú sa niektoré SEO nástroje snažia vyjadriť pomocou rankingu. Web s vyššou popularitou by mal mať vyšší ranking. V PR Yard katalógu môžete zaradiť stránky na základe štatistík z Ahrefs a MOZ,