Zpětný odkaz je odkaz, který na danou stránku vede z jiné stránky. Proč patří mezi klíčové prvky SEO, potažmo internetového marketingu, jak je to s kvalitou a kde zpětné odkazy získávat? To vše se dozvíte v našem komplexním průvodci.

Co je zpětný odkaz (backlink) a jak funguje?

Zpětný odkaz je externí odkaz, kterým se lze prokliknout na webovou stránku. Kvalita zpětného odkazu závisí na autoritě odkazující webové stránky nebo webu a na její důvěryhodnosti v očích vyhledávačů. Zpětné odkazy jsou důležitým kritériem pro organické hodnocení (SEO).

Zpětný odkaz je také známý jako hypertextový odkaz nebo příchozí odkaz. V SEO jsou jako zpětné odkazy vnímány takové příchozí odkazy, které odkazují z jiných stránek na webu na vlastní webové stránky.

Backlinky vyhledávače vnímají jako vzájemné hodnocení webových stránek. Nabízí se analogie s knihami a vědeckými výzkumy - pokud je publikace mnohokrát citována různými relevantními a autoritativními zdroji, je to známka toho, že obsahuje cenné informace. Podobně mnoho relevantních a autoritativních odkazů směřujících na webovou stránku znamená, že tato webová stránka obsahuje hodnotný obsah.

Externí vs. interní zpětné odkazy

V souvislosti se zpětnými odkazy se obvykle hovoří o backlincích, které na web odkazují „odjinud“. Kromě těchto externích odkazů však existují také interní odkazy, jež vedou na (cílovou) stejnou doménu jako doména, na které odkaz existuje. Jinými slovy: interní odkaz je odkaz, který odkazuje na jinou stránku na stejném webu.

Proč jsou zpětné odkazy důležité?

Tvorba zpětných odkazů je v rámci internetového marketingu důležitá hned z několika důvodů.

Zpětné odkazy jsou jedním z hlavních faktorů hodnocení webu při sestavování výsledků vyhledávání na Google, který je mimochodem nejnavštěvovanější stránkou na světě a zcela dominuje na trhu vyhledávačů. Každou sekundu zpracuje cca 100 tis. dotazů.

Na podobném principu fungují i ostatní vyhledávače. Jejich algoritmy používají odkazový profil webu při rozhodování, kde (a zda vůbec) ji zařadí pro určitý hledaný výraz. Odkazový profil se skládá jak z počtu odkazů vedoucích na stránku, tak z kvality těchto odkazů.

Na otázku, proč má Google zpětné odkazy tak rád, se nabízí prozaická odpověď. Příchozí odkazy jsou signálem důvěry. Když webová stránka odkazuje na jinou stránku, je to známka důvěry, že její obsah je hodnotný.

Dává to smysl, protože majitelé webových stránek pravděpodobně nebudou odkazovat na špatný obsah. V praxi to znamená, že Google si může být téměř jistý, že stránky s mnoha odkazy stojí za to zobrazovat na prvních místech SERPu (stránky výsledků hledání).

Na daném principu, tedy na množství a kvalitě zpětných odkazů, fungovala již raná verze Googlu.Přestože jsou současné metody hodnocení webu mnohem sofistikovanější, odkazy stále hrají velmi důležitou roli.

Zpětný odkaz a jeho kvalita

V posledních letech je rozhodujícím kritériem linkbuildingu kvalita. Jak ale poznat, že je zpětný odkaz dostatečně kvalitní?

Za vysoce kvalitní backlink lze považovat takový odkaz, který vede z relevantního a kvalitního webu. Samozřejmostí je dofollow - tzv. dofollow odkazy jsou ty, jež umožňují Googlu a dalším vyhledávačům odkazovat zpět na web. Vždy, když na své stránky umístíte odkaz s dofollow, může odkazovat zpět na vás, což posiluje vaši autoritu, protože vyhledávačům ukazuje, jaké další stránky na vás odkazují.

A konečně anchor text - viditelný text odkazu, na který lze kliknout. Obvykle se zobrazuje jinou barvou než okolní text a často je podtržený. Dobrý text odkazu čtenáři říká, co může očekávat, pokud na odkaz klikne. Mělo by se jednat o relevantní klíčová slova.

Roli hrají i další aspekty, například IP adresa a umístění odkazu.

A protože neexistuje žádný oficiální manuál, na jehož základě bychom mohli hodnotit kvalitu zpětných odkazů, je nutné posuzovat jednotlivé backlinky individuálně a v kontextu celého odkazového profilu. Níže se dočtete o kritériích posuzování kvality z pohledu Googlu podrobněji.

Relevance anchor textu, stránky a domény

Google používá anchor text k posouzení relevance odkazující stránky. Obecně se za ideální odkaz považuje ten, který přirozeně používá v anchor textu klíčové slovo. V praxi to znamená, že by měl backlink vedoucí na webové stránky výrobce dřevostaveb vést přes odkaz „dřevostavby“, případně „dřevostavby + město“ apod.

Relevantní by však měl být i obsah stránky, ze které odkaz vede. Pokud na výrobce dřevostaveb odkazuje článek o jiném tématu, kvalita zpětného odkazu výrazně klesá.

Na druhou stranu to neznamená, že se má tvorba zpětných odkazů zaměřit pouze na weby, které jsou tematicky identické. Byť je vhodné, aby relevantní weby převažovaly, Google nepočítá s tím, že se v odkazovém profilu objeví pouze perfektní backlinky. Hodnotný tak může být i backlink z webu, není tematicky příbuzný odkazované stránce, ale je umístěn logicky a přirozeně. Například z magazínu o cestování je správné odkazovat na obchod s dětským oblečením, pokud se v textu řeší relevantní téma (např. co sbalit dítěti na dovolenou k moři).

Kromě výše uvedeného se při posuzování kvality odkazujícího webu zaměřte na způsob zpeněžení a snažte se vyhnout stránkám, jejichž obsah si kvůli agresivní reklamě nemůžete v klidu přečíst.

Kontrolou by měla projít také IP adresa stránek. Pokud se v odkazovém profilu objeví příliš mnoho (řádově stovky až tisíce) webů na stejné IP adrese, může se jednat o zpětné odkazy z PBN (private blog network – soukromá síť blogů), u nichž hrozí penalizace.

Při hledání relevantních webů pro umístění odkazu sledujte kvalitu obsahu a preferujte stránky, jejichž provozovatelé nabízí návštěvníkům hodnotný a originální obsah. Za nekvalitní se naopak považují „přeoptimalizované“ texty.

Relevantním indikátorem kvality webu, ze kterého chcete odkazovat na své stránky, je také jeho umístění ve vyhledávání. Odkazy z webů na prvních místech mají větší váhu než z nedohledatelných webů.

Přirozenost odkazu

Mít v odkazovém profilu backlinky, které vedou přes relevantní text (klíčová slova), je velmi důležité, ale takové odkazy by měla tvořit jen určitou část celku. Odkazový profil prošpikovaný stejnými odkazy nebude Google vnímat jako přirozený, naopak pozná snahu o manipulaci s výsledky vyhledávání a web penalizuje.

Proto je správné využívat různé kombinace. Kromě textů s různými variantami klíčových slov to mohou být odkazy vedené přes název společnosti či značku, ale i přes obecné fráze (např. „na této stránce“) a url.

Umístění odkazu a jejich počet na stránce

Jedním z hlavních cílů linkbuildingu je distribuce „odkazové síly“ dané stránky. Nicméně v praxi mohou mít jednotlivé odkazy na stránce rozdílnou váhu. Odkazovou sílu lze ovlivnit umístěním odkazu na vhodné místo.

Obecně platí, že největší odkazovou sílu mají backlinky umístěné v hlavním obsahu (tzn. v článku nebo jiném textu). Z hlediska SEO zároveň platí, že čím výše odkaz umístíte, tím je hodnotnější. Pokud se tedy v textu objeví odkazů více, za nejsilnější lze pokládat ten nejvýše položený.

Odkazová síla je také přímo úměrná počtu odkazů na stránce. Čím více backlinků se v jejím obsahu nachází, tím méně „linkjuice“ (slangový výraz, který vyjadřuje, jakou sílu zpětný odkaz přenáší na jinou stránku) předá.

Zohledněte také směřování odkazů, které se nachází na stejné stránce jako odkaz na váš web. Pokud se v daném obsahu objevuje backlink na autoritativní web (např. na Wikipedii), Google váš odkaz vyhodnotí jako hodnotnější, než kdyby byl vedle něj umístěn odkaz na méně kvalitní zdroj.

A konečně návštěvnost odkazující stránky – opět jde o kritérium, které velmi úzce souvisí s kvalitou zpětného odkazu. Kromě toho, že se přes takový backlink může na váš web prokliknout množství množství reálných uživatelů (=potenciálních zákazníků), je Googlem vnímán jako silný, protože odkazovanou stránku shledává jako kvalitní.

Jak zjistit zpětný odkaz?

Možností, jak zjistit zpětné odkazy, je poměrně mnoho. Mezi nejčastěji používané nástroje patří:

Google Search Console

Jedná se o bezplatná nástroj z dílny Googlu. Funkci najdete na úvodní stránce v levém menu v položce „Odkazy“. Následně se přes otevřivší se nabídku prokliknete do sekce „Nejčastěji odkazující weby“ a po prokliku na „Další“ pod tabulkou si zobrazíte si kompletní přehled. Data je možné exportovat do tabulky či csv souboru.

Google Analytics

V prostředí Google Analytics lze najít zdroje zpětných odkazů v sekci „Akvizice“ (nachází se v bočním panelu na stránce projektu), konkrétně v sekci „Veškerá návštěvnost“ (zde kliknete na „Kanály“ a v tabulce na možnost „referral“).

Konkrétní adresy zpětných odkazů najdete tak, že kliknete na konkrétní zdroj nebo na možnost „Sekundární dimenze“ - najdete ji nad výpisem zdrojů, do vyhledávacího pole pak napište „Trasa odkazujících zdrojů“. Po rozkliknutí se zobrazí všechny vnější backlinky odkazující na stránku web za určitý časový úsek.

Pro komplexní sledování zpětných odkazů můžete používat také placené nástroje jako Ahrefs, Moz, SEMrush, Monitor Backlinks, RankActive, OpenLinkProfiler, Sitechecker a další.

Jak získat zpětný odkaz?

Na otázku, jak získat zpětný odkaz, se nabízí desítky správných odpovědí. Možnosti budování odkazového profilu jsou vskutku široké, níže najdete nejčastěji používané metody.

Registrace do katalogů

Dříve široce používaná metoda linkbuidlingu dnes spíše pozbývá smysl, protože naprostá většina katalogů nepřináší žádný užitek. Přesto existují dva zdroje, o které se vyplatí zajímat – katalogy Firmy.cz a Google Maps. Několik dalších světlých výjimek lze najít mezi lokálními katalogy.

PR články

Texty, jejichž úkolem je představení produktu či služby, případně podání odpovědi na určitý dotaz, představují skvělý způsob, jak získat zpětný odkaz. Ideální jsou články publikované na relevantních a současně autoritativních webech, ze kterých se může na cílový web dostat reálná návštěvnost.

V rámci linkbuildingových aktivit se často používají metriky jako Ahrefs Domain Rating (DR), Moz Page Authority (PA), Moz Domain Authorithy (DA), Majestic Trust Flow (TF) a Majestic Citation Flow (CF).

Guest blogging

Pokud najdete kvalitní web, na kterém z nějakého důvodu nechcete PR článek kupovat, můžete se uchýlit k nabídce tzv. guest bloggingu. Za to, že dodáte obsahově hodnotný text, vám majitel stránek dovolí v článku ponechat jeden či více backlinků.

Sociální sítě

Zpětné odkazy lze získat také na sociálních sítích, které sice přímo neovlivňují umístění webu ve výsledcích vyhledávání, ale mohou se stát dobrým zdrojem relevantní návštěvnosti a současně zlepšit lokální SEO.

Mezi sociální sítě, o kterých se obecně vyplatí uvažovat, patří Facebook, Instagram, YouTube, Pinterest, TikTok a Twitter.

Wikipedia

Backlinky z článků ve Wikipedie jsou sice nofollow, ale přesto mají z hlediska linkbuildingu značný význam – jedná se o kvalitní odkazy, přes které může na cílový web proudit spousta relevantní návštěvnosti.

Získání odkazu z Wikipedie je podmíněno napsáním vysoce kvalitního článku. Další podmínkou je typ obsahu webu, na který backlink vede – moderátoři obvykle mažou zpětné odkazy vedoucí na komerční obsah.

Virální obsah

Pokud se vám podaří vytvořit virální obsah (článek, video, infografiku...), uživatelé se sami postarají o jeho šíření.

Diskuzní fórum

Zpětné odkazy je možné vkládat také do příspěvků na diskuzních fórech. Aby jej moderátoři nemazali, musíte si pohlídat obsahovou přínosnost a relevanci.

Komentáře

Spousta magazínů umožňuje komentování článků. Webmasteři však zpravidla komentáře schvalují ručně – stejně jako v případě diskuzního fóra proto záleží na kvalitě příspěvku.

Reference

Pořídili jste si nějaký produkt či využili službu, jejíž kvalita vás nadchla? Neváhejte s nabídkou na sepsáním reference. S trochou štěstí do ní budete moct vložit zpětný odkaz. Podobným způsobem se můžete s požadavkem na umístění zpětného odkazu ze internetových stránek obrátit na své obchodní partnery a dodavatele.

Je to pro Vás složité? Potřebujete nakoupit zpětné odkazy nebo posty na sociálních sítích? Využijte služeb PR Yard Asistence!

Zavolejte na 📞 (+420) 774 776 765 nebo napište na 📧 info@pryard.com, 📢 sdělte nám co potřebujete 🤩 a zbytek už zařídíme. 👍

Zaregistrovat se zdarma

Obsahový marketing

Vytvářet a šířit obsah, který zaujme návštěvníky internetu, informuje je o vašich službách nebo produktu a má je vyzvat ke koupi vašich služeb nebo produktu. Obsah na internetu uživatelé konzumují aktivně (vyhledávače) nebo pasivně (magazíny a sociální sítě). Obsahový marketing pomocí PR článků a příspěvků na sociálních sítích Vám pomůže dostat potřebné informace ke konzumentům obsahu tam kde ho hledají nebo konzumují.

PR články (advertoriály)

PR články jsou reklamní články psané redaktorem jako běžný obsah média. Díky tomu často čtenář nevnímá reklamní sdělení jako reklamu, ale jako šikovný informativní článek. Placené neboli sponzorované články patří tedy do podprahové reklamy. PR články je zkratka používaná v českém jazyce pro výraz „placené reklamní články„. V odborných kruzích se používá spíše výraz „advertoriály„, který je složen ze dvou anglických slov „advert“ (reklama) a „editorial“ (článek psaný redaktorem). V platformě PR yard můžete objednat PR články v češtině, slovenštině, polštině, němčině a angličtině.

Linkbuilding pomocí placených článků

Placené články se často využívají jako jedna z metod linkbuildingu. Linkbuilding je anglický výraz pro „získávání zpětných odkazů„. Internetové vyhledávače řadí stránky ve výsledcích vyhledávání (SERP) podle popularity stránky. K hodnocení popularity stránek používá více zdrojů, kterým se říká signály. Popularitu stránky určují převážně ze zpětných odkazů. Každá stránka má určitou popularitu, kterou se některé SEO nástroje snaží vyjádřit pomocí „ranku“. Stránka s vyšší popularitou by měla mít vyšší rank. V PR Yard katalogu můžete řadit podle statistik z Ahrefs (+ MOZ).