O nové objednávce budete informování emailem. Pokud objednávka je nabídka nebo protinabídka můžete ji přijmout nebo odmítnout.

V seznamech objednávek si ke každé objednávce můžete dát žlutou hvězdičku pro její označení a zvýraznění. Kliknutím na stav objednávky se dostanete do detailu objednávky.

Proces objednávky

  1. Potvrzení objednávky
  2. Dodání návrhu článku
  3. Kontrola publikace

1. Potvrzení objednávky

Pokud vám inzerent dává nabídku nebo měnil cenu u vaší nabídky, tak musíte objednávku potvrdit nebo odmítnou. Pokud nabídku do 3 dnů nepřijmete nebo neodmítnete, tak bude systémem stornována.

2. Dodání návrhu článku

Inzerent může článek pro publikaci dodat sám nebo ho objednat u PR Yard redakce. V takovém případě vyčkejte dodání návrhu článku.

Pokud inzerent kromě publika objednal u vás i napsání článku, tak máte 5 dní na odevzdání návrhu článku. Pokud návrh neodevzdáte bude obchod stornován pro neaktivitu.

Inzerentovi můžete psát dotazy a poznámky k návrhu článku pomocí okna pod návrhem článku.

Pokud není návrh článku inzerentem do 3 dnů od poslední komunikace schválen nebo připomínkován zkontroluje dodaný návrh přidělený kontrolor. Když publikovaný článek odpovídá zadání, tak jej kontrolor schválí k publikaci. Pokud neodpovídá, tak ho kontrolor může u vás reklamovat. Pokud budete ignorovat žádosti o úpravu návrhu článku, může kontrolor objednávku po domluvě s inzerentem stornovat.

3. Kontrola publikace

Po schválení návrhu článku nebo dodání obsahu článku máte 5 dní na publikování článku. Pokud není možné publikovat článek v tomto termínu, například kvůli plnosti publikačního plánu, zadejte do detailu obchodu předpokládaný datum publikace.

Obchod je možný do doby publikování stornovat.

Po publikaci vložte do detailu obchodu URL publikovaného článku. Publikovaný článek je zkontrolován kontrolory PR Yardu na obsahovou shodu s schváleným návrh článku a zda není jiný problém (překrytí reklamou). Poté je publikace schválena.

Inzerent může zpětně vyžadovat změnu (změna adresy firmy, stažení článku) nebo smazání článku.

Každý článek po schválení prochází týdenní kontrolou a případné změny nebo odstranění článku s vámi řešíme.

Expirace objednávky

V přehledech objednávek se zobrazuje i datum expirace objednávky. Datum a čas expirace je informativní údaj, který určuje do kdy se má stát další akce s objednávkou. Někdy expirace vede k ukončení objednávky (akceptace nabídky, dodání návrhu, publikace článku), aby se inzerentovi zbytečně neblokovali prostředky na objednávce, která „nedopadne“. Někdy expirace vede k aktivitě kontrolora, který na straně inzerenta, vydavatele nebo redaktora vykomunikuje telefonem nebo emailem v čem je problém a zařídí jeho nápravu (nezkontrolování návrhu článku, nereagování na komentáře). Cílem kontrolora je primárně úspěšně dokončit objednávku.

Časování kroků

  1. Schválení nabídky nebo protinabídky od inzerenta – 3 dny.
  2. Dodání návrhu článku – 5 dní.
  3. Reakce na návrh článku nebo komentář protistrany – 3 dny. Expirace se vždy nastavuje k poslednímu komentáři.
  4. Publikace článku – 5 dnů nebo nastavený datum publikace.

Detail objednávky

V horní části stránky se vám můžou zobrazovat zprávy od inzerenta. Kliknutím na tlačítko „Ok“ potvrdíte přečtení zprávy a zpráva se schová. Zpráva zůstane zaznamenána v historii objednávky (timeline) v spodní části stránky.

První blok obsahuje popis objednávky včetně zadání pro napsání článku.

Druhý blok obsahuje formulář pro vložení návrhu článku. Zde se zobrazuje i dodaný obsah pro publikaci. Pokud čekáte na dodání článku, tak se nemusí tento blok dočasně zobrazovat.

Třetí blok obsahuje formulář pro odeslání zprávy inzerentovi. Komunikační formuláře se dynamicky zobrazují podle stavu v kterém je objednávka.

Čtvrtý blok obsahuje historii obchodu v podobě časové linky. zde se zaznamenávají důležité milníky a komunikace s redaktorem nebo vydavatelem.

Dohled nad objednávkami

Všechny objednávky jsou průběžně kontrolovány určenými kontrolory, kteří v případě nejasností nebo problémů aktivně zasahují. Dokončené objednávky jsou i po jejich dokončení strojově kontrolovány přibližně jednou týdně. V případě problémů je opět kontroloři aktivně řeší.

Je to pro Vás složité? Potřebujete nakoupit zpětné odkazy nebo posty na sociálních sítích? Využijte služeb PR Yard Asistence!

Zavolejte na 📞 (+420) 774 776 765 nebo napište na 📧 info@pryard.com, 📢 sdělte nám co potřebujete 🤩 a zbytek už zařídíme. 👍

Zaregistrovat se zdarma

Obsahový marketing

Vytvářet a šířit obsah, který zaujme návštěvníky internetu, informuje je o vašich službách nebo produktu a má je vyzvat ke koupi vašich služeb nebo produktu. Obsah na internetu uživatelé konzumují aktivně (vyhledávače) nebo pasivně (magazíny a sociální sítě). Obsahový marketing pomocí PR článků a příspěvků na sociálních sítích Vám pomůže dostat potřebné informace ke konzumentům obsahu tam kde ho hledají nebo konzumují.

PR články (advertoriály)

PR články jsou reklamní články psané redaktorem jako běžný obsah média. Díky tomu často čtenář nevnímá reklamní sdělení jako reklamu, ale jako šikovný informativní článek. Placené neboli sponzorované články patří tedy do podprahové reklamy. PR články je zkratka používaná v českém jazyce pro výraz „placené reklamní články„. V odborných kruzích se používá spíše výraz „advertoriály„, který je složen ze dvou anglických slov „advert“ (reklama) a „editorial“ (článek psaný redaktorem). V platformě PR yard můžete objednat PR články v češtině, slovenštině, polštině, němčině a angličtině.

Linkbuilding pomocí placených článků

Placené články se často využívají jako jedna z metod linkbuildingu. Linkbuilding je anglický výraz pro „získávání zpětných odkazů„. Internetové vyhledávače řadí stránky ve výsledcích vyhledávání (SERP) podle popularity stránky. K hodnocení popularity stránek používá více zdrojů, kterým se říká signály. Popularitu stránky určují převážně ze zpětných odkazů. Každá stránka má určitou popularitu, kterou se některé SEO nástroje snaží vyjádřit pomocí „ranku“. Stránka s vyšší popularitou by měla mít vyšší rank. V PR Yard katalogu můžete řadit podle statistik z Ahrefs (+ MOZ).