Rubriky
Vydavatel - návody

Služby – přidání a úpravy

Aby textař (překladatel) mohl přijímat objednávky musí nejdříve přidat nabídku svých služeb do systému. Textař může přidat služby „psaní, korektury a překlady„. Každá služba se přidává do systému samostatně.

Kontrola služby

Všechny nové služby musí projít kontrolou administrátorů. Administrátoři kontrolují morální a zákonné požadavky. Informaci o výsledku první kontroly a povolení nebo nepovolení služby v systému dostane textař emailem.

Administrátoři služby povolené v systému průběžně kontrolují. O vyřazení služby je texytař informován emailem s u vedením důvodu vyřazení. Vyřazenou službu je možné po odstranění nedostatkům zařadit zpět do systému po kontrole administrátory. Žádosti o znovuzařazení se píšou na interní podporu v administraci.

Vyplnění formuláře pro přidání služby

Níže naleznete popis jednotlivých formulářových polí a doporučení jak je správně vyplnit. Správné vyplnění formuláře pro přidání prostoru urychlí proces schválení služby administrátorem.

  • Nabízená služba – Vyberte jestli chcete nabízet službu psaní, překladů nebo korektur. Vyberte i vhodný služby u překladů volte jazyka „z“ a „do“
  • Zkušenosti – Napište jaké máte zkušenosti s nabízenou službou. Tento text vidí zákazníci a je nejdůležitější informací podle které si vybírají kdo vypracuje jejich objednávku.
  • Zařadit do veřejného katalogu – Povolení, že se vaše služba může zobrazovat v systému zákazníkům v katalogu. Nepovolení nechá vašislužbu v katalogu skrytou a vidí ji pouze zákazníci, kterým se nabídnete na jejich poptávku. V interním katalogu služeb můžou zákazníci dávat textařům přímé nabídky obchodu. Takovou nabídku stačí přijmout a hned ji můžete vypracovat dle zadání. Tato volba Vám umožní získávat zakázky bez nutnosti se nabízet zákazníkům k jejich poptávkám.
  • Cena za normostranu – zadejte cenu, kterou chcete dostat za 1 normostranu. Systém automaticky počítá ceny zakázky podle délky textu (počet normostran)

Pokud si při zadávání vaší služby do systému nebudete jisti, využijte naší autorizované podpory v menu administrace nebo chatovací okno pokud je administrátor přítomen online.

Úprava služby

Přehled služeb povolených v systému se zobrazuje na hlavní stránce administrace a v levém menu. Kliknutím na název stránky se otevře detail služby. V detailu vpravo nahoře se zobrazuje modré kolečko s tužkou, které otevře formulář pro úpravu služby.

Pozastavení služby (dovolená)

Službu je možné v systému dočasně pozastavit. Toto Vám umožní dočasně zastavit příjem objednávek po dobu nemoci nebo dovolené. Na hlavní stránce administrace nebo v detailu služby se vpravo nahoře zobrazuje zelené kolečko s šipkou (play), které ukazuje, že je služba v systému zapnutá. Kliknutím na ní se změní na oranžové kolečko s dvěma čárkami (stop), které ukazuje, že je služba v systému vypnutá.

Dočasně vypnuté služby se v levém menu zobrazují přeškrtnuté. Službu můžete libovolně v systému zapínat a vypínat

Vymazání služby

Službu je možné z vašeho účtu definitivně vymazat. V detailu účtu vpravo nahoře je červené kolečko s křížkem. Kliknutím na kolečko se vás systém preventivně zeptá zda chcete opravdu odstranit službu z vašeho účtu a a pak ji odstraní. Pokladní záznamy k této službě se budou dále zobrazovat.