V rámci internetového marketing narazíte na pojmy, které spolu nedílně souvisí. V kontextu s optimalizací webu (SEO) jde především o SERP neboli výsledky vyhledávání stránek.

Co je SERP?

Zkratka SERP vychází z anglického sousloví search engine results page a označuje stránku výsledků zobrazených internetovým vyhledávačem (Google, Seznam atd.). Ten ji zobrazuje jako odpověď na konkrétní dotaz (klíčové slovo, frázi).

Co SERP obsahuje?

Obsahem SERPu jsou výsledky vyhledávání, které lze ve většině případů rozdělit do dvou základních kategorií. Kromě organických výsledků se na stránce nachází také výsledky placené.

Z hlediska návštěvnosti mezi vyhledávači již roky dominuje Google, který je nejnavštěvovanější stránkou na internetu. Dle OBERLO činil tržní podíl tohoto giganta v červenci 2022 91,9 %. Co se týče absolutních čísel, Google každou sekundu zpracuje přes 100 tis. dotazů.

Také SERP Google se skládá ze dvou hlavních typů výsledků vyhledávání:

Ačkoli tyto dva typy výsledků vypadají v SERPu velmi podobně (nebo téměř stejně), svou podstatou se liší.

Organické výsledky SERPu

Mezi organickými výsledky se zobrazují stránky, které vyhledávač řadí v SERPu.

Na přední místa SERPu se mohou dostat pouze díky správné optimalizaci stránek, relevanci a algoritmu od Googlu - ten používá množství hodnotících faktorů, které určují, které výsledky mají být umístěny vysoko.

Standardní organický výsledek se v SERPu zobrazuje v podobě krátkého úryvku. Skládá se z následujících částí:

Reklama

V kontextu se SERPem má reklama podobu placených výsledků, které se zobrazují na prominentních místech v SERPu.

Placené výsledky fungují na principu PPC (Pay-Per-Click) a inzerenti mohou jejich prostřednictvím v SERPu zobrazovat své reklamy na základě nabídek na klíčová slova - nejvyšší nabídka vyhrává a zobrazí se na předních místech v SERPu.

Kromě ceny ovlivňuje zobrazování reklamy i několik dalších faktorů: např. relevance, obsah úryvku atd.

Proč je SERP důležitý pro SEO?

Hlavním cílem SEO je získání předních pozic v SERP. Právě ty jsou vnímány jako místo, kde lze efektivně propagovat stránky a přilákat na ně nové uživatele.

Výsledky vyhledávání jsou v kontextu s optimalizací důležité ze dvou hlavních důvodů:

  1. Přichází přes ně organická návštěvnost.
  2. Pomáhají při identifikaci a analýze konkurence.

1. Organická návštěvnost

Na stránky, které se v SERPu umístí vysoko, proudí nejvíce organické návštěvnosti.

Kdykoli uživatelé zadávají v Googlu své vyhledávací dotazy, obvykle prohledávají jen první stránku výsledků a kliknou na nejlepší výsledky, které se v rámci SERPu zobrazí. Zbylé výsledky vyhledávání (bez ohledu na kvalitu obsahu) tak zůstávají bez organické návštěvnosti.

Z hlediska SEO je proto důležité dostat stránky na vrchol SERP, protože tímto způsobem přichází na web mnohem více uživatelů.

2. Analýza konkurence

SERP nejenže ukazuje záměr uživatele, který zadává vyhledávací dotaz, ale také vám pomáhá identifikovat konkurenci.

Záměr uživatele, který vyhledávači pokládá vyhledávací dotaz, lze rozdělit na čtyři základní typy:

Navigační dotaz (navigational query) - vyhledávací výraz používaný pro konkrétní značku nebo webovou stránku (např. "Instagram").

Informační dotaz (informational query) - vyhledávací výraz používaný pro jakýkoli typ informačního obsahu (např. "jak postavit dům").

Transakční dotaz (transactional query) - vyhledávací výraz, který se používá, když chce uživatel něco na internetu koupit (např. "koupit tv samsung").

Komerční dotaz (commercial query) - vyhledávací výraz, který vypovídá o tom, že uživatel plánuje provést průzkum před nákupem skutečného produktu (např. "recenze BMW X5 ").

Chcete-li dosáhnout dobrého umístění v SERPu, musíte zjistit, co uživatelé hledají a jaký typ obsahu by pro ně mohl být relevantní (např. vzdělávací obsah, produktové stránky atd.).

Kromě záměru vyhledávání vám SERP pomůže odhalit, které webové stránky soupeří na vrcholu a jak obtížné bude je předstihnout.

Provedením analýzy výsledků vyhledávání můžete identifikovat své konkurenty, prozkoumat stránky na prvních místech a získat množství důležitých informací, jako např:

Typ obsahu – tzn. jaký typ obsahu se umisťuje na předních místech v SERPu - následně vytvořte stránky s podobným obsahem.

Pokrytí tématu – dozvíte se, jak vytvořit vysoce kvalitní obsah, který dané téma řeší mnohem hlouběji než konkurenční weby.

Délka obsahu - zjistíte, jaká je průměrná délka obsahu stránek, které se udržují na prvních místech, a budete moct téma pokrýt komplexněji.

Autorita konkurentů - autorita stránek zobrazovaných mezi nejlepšími výsledky vám pomůže odhadnout, jak těžké by bylo je předstihnout.

Jak Google generuje SERP?

Google generuje SERP na základě vyhledávacího dotazu zadaného uživatelem a řadí výsledky podle jejich relevance, kvality a několika dalších faktorů.

Generování výsledků v SERPu je založeno na 3 základních procesech:

Když uživatel zadá do vyhledávání dotaz, Google projde svůj index a určí, které stránky by mohly být pro uživatele relevantní. Následně je seřadí podle různých faktorů řazení a zobrazí je uživateli.

Je to pro Vás složité? Potřebujete nakoupit zpětné odkazy nebo posty na sociálních sítích? Využijte služeb PR Yard Asistence!

Zavolejte na 📞 (+420) 774 776 765 nebo napište na 📧 info@pryard.com, 📢 sdělte nám co potřebujete 🤩 a zbytek už zařídíme. 👍

Zaregistrovat se zdarma

Obsahový marketing

Vytvářet a šířit obsah, který zaujme návštěvníky internetu, informuje je o vašich službách nebo produktu a má je vyzvat ke koupi vašich služeb nebo produktu. Obsah na internetu uživatelé konzumují aktivně (vyhledávače) nebo pasivně (magazíny a sociální sítě). Obsahový marketing pomocí PR článků a příspěvků na sociálních sítích Vám pomůže dostat potřebné informace ke konzumentům obsahu tam kde ho hledají nebo konzumují.

PR články (advertoriály)

PR články jsou reklamní články psané redaktorem jako běžný obsah média. Díky tomu často čtenář nevnímá reklamní sdělení jako reklamu, ale jako šikovný informativní článek. Placené neboli sponzorované články patří tedy do podprahové reklamy. PR články je zkratka používaná v českém jazyce pro výraz „placené reklamní články„. V odborných kruzích se používá spíše výraz „advertoriály„, který je složen ze dvou anglických slov „advert“ (reklama) a „editorial“ (článek psaný redaktorem). V platformě PR yard můžete objednat PR články v češtině, slovenštině, polštině, němčině a angličtině.

Linkbuilding pomocí placených článků

Placené články se často využívají jako jedna z metod linkbuildingu. Linkbuilding je anglický výraz pro „získávání zpětných odkazů„. Internetové vyhledávače řadí stránky ve výsledcích vyhledávání (SERP) podle popularity stránky. K hodnocení popularity stránek používá více zdrojů, kterým se říká signály. Popularitu stránky určují převážně ze zpětných odkazů. Každá stránka má určitou popularitu, kterou se některé SEO nástroje snaží vyjádřit pomocí „ranku“. Stránka s vyšší popularitou by měla mít vyšší rank. V PR Yard katalogu můžete řadit podle statistik z Ahrefs (+ MOZ).