Internetové vyhledávače patří mezi nejnavštěvovanější místa na internetu. Při vyhledávání služeb a produktů je využívá naprostá většina uživatelů. Díky efektivnímu marketingu ve vyhledávačích (angl. Search Engine Marketing) neboli SEM je možné oslovit cílovou skupinu a zvýšit zisk.

Co je to SEM?

Marketing ve vyhledávačích (SEM) je specifická varianta digitálního marketingu, která se používá ke zvýšení viditelnosti webových stránek na stránkách s výsledky vyhledávání (SERP). Označení SEM se používá pro všechny nástroje, techniky a strategie, které pomáhají optimalizovat viditelnost webových stránek a webů ve vyhledávačích, jako je Google apod.

V zásadě existují dva hlavní způsoby, jak se zobrazit na prvních místech výsledků vyhledávání.

Organické neboli přirozené výsledky se obvykle zobrazují uprostřed stránky, a to na základě kritérií algoritmu vyhledávače. Tento algoritmus posuzuje zejména relevanci webu (tzn. kvalitu obsahu a to, do jaké míry odpovídá na konkrétní dotaz), ale také autoritu webu (síla odkazového profilu).

Placené výsledky se také zobrazují v horní části stránky, ale jsou od organických výsledků viditelně odděleny. A na rozdíl od neplacených výsledků musí inzerent zaplatit určitou částku za každý proklik. Nákup reklamního prostoru ve vyhledávačích probíhá na k tomu určených platformách (PPC v Googlu se řeší v prostředí Google Ads).

Marketing ve vyhledávačích tedy teoreticky zahrnuje oba typy výsledků. V praxi se však techniky, které jsou zaměřeny na zlepšení organického umístění, řadí spíše do samostatné kategorie SEO a techniky, jejichž cílem efektivně využívat placené výsledky, patří do kategorie SEM. Právě proto (aby nedocházelo k záměně se SEO) se v posledních letech označení SEM používá především pro aktivity související s placenými výsledky vyhledávání.

Marketing ve vyhledávačích se tedy skládá z množství nástrojů, technik a strategií, jejichž cílem je optimalizace reklamy ve vyhledávačích (tzn. objevování se na předních pozicích, dosažení nižších nákladů na kliknutí a maximalizaci konverzí z těchto reklam). Nejznámější a nejpoužívanější platformou SEM je Google Ads, samozřejmě však existují i další platformy, jako například Bing Ads, Sklik (PPC reklama pro Seznam.cz) atd.

Proč je SEM důležitý?

Vzhledem k rostoucímu počtu spotřebitelů, kteří vyhledávají a nakupují produkty online, se marketing ve vyhledávačích stal jednou z klíčových online marketingových strategií, jejichž cílem je zvýšení dosahu značky.

Většina nových návštěvníků webových stránek je totiž najde na základě dotazu ve vyhledávači, a právě díky SEM je možné web zviditelnit.

Jaký přínos má SEM pro majitele stránek?

Urychluje generování vysoce kvalitní návštěvnosti

Výsledky aktivit vedoucích k zvýšení kvalitní návštěvnosti z organického vyhledávání se obvykle projeví až v dlouhodobém horizontu. Marketing ve vyhledávačích umožňuje proces urychlit a dostat uživatele na webové stránky prakticky okamžitě. V případě dobře odvedené práce je bývá konverzní poměr velmi uspokojivý – na stránky proudí uživatelé, kteří daný obsah sami vyhledávali.

Zaručuje viditelnost značky

Zobrazení mezi nejlepšími výsledky v SERPu spojuje vaši značku s konkrétní potřebou, i když na ni uživatel neklikne hned napoprvé. SEM má proto značný význam při budování značky.

Efektivně využívá rozpočet

Jednou z velkých výhod marketingu ve vyhledávačích je to, že představuje optimální řešení pro firmy všech velikostí. Důvodem je fakt, že si minimální investice může dovolit téměř každý. Na druhou stranu - jakmile značka roste - lze investice výrazně zvýšit, a zlepšit tím komplexnost a dynamiku kampaní. A protože se za SEM platí pouze v případě skutečných výsledků (v podobě kliknutí), je téměř jisté, že se rozpočet využije efektivně.

Je zdrojem měřitelných výsledků

Marketingové platformy pro reklamu ve vyhledávačích poskytují množství metrik, a umožňují zadavatelům nepřetržitý monitoring o průběhu kampaní. Díky tomu je velmi snadné korigovat průběh a dosáhnout lepších výsledků.

Je to pro Vás složité? Potřebujete nakoupit zpětné odkazy nebo posty na sociálních sítích? Využijte služeb PR Yard Asistence!

Zavolejte na 📞 (+420) 774 776 765 nebo napište na 📧 info@pryard.com, 📢 sdělte nám co potřebujete 🤩 a zbytek už zařídíme. 👍

Zaregistrovat se zdarma

Obsahový marketing

Vytvářet a šířit obsah, který zaujme návštěvníky internetu, informuje je o vašich službách nebo produktu a má je vyzvat ke koupi vašich služeb nebo produktu. Obsah na internetu uživatelé konzumují aktivně (vyhledávače) nebo pasivně (magazíny a sociální sítě). Obsahový marketing pomocí PR článků a příspěvků na sociálních sítích Vám pomůže dostat potřebné informace ke konzumentům obsahu tam kde ho hledají nebo konzumují.

PR články (advertoriály)

PR články jsou reklamní články psané redaktorem jako běžný obsah média. Díky tomu často čtenář nevnímá reklamní sdělení jako reklamu, ale jako šikovný informativní článek. Placené neboli sponzorované články patří tedy do podprahové reklamy. PR články je zkratka používaná v českém jazyce pro výraz „placené reklamní články„. V odborných kruzích se používá spíše výraz „advertoriály„, který je složen ze dvou anglických slov „advert“ (reklama) a „editorial“ (článek psaný redaktorem). V platformě PR yard můžete objednat PR články v češtině, slovenštině, polštině, němčině a angličtině.

Linkbuilding pomocí placených článků

Placené články se často využívají jako jedna z metod linkbuildingu. Linkbuilding je anglický výraz pro „získávání zpětných odkazů„. Internetové vyhledávače řadí stránky ve výsledcích vyhledávání (SERP) podle popularity stránky. K hodnocení popularity stránek používá více zdrojů, kterým se říká signály. Popularitu stránky určují převážně ze zpětných odkazů. Každá stránka má určitou popularitu, kterou se některé SEO nástroje snaží vyjádřit pomocí „ranku“. Stránka s vyšší popularitou by měla mít vyšší rank. V PR Yard katalogu můžete řadit podle statistik z Ahrefs (+ MOZ).