Zajímá vás, co je PR článek, jak ho správně napsat a jaký přínos od něj očekávat? Všechny důležité informace najdete v tomto průvodci.

Co je PR článek?

PR článek (jinak též advertorial či placený článek) patří mezi základní reklamní formáty a nachází využití v rámci SEO, linkbuildingu i při propagaci značky, produktů a služeb. Ústředním prvkem bývá zpětný odkaz vedoucí na vlastní stránky.

Kvalitně napsaný PR článek nevypadájako prvoplánová reklama, ale naopak čtenáře (uživatele) nenuceně posouvá ke zpětnému odkazu na web, kde k tématu zjistí další informace. Autor textu (copywriter) by se měl vyhýbat do očí bijící samochvále, cílem je vzbudit zájem přirozeně.

V případě PR článků však mnohdy nejde jen o přímou návštěvnost, jako spíše o umístění zpětného odkazu, který posílí web ve výsledcích vyhledávání.

V kontextu se zákonem o regulaci reklamy je povinné PR články označovat jako inzerci. V praxi se však v médiích na tuto skutečnost nehledí a placený obsah bývá mnohdy zařazen mezi běžný redakční obsah.

PR článek vs. TZ (tisková zpráva)

V praxi často dochází k záměně termínů PR článek a TZ (tisková zpráva), která se v angl. označuje právě jako PR (Press Release). A přestože se v obou případech jedná o textová sdělení, svou podstatou jsou diametrálně odlišná.

Jako tisková zpráva se označuje textové sdělení, jehož prostřednictvím jednotlivec nebo obchodní společnost (příp. politická strana či jiná organizace) informuje média o důležitých informacích (může se jednat o události nebo fakta). Rozsah TZ se běžně pohybuje mezi jednou až dvěma stranami, přičemž úvodní odstavec obsahuje souhrnu klíčových informací – redaktor tak může text dle uvážení krátit od konce, aniž by se z TZ vytratilo hlavní sdělení.

A zatímco vydávání TZ úzce souvisí s důležitými událostmi, PR články lze publikovat průběžně (záleží především na rozpočtu), obvykle na základě specifické marketingové strategie, jejíž cílem je např. budování vztahů se zákazníky, linkbuilding atd.

Jak má PR článek vypadat?

Ačkoliv pro PR články neexistují pevně daná pravidla, při psaní se je vhodné držet několika základních pilířů. Texař by si měl nejdříve sestavit vhodný koncept a zaměřit se na:

Obecně se doporučuje ladit obsah do neutrální až lehce pozitivního formy, zkušený copywriter se však dokáže vyhnout přílišným superlativům, které by mohly u čtenářů vyvolat pochybnosti.

Je vhodné, aby PR článek působil na čtenáře zajímavě a měli jej chuť dočíst až do konce. Autor by měl používat důležitá klíčová slova, ale současně se vyhnout přeoptimalizaci (angl. Over-optimizing).

Mezi další charakteristické vlastnosti kvalitního PR článku patří pravopisná a gramatická správnost a jazyk, kterému rozumí cílová skupina. Text může být doplněn citacemi odborníků, které v daném kontextu posilují celkový dojem ze sdělení.

Součástí PR článků by měl být obrázky (fotografie), případě videoobsah či infografika. Díky vhodně zvoleným multimediálním prvkům získává text na atraktivitě.

Jak vypadá optimální struktura PR článku?

Snad nejdůležitějším prvkem PR článku je úderný nadpis, a to v podobě klíčové fráze ve vhodně zvoleném formátu. Nadpis má obvykle významný vliv na to, zda se uživatel rozhodne článek přečíst, nebo si vybere jiný, pro něj zajímavější obsah. Obecně dobře fungují čísla a podstatné informace.

Pod nadpisem se nachází perex se souhrnem nejdůležitějších informací. Následuje samotné tělo PR článku s odstavci, které obsahují další (rozvíjející) informace.

Z hlediska SEO je důležité, aby v PR článku nechyběly zpětné odkazy (proto jsou placené články zmiňovány jako jedna z nejlepších linkbuildingových taktik), klíčová slova, ale také návrhy pro titulek (title) a meta popisek (meta description).

Je to pro Vás složité? Potřebujete nakoupit zpětné odkazy nebo posty na sociálních sítích? Využijte služeb PR Yard Asistence!

Zavolejte na 📞 (+420) 774 776 765 nebo napište na 📧 info@pryard.com, 📢 sdělte nám co potřebujete 🤩 a zbytek už zařídíme. 👍

Zaregistrovat se zdarma

Obsahový marketing

Vytvářet a šířit obsah, který zaujme návštěvníky internetu, informuje je o vašich službách nebo produktu a má je vyzvat ke koupi vašich služeb nebo produktu. Obsah na internetu uživatelé konzumují aktivně (vyhledávače) nebo pasivně (magazíny a sociální sítě). Obsahový marketing pomocí PR článků a příspěvků na sociálních sítích Vám pomůže dostat potřebné informace ke konzumentům obsahu tam kde ho hledají nebo konzumují.

PR články (advertoriály)

PR články jsou reklamní články psané redaktorem jako běžný obsah média. Díky tomu často čtenář nevnímá reklamní sdělení jako reklamu, ale jako šikovný informativní článek. Placené neboli sponzorované články patří tedy do podprahové reklamy. PR články je zkratka používaná v českém jazyce pro výraz „placené reklamní články„. V odborných kruzích se používá spíše výraz „advertoriály„, který je složen ze dvou anglických slov „advert“ (reklama) a „editorial“ (článek psaný redaktorem). V platformě PR yard můžete objednat PR články v češtině, slovenštině, polštině, němčině a angličtině.

Linkbuilding pomocí placených článků

Placené články se často využívají jako jedna z metod linkbuildingu. Linkbuilding je anglický výraz pro „získávání zpětných odkazů„. Internetové vyhledávače řadí stránky ve výsledcích vyhledávání (SERP) podle popularity stránky. K hodnocení popularity stránek používá více zdrojů, kterým se říká signály. Popularitu stránky určují převážně ze zpětných odkazů. Každá stránka má určitou popularitu, kterou se některé SEO nástroje snaží vyjádřit pomocí „ranku“. Stránka s vyšší popularitou by měla mít vyšší rank. V PR Yard katalogu můžete řadit podle statistik z Ahrefs (+ MOZ).