Společnost Moz patří mezi absolutní špičku v oblasti tvůrců nástrojů pro optimalizaci webů ve vyhledávačích. V prostředí SEO softwaru Moz narazíte na několik důležitých metrik, mezi které patří také Moz DA. Co přesně znamená a v čem je užitečná?

Co je Moz DA?

Moz DA (Domain Authority) je metrika, která vyjadřuje „skóre webu“ o očích vyhledávačů. Předpovídá, jaká je pravděpodobnost, že se web umístí na stránkách s výsledky vyhledávání (SERP). Hodnoty Moz DA se pohybují na stupnici od jedné do 100, přičemž vyšší skóre odpovídá větší pravděpodobnosti dobrého umístění.

Metrika Moz DA staví na datech z webového indexu Link Explorer a její výpočet probíhá na základě desítek faktorů. Samotná kalkulace hodnoty DA pro konkrétní web pak využívá model strojového učení. Vždy se snaží použít nejvhodnější algoritmus, který co nejpřesněji koreluje údaje o odkazech s umístěním webů ve skutečných výsledcích vyhledávání.

Jak se tedy hodnota Moz DA počítá?

K výpočtu autority domény v prostředí Moz se využívá několika faktorů včetně kořenových domén a celkového počtu odkazů. Toto skóre je možné využívat při porovnávání „síly“ webových stránek v průběhu času. Nezapomínejte však na to, že hodnota Moz DA není faktorem hodnocení Google a nemá žádný vliv na SERP.

Domain Authority 2.0 (aktualizace ze začátku roku 2019) vypočítává skóre domény z předpovědí algoritmu strojového učení o jejím využití ve výsledcích vyhledávání Googlu. Pokud se doména A častěji objevuje v SERPu Google než doména B, je pravděpodobné, že DA domény A bude vyšší než DA domény B.

S ohledem na fakt, že je metrika Moz DA založena na výpočtech strojového učení, se skóre webu poměrně často mění. V každém jednotlivém měření rozhoduje množství aktuálně dostupných datových bodů.

Zároveň platí, že zavedené a autoritativní stránky s rychle „bobtnajícími“ odkazovými profily zabírají značnou část prostoru na horní stupnici (myšleno hodnoty DA 70 a vyšší). Stejně jako v případě některých konkurenčních metrik (Ahrefs DR) je proto mnohem jednodušší zvýšit autoritu domény např. z 20 na 30 než ze 60 na 70. I z tohoto důvodu SEO specialisté považují Moz DA spíše za orientační a srovnávací než za absolutní metriku.

Jak Moz DA změřit?

Moz umožňuje měření síly webu zcela zdarma, a to pomocí aplikace Link Explorer, MozBaru nebo v části Analýza SERP v prostředí nástroje Keyword Explorer. Metriky Domain Authority jsou také součástí Moz Pro, Moz API a desítek dalších SEO nástojů.

Weby s velkým počtem vysoce kvalitních externích odkazů (např. z wikipedia.com nebo google.com) se nachází na horním konci stupnice Moz DA, zatímco méně autoritativní weby s menším počtem příchozích odkazů obvykle mají výrazně nižší skóre DA.

Skóre nového webu je vždy 1. Postupem času – s přibývajícími odkazy – se hodnota zvyšuje.

Jak s Moz DA pracovat?

Vzhledem k tomu, že je metrika Moz DA pouze jakýmsi prediktorem schopnosti webu zaujímat pozice v rámci jedinečného konkurenčního prostředí, nesnažte se upínat na hodnotu, která je pro vaše cíle nesmyslně vysoká. Zajímejte se o skóre konkurenčních webů a snažte se odkazový profil posilovat tak, aby byl kvalitnější a silnější. A protože jde o relativní metriku, neexistuje absolutně "dobré", "průměrné" nebo "špatné" skóre. Vždy hraje roli na kontext konkrétního konkurenčního prostředí.

Jak Moz DA zvýšit?

Nejefektivnějším způsobem, jak zvýšit Moz DA, je zlepšit celkový stav SEO pro daný web. Zaměřte se především na kvalitu a množství externích odkazů. Silný odkazový profil a kvalitní technické SEO přidá webu na autoritě.

Proč se skore Moz DA mění?

Výpočet autority domény staví na množství metrik a výpočtů, a proto je přesné určení příčiny změny hodnoty obtížné. Pokud se vaše skóre zvýšilo (nebo snížilo), nabízí se několik pravděpodobných odpovědí:

Výkyvy výsledků měření si nejlépe uvědomíte tak, že pochopíte základní princip relativní povahy škálování: skóre každé domény závisí na srovnání s ostatními doménami v celé škále hodnot Moz DA. V praxi to znamená že i když se zlepší SEO webu, na hodnotě doménové autority se změny projevit nemusí.

Rozdíl mezi DA a PA

Zatímco autorita domény (DA) měří prediktivní sílu hodnocení celé domény či subdomény, autorita stránky (PA) měří sílu jednotlivých stránek.

Je to pro Vás složité? Potřebujete nakoupit zpětné odkazy nebo posty na sociálních sítích? Využijte služeb PR Yard Asistence!

Zavolejte na 📞 (+420) 774 776 765 nebo napište na 📧 info@pryard.com, 📢 sdělte nám co potřebujete 🤩 a zbytek už zařídíme. 👍

Zaregistrovat se zdarma

Obsahový marketing

Vytvářet a šířit obsah, který zaujme návštěvníky internetu, informuje je o vašich službách nebo produktu a má je vyzvat ke koupi vašich služeb nebo produktu. Obsah na internetu uživatelé konzumují aktivně (vyhledávače) nebo pasivně (magazíny a sociální sítě). Obsahový marketing pomocí PR článků a příspěvků na sociálních sítích Vám pomůže dostat potřebné informace ke konzumentům obsahu tam kde ho hledají nebo konzumují.

PR články (advertoriály)

PR články jsou reklamní články psané redaktorem jako běžný obsah média. Díky tomu často čtenář nevnímá reklamní sdělení jako reklamu, ale jako šikovný informativní článek. Placené neboli sponzorované články patří tedy do podprahové reklamy. PR články je zkratka používaná v českém jazyce pro výraz „placené reklamní články„. V odborných kruzích se používá spíše výraz „advertoriály„, který je složen ze dvou anglických slov „advert“ (reklama) a „editorial“ (článek psaný redaktorem). V platformě PR yard můžete objednat PR články v češtině, slovenštině, polštině, němčině a angličtině.

Linkbuilding pomocí placených článků

Placené články se často využívají jako jedna z metod linkbuildingu. Linkbuilding je anglický výraz pro „získávání zpětných odkazů„. Internetové vyhledávače řadí stránky ve výsledcích vyhledávání (SERP) podle popularity stránky. K hodnocení popularity stránek používá více zdrojů, kterým se říká signály. Popularitu stránky určují převážně ze zpětných odkazů. Každá stránka má určitou popularitu, kterou se některé SEO nástroje snaží vyjádřit pomocí „ranku“. Stránka s vyšší popularitou by měla mít vyšší rank. V PR Yard katalogu můžete řadit podle statistik z Ahrefs (+ MOZ).