Linkbuilding je termín, který by měl důvěrně znát každý, kdo chce zlepšit pozici svých webových stránek v tzv. organickém vyhledávání. Co přesně linkbuilding znamená, jak postupovat a čemu se vyhnout? Odpovědi na základní a nejdůležitější otázky najdete v tomto článku.

Význam slova linkbuiling

Anglický termín linkbulding má v rámci SEO (optimalizace pro vyhledávače) zcela zásadní význam. Jedná se o nejvýznamnější „off-page“ techniku při prosazování webových stránek v přirozených výsledcích vyhledávání.

Český překlad slova linkbuilding je „tvorba zpětných odkazů“ či „budování zpětných odkazů“. Pro vyhledávače (Google, Seznam) je odkazování jedním z nejsilnějších hodnotících signálů, které využívají při řazení výsledků vyhledávání (SERP). Zároveň však platí, že „síla“ zpětných odkazů (backlinků) není konstantní. Některé zpětné odkazy mají pro vyhledávače větší váhu než ostatní. Za určitých okolností mohou dokonce stránku poškodit.

Význam linkbuildingu z hlediska internetového marketingu

Proč je budování zpětných odkazů důležité? Klíčová metoda internetového marketingu vede ke zlepšení pozic odkazované stránky ve výsledcích vyhledávání a zároveň může přivádět nové návštěvníky (uživatele, kteří se na stránky dostanou proklikem přes odkaz).

Kdo je linkbuilder a co je odkazový profil?

Linkbuilder je název profese, která se zabývá získáváním zpětných odkazů. Dobrý linkbuilder má vnikající rozhled na trhu a ovládá tzv. měkké dovednosti – dokáže vykomunikovat umístění backlinků za výhodných podmínek, a to třeba i z webů, které běžně příležitost k linkbuildingu nenabízejí.

Odkazový profil (link profile) označuje množinu všech zpětných odkazů, které vedou na danou stránku. Pro dobré umístění ve výsledcích vyhledávání je důležité, aby algoritmus vyhledávače vnímal odkazový profil webu jako zdravý a přirozený (tzn. nepojal podezření, že linkbuilder zpětné odkazy kumuluje pomocí nečistých praktik).

Jak linkbuiling funguje?

Za určitých okolností se linkbuilding děje zcela přirozeně, tedy bez přičinění linkbuildera či jiné osoby, která má na starosti off-page SEO daného webu. Obvykle se jedná o vysoce kvalitní obsah, na který uživatelé sami odkazují z vlastních stránek a na sociálních sítích. Podobná situace často panuje u tzv. virálního obsahu.

Naprostá většina webových stránek však na přirozené odkazování spoléhat nemůže.

Jak již zaznělo výše, vyhledávače hledá na zpětné odkazy jako na signály, na které kladou značný význam při sestavování výsledků v tzv. organic search. Přesná hodnotící kritéria nejsou známá a linkbuildeři proto využívají metriky třetích stran. Především se řídí daty pocházející z databáze ahrefs.com (URL rating, DR – domain rating a AR – ahrefs rank). Tyto metriky vyjadřují „autoritu“ webové stránky, přičemž platí, že vyšší „ranky“ jsou pro linkbuilding hodnotnější. Mezi další známé nástroje patří MOZ.com a Majestic.com.

Autorita odkazujících webů by však neměla být jediným hodnotícím kritériem linbuildingu. Stejnou váhu mají tematická relevance a (relevantní) návštěvnost.

Proč je pro linkbuilding důležitá analýza klíčových slov?

Linkbuilding bez jasně definované strategie není tak efektivní jak budování zpětných odkazů na základě analýzy klíčových slov. Její podstatou je vyhledání „keywords“, která uživatelé zadávají při hledání obsahu.

Analýza klíčových slov prozrazuje, přes jaké fráze již uživatelé na webové stránky chodí, ale také příležitosti – nová klíčová slova, která by mohla webu přivést nové návštěvníky. Linkbuilder by měl vždy pro každé jednotlivé klíčové vyhodnotit náročnost umístění na TOP pozice. Někdy je mnohem efektivnější zlepšovat pozice na fráze s nižší hledaností a zanedbatelnou konkurencí.

Linkbuilding prakticky – jak získat zpětné odkazy?

Linkbuilding by měl probíhat systematicky a dlouhodobě. Takové získávání zpětných odkazů vnímají vyhledávače jak přirozené. Naopak se snažte vyhnout nárazovému přírůstku většího množství odkazů.

Možností, jak získávat zpětné odkazy, je celá řada. Představíme vám nejčastěji používané metody.

Vysoce hodnotný obsah

Pokud se na vašich stránkách objeví vysoce kvalitní obsah, je velmi pravděpodobné, že ho budou někteří uživatelé ochotně sdílet na sociálních sítích (i jinde). Vložte do obsahové stránky své know-how, rozdávejte cenné rady a prezentujte se jako skuteční odborníci – jako odměnu získáte backlinky bez dalšího přičinění.

Guestposting

Mezi nejrozšířenější metody linkbuildingu patří guestposting neboli publikace článků na tematických, autoritativních a zaběhnutých stránkách. V podstatě jde o barterovou formu spolupráce, kdy majitel daného webu dostane vysoce kvalitní obsah – a vy na oplátku zpětný odkaz.

Výměna odkazů

Vzájemná výměna zpětných odkazů spočívá v aktivním hledání stránek, které jsou tematicky příbuzné nebo cílí na podobnou skupinu návštěvníků. Cílem je přesvědčit majitele takového webu, aby na své stránky umístil zpětný odkaz – a nabídnout mu za to umístění backlinku na vlastních stránkách. Kromě dvoucestné výměny odkazů (2-way) je možná i vícecestná výměna (obvykle třícestná neboli 3-way), kdy na sebe weby odkazují postupně (A → B → C → A).

Komentáře pod články

Kdysi hojně využívaná, avšak dnes poměrně podceňovaná metoda. Komentáře pod tematicky relevantními články přitom bývají přínosem pro odkazový profil a zároveň mohou dlouhodobě přivádět nové návštěvníky.

Linkbaiting

Podstatou linkbaitingu je tvorba obsahu, který se bude sám šířit a lidé na něj budou dobrovolně odkazovat. Obvykle jde o virální až kontroverzní obsah, případně o vtipný či hodnotný content. Může se jednat i o video, infografiku apod. Dobře fungují také zdarma dostupné nástroje (např. různé kalkulačky), vzory smluv atd.

PR články

Odborně zvaný advertorial. Velmi oblíbený reklamní formát může mít podobu prvoplánového reklamního sdělení, ale také čistě obecného textu. Nedílnou součástí PR článků bývá právě zpětný odkaz (případně více zpětných odkazů). PR články je možné nakupovat individuálně (tzn. oslovovat jednotlivé majitele webů), ale také hromadně prostřednictvím platforem jako PR Yard. Takový linkbuilding není jen pohodlný, ale především rychlý, a v konečném důsledku cenově dostupný.

Je to pro Vás složité? Potřebujete nakoupit zpětné odkazy nebo posty na sociálních sítích? Využijte služeb PR Yard Asistence!

Zavolejte na 📞 (+420) 774 776 765 nebo napište na 📧 info@pryard.com, 📢 sdělte nám co potřebujete 🤩 a zbytek už zařídíme. 👍

Zaregistrovat se zdarma

Obsahový marketing

Vytvářet a šířit obsah, který zaujme návštěvníky internetu, informuje je o vašich službách nebo produktu a má je vyzvat ke koupi vašich služeb nebo produktu. Obsah na internetu uživatelé konzumují aktivně (vyhledávače) nebo pasivně (magazíny a sociální sítě). Obsahový marketing pomocí PR článků a příspěvků na sociálních sítích Vám pomůže dostat potřebné informace ke konzumentům obsahu tam kde ho hledají nebo konzumují.

PR články (advertoriály)

PR články jsou reklamní články psané redaktorem jako běžný obsah média. Díky tomu často čtenář nevnímá reklamní sdělení jako reklamu, ale jako šikovný informativní článek. Placené neboli sponzorované články patří tedy do podprahové reklamy. PR články je zkratka používaná v českém jazyce pro výraz „placené reklamní články„. V odborných kruzích se používá spíše výraz „advertoriály„, který je složen ze dvou anglických slov „advert“ (reklama) a „editorial“ (článek psaný redaktorem). V platformě PR yard můžete objednat PR články v češtině, slovenštině, polštině, němčině a angličtině.

Linkbuilding pomocí placených článků

Placené články se často využívají jako jedna z metod linkbuildingu. Linkbuilding je anglický výraz pro „získávání zpětných odkazů„. Internetové vyhledávače řadí stránky ve výsledcích vyhledávání (SERP) podle popularity stránky. K hodnocení popularity stránek používá více zdrojů, kterým se říká signály. Popularitu stránky určují převážně ze zpětných odkazů. Každá stránka má určitou popularitu, kterou se některé SEO nástroje snaží vyjádřit pomocí „ranku“. Stránka s vyšší popularitou by měla mít vyšší rank. V PR Yard katalogu můžete řadit podle statistik z Ahrefs (+ MOZ).