Internetový marketing, marketing na internetu, ale také e-marketing či on-line marketing. Všechna uvedená slovní spojení označují soubor metod, jejichž cílem je podpora prodeje prostřednictvím internetu.

Cílem marketingu obecně je oslovení cílové skupiny, a to na správném místě a ve správný čas.

Vzhledem k tomu, že internet dnes používá více než 4,8 miliardy lidí, je internetový marketing jedním z nejjednodušších a nejdostupnějších způsobů, jak oslovit potenciální zákazníky – je totiž velmi pravděpodobné, že se pohybují v digitálním prostoru.

Doposud je vše jasné, ale co konkrétně znamená, když se ke slovu marketing přilepí přívlastek „internetový“?

Co přesně je internetový marketing?

Pojem internetový marketing označuje propagaci společnosti a jejích produktů či služeb prostřednictvím širokého spektra online nástrojů, které generují potenciální zákazníky, zvyšují návštěvnost a vedou k lepšímu prodeji.

Internetový marketing se při šíření propagačních sdělení spoléhá výhradně na digitální kanály. Dostupných strategií je velmi mnoho, s výběrem té optimální vám může pomoct vhodně zvolený specialista na online marketing.

Všechny možné metody internetového marketingu - od newsletterů, přes optimalizaci webu pro vyhledávače, postování příspěvků na sociálních sítích až po odborné články na blogu, mají společný klíčový prvek: všechny zprostředkovávají nějaké sdělení.

Internetový marketing je dnes o obsahu

S příchodem obsahového marketingu došlo k velkým změnám. Ty tam jsou časy, kdy byly největší nadějí sales pitch a tradiční marketingové disciplíny. Nyní mohou firmy velmi přesně cílit na své publikum a poskytovat vysoce užitečné informace, které nezůstávají bez odezvy. Což je ideální, protože přesně to dnešní spotřebitelé vyžadují. Lidé již nechtějí slyšet o produktech a službách, které je nezajímají. Dnešní zákazníci jsou mnohem náročnější a citlivější na informace, které jsou ochotni konzumovat. Agresivním reklamám se brání zuby nehty - instalací blokátorů reklam až po vehementní klikání na tlačítka typu "Přeskočit reklamy".

Obsahový marketing přináší smysluplné informace, které řeší problémy uživatelů a jsou dostupné na základě poptávky spotřebitelů.

Cíle internetového marketingu

Naznačili jsme, že internetový marketing pomáhá podporovat prodej. Jednotlivé kampaně však mohou směrovat i k brandingu nebo budování vztahů se zákazníky. Cíle digitálního marketingu tedy vždy vychází z obchodní strategie dané firmy a jejích aktuálních potřeb.

Jak se internetový marketing naučit?

Chcete-li začít s online marketingem, můžete se přihlásit do některého z mnoha kurzů, případně hledat informace v odborných publikacích a na stránkách marketingových specialistů, kteří se o část svého know-how ochotně dělí v blogových příspěvcích.

Mějte na paměti, že průnik do problematiky marketingu na internetu není otázkou jednoho odpoledne. Skuteční odborníci sbírají poznatky a zkušenosti celé roky. Pokud máte zájem o pracovní uplatnění v pozici marketéra, vaše začátky může významně urychlit práce v některé se zaběhlých agentur.

Druhy internetového marketingu

Možností, jak realizovat internetový marketing, je celá řada. Metody na sebe mnohdy navazují, případně se překrývají a doplňují. Není proto jednoduché jasně definovat kategorie. Z hlediska způsobu oslovení hovoříme o outbound marketingu a inbound marketingu.

Zatímco pilířem outbound marketing je přímé oslovování potenciálních klientů (např. formou e-mailingu), inbound marketing staví na metodách, které vedou k tomu, že si zákazník zboží či službu najde sám (např. prostřednictvím PR článků v magazínech).

PPC reklama

Mezi základní strategie internetového marketingu patří PPC (pay per click) reklama, za kterou inzerent platí až v momentě, kdy uživatel klikne na placený odkaz.

PPC reklamu lze umístit do vyhledávací či obsahové sítě. Rozdíl spočívá v tom, že zatímco reklamy ve vyhledávací síti uživatelé vidí ve výsledcích vyhledávání (tzn. jako odpověď a určitý dotaz), a je tedy možné je velmi přesně zacílit, reklamy v obsahové síti mají podobu bannerů (obvykle kombinují grafiku s textem) a cílení je možné např. v rámci remarketingu.

K tomu, aby byla PPC kampaň skutečně efektivní, je důležité nepodcenit kvalitu textů (na pomoc si můžete přizvat zkušeného copywritera) a grafiky. Naprostým základem je pak kvalitní analýza klíčových slov, díky které se reklamy zobrazí pouze na relevantní dotazy.

SEO

Dalším pilířem internetového marketingu je optimalizace webu pro vyhledávače neboli SEO (zkratka ang. Search Engine Optimization). Jedná se o soubor aktivit (optimalizačních postupů), na základě kterých vyhledávač web zařadí na dohledatelné pozice ve výsledcích vyhledávání.

Mezi základní pilíře SEO patří analýza klíčových slov (nejrelevantnější klíčová slova se musí objevit v textovém obsahu dané stránky), eliminace potenciálních technických problémů bránících indexaci (tzv. technické SEO), vytvoření správné struktury webu, smysluplné interní prolinkování,vyladění (dooptimalizace) vstupních stránek a linkbuilding (systematická tvorba zpětných odkazů).

Výhodou SEO je fakt, že kvalitně optimalizovaný web přivádí relevantní návštěvnost dlouhodobě. Neplatí se za proklik, návštěvnost přichází z tzv. organických výsledků. Přesto je důležité sledovat trendy a flexibilně reagovat na nové požadavky vyhledávačů.

Zároveň je dobré vědět, že i v dnešní době hrají významnou roli zpětné odkazy (odkazy mířící na web z jiných stránek). Backlinky zvyšují autoritu webu z pohledu algoritmů vyhledávačů, a navíc mohou sloužit i jako zajímavý zdroj návštěvnosti.

Marketing na sociálních sítích

Internetový marketing by se již bez aktivit na sociálních sítích neobešel. Platformy jako Facebook, Instagram, ale i menší, úzce profilované sociální sítě, lze využít při propagaci služeb a produktů, k posilování značky a v neposlední řadě při interakci se zákazníky.

Možností, jak sociální sítě zahrnout do marketingového mixu, je celá řada. K těm nejjednodušším způsobům patří pravidelná publikace relevantního obsahu s hodnotnými informacemi. Člověk, který se o marketingové aktivity na sociálních sítích stará, by měl s obecenstvem komunikovat citlivě a „správným jazykem“.

E-mailing

O oslovování zákazníků e-maily se sice v poslední době nepíše tak často jako o modernějších formách internetového marketingu, ale přesto stále platí, že jde jeden z nosných pilířů inbound marketingu.

Stěžejním nástrojem e-mailingu zůstávají newslettery (e-maily s reklamním sdělením cílené na přihlášené odběratele), mezi další typy e-mailů patří promo e-maily, transakční e-maily a různé speciální nabídky.

E-mail marketing umožňuje předávání důležitých informací a propagaci nových služeb či produktů, a to s nízkými náklady a přesným zacílením.

Od 25. května 2018 je nutné při tvorbě e-mailingových kampaní striktně dodržovat Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

Další druhy internetového marketingu

Kromě výše uvedených oblastí se nabízí i jiné způsoby, jak podpořit prodej prostřednictvím internetu. Za zmínku stojí například tzv. webový marketing, což je soubor metod vedoucích ke zvýšení konverze na samotném webu (obvykle se jedná o úpravy v souladu s UX a UI designem).

Specifickou oblastí internetového marketingu je pak affiliate (provizní) marketing, který spočívá ve spolupráci s obchodníky. Ti získávají provizi za přivedené zákazníky nebo uskutečněné konverze.

Je to pro Vás složité? Potřebujete nakoupit zpětné odkazy nebo posty na sociálních sítích? Využijte služeb PR Yard Asistence!

Zavolejte na 📞 (+420) 774 776 765 nebo napište na 📧 info@pryard.com, 📢 sdělte nám co potřebujete 🤩 a zbytek už zařídíme. 👍

Zaregistrovat se zdarma

Obsahový marketing

Vytvářet a šířit obsah, který zaujme návštěvníky internetu, informuje je o vašich službách nebo produktu a má je vyzvat ke koupi vašich služeb nebo produktu. Obsah na internetu uživatelé konzumují aktivně (vyhledávače) nebo pasivně (magazíny a sociální sítě). Obsahový marketing pomocí PR článků a příspěvků na sociálních sítích Vám pomůže dostat potřebné informace ke konzumentům obsahu tam kde ho hledají nebo konzumují.

PR články (advertoriály)

PR články jsou reklamní články psané redaktorem jako běžný obsah média. Díky tomu často čtenář nevnímá reklamní sdělení jako reklamu, ale jako šikovný informativní článek. Placené neboli sponzorované články patří tedy do podprahové reklamy. PR články je zkratka používaná v českém jazyce pro výraz „placené reklamní články„. V odborných kruzích se používá spíše výraz „advertoriály„, který je složen ze dvou anglických slov „advert“ (reklama) a „editorial“ (článek psaný redaktorem). V platformě PR yard můžete objednat PR články v češtině, slovenštině, polštině, němčině a angličtině.

Linkbuilding pomocí placených článků

Placené články se často využívají jako jedna z metod linkbuildingu. Linkbuilding je anglický výraz pro „získávání zpětných odkazů„. Internetové vyhledávače řadí stránky ve výsledcích vyhledávání (SERP) podle popularity stránky. K hodnocení popularity stránek používá více zdrojů, kterým se říká signály. Popularitu stránky určují převážně ze zpětných odkazů. Každá stránka má určitou popularitu, kterou se některé SEO nástroje snaží vyjádřit pomocí „ranku“. Stránka s vyšší popularitou by měla mít vyšší rank. V PR Yard katalogu můžete řadit podle statistik z Ahrefs (+ MOZ).