Po objednání publikace článku se na hlavní stránce administrace objeví seznam rozpracovaných objednávek. Objednávka se zobrazí i v detailu vaší poptávky, do které se dostanete přes její název levém menu.

V seznamech objednávek si ke každé objednávce můžete dát žlutou hvězdičku pro její označení a zvýraznění. Kliknutím na stav objednávky se dostanete do detailu objednávky.

Proces objednávky

  1. Potvrzení objednávky
  2. Dodání návrhu článku
  3. Kontrola publikace

1. Potvrzení objednávky

Záznamy v katalogu mají bílou nebo žlutou barvu podbarvení. Žluté záznamy jsou přímé nabídky od vydavatelů přímo pro vaši poptávku. Pokud objednáte žlutý záznam bez změny nabídnuté cenu je obchod ihned platný a považuje se za potvrzený. Pokud objednáte bílý záznam nebo u žlutého jste požadovali slevu, tak musí vydavatel do 3 dnů potvrdit vaši objednávku. Pokud ji nepotvrdí, tak je objednávka zrušena.

2. Dodání návrhu článku

V objednávce můžete volitelně vybrat „napsání od autora stránky“ nebo „napsání od PR Yard redakce“. Pokud nevyberete ani jednu volbu, tak vás systém vyzve k vložení obsahu článku do určeného formuláře. Pokud vyberete napsání od autora stránky nebo PR Yard redakce, tak do 5 dnů dostanete návrh článku ke kontrole. O dodání návrhu článku budete informováni emailem. PR Yard redakce v 90% dodává článek do 3 dnů.

K článku můžete psát autorovi nebo redaktorovi připomínky k dodaného textu k úpravě pomocí okna pod návrhem článku.

Pokud není návrh článku do 3 dnů od poslední komunikace schválen nebo připomínkován zkontroluje dodaný návrh přidělený kontrolor. Když publikovaný článek odpovídá zadání, tak jej kontrolor schválí k publikaci. Pokud neodpovídá, tak ho kontrolor za inzerenta u autora/redaktora reklamuje. Pokud autor bude ignorovat žádosti o úpravu návrhu článku, může kontrolor objednávku po domluvě s inzerentem stornovat.

3. Kontrola publikace

Po schválení návrhu článku musí vydavatel do 5 dnů publikovat článek. Pokud není možné publikovat článek v tomto termínu, například kvůli plnosti publikačního plánu, zadá vydavatel do systému předpokládaný datum publikace.

Publikovaný článek je nejdříve zkontrolován kontrolory PR Yardu na obsahovou shodu s schváleným návrh článku a zda není jiný problém (překrytí reklamou). Poté je publikace schválena a inzerent je informován emailem s odkazem na článek.

Pokud inzerent potřebuje změnu (změna adresy firmy, stažení článku) v článku po schválení publikace stačí napsat na interní podporu (levé menu dole) a naši kontroloři vše s redakcí zajistí.

Každý článek po schválení prochází týdenní kontrolou a případné změny nebo odstranění článku řešíme automaticky s redakcí. Výsledky průběžné kontroly může vidět inzerent v levém menu v položce „Moje články“.

Expirace objednávky

V přehledech objednávek se zobrazuje i datum expirace objednávky. Datum a čas expirace je informativní údaj, který určuje do kdy se má stát další akce s objednávkou. Někdy expirace vede k ukončení objednávky (akceptace nabídky, dodání návrhu, publikace článku), aby se inzerentovi zbytečně neblokovali prostředky na objednávce, která „nedopadne“. Někdy expirace vede k aktivitě kontrolora, který na straně inzerenta, vydavatele nebo redaktora vykomunikuje telefonem nebo emailem v čem je problém a zařídí jeho nápravu (nezkontrolování návrhu článku, nereagování na komentáře). Cílem kontrolora je primárně úspěšně dokončit objednávku.

Časování kroků

  1. Schválení nabídky nebo protinabídky vydavatelem – 3 dny.
  2. Dodání návrhu článku – 5 dní.
  3. Reakce na návrh článku nebo komentář protistrany – 3 dny. Expirace se vždy nastavuje k poslednímu komentáři.
  4. Publikace článku – 5 dnů nebo nastavený datum publikace.

Detail objednávky

V horní části stránky se vám můžou zobrazovat zprávy od redaktora nebo vydavatele. Kliknutím na tlačítko „Ok“ potvrdíte přečtení zprávy a zpráva se schová. Zpráva zůstane zaznamenána v historii objednávky (timeline) v spodní části stránky.

První blok obsahuje technické informace o stránce včetně jejího popisu.

Druhý blok obsahuje formulář pro vložení nebo schválení návrhu článku. Pokud čekáte na napsání od autora nebo redakce, tak se nemusí tento blok dočasně zobrazovat.

Třetí blok obsahuje formulář pro odeslání zprávy redaktorovi nebo vydavatelovi. Komunikační formuláře se dynamicky zobrazují podle stavu v kterém je objednávka.

Čtvrtý blok obsahuje historii obchodu v podobě časové linky. zde se zaznamenávají důležité milníky a komunikace s redaktorem nebo vydavatelem.

Dohled nad objednávkami

Všechny objednávky jsou průběžně kontrolovány určenými kontrolory, kteří v případě nejasností nebo problémů aktivně zasahují. Dokončené objednávky jsou i po jejich dokončení strojově kontrolovány přibližně jednou týdně. V případě problémů je opět kontroloři aktivně řeší.

Je to pro Vás složité? Potřebujete nakoupit zpětné odkazy nebo posty na sociálních sítích? Využijte služeb PR Yard Asistence!

Zavolejte na 📞 (+420) 774 776 765 nebo napište na 📧 info@pryard.com, 📢 sdělte nám co potřebujete 🤩 a zbytek už zařídíme. 👍

Zaregistrovat se zdarma

Obsahový marketing

Vytvářet a šířit obsah, který zaujme návštěvníky internetu, informuje je o vašich službách nebo produktu a má je vyzvat ke koupi vašich služeb nebo produktu. Obsah na internetu uživatelé konzumují aktivně (vyhledávače) nebo pasivně (magazíny a sociální sítě). Obsahový marketing pomocí PR článků a příspěvků na sociálních sítích Vám pomůže dostat potřebné informace ke konzumentům obsahu tam kde ho hledají nebo konzumují.

PR články (advertoriály)

PR články jsou reklamní články psané redaktorem jako běžný obsah média. Díky tomu často čtenář nevnímá reklamní sdělení jako reklamu, ale jako šikovný informativní článek. Placené neboli sponzorované články patří tedy do podprahové reklamy. PR články je zkratka používaná v českém jazyce pro výraz „placené reklamní články„. V odborných kruzích se používá spíše výraz „advertoriály„, který je složen ze dvou anglických slov „advert“ (reklama) a „editorial“ (článek psaný redaktorem). V platformě PR yard můžete objednat PR články v češtině, slovenštině, polštině, němčině a angličtině.

Linkbuilding pomocí placených článků

Placené články se často využívají jako jedna z metod linkbuildingu. Linkbuilding je anglický výraz pro „získávání zpětných odkazů„. Internetové vyhledávače řadí stránky ve výsledcích vyhledávání (SERP) podle popularity stránky. K hodnocení popularity stránek používá více zdrojů, kterým se říká signály. Popularitu stránky určují převážně ze zpětných odkazů. Každá stránka má určitou popularitu, kterou se některé SEO nástroje snaží vyjádřit pomocí „ranku“. Stránka s vyšší popularitou by měla mít vyšší rank. V PR Yard katalogu můžete řadit podle statistik z Ahrefs (+ MOZ).