Advertoriál je termín, na který v souvislosti s online inzercí nenarazíte tak často, a tak vám možná unikl jeho skutečný význam či přínos. Napravte to a přečtěte si, co to advertoriál je, jak funguje a jaké jsou jeho cíle.

Co je to advertoriál?

Pod názvem advertoriál (advertorial) se skrývá placená inzerce, která se na první pohled nijak výrazně neliší od běžného redakčního obsahu. Termín vznikl slepením dvou anglických výrazů – reklama (advertisement) a redakční text (editorial).

Advertoriál má obvykle podobu psaného textu, tedy článku nebo jiného žurnalistického formátu (např. recenze, rozhovoru...). Setkat se ním však lze také v televizi a rozhlase, kde se objevuje samostatně nebo jako součást nějakého programu. Zpravidla se jedná o kratší prezentaci produktů/služeb s informativním charakterem.

Tvorbu advertoriálů mají na svých bedrech copywriteři, PR manažeři a marketéři. Jakožto reklama musí být advertoriál označen jako „placená inzerce“ (případně být jinak rozpoznatelně oddělen od neplaceného obsahu).

Advertoriál vs. PR článek

Na první pohled je advertoriál totožný s běžným PR článkem – a mnoho marketérů tyto pojmy skutečně zaměňuje. Jako PR článek se však často označuje i plytký „SEO text“, který se používá především při budování zpětných odkazů. S takovým PR článkem má advertoriál pramálo společného.

Mezi typické znaky advertoriálu patří vysoká informační hodnota. Autor se čtenářům (posluchačům) snaží téma objasnit více do hloubky a nepoužívá k tomu prvoplánové obraty, které jsou typické pro jiné formy reklamy.

Cíle advertoriálu

Advertoriály nachází využití v rámci různých fází marketingové strategie. Nejčastěji se využívají jako zdroj informací o produktech a službách, při posilování vztahu zákazníků vůči značce, k ovlivňování veřejného mínění a samozřejmě i k posílení prodeje.

Je to pro Vás složité? Potřebujete nakoupit zpětné odkazy nebo posty na sociálních sítích? Využijte služeb PR Yard Asistence!

Zavolejte na 📞 (+420) 774 776 765 nebo napište na 📧 info@pryard.com, 📢 sdělte nám co potřebujete 🤩 a zbytek už zařídíme. 👍

Zaregistrovat se zdarma

Obsahový marketing

Vytvářet a šířit obsah, který zaujme návštěvníky internetu, informuje je o vašich službách nebo produktu a má je vyzvat ke koupi vašich služeb nebo produktu. Obsah na internetu uživatelé konzumují aktivně (vyhledávače) nebo pasivně (magazíny a sociální sítě). Obsahový marketing pomocí PR článků a příspěvků na sociálních sítích Vám pomůže dostat potřebné informace ke konzumentům obsahu tam kde ho hledají nebo konzumují.

PR články (advertoriály)

PR články jsou reklamní články psané redaktorem jako běžný obsah média. Díky tomu často čtenář nevnímá reklamní sdělení jako reklamu, ale jako šikovný informativní článek. Placené neboli sponzorované články patří tedy do podprahové reklamy. PR články je zkratka používaná v českém jazyce pro výraz „placené reklamní články„. V odborných kruzích se používá spíše výraz „advertoriály„, který je složen ze dvou anglických slov „advert“ (reklama) a „editorial“ (článek psaný redaktorem). V platformě PR yard můžete objednat PR články v češtině, slovenštině, polštině, němčině a angličtině.

Linkbuilding pomocí placených článků

Placené články se často využívají jako jedna z metod linkbuildingu. Linkbuilding je anglický výraz pro „získávání zpětných odkazů„. Internetové vyhledávače řadí stránky ve výsledcích vyhledávání (SERP) podle popularity stránky. K hodnocení popularity stránek používá více zdrojů, kterým se říká signály. Popularitu stránky určují převážně ze zpětných odkazů. Každá stránka má určitou popularitu, kterou se některé SEO nástroje snaží vyjádřit pomocí „ranku“. Stránka s vyšší popularitou by měla mít vyšší rank. V PR Yard katalogu můžete řadit podle statistik z Ahrefs (+ MOZ).