Rubriky
Blog Slovník pojmů

Normostrana

Standardní délka normostrany používaná v PR Yardu je 1500 znaků bez mezer.

Délka české normostrany je 1800 znaků včetně mezer. Tato délka vychází z funkčnosti psacích strojů (60 znaků na 30 řádcích). Každá země má vlastní standard délky od 1125 znaků bez mezer až po 1800 znaků s mezerami. V anglofonním světě se navíc používá počet slov místo počtu znaků (USA 250 slov).

Tržiště PR Yard poskytuje služby publikace článků, psaní textů a jejich překladů. Evropská Unie je spojujícím prvkem mnoha evropských zemí, pro komunikaci mezi jednolivými státy používá vlastní standardy. Evropský standard pro normostranu je 1500 znaků bez mezer. PR Yard je mezinárodní, proto používá tuto evropskou normu.