Rubriky
Blog Návody

Kopírování kampaní

Dnešní aktualizace administrace pro inzerenty obsahuje vylepšení o které si řekli markeťáci z Fresh Crackers. Fresh Crackers je komunita PR markeťáků, kteří se starají o marketing na sociálních sítích firmám i korporacím.

Prvním vylepšením je tlačítko „kopírovat kampaň“ (první obrázek). Zobrazuje se v detailu kampaně hned vedle tlačítek „Upravit kampaň“ a „Archivovat kampaň“. Toto tlačítko Vás přesměruje do formuláře pro založení kampaně a všechny údaje z původní kampaně Vám přednastaví do formuláře nové kampaně.

Druhým vylepšením je pro inzerenty možnost stáhnout svoji nabídku nebo protinabídku před vypršením třídenní lhůty pro přijmutí nabídky publisherem. (druhý obrázek)

Třetím vylepšením je rozšíření exportu kampaní o export aktuálního stavu všech obchodů včetně nedokončených. „Export – publikované“ je vhodný pro další využití v SEO nástrojích pro sledování zpětných odkazů. „Export – vše“(třetí obrázek) je vhodný pro průběžné reportování stavu kampaně pro klienty markeťáků.

Rubriky
Blog Návody

Export seznamu koupených článků

V detailu kampaně ve spodní části stránky je seznam všech objednaných (i rozpracovaných) článků. Tento seznam obsahuje:

 1. Url média
 2. Url článku
 3. Datum publikování nebo stav objednávky a případné upozornění na nové zprávy od publishera
 4. Cena za článek
 5. Tlačítko pro zobrazení detailu obchodu

Pokud již máte alespoň jeden dokončený a publikovaný článek, tak se Vám pod seznamem objeví tlačítko pro stažení seznamu zakoupených článků. Export obsahuje POUZE dokončené a publikovaná články. Soubor je ve formátu CSV s středníkem jako oddělovačem a obsahuje sloupce:

 1. Url článku
 2. Datum publikace
 3. Cena za článek
Rubriky
Blog Návody

Návod pro vydavatele

Registrace

Stránka pro vstup do systému je na adrese „market.pryard.com„. Do systému můžete vstoupit jedním z tlačítek pro přihlášení přes Vaši oblíbenou sociální síť nebo emailem a heslem. Při prvním vstupu do administrace Vám systém automaticky vytvoří účet, takže se nemusíte registrovat.

Základní nastavení

Po prvním vstupu do systému se Vás administrace zeptá na několik potřebných údajů pro základní nastavení:

 • Druh účtu : vydavatel(zvolte) nebo inzerent
 • Měna: výběr mezi Czk (Kč), Eur (€) a Usd ($)
 • (možnost) Email: pokud ho Vaše sociální síť neposkytuje

Pokud Vaše sociální síť neposkytuje autorizovanou (ověřenou) emailovou adresu nebo jste zvolili přihlášení pomocí emailové adresy bude na Váš email odeslán autorizační email s odkazem pro ověření emailové adresy, který je nutné navštívit.

Administrace

V administraci naleznete vlevo menu. Menu je rozděleno na tři části. První část „PR články“ obsahuje seznam Vašich aktivních stránek/účtů, pokud je máte. A odkaz na přidání nové stránky.

Vpravo nahoře pod vaší emailovou adresou se nachází odkaz pro bezpečné odhlášení.

Na hlavní stránce administrace se Vám zobrazují všechny důležité informace. Zobrazují se zde Vaše rozjednané obchody a Vaše prostory.

Přidání stránky/sociálního účtu

Odkaz „Přidat prostor“ na přidání stránky nebo sociálního účtu naleznete v levém menu v sekci „PR články“. Formulář obsahuje níže uvedené prvky.

 • Url – zadejte webovou adresu Vaší stránky nebo sociálního účtu. Vhodné je místo ručního zapsání zkopírovat adresu z adresního řádku prohlížeče, aby obsahovala i správný prefix domény (https:// nebo www.).
 • Název – zadejte název pod kterým se Vám (i inzerentům) bude zobrazovat vaše stránka v menu. Url adresa (RozarkyRecepty.cz) není vhodný název, vhodnější je slovní název (Rozárky recepty).
 • Jazyk – vyberte jazyk v jakém je psán obsah stránky. Pokud píšete ve více jazycích, vyberte ten v kterém píšete častěji.
 • Popis – sepište vše důležité o Vaší stránce, tento popis se bude zobrazovat inzerentům v detailu o Vašem prostoru. Přidejte i podmínky Vaší publikace (obrázky, odkazy, nofollow, délka článku)
 • Zařadit do veřejného katalogu – Vyberte zda chcete, aby Váš prostor inzerenti viděli v katalogu a mohli Vám dávat nabídky bez toho, aniž by jste se museli nabízet. Pokud nejste v katalogu zařazeni, vidí Váš prostor inzerenti, až když se nabídnete k kampani.
 • Návštěvnost – vyplňte unikátní návštěvnost za měsíc (UI)
 • Cena – zadejte cenu za samostatnou publikaci článku. Doplňte cenu za kterou příspěvek vytvoříte a případně další služby, které nabízíte.

Jsou přijaty pouze stránky, které odpovídající níže uvedeným minimálním standardů.

Webové stránky:

 1. Ahrefs DR10+
 2. Hodnota organic keywords a organic traffic je stejná nebo vyšší než Ahrefs DR
 3. Počet domén na které se odkazuje je maximálně 10x větší než počet domén, které odkazují na web
 4. Odkazující domény jsou >50% dofollow
 5. Zpětné odkazy jsou <50% nofollow

Sociální účty: 

 1. Minimálně 1000 sledujících
 2. Minimálně 1% engagement

Úprava prostoru

Odkaz na úpravu Vašeho prostoru (název, popis, ceny atd.) naleznete na hlavní stránce administrace v přehledu přidaných prostorů v podobě modré tužky.

Zapnutí, vypnutí a zrušení prostoru

Na hlavní stránce administrace je u každého prostoru vpravo semafor s třemi tlačítky. Pokud je nějaké talčítko barevné znamená to aktuální stav prostoru.

 • Zapnuto (šipka vpravo, zelené play) – prostor je aktivní, může se zobrazovat v katalogu.
 • Pozastaveno (2 svislé čárky, oranžové stop) – prostor je pozastaven. Pokud je povolen v katalogu tak se nezobrazuje. Pokud jste dali nabídky, tak se inzerentům nezobrazují. Vhodné pokud jedete na dovolenou a víte, že nemůžete reagovat na obchody a nechcete si kazit skóre dokončených obchodů.
 • Smazat (křížek) – smaže prostor z Vašeho účtu.

Nabízení se k poptávkám

V levém menu u názvů prostorů se Vám zobrazuje počet odpovídajících kampaní na které jste ještě nereagovali. Kliknutím na název prostoru v levém menu nebo přehledu na hlavní stránce administrace se dostanete na výpis kampaní k danému prostoru.

Pro nabídnutí klikněte na zelené tlačítko „Nabídnout se“. Takto se prostor inzerentovi zobrazí v katalogu bez ohledu na zařazení v katalogu s barevným podbarvením.

Pokud Vás kampaň neoslovila, můžete kliknou na červené tlačítko „Odmítnout“. Toto tlačítko Váš prostor inzerentovi odebere z katalogu pokud jste se nechali do katalogu zařadit.

Pod kampaněmi máte červené tlačítko pro hromadné odmítnutí všech kampaní a zelená tlačítka pro přesun mezi prostory, pokud jich máte více.

Průběh obchodu

Publikace dodaného článku

Při obchodu „publikování dodaného článku“ Vám bude dodán článek k publikaci. Na publikaci článku máte 5 dní. Po publikaci článku zadáte do administrace url publikovaného článku. Publikace článku bude zkontrolována kontrolory a článek Vám bude proplacen.

Napsání a publikování článku

Po potvrzení platnosti obchodu máte 5 dní na dodání návrhu (draft) článku. Následně inzerent do 3 dnů schválí návrh článku. Po celou dobu můžete komunikovat pomocí interního chatu s inzerentem. Pokud bude chtít inzerent návrh článku upravit, bude Vás kontaktovat přes interní chat. Po schválení návrhu článku máte 5 dní na publikaci článku. Url publikovaného článku zadáte do administrace k obchodu. Publikovaný článek bude zkontrolován kontrolory, zda odpovídá schválenému návrhu a následně proplacen. Při neodpovídajícím článku budou kontroloři s Vámi řešit úpravu článku. Pokud článek nepublikujete, obchod se zruší.

Výplata provize

O výplatu připsaného kreditu můžete požádat kdykoliv a od jakékoliv částky. Odkaz na výplatu provize naleznete v pokladně. Po podání žádosti o výplatu budou znovu zkontrolovány existence publikovaných článků. V případě nekompletnosti budete kontaktováni kontrolory. V případě, že bude vše v pořádku budete vyzváni emailem k dodání faktury nebo k doplnění fakturačních údajů do uživatelského nastavení. Doporučujeme před první výplatou provize v Nastavení doplnit Fakturační údaje a Bankovní údaje.

Autorizovaná podpora

Máte-li jakýkoliv problém nebo dotaz využijte autorizované podpory v administraci. Pokud jsme online, tak se Vám v pravém dolním rohu zobrazuje chatovací okno. Pokud nejsme online tak v menu je „Podpora“. Na každý dotaz reagujeme maximálně do 24 hodin.

Rubriky
Blog Návody

Návod pro inzerenty

Registrace

Stránka pro vstup do systému je na adrese „market.pryard.com„. Do systému můžete vstoupit jedním z tlačítek pro přihlášení přes Vaši oblíbenou sociální síť nebo emailem a heslem. Při prvním vstupu do administrace Vám systém automaticky vytvoří účet, takže se nemusíte registrovat.

Základní nastavení

Po prvním vstupu do systému se Vás administrace zeptá na několik potřebných údajů pro základní nastavení:

 • Druh účtu: inzerent (zvolte) nebo vydavatel
 • Měna: výběr mezi Czk (Kč), Eur (€) a Usd ($)
 • (možnost) Email: pokud ho Vaše sociální síť neposkytuje

Pokud Vaše sociální síť neposkytuje autorizovanou (ověřenou) emailovou adresu nebo jste zvolili přihlášení pomocí emailové adresy bude na Váš email odeslán autorizační email s odkazem pro ověření emailové adresy, který je nutné navštívit.

Administrace

V administraci naleznete vlevo menu. Menu je rozděleno na tři části. První část „Publikace článků“ obsahuje katalog stránek a seznam Vašich aktivních poptávek, pokud je máte a odkaz na vytvoření poptávky.

Vpravo nahoře pod vaší emailovou adresou se nachází odkaz pro bezpečné odhlášení.

Na hlavní stránce administrace se Vám zobrazují všechny důležité informace. Zobrazují se zde Vaše rozpracované obchody a Vaše poptávky.

Navýšení kreditu

Odkaz na navýšení kreditu naleznete v horním menu „Dobít kredit“.

Před prvním kreditu si doplňte fakturační údaje, Formulář pro nastavení fakturačních údajů naleznete pod formulářem pro dobití kreditu.

Ve formuláři pro navýšení kreditu zadejte částku, kterou chcete dobít. Minimální částka je 1000 Kč (50€, 50$). K částce bude připočteno +21% DPH. Pokud jste ve fakturačních údajích vyplnili platné evropské DIČ (mimo ČR) bude využit reverse charge a na dokladech bude 0% DPH. V tomto formuláři vytvoříte podklady, které se Vám zobrazí v tabulce pod formulářem.

V tabulce přehledu plateb naleznete odkaz na proformu (zálohový doklad) v PDF ke stažení. Platby se párují podle variabilního symbolu (VS) v proformě. Naleznete zde i odkaz pro online platbu platební kartou.

Platby kartou se připisují okamžitě. Platby přes bankovní účet se připisují každých 5 minut.

Při každém dobití kreditu Vám přijde na email odkaz na stažení daňového dokladu. Stažení daňového dokladu je možné i z tabulky přehledu navýšení kreditu.

Vytvoření poptávky

Odkaz „Vytvořit poptávku“ na vytvoření poptávkynaleznete v levém menu v sekci „Články & příspěvky“. Formulář obsahuje níže uvedené prvky.

 • Název – pojmenujte Vaši poptávku. Pod tímto názvem ji budete vidět.
 • Umístění – vyberte o jaké média máte zájem. Nabízíme webové stránky, Instagram, Twitter, Facebook a Youtube.
 • Jazyk – vyberte v jakých jazycích máte zájem o články q příspěvky. Nabízíme Články & příspěvky v češtině, slovenštině, němčině, polštině a angličtině.
 • Kategorie – vyberte kategorie médií o které máte zájem.
 • Propagovaná stránka – Vaše stránka nebo sociální účet, který chcete propagovat.
 • Klíčová slova/hastagy – zadejte hlavní slova týkající se Vaší poptávky.
 • Zadání – sepište vše co potřebuje vydavatel který pro Vás bude psát článek vědět a co má v článku zmínit. Delší a výřečnější zadání je vždy lepší. Pokud chcete publikovat již napsaný článek můžete ho zkopírovat sem.
 • Přílohy – přidejte obrázky, které chcete mít v článku. Pokud chcete jenom publikovat napsaný článek, sem ho můžete přidat.

Po uložení poptávky budete přesměrováni na hlavní stránku administrace. Nová poptávka bude první v seznamu poptávek. Pokud máte kredit začne se poptávka zobrazovat vydavatelům/influencerům jako poptávka a hned Vám začnou posílat nabídky, které se Vám zvýrazní v katalogu žlutým podbarvením.

Úprava poptávky

Poptávky můžete upravovat dle potřeby do prvního přijetí obchodu. Úprava poptávky se zablokuje, aby se zadání neměnilo vydavatelům v průběhu práce. V přehledu poptávek (v levém menu kliknete na název poptávky) naleznete tlačítko pro úpravu poptávky. Hned vedle tohoto tlačítka naleznete i šedé tlačítko pro archivaci poptávky. Archivované poptávky se nezobrazuje vydavatelům a nezobrazuje se Vám v levém menu a v přehledu na hlavní stránce administrace. V menu pod seznamem poptávek naleznete odkaz pro vstup do archivu. Poptávky v archivu si můžete prohlížet včetně uskutečněných obchodů a kdykoliv je obnovit.

Výběr z katalogu stránek

Tlačítko pro vstup do katalogu je v levém menu.

V levé části katalogu najdete filtrování záznamů v katalogu. Vybrané parametry je potřeba potvrdit tlačítkem dole s nápisem „Odeslat“. Vypsané záznamy si můžete řadit pomocí šipek u parametrů.

Ikona v levé části výpisu identifikuje typ umístění (webová stránka sociální síť). Kliknutím na název stránky se Vám do nového okna otevře samotná stránka. Podržení ukazatele u otazníku u názvu stránky Vám zobrazí detailní popis samotné stránky. Je také zobrazen primární jazyk stránky. Pod názvem je zobrazena hlavní kategorie stránky (auto, domácnost, kosmetika,…).

Sloupce s parametry se zobrazují dle druhů médií, které se zobrazují. když si vyberete jenom webové stránky nezobrazují se sloupce pro sociální sítě a naopak.

Udávaná „Cena od“ je cena za publikaci. Po najetí myší na otazníček u ceny uvidíte celý ceník vybrané stránky.

Výpis katalogu není stránkovaný a zobrazuje maximálně 500 odpovídajících stránek. Pokud Vám výpis nestačí je vhodné využít další parametry ve filtraci.

Do jedné poptávky můžete přidat (koupit) neomezený počet publikací (objednávek).

Poznámka: v katalogu jsou pouze stránky, které odpovídající níže uvedeným minimálním standardů.

Webové stránky:

 1. Ahrefs DR10+
 2. Hodnota organic keywords a organic traffic je stejná nebo vyšší než Ahrefs DR
 3. Počet domén na které se odkazuje je maximálně 10x větší než počet domén, které odkazují na web
 4. Odkazující domény jsou >50% dofollow
 5. Zpětné odkazy jsou <50% nofollow

Sociální účty: 

 1. Minimálně 1000 sledujících
 2. Minimálně 1% engagement

Průběh obchodu

Objednání v katalogu

V katalogu se Vám zobrazuje červené tlačítko „Koupit“. Kliknutím na toto tlačítko se Vám zobrazí okno s ceníkem, kde si vyberete služby o které máte u stránky zájem.

Článek Vám může napsat provozovatel stránky (napsání od autora) nebo copywriteři služby PR Yard (napsání od PR Yard). Pokud nevyberete napsání, systém Vás v detailu obchodu vyzve k dodání článku pro publikaci. Napsání od autora stránky může být někdy povinné, pokud majitel stránky nepublikuje texty napsané někým jiným. Pokud vyberete napsání od PR Yard, dostanete originálně psaný článek o délce 2 normostrany (3000 znaků bez mezer, přibližně 500 slov).

Pod ceníkem se Vám cena za vybrané služby sčítá, tuto finální cenu můžete upravit a tím udělat prodávajícímu protinabídku. Upozornění: výrazně nižší protinabídky bývají často odmítány.

Pokud není řádek žlutě podbarvený posíláte nabídku obchodu vydavatelovi. Při odeslání nabídky se Vám zablokuje v pokladně odpovídající část kreditu. Pokud vydavatel do 3 dnů nezareaguje, nabídka se stornuje a Vám se odblokuje blokovaný kredit. K nabídce Vám může vydavatel poslat protinabídku pokud není s Vaší cenou spokojen. Pokud během tří dnů nezareagujete, protinabídka se ruší a s ní i Vaše nabídka.

Publikace dodaného článku

Pokud je kampaň typu „pouze publikace“ budete vyzvání k dodání hotového článku vydavateli. Vydavatel má na publikaci 5 dní. Po publikaci článku naši kontroloři zkontrolují zda publikovaný článek odpovídá Vámi dodanému článku. Kontroloři odpovídající článek schválí a Vám se zobrazí URL publikovaného článku. Neodpovídající článek kontroloři budou reklamovat a vykomunikují s vydavatelem nápravu. Pokud článek nepublikuje, obchod bude zrušen.

Napsání a publikování článku

Po domluvení obchodu musí vydavatel do 5 dnů zaslat k Vaší kontrole návrh článku ke schválení. K návrhu článku můžete pomocí chatu žádat změny v článku. Pokud návrh není z Vaší strany schválen a komunikace ustane na více než 3 dni, tak se do obchodu vloží kontroloři. Kontrolor se bude snažit vykomunikovat návrh k vaší spokojenosti. Nebude-li možná domluva, bude obchod zrušen. Po schválení návrhu má vydavatel 5 dní na publikování článku. Po publikaci článku naši kontroloři zkontrolují zda publikovaný článek odpovídá Vámi dodanému článku. Kontroloři odpovídající článek schválí a Vám se zobrazí URL publikovaného článku. Neodpovídající článek kontroloři budou reklamovat a vykomunikují s vydavatelem nápravu. Pokud článek nepublikuje, obchod se ruší.

V průběhu obchodu můžete celou dobu komunikovat s vydavatelem v detailu obchodu pomocí interního chatu.

Adresy publikovaných článků včetně data publikace a ceny naleznete v detailu kampaně.

Autorizovaná podpora

Máte-li jakýkoliv problém nebo dotaz využijte autorizované podpory v administraci. Pokud jsme online, tak se Vám v pravém dolním rohu zobrazuje chatovací okno. Pokud nejsme online tak v menu je „Podpora“. Na každý dotaz reagujeme maximálně do 24 hodin.

Rubriky
Blog Návody

Dynamické ceny nabídek

Byla nasazena aktualizace systému, která přináší dynamické ceny nabídek a řeší 30 menších úprav.

Všechny zaslané návrhy a připomínky uživatelů v PR Yardu nepadají do kanálu, ale všechny jsou posouzeny a případně zařazeny do pořadníku pro vývoj systému. V současné době je v seznamu 40 požadavků a dnešní aktualizace řeší 30 z nich. Hlavní skupiny změn jsou doplnění některých chybějících informativních emailů, vyladění orientace uživatele v průběhu obchodu, podrobnější výpis historie obchodu

Hlavní novinka aktualizace je nasazení dynamických cen nabídek. Není to velká změna, je to jen měnová korekce. Cena nabídek se může drobně měnit například kvůli pohybu měnového kurzu v průběhu dne. Cena a kurz se v obchodu nově fixuje až k okamžiku přijetí nabídky nebo protinabídky. Proto se Vám může stát, že ráno a večer bude u nabídky trochu jiná cena pokud protistrana využívá jinou měnu než vy.

Rubriky
Blog Návody

Přihlášení přes sociální sítě

Uživatel: „Neradi se registrujeme a chceme tam hned!

PR Yard: „Cože? OMG?! Hmmm…Tak jo! :-)“

Tak nějak probíhal vývoj nového systému registrací a přihlašování do PR Yard.

Neradi se registrujeme

Zrušili jsme povinné registrace. Ano, zrušili! Od teď se již nemusíte registrovat, prostě se přihlásíte. Pokud nemáte vytvořený účet automaticky se Vám vytvoří a systém Vás obratem přihlásí.

A chceme tam hned

Další novinkou je přihlášení přes sociální sítě Facebook, Instagram, Twitter a Google. Nemusíte být registrovaní, při prvním přihlášení se Vám účet vytvoří automaticky. Stačí kliknout na tlačítko s Vaší sociální sítí a povolit PR Yardu autorizaci k Vašemu přihlášení do sociální sítě.

Pokud se přihlašujete poprvé do PR Yardu budete po přihlášení vyzváni k doplnění potřebných údajů. Pokud vaše sociální síť poskytuje při přihlášení potřebné údaje, budou Vám automaticky přednastaveny a nebudeme se Vás na ně ptát.

Vyzkoušejte nové přihlášení s automatickou registrací zde

Rubriky
Blog Návody

Zaslání návrhu příspěvku

Při objednávkách typu „Napsat a publikovat“ nejdříve publisher zasílá inzerentovi návrh článku/postu přes systém ke kontrole. Až po schválení návrhu (draftu) ho publisher publikuje. Obě strany mohou nad návrhem diskutovat pomocí interního chatu a publisher ho může vylepšovat ke spokojenosti inzerenta.

Publisher má v detailu obchodu formulář v podobě online wysiwyg editoru v kterém může sepsat článek/post a přidat obrázky/video dle potřeby. Formulář se používá jako běžný textový editor Microsoft Word nebo LibreOffice Writer. Pokud je okno formuláře malé je ve spodní části formuláře uprostřed posuvník, který si může okno zvětšit podle potřeby.

Návrh lze přepisovat a nová verze návrhu vždy přepíše starý návrh příspěvku. Návrhy se tedy neverzují a vždy se zobrazuje pouze aktuální verze.

Rubriky
Blog Návody

Cena za publikaci & cena za vytvoření a publikaci (pro publishery a influencery)

Při zadávání Vašeho „Prostoru„, ať je to blog nebo účet na sociální síti, zadáváte i Vaši představu kolik chcete dostat zaplaceno za příspěvek. Ve formuláři pro přidání „Prostoru“ jsou dvě možnosti a to „Cena za publikaci“ a „Cena za vytvoření a publikaci„.

Někdo chce jenom publikovat a nechce nic psát, a někdo chce zveřejňovat pouze vlastní příspěvky. Níže uvedený popis Vám pomůže pochopit tyto volby a správně je nastavit.

Cena za publikaci

Cena kterou chcete dostat za to, že pouze zveřejníte od inzerenta dodaný příspěvek. Příspěvek ke zveřejnění může být již součástí poptávky nebo Vám ho dodá inzerent v průběhu obchodu.

Pokud je příspěvek již součástí poptávky, jedná se o univerzální příspěvek, například to může být tisková zpráva. U těchto poptávek je cílem inzerenta uveřejnit jednotnou informaci pro co nejširší publikum.

Když příspěvek dodá inzerent v průběhu obchodu, jedná se o unikátní příspěvek vytvořený inzerentem na míru vašemu „Prostoru„. V takovém případě chce inzerent, aby příspěvek zapadl do Vašeho „Prostoru„.

Cena za vytvoření a publikaci

V tomto případě je po Vás požadováno, aby jste vytvořili obsah příspěvku a publikovali ho. Obsah příspěvku před publikací nejdříve posíláte přes systém inzerentovi ke schválení, který může požadovat v interním chatu úpravy. Po schválení příspěvku inzerentem můžete příspěvek zveřejnit.

Pokud nemáte zájem o jeden nebo druhý typ poptávek vyplňte do formuláře pro „Přidání prostoru“ hodnotu 0 (nula) a takové poptávky se Vám nebudou zobrazovat v „Poptávkách„.

Omezení pro přímé objednávky

Pokud jste zvolili u „Prostoru“ možnost „Zařadit do katalogu„, tak Vám inzerenti můžou posílat přímé objednávky. Tímto můžete eliminovat, aby Vám nechodili objednávky na publikaci příspěvků, když chcete jenom publikovat Vámi vytvořený obsah. Platí to i naopak.

Rubriky
Blog Návody

Přidání stránky

Aby vydavatel mohl přijímat objednávky advertoriálů (placené články) musí nejdříve přidat své stránky do systému. Vydavatel může přidat webové stránky a sociální účty na sociálních sítích Instagram, Facebook, Youtube a Twitter. Každá stránka se přidává do systému samostatně.

Kontrola stránky

Všechny nové stránky musí projít kontrolou administrátorů. Administrátoři kontrolují minimální technické, morální a zákonné požadavky na stránky. Informaci o výsledku první kontroly a povolení nebo nepovolení stránky v systému dostane vydavatel emailem.

Administrátoři stránky povolené v systému průběžně kontrolují automatickými technickými prostředky a vlastní vizuální kontrolou. Pokud stránka přestane splňovat minimální technické, morální nebo zákonné požadavky je vyřazena ze sytému. O vyřazení stránky je vydavatel informován emailem s u vedením důvodu vyřazení. Vyřazenou stránku je možné po odstranění nedostatkům zařadit zpět do systému po kontrole administrátory. Žádosti o znovuzařazení se píšou na interní podporu v administraci.

//TODO revize – tady jsem skončil, pokračovat níže

Nevkládejte weby a účty, které odporují zákonům nebo dobrým mravům ve Vaší zemi. Každý prostor (blog, účet) po přidání prochází kontrolou administrátorem jestli neobsahuje závadný obsah (drogy, násilí).

Níže naleznete popis jednotlivých formulářových polí a doporučení jak je správně vyplnit. Správné vyplnění formuláře pro přidání prostoru urychlí proces schválení prostoru administrátorem.

URL

Místo pro webovou adresu vašeho blogu, magazínu nebo účtu na sociální sítí (prostoru) . Adresa má vést na hlavní stránku prostoru a začíná http:// nebo ještě lépe https:// . Pokud máte obě varianty preferujte https:// verzi.

Jazyk

Jazyk kterým píšete příspěvky nebo články na vašem prostoru. Pokud používáte kombinaci jazyků, vyberte ten, který je převažující. ve formuláři je automaticky přednastaven Váš jazyk.

Název

Výstižné pojmenování vašeho prostoru. Nemusíte vkládat o jaký druh prostoru se jedná (blog, Instagram, Facebook, Twitter, Youtube), systém sám pozná jestli se jedná o webovou stránku nebo sociální síť a bude u vašeho názvu zobrazovat příslušnou ikonku webu nebo sociální sítě. Do názvu nepatří url adresa nebo doména blogu.

Popis

Popište o čem je tématicky Váš blog nebo účet na sociální síti. Inzerenty zajímá co a pro koho píšete, jakou máte historii a návštěvnost. Nevkládejte webové adresy, emaily, telefony a výzvy ke kontaktu mimo platformu PR Yard.

Cena publikace příspěvku

Cena za kterou jste ochotni publikovat inzerentem dodaný příspěvek. Pokud zadáte nulovou cenu nebudou se Vám k tomuto prostoru nabízet a zobrazovat poptávky pro samotnou publikaci. Inzerent může požadovat zveřejnění univerzálního příspěvku (tisková zpráva) nebo Vám dodá unikátní příspěvek vytvořený pro Vás prostor.

Cena vytvoření a publikace příspěvku

Cena za kterou vytvoříte dle instrukcí inzerenta příspěvek a po schválení publikujete. Po vytvoření návrhu příspěvku ho přes platformu zasíláte inzerentovi ke schválení. Inzerent může přes interní chat požadovat úpravy.

Kategorie

Vyberte tématické kategorie vystihující Váš prostor. Najdete zde i speciální kategorie „Osobní“ a „Noviny“. Kategorické řazení není závazné, ale je doporučující.

Zařadit do veřejného katalogu

Váš prostor je v systému skrytý a vidí ho pouze inzerenti, kterým se nabídnete na jejich poptávku. Pokud zaškrtnete tuto volbu (Zařadit do veřejného katalogu) bude Váš prostor zařazen do interního katalogu, který je částečně anonymizovaný a vidí ho všichni inzerenti. V interním katalogu prostorů můžou inzerenti dávat publisherům a influencerům přímé nabídky obchodu. Takovou nabídku stačí přijmout a hned ji můžete vypracovat dle zadání. Tato volba Vám umožní získávat zakázky bez nutnosti se nabízet inzerentům k jejich poptávkám.

Pokud si při zadávání Vašeho prostoru do systému nebudete jisti využijte naší autorizované podpory v menu administrace nebo chatovací okno pokud je administrátor přítomen online.

Rubriky
Blog Návody

Výběr měny při registraci

Při registraci nového uživatelského účtu je možné si vybrat v jaké měně má být veden kreditní účet bez ohledu na jazykovou verzi.