Rubriky
Inzerent - návody

Výběr a objednání z katalogu stránek

Odkaz na katalog stránek naleznete v levém menu. Z katalogu stránek se zpět do administrace dostanete kliknutím vlevo nahoře na logo nebo na tlačítko „Přehled„.

Pro objednání z katalogu je potřeba mít nejdříve vybranou poptávku. Pokud jste v katalogu bez vybrané poptávky, tak se vám nad katalogem zobrazí oranžová výzva „Vyberte poptávku„. Do katalogu se také můžete překliknout rovnou z poptávky. Vybrání poptávky v katalogu stránek automaticky se předvyplní nastavení katalogu podle vaší poptávky.

Filtrování – levé menu

V levém menu si můžete filtrovat záznamy v katalogu podle Umístění (web, sociální sítě), kategorie a jazyka. Pokud v katalogu máte předvybranou poptávku, tak se vám filtrace nastaví podle vaší poptávky.

V hodní části filtrace máte i speciální filtraci „Pouze nabídky, oblíbené, zakoupeno„.

Pouze nabídky – zobrazí pouze nabídky vydavatelů (předschválené akceptace), které jsou žlutě podbarveny.

Oblíbené – ke každé stránce v katalogu můžete dát hvězdičku (oblíbené) a takto pak rychle filtrovat oblíbené stránky.

Zakoupeno – zobrazí stránky, na kterých jste zakoupili článek v jiných poptávkách.

Sloupce a řazení

Sloupce v katalogu se dynamicky zobrazují podle vybraných druhů média. Jiné sloupce jsou pro weby a jiné pro sociální účty. Záznamy můžete řadit podle hodnot kliknutím na šipku v názvu sloupce.

Bublinkové nápovědy

Najetím myši na šedý otazník u názvu stránky se zobrazí popis stránky a technické požadavky nebo omezení vydavatele.

Najetím myši na červenou cenu u stránky se vám zobrazí všechny ceny u stránky včetně příplatků.

V některých sloupcích katalogu se po najetí myší na hodnotu ve sloupci můžou v vyskakovací bublince ukázat podrobnější/doplňující údaje.

Objednání publikace článku

U stránky kterou jste si vybrali v katalogu vpravo kliknete na červené tlačítko s cenou, které vám otevře vyskakovací nákupní okno.

Vždy je předvybrána publikace článku. Déle si můžete vybrat zda má článek napsat autor stránky nebo redakce PR Yard. Pokud nevyberete jednu ze dvou možností napsání článku, tak vás systém později vyzve k dodání napsaného článku (draft).

V nabídce můžete vidět až 3 další volitelné služby nabízené k článku (newsletter, promo akce, sociální sítě).

Zaškrtnutím jednotlivých voleb se v políčku „Cena“ zobrazuje souhrnná cena. Tuto cenu můžete upravit (snížit) až o 50%, více vás systém nepustí. Snížená cena musí být poté potvrzena ze strany vydavatele (zdržení publikace až 3 dny).

TIP: Vydavatelé v drtivé většině odmítají žádosti o snížení ceny nižší než 20%.

Kliknutím na tlačítko „Koupit“ potvrdíte svoji volbu a článek je objednán.

Pokud jste vybrali standardní záznam v katalogu (žlutě nezvýrazněn), tak vydavatel do 3 dnů vaši objednávku přijme nebo se objednávka ruší. V případě vybrání žlutého záznamu (nabídka vydavatele – předschválení) je objednávka ihned platná. Pokud jste vybrali napsání článku od autora nebo PR Yard redakce, tak vám do 5 dnů bude doručen návrh článku (draft) ke kontrole. V opačném případě vás systém vyzve, aby jste do systému vložili do určeného formuláře vámi napsaný článek.

Přehled objednávek

Na hlavní stránce administrace vidíte přehled aktuálně rozpracovaných objednávek. V detailu poptávky vidíte přehled všech objednávek. V levém menu u názvu vaší poptávky se zobrazuje číslo úspěšně dokončených objednávek (publikovaných článků).

Rubriky
Inzerent - návody

Vytvoření poptávky článků

Poptávka článků slouží také jako zadání pro objednávky článků.

Administrátoři zkontrolují každou novou poptávka článků a během 24 hodin je rozeslána vydavatelům jejichž stránky odpovídají zadání. V některých případech můžou administrátoři poptávku vydavatelům neposlat a nechat ji skrytou. V takovém případě ji uvidí pouze vydavatelé, kterým nabídnete obchod.

Vydavatelé mohou na poptávku reagovat. Pokud poptávka není pro stránku vydavatele vhodná, může poptávku odmítnout a tím se stránka v katalogu pro vaši poptávku schová. Naopak, když se mu poptávka líbí, tak stránku může k poptávce nabídnout a stránka se pro vás v katalogu žlutě zvýrazní.

V případě, že nemáte předem připravený seznam stránek, kde chcete objednávat, doporučujeme nechat poptávku v systému 3-5 dní ležet, aby na poptávku mohli vydavatelé reagovat. Díky reakcím vydavatelů se k poptávce skryjí v katalogu stránky, které nemají zájem a zvýrazní se stránky , které mají velký zájem. Tento samoladící mechanismus s odstupem času zlepšuje nabídku stránek v katalogu pro každou poptávku.

Vyplnění formuláře poptávky článků

K poptávce můžete přikoupit neomezeně publikací, proto je dobré psát poptávku univerzálně a změny či individuální doplnění pro každou vybranou stránku psát do chatu v objednávce. Nastavení poptávky automaticky předfiltrovává katalog stránek po kliknutí na tlačítko „Objednat z katalogu (xxx nabídek)„. Poptávky článků se podle nastavení „Umístění“ a „Jazyk“ zasílají v newsletteru vydavatelům (denní a týdenní newsletter)

  • Název – Pojmenujte poptávku, aby jste ji vždy našli. Vhodné je použít kratší a technický název, např: „22/06 – CZ – hliníkové pergoly„. Administrátoři přidělí poptávce vhodný tematický název pro zobrazení u vydavatelů např: „Hliníkové pergoly„.
  • Umístění – Vyberte umístění o jaké máte zájem. Předvybraná hodnota je „blog/magazín“.
  • Jazyk – Vyberte o jaké jazyky máte zájem. Předvybraný jazyk je podle jazyka zvoleného v administraci.
  • Kategorie – Vyberte do jakých kategorií vaše poptávka článků patří. Tato informace pomáhá vydavatelům zařadit si tematicky vaši poptávku.
  • Zadání/propagovaná stránka – Zadejte url adresu vaší stránky, kterou chcete propagovat. Url adresa začíná „http(s)://“.
  • Zadání/ klíčová slova (hastagy) – Klíčová slova na které je vhodné, aby se redaktoři při psaní článku zaměřili. Hastagy které mají influenceři použít k postu.
  • Zadání/zadání – Nejdůležitější část poptávky článků. Poskytněte co nejvíce informací, které má článek obsahovat. Redaktoři napíšou článek podle těchto informací, pokud vyberete v objednávce i napsání článku. Administrátoři zkontrolují draft podle těchto informací při expiraci kontroly draftu .
  • Zadání/přílohy – Fotky nebo grafiky, které mají použít redaktoři v článcích. Zde můžete přidat i podklady (PDF, TXT, DOC) s informacemi pro vypracování článku.

Úprava poptávky článků

Upravit poptávku článků je možné pouze do doby než uděláte první objednávku k poptávce. Následně je úprava poptávky článků vypnuta, aby se neměnilo zadání vydavatelům pod rukama.

Po vypnutí úpravy poptávky článků je možné přidat „doplnění k zadání„.

Archív poptávek článků

Archív poptávek slouží k archivaci neaktivních poptávek. Systém automaticky přesunuje poptávky po půl roce bez aktivity do archívu.

Poptávku do archívu můžete poslat kliknutím na modré kulaté tlačítko s logem popelnice. Poptávku článků z archívu aktivujete kliknutím na zelené kulaté tlačítko s logem popelnice s křídlem.

Rubriky
Inzerent - návody

Dobití kreditu

Platby za články a redakční služby fungují na základě kreditního systému. Do pokladny si dobijete kredit. Při objednání článku nebo redakční služby se v pokladně zablokuje příslušná částka, která je převedena na účet vydavatele po úspěšném dokončení obchodu. Pokud obchod není dokončen, blokace kreditu se ruší.

Stav pokladny vidíte v administraci vpravo nahoře v podobě částky v pokladně. V horním menu se zobrazuje pouze disponibilní kredit. Blokovaný kredit se zobrazuje v detailu pokladny.

Jak dobít kredit

Klikněte v horním menu na pokladnu (zobrazená částka aktuálního stavu) a v podmenu vyberte „Dobít kredit“.

Nejdříve na stránce dobití kreditu zadejte fakturační údaje, které chcete mít na proformě a faktuře (daňový doklad). Podle zadaných údajů systém pozná z které země jste a zda jste plátce DPH. Daňové identifikační číslo je kontrolováno v VIES, pro zjištění zda je plátcovství DPH aktivní.

Na stránce dobití kreditu zadejte částku kreditu, kterou chcete dobít do pokladny. Po odeslání částky se automaticky vygenerují platební údaje (proforma), které se zobrazí pod formulářem v tabulce a zároveň se vám proforma odešle na email. Tabulka se vám zobrazuje pokud jste již dříve dobíjeli kredit. V tabulce najdete odkaz na stažení proformy v PDF. U neproplacených proforem máte dvě tlačítka. Tlačítko „Zaplatit online“ pro přechod na platební bránu. A tlačítko „Stornovat proformu“ pro oznámení, že proforma nebude uhrazena.

Jak uhradit proformu

Proformu můžete uhradit online přes platební bránu nebo bankovním převodem (připsání platby až 3 dny).

Pokud využijete tlačítko „Zaplatit online“ budete přesměrováni na platební bránu Pays, kde se budete řídit dalšími pokyny platební brány.

Při platbě bankovním převodem jsou platby párovány pomocí variabilního symbolu na proformě (číslo proformy). Bankovní účty systém kontroluje každých 5 minut.

Kde najdu fakturu

Po proplacení proformy chodí automaticky na email zadaný v inzerentském účtu faktura v PDF. Zároveň je možné na stránce „Dobít kredit“ v tabulce se seznamem proforem najít i odkazy na faktury ke stažení.