Rubriky
Inzerent - návody

Články – vytvoření poptávky

Poptávka článků slouží jako zadání pro objednávky článků.

Administrátoři zkontrolují každou novou poptávka článků a během 24 hodin je rozeslána vydavatelům jejichž stránky odpovídají zadání. V některých případech můžou administrátoři poptávku vydavatelům neposlat a nechat ji skrytou. V takovém případě ji uvidí pouze vydavatelé, kterým nabídnete obchod.

Vydavatelé mohou na poptávku reagovat. Pokud poptávka není pro stránku vydavatele vhodná, může poptávku odmítnout a tím se stránka v katalogu pro vaši poptávku schová. Naopak, když se mu poptávka líbí, tak stránku může k poptávce nabídnout a stránka se pro vás v katalogu žlutě zvýrazní.

V případě, že nemáte předem připravený seznam stránek, kde chcete objednávat, doporučujeme nechat poptávku v systému 3-5 dní ležet, aby na poptávku mohli vydavatelé reagovat. Díky reakcím vydavatelů se k poptávce skryjí v katalogu stránky, které nemají zájem a zvýrazní se stránky , které mají velký zájem. Tento samoladící mechanismus s odstupem času zlepšuje nabídku stránek v katalogu pro každou poptávku.

Vyplnění formuláře poptávky článků

K poptávce můžete přikoupit neomezeně publikací, proto je dobré psát poptávku univerzálně a změny či individuální doplnění pro každou vybranou stránku psát do chatu v objednávce. Nastavení poptávky automaticky předfiltrovává katalog stránek po kliknutí na tlačítko „Objednat z katalogu (xxx nabídek)„. Poptávky článků se podle nastavení „Umístění“ a „Jazyk“ zasílají v newsletteru vydavatelům (denní a týdenní newsletter)

  • Název – Pojmenujte poptávku, aby jste ji vždy našli. Vhodné je použít kratší a technický název, např: „22/06 – CZ – hliníkové pergoly„. Administrátoři přidělí poptávce vhodný tematický název pro zobrazení u vydavatelů např: „Hliníkové pergoly„.
  • Umístění – Vyberte umístění o jaké máte zájem. Předvybraná hodnota je „blog/magazín“.
  • Jazyk – Vyberte o jaké jazyky máte zájem. Předvybraný jazyk je podle jazyka zvoleného v administraci.
  • Kategorie – Vyberte do jakých kategorií vaše poptávka článků patří. Tato informace pomáhá vydavatelům zařadit si tematicky vaši poptávku.
  • Zadání/propagovaná stránka – Zadejte url adresu vaší stránky, kterou chcete propagovat. Url adresa začíná „http(s)://“.
  • Zadání/ klíčová slova (hastagy) – Klíčová slova na které je vhodné, aby se redaktoři při psaní článku zaměřili. Hastagy které mají influenceři použít k postu.
  • Zadání/zadání – Nejdůležitější část poptávky článků. Poskytněte co nejvíce informací, které má článek obsahovat. Redaktoři napíšou článek podle těchto informací, pokud vyberete v objednávce i napsání článku. Administrátoři zkontrolují draft podle těchto informací při expiraci kontroly draftu .
  • Zadání/přílohy – Fotky nebo grafiky, které mají použít redaktoři v článcích. Zde můžete přidat i podklady (PDF, TXT, DOC) s informacemi pro vypracování článku.

Úprava poptávky článků

Upravit poptávku článků je možné pouze do doby než uděláte první objednávku k poptávce. Následně je úprava poptávky článků vypnuta, aby se neměnilo zadání vydavatelům pod rukama.

Po vypnutí úpravy poptávky článků je možné přidat „doplnění k zadání„.

Archív poptávek článků

Archív poptávek slouží k archivaci neaktivních poptávek. Systém automaticky přesunuje poptávky po půl roce bez aktivity do archívu.

Poptávku do archívu můžete poslat kliknutím na modré kulaté tlačítko s logem popelnice. Poptávku článků z archívu aktivujete kliknutím na zelené kulaté tlačítko s logem popelnice s křídlem.