Rubriky
Blog Návody

Jak fungují ranky v linkbuildingu

Dostat svůj web do popředí stránek vyhledavačů není zrovna jednoduché. Když už se člověku podaří optimalizovat maximálně svůj web, musí se též svou stránku provázat právě „linkama“ neboli odkazy. Právě ty jsou jednou z nejvíce klíčových položek, které určují, jak moc je daný web silný. Jak ale vyjádřit sílu webu číselně? K tomu vyhledavačům slouží právě systém ranků.

Co jsou to vlastně ranky?

Jelikož vyhledavače poskytují přehled o prakticky nekonečném množství webových domén, musí je nějakým způsobem i seřadit. Tak jako každá správná databáze plní zásadu: nejrelevantnější = nejlépe viditelné, tak i v případě vyhledavačů je třeba zvolit způsob, jak najít právě nejrelevantnější web.

A k tomu právě slouží ony ranky. Jedná se o hodnocení webových stránek na základě jejich kvality a vypovídající hodnotě. Existuje více typů ranků s různými matematickými výpočty.

Nejčastější princip výpočtu pak funguje na systému odkazů. Právě množství dalších stránek, které na danou stránku odkazují, určuje její relevantnost. Zjednodušeně to lze chápat tak, že jsou-li na cizích webových stránkách umístěny odkazy právě na váš web, zlepšuje se hodnota vašeho ranku. Proto, aby web zvýšil svůj rank, musí získávat zpětné odkazy.

Nejsnadnější způsob získávání ranků je skrze katalogy, například na českém trhu působí katalog PRYard. Právě umístění odkazů na placené články je jedním ze základních způsobů zvyšování ranku a budování kvalitního linkbuildingu.

Pro linkbuildera je důležité znát nástroje, kterými se specifický rank dá sledovat. Nejčastěji se setkáme s:

  • PageRank – od Google je asi nejslavnější nástroj – neveřejný
  • Srank – od vyhledávače Seznam – neveřejný
  • Ahrefs – velmi používaný v Českém a Slovenském prostředí
  • Moz DA

Většina těchto nástrojů pak ukazuje určitou číselnou hodnotu. Například PageRank ukazoval zelené měřítko od 0 do 10, kdy 10 je nejlepší možné skóre. V případě, že poukazuje 0, nejedná se vždy o nerelevantní stránku, pouze stránka ještě nebyla zaindexována. Hodnoty se aktualizují v rámci měsíců. To se stává stránkám, které jsou zcela nové.

Výpočet jako takový je ovlivněn zejména nejen množstvím, ale i kvalitou příchozích odkazů. Čím kvalitnější zdroje s vyšším rankem na vás odkazují, tím vyšší je hodnota přiděleného ranku.

Výsledky v čase

Velikost ranku je významně ovlivněna právě i časem. Získat výsledky nejde do druhého dne a chce to čas. Google a další vyhledavače chtějí právě ukázat nejkvalitnější a nejrelevantnější výsledek ve svých databázích a proto si dávají na čas, než udělí stránce rank. Lepší příčky si zkrátka musíte zasloužit.

Velikost ranku v čase

Klasický případ funguje následovně – z počátku nabývá rank hodnoty 0, postupně se objevuje menší hodnota hlavně díky odkazům z vlastního webu. V této fázi je stránka ještě nová. Relevance stoupá postupně, až dojde do bodu kdy se velikost ranku ustálí a stagnuje. Zde už se neoznačuje stránka jako nová nebo mladá, a další růst či pokles je ovlivněn právě úspěchem webu. Běžný případ pak ukazuje klesající trend, jelikož se dlouhodobě zvětšuje množství obsahu, který je na internetu k dispozici.

Faktory ovlivňující změny ranku

Se správnou strategií jsou pak celkové výsledky vidět po 3 měsících v tom lepším případě. Období celkově mezi 6 až 12 měsíci by mělo být dostatečné k tomu, aby ukázalo nejenom velikost ranku ale i úspěšnost celkové strategie. Tyto údaje však nejsou úplně jednosměrné.

Zpětná odezva se může lišit v závislosti na tom, jestli už stránka existovala nebo se jedná o nově vznikající projekt. Nová doména může čekat na výsledky kampaně mnohem déle než-li doména zavedená. Nicméně ani u té zavedené to opět není zcela jednosměrné. Pokud už například někdy porušila podmínky od Google a byla za to penalizována, bude jen s těží získávat vyšší rank.

Nepříjemnou roli v tom taky hrají konkurenční weby. Ty většinou mají už precizně upravené stránky podle klíčových slov a dobře prolinkované, že se výsledky v optimalizaci mohou dostavit až po letech, pokud vůbec. Nadnárodní korporát v poskytování finančních služeb sotva změní hodnotu svého ranku v řádu měsíců oproti myčce, která je jediná ve svém okrese.

Jak tedy získat nejlepší rank

Kromě provázání svého webu odkazy jde zejména o kvalitní obsah (neboli content). Google zkrátka chce podávat ty nejrelevantnější výsledky a ty taky dostane. Když web nemá dostatek kvalitního obsahu, nemá zkrátka moc šanci se prosadit. Webový obsah je zkrátka král.

Právě kvalitní obsah pak napomáhá i kvalitnímu linkbuildingu. Další stránky si budou chtít svůj obsah provázat zejména s kvalitními weby. A to chce čas – k tomu žádná zkratka nevede. Ne všechny linky jsou si kvůli obsahu rovny.

Autor: Vladimír Balakšej

Rubriky
Blog Novinky

Přepínáme na Ahrefs živý index

Hodnoty stránek v katalogu nově načítají data z Ahrefs živý index místo Ahrefs nedávný index,

Při nákupu článků v katalogu stránek je zobrazena i hodnota „Ahrefs Domain Rank“ (Ahrefs DR), která poměrově vyjadřuje hodnotu „síly odkazového profilu“ (kombinace velikosti a kvality). Domain rank nabývá hodnoty 0-100 a samozřejmě vyšší číslo je vždy lepší. Podle této hodnoty si můžete výsledky řadit. Když najedete v katalogu nad hodnotu Ahrefs DR myší vyskočí Vám bublinka, která vám ukáže počet odkazujících domén a celkový počet odkazů.

Hodnota domain ranku je logaritmická. To znamená, že na DR10 potřebujete 10 odkazujících domén, ale na DR20 již potřebujete 80 odkazujících domén (čísla jsou pouze ilustrativní). 90% stránek má méně než DR10 a pouze 2% stránek více než DR30 (přibližné hodnoty).

Ahrefs používá pro zobrazení hodnot tři indexy (časové rozložení databáze). „Historický index“ – vše co v průběhu času nasbíral. „Nedávný index“ – data z posledních 3-4 měsíců. Pokud se v této době nějaký odkaz objevil, tak je započítán i když byl odstraněn. „Živý index“ – to co sesbíral v posledních pár dnech.

Ahrefs nabízí na svých stránkách bezplatný nástroj pro kontrolu odkazů, který využívá databázi „nedávný index“. Tuto databázi využíval i PR Yard v katalogu. Interní analýzou jsme zjistili, že hodnoty DR můžou být v „nedávném indexu“ oproti „živému indexu“ až o 30% vyšší (falešně), díky započtení přidaných a odstraněných odkazů.

Našim cílem je našim nabídnout zákazníkům relevantní a čerstvé informace pro usnadnění výběru při nákupu reklamní článků, proto jsme tento týden zobrazování dat z Ahrefs přepnuli na „živý index“.

Rubriky
Blog Návody

Jak využít pay per post v linkbuildingu?

Dostat svůj web do popředí stránek vyhledavačů není zrovna jednoduché. Když už se člověku podaří optimalizovat svůj web, musí si též svou stránku provázat zpětnými odkazy neboli tzv. „linky“. Budovat si tyto odkazy je totiž základem pro umístění výše ve výsledcích vyhledavačů. Právě ty jsou jednou z nejvíce klíčových položek, které určují, jak moc je daný web silný.

Pro upřesnění – linkbuilding je považován za off-page formu optimalizace webu. V překladu to jednoduše znamená, že je optimalizace prováděna mimo oblast webu – naproti tomu jsou on-page techniky, které souvisí přímo s úpravami obsahu na webových stránkách. Úpravou webových stránek se v článku zabývat nebudeme.

Formy linkbuildingu

Mnohdy se preferuje nejprve využití neplacených forem linkbuildingu, které jsou považovány za více efektivní. Jednou z forem je například vytváření článků, které jsou natolik atraktivní, že o jejich publikaci bude zájem. Takové články se ale v realitě málokdy povedou, je zapotřebí velmi šikovného autora a copywrittera. Většinou se musíte dohodnout s některým z magazínů o publikaci, což také vyžaduje specialistu na optimalizaci webu, který jej vhodně vybere.

Dlouhodobě tedy tato forma narazí na omezení, i kreativita má zkrátka svůj strop – je to jako používat jen jednu ruku. Právě té může z dlouhodobého hlediska vypomoct ta druhá ruka. Placená forma v tomto případě nabízí posun z hlediska získávání webových odkazů.

Jak fungují PPP systémy

Jednou z nejvíce účinných forem, jak získat odkazy, je právě využití placených článků v PPP systému. Systém funguje jednoduše – jako inzerent se zaregistrujete do PPP systému. Takovým systémem může být například PRYard, v jehož databázi figurují blogeři a influenceři, kteří nabízí své služby a portfólio. Inzerent vypíše poptávku na PR článek, dodá specifikace ohledně klíčových slov a tématu. A hned může nakupovat publikace z katalogu stránek. Navíc influenceři a blogeři, kterým se bude článek hodit k zaměření jejich stránek naopak pak nabídnou své služby inzerentovi. Pokud se obě strany dohodnou, uzavřou spolu obchod v rámci jedné platformy.

Jak užívat PPP v Linkbuildingu

Z hlediska kvantity PPP systém vyřeší problém s obsahem a místem jeho publikace. Co je však zapotřebí si pohlídat je ona kvalita. Důležitá je vhodná strategie pro publikování článků. Ty už nestačí pouze chrlit jeden za druhým, jelikož by se jednalo o neefektivní a ve výsledku regulovatelný SPAM. V takovém případě Google, či jiný vyhledavač sám rozezná nekalou taktiku a pouze zvýší negativní ukazatele u dané webové stránky. Zlepšení SEO se tedy nedá docílit za jediný večer.

Vypouštění jednotlivých linků musí být tedy dlouhodobé a vzít v potaz i konkurenci. Právě nástroje jakými jsou například Ahrefs nebo Majestic SEO mohou nejen pomoct při analýze vašich zpětných odkazů, ale též odkazů konkurence. Zároveň je třeba brát ohled na rozpočtové omezení a celkové zacílení kampaně. K tomu zase dopomáhají finanční ukazatele.

Výhody

PPP systémy s sebou zkrátka nesou nespočet výhod. Získáte přístup do široké databáze blogerů, zvolíte si vyhovující platformy – influenceři se sami budou nabízet, že sepíší článek tak, aby seděl vašim představám. Rychlost s jakou bude článek publikován a úspora času pak budou hlavními důvody, proč se k takovému systému budete vracet, jelikož spolupráce zde bude zkrátka dobře fungovat.

Autor: Vladimír Balakšej

Rubriky
Blog Návody

Lokální Search engine marketing s Pay per post

Jako začínající podnik musíte dobře myslet na to, jakým způsobem se chcete dostat k zákazníkům. Je vlastně logické, že se nejdřív nebo i později obrátíte právě k propagaci na internetu. Současní zákazníci mají ve zvyku si před nákupem zjistit pár informací. Ať už máte restauraci a chtějí si prohlédnout recenze nebo servis a zajímá je nabídka služeb – chtějí vědět, kde přesně jste, do kdy máte otevřeno či kolik u vás orientačně utratí.

Vytvořit si web, ale není vlastně tak úplně snadné. I když máte základní přehled v HTML a chcete tvořit jen v obyčejné šabloně, je zapotřebí držet se některých zásad. Než se totiž pustíte do tvorby obsahu, je třeba se naučit pár zásad ohledně optimalizace pro vyhledavače (zkráceně SEO (search engine optimization) nebo taky SEM (search engien marketing)).

Vyhledávače, jakými jsou například Google jsou vlastně prvním odkazem, ke kterému se obrací zákazníci. Je tedy třeba mít silný web, který bude na Googlu snadno dohledatelný. Celkově jak se zvyšuje množství informací na webu, je pak zapotřebí být tou nejdostupnější možností v případě vyhledávání.

Search Engine Marketing (SEM)

Tento typ aktivity v zásadě dělíme na 2 podkategorie. SEO, neboli z anglického Search Engine Optimalization, tvoří neplacenou složku. Na druhém místě jsou PPC (pay per click) reklamy, za které už se ovšem připlácí.

V případě SEO se tedy jedná o dlouhodobý proces, kdy získáváte zákazníky úpravou obsahu na webových stránkách (tzv. on-page/na stránce) a získáváním zpětných odkazů mimo ně (off-page/mimo stránku). Při úpravě obsahu je důležité se zamyslet, co lidi potřebují a který konkrétní výraz vlastně hledají. Tím se určí klíčová slova, která je pak zapotřebí na web šikovně rozmístit. Další faktory, které je zapotřebí si pohlídat jsou pak správnost titulků, rychlost načítání webu nebo správný tvar URL adresy.

PPC kampaně jsou na rozdíl od SEO efektivní hned po vytvoření, jelikož přinesou zákazníky okamžitě. Jako takové však pak zmizí v okamžiku, kdy přestanete platit. Jedná se o jakýkoliv textový, bannerový nebo produktový inzerát placený za proklik. V případě vyhledavačů jsou to pak první odkazy zmíněné na prvních příčkách označeny slovem reklama.

SEM pro lokální podniky

Tvořit aktivní politiku SEM je v dnešní době ideální marketingovou strategií pro obory, kde nebývá přílišná konkurence. V případě neaktivní politiky SEM jsou první stránky vyhledavačů obsazeny nabídkami katalogů či různých srovnávačů, namísto vašich stránek.

Nižší příčky ve vyhledavači pak vlastně mohou za nízký počet aktivity na daném webu. Jinými slovy, web je příliš nízko výsledcích, tudíž není vidět a nikdo na něj nekliká. A to pro podnik znamená zbytečnou ztrátu zákazníků, jelikož posunu na přední příčky se dá dosáhnout v tomto případě velmi levně.

Co za takovou pozici může?

Google jako takový srovnává stránky podle relevance. Tedy vaše stránky nejsou z jeho pohledu dostatečně atraktivní pro potencionálního zákazníka. Proto je třeba obsah na stránkách upravit, k čemuž poslouží pár jednoduchých aktivit.

Nejprve potřebujete získat odkazovou sílu. Poté je nutné protlačit i relevantní weby na výsledky vyhledávání, které vám přinesou dostatečný prospěch. Zjednodušeně řečeno, nejenom se soustředit na obsazení prvních příček vámi, ale nepřímo i těch druhých a třetích, až po celou první stranu – a to právě s vámi svázaných stránek.

Proč i další příčky?

Právě první tři příčky jsou nejdůležitější, jelikož na ně zákazníci kliknou. Na ostatní tak zůstává několik jednotek procent. Na druhou stránku s výsledky vyhledávání Googlu se už proklikne pouze minimum zákazníků. Proto se vyplatí, když ostatní weby na první straně budou relevantní právě vůči tomu vašemu. Celkové obsazení celé první strany s sebou pak přinese vytlačení vaší lokální konkurence z první stránky výsledků Googlu.

Jak takového výsledku docílit?

Odpovědí je nákup PR článků skrze katalog. Katalogy, jakými jsou například PR Yard, umožní zprostředkovat obchod právě s relevantními weby. Stačí se nejprve zdarma zaregistrovat a získáte tak možnost nahlédnout do databáze, kterou si můžete šikovně filtrovat podle tématiky webu. Zde pak stačí nakoupit články – při cílení na lokální vyhledávání stačí nakupovat u méně relevantních webů za menší sumu. V poměru cena/výkon se tak jedná o velmi efektivní strategii, jak být viděn a prodávat.

V průběhu samotného nákupu je třeba si pohlídat četnost nákupů. Nakupovat několik kusů týdně. Kdyby došlo totiž k příliš náhlému přírůstku, mohl by si to vyhledavač vzít jako podvod a stránky vyřadit z vyhledavačů. Průběžný růst je tedy méně rizikový a umožní vám též lépe odhadnout, kolik dalších článků dokoupit.

Autor: Vladimír Balakšej

Rubriky
Blog Novinky

Linkbuilding Německo

PR Yardu lze koupit články i v němčině na německých doménách, které vám pomůžou vyřešit linkbuilding německo. Aktuálně je v katalogu 143 spolupracujících stránek a 4 sociální účty. Administrace má i německou verzi pro německy hovořící uživatele.

Německo má 83 milionu obyvatel a to je velká skupina k zásahu. Konkurence v německých verzích vyhledávání je mnohem větší než v české verzi a proto je mnohem těžší proniknout na nejlepší pozice ve vyhledávačích a proto se naskýtá potenciál v long tailu.

Zajímavá jsou samozřejmě čísla z katalogu stránek. Nejvyšší Ahrefs rank je 56 a Moz rank 50. Ceny se pohybují od 685 CZK za publikaci až po 9 237 Kč za napsání a publikaci článku. Německý trh je oproti českému cenově viditelně dražší, čím je dražší i linkbuilding německo.

Získejte náskok na německém webu ještě dnes a nakupte články na německých stránkách

Rubriky
Blog Návody

Kdo napíše objednaný článek

K zakoupené publikaci článku můžete (a) dodat vlastní článek. Další možností je objednat (b) napsání článku od autora (redakce) stránky nebo od naší (c) redakce PR Yard.

Kdo napíše článek vybíráte až v posledním kroku objednávky v katalogu. Po kliknutí na „Koupit“ v katalogu Vám vyskočí okno s detailem objednávky, kde „zaškrtnete“ požadované služby.

Publikace je vždy první a je vždy zaškrtnutá. Pokud kupujete jenom publikaci, článek dodáváte vy. V dalším kroku Vás systém vyzve, aby jste pomocí interního wysiwyg editoru zadali obsah článku k publikaci.

Napsání článku od autora vyberte pokud chcete, aby článek napsal autor (redakce) stránky. Tato volba nemusí být dostupná pokud autor webu nepíše články, ale pouze publikuje, Pokud autor publikuje pouze jím napsané články je tato volba povinná.

Napsání od PR Yard vyberte pokud chcete napsat článek od naší redakce. Standardní délka článku je více než 2 normostrany s dodáním do 3 dnů. Služby redakce momentálně nabízíme v českém a slovenském jazyce.

Další služby – objednací formulář může obsahovat další až 3 služby, které nabízí vydavatel. Například extra dlouhý článek, propagace článku v Facebookovém kanále, propagace článku v newsletteru.

Celková cena se zobrazuje vedle tlačítka pro objednání. Pokud se Vám cena zdá příliš vysoká můžete ji upravit a navrhnout menší cenu.

Rubriky
Blog Novinky

Linkbuilding slovensko

V PR Yardu lze koupit články i ve slovenštině na slovenských doménách. Aktuálně je v katalogu 133 spolupracujících stránek a 24 sociálních účtů. Systém má i slovenskou verzi pro slovensky hovořící uživatele.

Slovensko má pouze 5,4 milionu obyvatel a většina uživatelů se pohybuje i na českém webu. Konkurence ve slovenských verzích vyhledávání je mnohem menší než v české verzi a proto je lehčí proniknout na nejlepší pozice ve vyhledávačích a long tailu

Zajímavá jsou samozřejmě čísla z katalogu stránek. Nejnavštěvovanější stránka má 1 500 000 UIP měsíčně (Alexa rank 31 654). Nejvyšší Ahrefs rank je 64 a Moz rank 54. Ceny se pohybují od 170 CZK za publikaci až po 17 500 Kč za napsání a publikaci článku.

Získejte náskok na slovenském webu ještě dnes a nakupte články na slovenských stránkách

Rubriky
Blog Novinky

Inzerentům poskytujeme „hotelový“ servis

Inzerent zaregistrovaný na stránkách PRYard.com má u nás ten nejlepší servis.

Do 24 hodin se mu ozve náš konzultant, který ho uvede na portál PRYard.com. Proběhne komunikace mezi inzerentem a konzultantem, který se ho zeptá na různé věci. Třeba proč zrovna PR Yard? Jaké aktivity klient v PR Yard plánuje? Také proč je plánuje, co je cílem a třeba také jaké plánuje investice.

Konzultant nabízí našemu klientovi pomoc např. se zadáním objednávky publikace PR článků, s dobitím kreditu, se zorientováním v katalogu, s nabídkami publikací a vlastně se vším, co je na PR Yardu třeba.

Klient se u nás prostě cítí skvěle, je o něj nejlépe postaráno a má tak možnost využít náš „hotelový servis“.

Rubriky
Blog Návody

Označte si oblíbené zakoupené články

Inzerent má v detailu objednávky seznam zakoupených publikací v různých stádiích. Občas je potřeba si v seznamu některé obchody zvýraznit, pro rychlejší nalezení obchodů při návratu do detailu objednávky.

Nově jsme do tohoto seznamu přenesly funkci „oblíbené“ v podobě hvězdičky, kterou znáte z katalogu. Každý obchod má na začátku řádku v seznamu hvězdičku, kterou si zakliknutím můžete zvýraznit. Takto si můžete označit obchody/články, které chcete. Samozřejmě hvězdičku je možné nejen označit, ale dalším kliknutím i odznačit.

Rubriky
Blog Novinky

Rychlejší reakce na nové poptávky

Vydavatelé vidí u svých stránek odpovídající poptávky ke kterým se můžu nabídnout. Poptávky se s stránkami párují dle druhu „umístění (web, Instagram, Facebook, …) a podle jazyka (čeština, slovenština,...).

Vydavatel může svoji stránku k poptávce nabídnout a tím se jeho stránka inzerentovi v katalogu zvýrazní pokud má nastaveno „zobrazovat v katalogu„. Pokud má u stránky zakázáno „zobrazovat v katalogu“ zobrazí se inzerentovi vydavatelova nabídka a zvýrazní se. Inzerent může v katalogu i filtrovat volbu „pouze nabídky„. Když vydavatel poptávku odmítne, skryje se záznam stránky inzerentovi v katalogu, pokud má stránka nastaveno „zobrazovat v katalogu„.

Když vydavatel reagoval na nabídky inzerentů, tak se mu celá stránka znovu načítala. Toto načítání celé stránky bylo nepohodlné a trvalo dlouho. Nově byla tato funkčnost předělána pomocí techniky AJAX. Reakce na poptávky je nyní pro vydavatele okamžitá a animovaná. Díky nové funkčnosti vydavatelé nyní mohou mnohem příjemněji reagovat na poptávky a ušetří dříve čas ztracený čekáním na znovunačtení stránky.