Rubriky
Blog Návody

Návod pro inzerenty

Registrace

Stránka pro vstup do systému je na adrese „market.pryard.com„. Do systému můžete vstoupit jedním z tlačítek pro přihlášení přes Vaši oblíbenou sociální síť nebo emailem a heslem. Při prvním vstupu do administrace Vám systém automaticky vytvoří účet, takže se nemusíte registrovat.

Vyplnění chybějících údajů

Po prvním vstupu do systému se Vás administrace zeptá na několik potřebných údajů:

 • Druh účtu : inzerentský (zvolte) nebo publisherský
 • Měna: výběr mezi Czk (Kč), Eur (€) a Usd ($)
 • (možnost) Email: pokud ho Vaše sociální síť neposkytuje

Pokud Vaše sociální síť neposkytuje autorizovanou (ověřenou) emailovou adresu nebo jste zvolili přihlášení pomocí emailové adresy bude na Váš email odeslán autorizační email s odkazem pro ověření emailové adresy, který je nutné navštívit.

Administrace

V administraci naleznete vlevo menu. Menu je rozděleno na tři části. První část „PR články“ obsahuje seznam Vašich aktivních kampaní, pokud je máte. Odkaz na vytvoření kampaně a odkaz na ukázkový katalog.

Ukázkový katalog má omezené zobrazení a nezobrazuje plné názvy, url médií a odkazy pro objednání článku. Do plné verze katalogu se přepnete z detailu kampaně při dobitém kreditu.

Vpravo nahoře pod vaší emailovou adresou se nachází druhé menu. Naleznete zde „nastavení“, „affiliate“, velmi stručný „návod“ a odkaz pro bezpečné odhlášení.

Na hlavní stránce administrace se Vám zobrazují všechny důležité informace. Zobrazují se zde Vaše rozpracované objednávky a Vaše kampaně.

Nastavení / Fakturační údaje

Nastavení fakturačních údajů naleznete v „nastavení“. Nastavení najdete vpravo nahoře v vysouvacím menu schovaným pod Vaší emailovou adresou. Údaje se propisují do platebních dokladů (proforma, faktura). Doporučujeme fakturační údaje vyplnit před prvním navýšením kreditu.

Navýšení kreditu

Navýšení kreditu se provádí v pokladně. Odkaz na pokladnu naleznete v levém menu. V pokladně naleznete v horní části odkaz „Dobít kredit“.

Ve formuláři pro navýšení kreditu zadejte částku, kterou chcete dobít. Minimální částka je 1000 Kč (50€, 50$). K částce bude připočteno +21% DPH. Pokud jste ve fakturačních údajích vyplnili platné evropské DIČ (mimo ČR) bude využit reverse charge a na dokladech bude 0% DPH. V tomto formuláři vytvoříte podklady, které se Vám zobrazí v tabulce pod formulářem.

V tabulce přehledu plateb naleznete odkaz na proformu (zálohový doklad) v PDF ke stažení. Platby se párují podle variabilního symbolu (VS) v proformě. Naleznete zde i odkaz pro online platbu platební kartou.

Platby kartou se připisují okamžitě. Platby přes bankovní účet se připisují každých 5 minut.

Při každém dobití kreditu Vám přijde na email odkaz na stažení daňového dokladu. Stažení daňového dokladu je možné i z tabulky přehledu navýšení kreditu.

Vytvoření kampaně

Odkaz „Vytvořit kampaň“ na vytvoření kampaně naleznete v levém menu v sekci „PR články“. Formulář obsahuje níže uvedené prvky.

 • Druh kampaně – vyberte zda chcete článek dodat sami nebo chcete, aby publisher napsal článek sám. Článek dostanete před publikací ke kontrole.
 • Druh média – vyberte o jaké média máte zájem. Nabízíme webové stránky, Instagram, Twitter, Facebook a Youtube.
 • Jazyk – vyberte v jakých jazycích máte zájem o PR články. Nabízíme PR články a posty v češtině, slovenštině a angličtině.
 • Kategorie – vyberte kategorie médií o které máte zájem.
 • Název – pojmenujte vaši kampaň. Pod tímto názvem ji budete vidět.
 • Propagovaná stránka – Vaše stránka nebo sociální účet, který chcete propagovat.
 • Klíčová slova/hastagy – zadejte hlavní slova týkající se Vaší poptávky.
 • Zadání – sepište vše co potřebuje publisher který pro Vás bude psát článek vědět a co má v článku zmínit. Delší a výřečnější zadání je vždy lepší. Pokud chcete publikovat již napsaný článek můžete ho zkopírovat sem.
 • Přílohy – přidejte obrázky, které chcete mít v článku. Pokud chcete jenom publikovat napsaný článek, sem ho můžete přidat.

Po uložení kampaně budete přesměrováni na hlavní stránku administrace. Nová poptávka bude první v seznamu kampaní. Pokud máte kredit začne se poptávka zobrazovat publisherům a hned Vám začnou posílat nabídky, které se Vám zvýrazní v katalogu žlutým podbarvením a značkou „Mám zájem“.

Úprava kampaně

Kampaň můžete upravovat dle potřeby do prvního přijetí obchodu. Úprava kampaně se zablokuje, aby se zadání neměnilo publisherům v průběhu práce. V přehledu kampaně (v levém menu kliknete na název kampaně) naleznete tlačítko pro úpravu kampaně. Hned vedle tohoto tlačítka naleznete i šedé tlačítko pro archivaci kampaně. Archivovaná kampaň se nezobrazuje publisherům a nezobrazuje se Vám v levém menu a v přehledu na hlavní stránce adiministrace. Na hlavní stránce administrace pod seznamem kampaní naleznete odkaz pro vstup do archivu. Kampaně v archivu si můžete prohlížet včetně uskutečněných obchodů a kdykoliv je obnovit.

Výběr z katalogu

Na hlavní stránce u každé kampaně je zelené tlačítko pro vstup do katalogu. Tlačítko pro vstup do katalogu je i v detailu kampaně. Pokud má kampaň už přímé nabídky od publisherů, tak se na tlačítku zobrazuje „27x mám zájem“, které označuje počet přímých nabídek od publisherů.

V horní části katalogu najdete filtrování záznamů v katalogu. Vybrané parametry je potřeba potvrdit tlačítkem vpravo dole s nápisem „Odeslat“. Vypsané záznamy si můžete řadit pomocí šipek u parametrů.

Ikona v levé části výpisu identifikuje druh média (webová stránka sociální síť). Kliknutím na název stránky se Vám do nového okna otevře samotná stránka. Podržení ukazatele na řádku Vám zobrazí detailní popis samotné stránky. Vedle názvu je zobrazen primární jazyk stránky. Pod názvem je zobrazena hlavní kategorie stránky (auto, domácnost, kosmetika,…). Pod kategorií stránky je i IP adresa serveru kde jsou stránky umístěny.

Sloupce s parametry se zobrazují dle druhů médií, které se zobrazují. když si vyberete jenom webové stránky nezobrazují se sloupce pro sociální sítě a naopak.

Cena se zobrazuje podle toho jaký druh kampaně jste zvolili. Pokud jste zvolili „pouze publikace“ zobrazuje se cena pouze za publikaci. Pokud jste zvolili „napište a publikujte článek“ zobrazuje se cena za napsání a publikaci dohromady.

Tlačítka v katalogu

Zelená fajfka – Zašlete publisherovi nabídku obchodu s cenou, která je zobrazena. Žlutě podbarvený řáde s červeným štítkem „Mám zájem“ značí přímou nabídku od publishera. V takovém případě rovnou přijímáte nabídku obchodu od publishera.

Žlutá šipka dolů – zobrazí formulář pro nabídnutí nižší ceny za článek než požaduje publisher. Pokud je řádek žlutě podbarvený (nabídka publishera) uděláte publisherovi protinabídku.

Modré plus – odkaz do pokladny pro navýšení kreditu pokud je nabídková cena vyšší než je Váš zbytkový kredit.

Výpis katalogu není stránkovaný a zobrazuje maximálně 500 odpovídajících stránek. Pokud Vám výpis nestačí je vhodné vyžít další parametry ve filtraci.

Průběh obchodu

Zaslání nabídky

Pokud není řádek žlutě podbarvený posíláte nejdříve nabídku publisherovi. Při odeslání nabídky se Vám zablokuje v pokladně odpovídající část kreditu. Pokud publisher do 3 dnů nezareaguje, nabídka se stornuje a Vám se odblokuje blokovaný kredit. K nabídce Vám může publisher poslat protinabídku pokud není s Vaší cenou spokojen. Pokud během tří dnů nezareagujete, protinabídka se ruší a s ní i Vaše nabídka.

Přijetí nabídky

Když je řádek žlutě podbarven jedná se o přímou nabídku publishera. Zde můžete nabídku přijmout nebo udělat protinabídku pokud se Vám zdá příliš vysoká. Pokud do 3 dnů publisher nezareaguje na Vaši protinabídku, tak se vaše protinabídka ruší.

Publikace dodaného článku

Pokud je kampaň typu „pouze publikace“ budete vyzvání k dodání hotového článku publisherovi . Publisher má na publikaci 5 dní. Po publikaci článku naši kontroloři zkontrolují zda publikovaný článek odpovídá Vámi dodanému článku. Kontroloři odpovídající článek schválí a Vám se zobrazí URL publikovaného článku. Neodpovídající článek kontroloři budou reklamovat a vykomunikují s publisherem nápravu. Pokud článek nepublikuje, obchod bude zrušen.

Napsání a publikování článku

Po domluvení obchodu musí publisher do 5 dnů zaslat k Vaší kontrole návrh článku ke schválení. K návrhu článku můžete pomocí chatu žádat změny v článku. Pokud návrh není z Vaší strany schválen a komunikace ustane na více než 3 dni, tak se do obchodu vloží kontroloři. Kontrolor se bude snažit vykomunikovat návrh k vaší spokojenosti. Nebude-li možná domluva, bude obchod zrušen. Po schválení návrhu má publisher 5 dní na publikování článku. Po publikaci článku naši kontroloři zkontrolují zda publikovaný článek odpovídá Vámi dodanému článku. Kontroloři odpovídající článek schválí a Vám se zobrazí URL publikovaného článku. Neodpovídající článek kontroloři budou reklamovat a vykomunikují s publisherem nápravu. Pokud článek nepublikuje, obchod se ruší.

V průběhu obchodu můžete celou dobu komunikovat s publisherem v detailu obchodu pomocí interního chatu.

Adresy publikovaných článků včetně data publikace a ceny naleznete v detailu kampaně.

Autorizovaná podpora

Máte-li jakýkoliv problém nebo dotaz využijte autorizované podpory v administraci. Pokud jsme online, tak se Vám v pravém dolním rohu zobrazuje chatovací okno. Pokud nejsme online tak v menu je „Podpora“. Na každý dotaz reagujeme maximálně do 24 hodin.

Rubriky
Blog

Nová tlačítka a nezapomenete

S příchodem redakcí, které mají více magazínů přišla potřeba efektivně pracovat s rozhraním pro publishery. Do rozhraní pro publishery přibyla nová tlačítka.

Malá odbočka k fungování systému. Systém kombinuje možnost poptávek/nabídek s katalogem a obousměrným ovlivněním zobrazení. Pokud publisherova stránka není zařazena do katalogu, zobrazí se inzerentovi tehdy až když publisher udělá nabídku. Tato nabídka se zobrazí v katalogu zvýrazněná s poznámkou „Mám zájem“. Když je stránka zařazená do katalogu, tak ji inzerent vidí vždy. Když publisher udělá nabídku, tak se stránka v katalogu zvýrazní s poznámkou „Mám zájem“. Když publisher poptávku odmítne, tak se inzerentovi tato stránka schová z katalogu.

Publisherům kteří mají více stránek v systému se ve spodní části stránky s poptávkami nově zobrazují tlačítka na přechod mezi předchozí a další stránkou. Pokud u stránky jsou nějaké poptávky, tak se na spodní části stránky zobrazuje tlačítko pro hromadné odmítnutí poptávek

Dnešní aktualizace pamatovala i na inzerenty. Může se stát, že si inzerent zadá svou první kampaň, dobije kredit, čeká na nabídky stránek a zapomene na svou kampaň. V PR Yardu myslíme i na takové případy. Po týdnu Vám pošleme email a po 14 dnech i zavoláme, aby jsme Vám připomněli vaši kampaň.

Rubriky
Blog

Sloučení druhů kampaní

Jako každý týden nebudete ani tento týden připraveni o soupis novinek.

V platformě pro inzerenty byly tři druhy kampaní:

 1. Napište a publikujte článek
 2. Publikujte článek v příloze
 3. Publikujte článek co vám dodám.

Druhý a třetí druh kampaně se liší pouze v tom, že u druhého druhu byl článek součástí zadání a naopak v třetím druhu byl zpětně dodáván. Tyto dva druhy kampaní se často zaměňovali. V rámci zjednodušování byl druhý druh kampaně zrušen a nyní tedy jsou pouze dvě možnosti:

 1. Napište a publikujte článek
 2. Publikujte článek co vám dodám

Na žádost inzerentky byla přidána funkce pro obnovení kampaně z archivu.

Rubriky
Blog

Nový web a asistence

„Jít na dřeň“ to je téma dnešní aktualizace, která přinesla nový prezentační web. Nový web je jednoznačnější a lépe prezentuje účel platformy.

Zároveň přinášíme novou službu „PR Yard asistence“. Tato služba je pro ty, kteří chtějí nakoupit PR články, ale nevědí „jak na to“ nebo potřebují odbornou pomoc od zkušené podpory.

Stačí zavolat na uvedené číslo nebo napsat na uvedený email. vyslechneme jaké články potřebujete a zbytek zařídíme.

Rubriky
Blog

Pr Yard se stěhuje

Administrace platformy PR Yard se stěhuje na samostatnou subdoménu https://market.pryard.com . Budoucí rozšiřování platformy vyžaduje větší oddělení samotného tržiště od prezentačního webu. V brzké době se bude měnit hlavní web a letos navíc přibudou další jazykové mutace.

Rubriky
Blog

PR Yard 3.0

PR Yard 3.0 je interní značení pro dnešní aktualizaci převážně inzerentské části, které přináší sloučení poptávek a katalogu stránek dohromady. Součástí této aktualizace byla i menší aktualizace v publisherské části, která přinášela některá zjednodušení při práci s poptávkami. Zároveň dochází k změně některých užívaných termínů, aby lépe vystihovali jednoduché fungování.

V poptávkách byla sloučena funkce nabídek publisherů a katalogu stránek. Nyní je pouze jeden katalog stránek s vyznačením nabídek publisherů pomocí žlutého podbarvení a štítku „Mám zájem“. Když inzerent v katalogu pro svou poptávku vybere stránku, tak publisher do tří dnů musí potvrdit objednávku. Pokud je u stránky „mám zájem“ je již objednávka předschválená a do 5 dnů ji publisher vyhotoví (pošle draft nebo publikuje dle zadání v kampani).

Bylo zrušeno zapínání a vypínání kampaní, které je nyní automatické dle aktivity inzerenta. Nově vytvořená kampaň je zapnuta (pro nabídky „mám zájem“) a po 14 dnech od posledního přihlášení inzerenta se sama vypne a po opětovném přihlášení se zapne. Smazání poptávek nahradilo uložení do archivu. Poptávky v archivu se neaktivují.

Nově používané termíny, které nahrazují dříve používané termíny:

 • poptávka => kampaň
 • PR článek, doporučení = > advertoriál
 • stránka, sociální účet => médium
Rubriky
Blog

Aktualizace wysiwyg editoru

Publisher před publikováním příspěvku zasílá návrh příspěvku inzerentovi. Návrh příspěvku píše publisher v administraci v wysiwyg editoru, který umožňuje nejen psát, ale vkládat i obrázky do textu. Toto zvláště oceňují instagramerky, které vloží fotku a k ní doplní text včetně hastagů.

Wysiwyg editor trpěl drobnými vizuálními neduhy, které způsobovali nevzhlednost příspěvků. Typickým problémem bylo zdvojování velikosti nadpisů, takže hlavní nadpis (h1) byl přes šest řádků.

Dnešní aktualizace wysiwyg editoru vyřešila vzhledové vady při formátování příspěvků v administraci publisherů. Zároveň bylo vylepšeno formátování na straně inzerentů, aby zobrazení příspěvku ke schválení nepřebíralo jiné formátovací styly ze stránek.

Rubriky
Blog

PR Yard se stal partnerem Shoptet

Internetový obchod a pokladní systém Shoptet se během několika let stal leaderem trhu v oblasti pronajímaného eshopového řešení. Shoptet nabízí širokou nabídku licencí svého eshopového a pokladního řešení, od verze zdarma pro začátečníky až po verzi Enterprise pro velké a rozsáhlé eshopy. Výhodou pronajímaného eshopového řešení jsou minimální náklady při startu podnikání a možnost kdykoliv skončit bez závazků. Další výhodou je neustálý vývoj eshopu a široká podpora ze strany poskytovatele.

V Shoptetu se snaží pomáhat eshopařům rozvíjet jejich podnikatelský potenciál. Jedna z pomocných rukou Shoptetu pro eshopaře je katalog doporučených a osvědčených partnerů, kteří v různých oblastech spolupracují s ehopy. V katalogu Shoptet partneři naleznete freelancery, agentury a webové služby. Mezi Shoptet partnery byl zařazen i PR Yard jako nástroj pro nákup PR článků v novinách a doporučení od influencerů na sociálních sítích.

Webová služba PR Yard je platforma pro jednoduchý nákup advertorialů v online magazínech a doporučení od influencerů na sociálních sítích Instagram, Facebook, Twitter a Youtube. PR Yard sdružuje nabídku redaktorů, publisherů a influencerů na jednom místě. Jednotná platforma v podobě katalogu a tržiště zjednodušuje, standardizuje a zrychluje komunikaci inzerentů s relevantními médii.

Rubriky
Blog

Vše na jeden klik

Děkuji všem inzerentům a blogerům za zpětnou vazbu, která posouvá efektivitu práce s objednávkami v administraci na novou úroveň. Minulá aktualizace většinu dat převedla ze „seznamů“ do „tabulek“. Dnešní aktualizace vše důležité přesouvá na dashboard (hlavní stránka administrace).

Přesunutí všeho důležitého na dashboard umožnilo zrušit v menu mnoho rubrik (Moje poptávky, Moje prostory, Objednávky), protože již nejsou potřeba.

Nyní se tedy můžete všude v administraci dostat na „jeden klik“. Zároveň máte přehled o všem na jedné obrazovce.

Inzerent – vylepšení

Levé menu obsahuje seznam poptávek, řazený podle stavu (zapnuto, vypnuto) a stáří (novější nahoře). Pokud má poptávka rozdělané objednávky zobrazuje se jejich počet číselně před názvem poptávky. Pokud je poptávka spuštěná zobrazuje se v menu i číslo na modrém podkladu s počtem nabídek. Kliknutím na název poptávky se dostanete do přehledu poptávky, kliknutím na číslo se dostanete rovnou do seznamu nabídek a můžete vybírat. Pokud si nic nevyberete, můžete se rovnou překliknout do katalogu a udělat přímé objednávky v katalogu.

Na dashboardu se nejdříve zobrazují aktuální objednávky, pokud nějaké jsou. Objednávky jsou řazeny dle druhu (publikování, copy služby) a podle data expirace (nejdříve expirující první).

Druhý blok na dashboardu je přehled poptávek, řazených dle stavu (zapnuto, vypnuto) a stáří (novější nahoře). U každé poptávky máte i přehled rozpracovaných objednávek. Dokončené objednávky se zobrazují v detailu poptávky.

Publisher – vylepšení

Levé menu nyní obsahuje seznam vašich prostorů (blogy, sociální účty), řazený dle stavu (zapnuto, vypnuto) a abecedy. Pokud má prostor rozdělané objednávky zobrazuje se jejich počet číselně před názvem prostoru. Pokud jsou k prostoru nějaké odpovídající poptávky zobrazuje se jejich počet v menu na modrém podkladu. Kliknutím na název prostoru se dostanete do přehledu prostoru, kliknutím na číslo se dostanete rovnou do seznamu poptávek a můžete se nabízet.

Na dashboardu se nejdříve zobrazují aktuální objednávky, pokud nějaké jsou. Objednávky jsou řazeny dle druhu (publikování, copy služby) a podle data expirace (nejdříve expirující první). Přijímat přímé nabídky od inzerentů (z katalogu) můžete rovnou zde.

Druhý blok na dashboardu je přehled prostorů, řazených dle stavu (zapnuto, vypnuto) a abecedy. U každého prostoru máte i přehled rozpracovaných objednávek. Dokončené objednávky se zobrazují v detailu prostoru.

Rubriky
Blog

Velká aktualizace

Dnes byla provedena aktualizace, která přináší mnoho vizuálních změn v administraci a několik funkčních novinek.

Společnými změnami je rozdělení hromadného zobrazení poptávek a nabídek do jednotlivých poptávek a prostorů. Převedení výpisů z položkových na tabulkové a jejich optimalizace pro mobilní telefony. Přechod z roletových menu (selectboxy) na klikací menu (checkboxy, radio).

Byla zrušena nabídka obsahových služeb grafika, video, hudba a zůstává nabídka psaní (copywriting) a překladů. Nabídku služeb v budoucnu čeká větší funkční aktualizace.

Změny pro inzerenty

 • Rychlé odkazy na nabídky v menu
 • Tabulkové zobrazení katalogu a nabídek
 • Vylepšená filtrace, řazení a zobrazení nabídek a katalogu
 • Semaforová tlačítka u poptávek a nabídek
 • Zjednodušení zadání poptávky

Změny pro Influencery, copywritery a překladatele

 • Rychlé odkazy na prostory v menu
 • Optimalizované zobrazení poptávek
 • Zjednodušené přidání prostoru (blogu, účtu na sociální síti)
 • Zjednodušené vyplnění profilu copywritera/překladatele
 • Odstranění katagorizace, které je nově dělána při schvalování prostorů

Chybí Vám něco v platformě? Dejte nám vědět!