Rubriky
Blog Novinky

Přepínáme na Ahrefs živý index

Hodnoty stránek v katalogu nově načítají data z Ahrefs živý index místo Ahrefs nedávný index,

Při nákupu článků v katalogu stránek je zobrazena i hodnota „Ahrefs Domain Rank“ (Ahrefs DR), která poměrově vyjadřuje hodnotu „síly odkazového profilu“ (kombinace velikosti a kvality). Domain rank nabývá hodnoty 0-100 a samozřejmě vyšší číslo je vždy lepší. Podle této hodnoty si můžete výsledky řadit. Když najedete v katalogu nad hodnotu Ahrefs DR myší vyskočí Vám bublinka, která vám ukáže počet odkazujících domén a celkový počet odkazů.

Hodnota domain ranku je logaritmická. To znamená, že na DR10 potřebujete 10 odkazujících domén, ale na DR20 již potřebujete 80 odkazujících domén (čísla jsou pouze ilustrativní). 90% stránek má méně než DR10 a pouze 2% stránek více než DR30 (přibližné hodnoty).

Ahrefs používá pro zobrazení hodnot tři indexy (časové rozložení databáze). „Historický index“ – vše co v průběhu času nasbíral. „Nedávný index“ – data z posledních 3-4 měsíců. Pokud se v této době nějaký odkaz objevil, tak je započítán i když byl odstraněn. „Živý index“ – to co sesbíral v posledních pár dnech.

Ahrefs nabízí na svých stránkách bezplatný nástroj pro kontrolu odkazů, který využívá databázi „nedávný index“. Tuto databázi využíval i PR Yard v katalogu. Interní analýzou jsme zjistili, že hodnoty DR můžou být v „nedávném indexu“ oproti „živému indexu“ až o 30% vyšší (falešně), díky započtení přidaných a odstraněných odkazů.

Našim cílem je našim nabídnout zákazníkům relevantní a čerstvé informace pro usnadnění výběru při nákupu reklamní článků, proto jsme tento týden zobrazování dat z Ahrefs přepnuli na „živý index“.